Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

 ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА

У Савезу инжењера и техничара Србије полажу се стручни испити за кандидате две техничке струке пред Комисијом именованом од стране Министарства рударства и енергетике.

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ ИМЕНОВАЛО ЈЕ КОМИСИЈЕ ЗА СЛЕДЕЋЕ СТРУКЕ:

1. РУДАРСТВО
2. ГЕОЛОГИЈА

Право на полагање стручног испита имају техничари, инжењери и дипломирани инжењери након 2 године радног искуства на пословима одређене струке за које је предвиђено полагање стручног испита и то: Законом о рударству и геолошким истраживањима. На основу пријаве кандидата, комисија утврђује да ли он испуњава утврђене услове. Уколико испуњава, прихвата тему, издаје решење о полагању испита, одређује ментора (испитивача) под чијим надзором кандидат израђује писмени рад, и одређује му рок за предају рада.

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА ЛИЦА КОЈА ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ У ОБЈЕКТИМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕНОС И ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Полагање стручног испита се врши у складу са Правилником о стручном испиту за лица која обављају послове у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије у Савезу инжењера и техничара Србије.

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА ПРИРОДНИ ГАС

Полагање стручног испита за природни гас обавља се по Закону о енергетици („Сл. гласник РС" бр. 84/2004) и Правилнику о условима, начину и програму полагања стручног испита за лица која обављају послове техничког руковођења, одржавања и руковања у објектима за транспорт и дистрибуцију природног гаса („Сл. гласник РС" бр. 93/2005) у Савезу машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије.  

Даље: Рокови  
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs