Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Правилници 

Полагање стручног испита из области геологије предивиђено је Правилником о условима, начину и програму полагања стручног испита за обављање послова израде пројеката и елабората и извођење геолошких истраживања.

Преузмите: Текст Правилника

 

Полагање стручног испита из области рударства предвиђено је Правилником о условима, начину и програму полагања стручног испита за обављање стручних послова при експлоатацији минералних сировима.

Преузмите: Текст Правилника

 

Полагање стручног испита из области техничког руковођења, одржавања и руковаоца у објектима за транспорт и дистрибуцију природног гаса предвиђено је Правилником о условима, начину и програму полагања стручног испита за лица која обављају послове техничког руковођења, одржавања и руковаоца у објектима за транспорт и дистрибуцију природног гаса.

Преузмите: Текст Правилника

 

Полагање стручног испита за лица која обављају послове у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије се врши у складу са Правилником о стручном испиту за лица која обављају послове у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије.

Преузмите: Текст Правилника

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs