ПРИСТУПНИЦА

Приступница за
Презиме и име
Место рођења
ЈМБГ

Адреса стана

Поштански број
Село
Улица и број
Место
Телефон у стану
Електронска пошта у стану

Адреса на послу

Адреса на послу
Назив фирме
Поштански број
Улица и број
Место
Телефон на послу
Телефаks
Електронска пошта

Остали подаци:

Занимање
Струка
Звање
Назив завршене школе
Одсек
Смер

Знање страних језика

Активно
Пасивно
Пошту желим да примам У стану На послу
Изјављујем да прихватам Статут организације у коју се учлањујем као и Кодекс ИТ
организације
 Учлањење у Савез инжењера и техничара Србије се врши на основу личне жеље и Савез инжењера и техничара Србије не наплаћује уписнину и чланарину.


 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067