Ћирилица  ·  Latinica  ·  English
БРОЈ 1/2009
година LXIV No 1 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)
 Обавештење за ауторе

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ

 1.Т. РАДИЋ, М. РАДОВИЋ, Б. НОВАКОВИЋ, Р. ГАЈИЋ, З. ДОХЧЕВИЋ-МИТРОВИЋ, З. В. ПОПОВИЋ
Проучавање кристалних структура скенирајућом микроскопијом на бази атомских сила (АФМ) и скенирајућом тунелском микроскопијом (СТМ

2. ДАНИМИР П. ЈЕВРЕМОВИЋ, САША Д. СТАНКОВИЋ,  РАДИВОЈЕ Д. РАДОСАВЉЕВИЋ, ЗОРИЦА Р. АЈДУКОВИЋ
Отпорност инлеј - ретинираних адхезивних надокнада урађених од различитих врста материјала

3. ВЛАДАН М. ЛУКИЋ, ПЕТАР М. ЛУКИЋ, РАЈКО М. ШАШИЋ
Аналитички модели утицаја температуре на транскондуктансу и излазну кондуктансу SiC MOSFET структуре

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО  

  4. ЖИВОРАД  ЕРЧИЋ,  МИЛЕНА МАЉОКОВИЋ

Сервисни и помоћни прелив бране Хапотами (Кипар)

5. ВЕСНА ТРИФУНОВИЋ-ДРАГИШИЋ
Соларно контролисано стакло у савременој архитектури

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА  

6. МИЛАН ПЕТРОВ, РОБЕРТ ЈОГРИЋ,  РАДМИЛА МАРКОВИЋ, ЉИЉАНА МЛАДЕНОВИЋ
Механо-хемијски процеси при преради минералног отпада

7. МИРЈАНА ЗЛАТКОВИЋ, ЗАГОРКА АЋИМОВИЋ-ПАВЛОВИЋ,  ЉУБИША АНДРИЋ
Оптимизација метода за припрему талка и лискуна за израду ливачких премаза

8. МАРИЈА ЖИВКОВИЋ
Термодинамичка анализа сагоревања метана

МАШИНСТВО  

9. ДЕЈАН ТАНИКИЋ, МИОДРАГ МАНИЋ, ГОРАН ДЕВЕЏИЋ
Моделирање силе резања коришћењем техника вештачке интелигенције

10. БРАНКО ПЕЈОВИЋ, АЛЕКСАНДАР ТОДИЋ, ТОМИСЛАВ ТОДИЋ,  ДРАГАН ЉАМИЋ
Један начин побољшања експлоатационих карактеристика универзалне бушилице са најмањим потребама за реконструкцијом

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА  

11. БРАТИМИР ПАНИЋ, МИЛАН МИНИЋ, АЛЕКСАНДЕР  КОВАЧЕВИЋ, ДАРКО ВАСИЉЕВИЋ, ИЛИЈА БЕЛИЋ, ДЕЈАН ПАНТЕЛИЋ, БРАНИСЛАВ ЈЕЛЕНКОВИЋ, МИРЈАНА ТАСИЋ
Фотодетекција оптичког сигнала у LIDAR систему LID2

12. БРАНКИЦА ПОПОВИЋ, ДРАГАН РАНЂЕЛОВИЋ
Претње биометријским системима и претње од њих

САОБРАЋАЈ  

13. ВЛАДИМИР Б. ДЕПОЛО
Модел предвиђања стања загушења на градским уличним мрежама

14. ЈЕЛЕНА СИМИЋЕВИЋ, ГОРАН МАЛЕТИЋ, НАДА МИЛОСАВЉЕВИЋ
Однос корисника паркинг места према цени паркирања

15. ЈЕЛЕНА ПОПОВИЋ
Наплата коришћења урбаних деоница у циљу смањења саобраћајних загушења

МЕНАЏМЕНТ  

16. МИРОСЛАВ РАДОЈИЧИЋ,  ЗОРАН  НЕШИЋ, АЛЕМПИЈЕ ВЕЉОВИЋ
Прилог примени Пословне интелигенције у менаџмент информационом систему

17. ПЕТАР ДОМАНОВИЋ, МИЛАН НИЋИФОРОВИЋ
Уштеда у трошковима електричне енергије употребом фреквентних регулатора за регулацију притиска

18. СЛАВИЦА ПРВУЛОВИЋ,   ДРАГИША ТОЛМАЧ,  ЉИЉАНА РАДОВАНОВИЋ
Managment application of innovation idea and proposals in the enterprise

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА  

19. ВИДОСАВ Д. МАЈСТОРОВИЋ
Теорија и пракса менаџмента квалитетом у свету и код нас– компаративна студија

20.  ЈЕЛИЦА ГРАХОВАЦ, ЉУБИША КОВАЧЕВИЋ, ПРЕДРАГ ПОПОВИЋ
ROHS директива ЕУ за електричну и електронску опрему - превентива у вези заштите животне средине

  21. ЗОРАН ПЕНДИЋ, РАЈКО ПЕНДИЋ, ВИДОСАВ МАЈСТОРОВИЋ

A Metrics for Evaluation of Environmental Product Development Process

 

 

  
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs