Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 5/2015 
година LXX No. 5 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова 

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"  

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ

1. ДУШАНКА СТОЈАНОВИЋ, РАДМИЛА КОСТИЋ, ЈЕЛЕНА ТРАЈИЋ

Поларизациони ефекти у сферним квантним наночестицама

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

2. ДРАГОЉУБ ГРБИЋ

Услов стабилности равнотежног положаја штапа при великим померањима

3. МИРЈАНА ЛАБАН, ВЛАСТИМИР РАДОЊАНИН, МИРЈАНА МАЛЕШЕВ, МИРОСЛАВА РАДЕКА

Својства грађевинских производа и основни захтеви заштите фасада од пожара при енергетској обнови стамбених зграда

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА 

4. ДРАГАНА НИШИЋ, ДИНКО КНЕЖЕВИЋ, УРОШ ПАНТЕЛИЋ, АЕКСАНДРА ТОМАШЕВИЋ

Класификација депоније пепела Термоелектране „Никола Тесла – Б“ по степену ризичности

5. ЂОРЂИЈЕ БОЖОВИЋ, ДУШАН ПОЛОМЧИЋ, ДРАГОЉУБ БАЈИЋ

Хидродинамичка симулација и анализа режима подземних вода под утицајем бунара са хоризонталним дреновима (пример београдског изворишта)

 МАШИНСТВО

6. ЧЕДОМИР КОСТИЋ, БОШКО РАШУО, АЛЕКСАНДАР ЈАНКОВИЋ

Испитивање карактеристика ковита авиона у лету

7. НЕНАД АНДРИЋ

Геотермална енергије и могућности њене примене у Србији

8. МИЛОШ ЉУБОМИРОВИЋ

Софтвер за прорачун статички одређене греде

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

9. ГОРАН САВИЋ, МИЛАН ПРОКИН, ВЛАДИМИР РАЈОВИЋ, ДРАГАНА ПРОКИН

Оптимална хардверска реализација директног подопсежног трансформатора

10. МИЛОЉУБ ЛУКОВИЋ, МАРИА НИКОЛИЋ, ОБРАД АЛЕКСИЋ, ЗДРАВКО СТАНИМИРОВИЋ, ЛАТКО СИБИНОСКИ, ИВАНКА СТАНИМИРОВИЋ

Систем за мерење протока течности заснован на губитку топлоте дебелослојних NTC термистора

11. НЕНАД ЈОВИЧИЋ, МИЛИЦА ЂУРИЋ-ЈОВИЧИЋ, AGNES ROBY-BRAMI , МИРЈАНА ПОПОВИЋ, АНТОНИЈЕ ЂОРЂЕВИЋ

 Magnetic Cubes – Collocated Coils as Sensors for Displacement Positioning

САОБРАЋАЈ

12. МИЛЕНКО ЧАБАРКАПА, СМИЉАН ВУКАНОВИЋ

Контрола улаза елиминише конфликт фозила на излазу из двотрачне кружне раскрснице

13. МАРКО НИКОЛИЋ, ЈАДРАНКА ЈОВИЋ, СМИЉАН ВУКАНОВИЋ

Истраживања могућности примене ФЦД система у Београду

МЕНАЏМЕНТ

14. БРАНИМИР ИНИЋ, МАРИНА БУГАРЧИЋ

Менаџмент трендови: Интернационализација непрофитних организација

15. АЛЕКСАНДРА ВИДОВИЋ

Growth and Development of Companies in the Function Mergers and Acquisitions

16. ЗВЕЗДАН СТОЈАНОВИЋ, ДУШАН САВИЋ

Апликације м-пословања

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

17. ЗОРАН ПЕНДИЋ, БОЈАНА ЈАКОВЉЕВИЋ, НИКОЛА ПАСТУОВИЋ, ЖЕЉКО МАРКОВИЋ

Енергетска ефикасност – Један предлог

18. ВИДОСАВ МАЈСТОРОВИЋ, МИРО МАРКОВИЋ, ДРАГИША КУЗМАНОВИЋ, ЈЕЛЕНА МАЧУЖИЋ, ВАЛЕНТИНА МАРИНКОВИЋ, ТАТЈАНА ШИБАЛИЈА, СТАНА БЕКЧИЋ, ГОРДАНА ПЕЈОВИЋ

Анализа нивоа пословне стандардизације у свету и код нас

19.ТАТЈАНА ЈАНОВАЦ, ЂУРЂИЦА ВУКАЈЛОВИЋ, КАТАРИНА СТОЈАНОВИЋ

Примена концепта интегрисаног система менаџмента у високообразовној установи                       
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs