Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Комисија из геолошке струке

Председник:                   др Иван Јанковић, дипл.инж.руд.
Заменик председника:  Николић Велизар, дипл.инж.геол.
Члан:                              Вучевић Вукашин, дипл.инж.геол.
                                        Милошевић Михаило, дипл.прав.
Заменик члана:             Миленковић Јелена, дипл.инж.геол.
                                        Ирена Гентић, дипл.прав.

Испитивачи – ментори:  

 1. Хидрогеологија:
  проф. др Миленић Дејан, дипл.инж.геол.
  доц. др Живановић Владимир, дипл.инж.геол.
  Павловић Андреј, дипл.инж.геол.
  Вучевић Вукашин,дипл.инж.геол.
 2. Геофизичка истраживања:
  проф. др Васиљевић Ивана, дипл.инж.геол.
  проф. др Цветков Весна, дипл.инж.геол. 
 3. Регионална геолошка истраживање:
  проф. др Рабреновић Драгоман, дипл.инж.геол.
  проф. др Рундић Љупко, дипл.инж.геол.
  проф. др Тољић Маринко, дипл.инж.геол.
  Мојсић Ивана, дипл.инж.геол. 
 4. Истраживање неметалних минералних сировина:
  проф. др Јеленковић Раде, дипл.инж.геол.
  проф. др Тошовић Радуле, дипл.инж.геол.  
  проф. др Владимир Симић, дипл.инж.геол.
  мр Драшко Зоран, дипл.инж.геол.  
  проф. др Животић Драгана, дипл.инж.геол.
  Дајовић Ана, дипл.инж.геол.
 5. Истраживање нафте и гаса:
  проф. др Костић Александар, дипл.инж.геол.
 6. Инжењерско геолошка истраживања:
  проф. др Ракић Драгослав, дипл.инж.геол.
  Жарковић Зоран, дипл.инж.геол. 
  Миленковић Срђан, дипл.инж.геол.
  Убипарип Бошко, дипл.инж.геол.
 7. Минералогија, кристалографија, петрологија и геохенмија:
  проф. др Срећковић Батоћанин Даница, дипл.инж.геол. 
  проф. др Ерић Сузана, дипл.инж.геол.

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs