Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 6/2012
година LXVII No. 6 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

 Обавештење за ауторе

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ

1. АЊА ТЕРЗИЋ, ЉУБИЦА ПАВЛОВИЋ
Comparasion fo Properties fo Corundum Based Concretes with and without Addition of Fly Ash Determined by Means of Non-destructive Methods

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

2. МИОДРАГ МАЛОВИЋ, ЉИЉАНА БРАЈОВИЋ, ЗОРАН МИШКОВИЋ, ГОРАН ТОДОРОВИЋ
Мерење вибрација мрежом бежичних сензора

3. ДРАГОСЛАВ ТОШИЋ, НИКОЛА ТОШИЋ
Прорачунски модели елемената конструктивних система од стакла

4. ДРАГАН ШКОБАЉ, БЕЋИР КАЛАЧ, САЛИЈА АДРОВИЋ
Мембрански процеси

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

5. НИКОЛА ЛИЛИЋ, ДИНКО КНЕЖЕВИЋ, АЛЕКСАНДАР ЦВИЈЕТИЋ, ВЛАДИМИР МИЛИСАВЉЕВИЋ
Моделирање дисперзије прашине на подручју површинских копова лигнита

6. ДУШАН ДАНИЛОВИЋ, ВЕСНА КАРОВИЋ МАРИЧИЋ, ДЕЈАН ИВЕЗИЋ, ВЕСЕЛИН БАТАЛОВИЋ, МАРИЈА ЖИВКОВИЋ, БРАНКО ЛЕКОВИЋ, МИРОСЛАВ ЦРНОГОРАЦ
Анализа примењених грејних система за загревање бушотинских нафтовода за транспорт парафинске нафте на пољима нафтне индустрије Србије

7. СЛОБОДАН РАДОСАВЉЕВИЋ, ЈОВИЦА СТОЈАНОВИЋ, ВЛАДАН КАШИЋ, ДРАГОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ, НИКОЛА ВУКОВИЋ
Минерализација ретких елемената у  северном делу рудног поља Сребренице, Подрињска металогенетска област, Источна Босна

МАШИНСТВО

8. ГЛАВОЊИЋ МИЛОШ, МИЛАНОВИЋ САША
Протокол STEP-NC  за програмирање нумерички управљаних машина алатки

9. БРАНКО МИЛОРАДОВИЋ, НАЈДАН ВУКОВИЋ, ЗОРАН МИЉКОВИЋ
Прилог развоју интелигентног понашања мобилног робота у дефинисаном технолошком окружењу коришћењем метода одлучивања базираних на VNM

10. ЗОРАН ИЛИЋ, БОШКО РАШУО, МИРОСЛАВ ЈОВАНОВИЋ
Истраживање утицаја нивоа вибрација на пилотском седишту у функцији исправности мотора испитивањем у лету авиона „Ласта “  

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

11. СТАНИША ПЕРИЋ, ДРАГАН АНТИЋ, САША НИКОЛИЋ, ДАРКО МИТИЋ, МАРКО МИЛОЈКОВИЋ, МИОДРАГ СПАСИЋ
Управљање системом са више резервоара применом линеарног квадратног регулатора

12. ЈОЛЕ ВУЈОВИЋ, МАРТИН ЋАЛАСАН, МИЛУТИН ОСТОЈИЋ
Употреба генетичког алгоритма у одређиању параметара PID регулатора AVR система

13. СНЕЖАНА АЛЕКСАНДРОВИЋ, ЛАЗАР КРИЧАК МИХАЈЛО ЈОВИЋ
Континуални надзор и контрола процеса на површинским коповима

14. СЛАВИША НЕШИЋ
Прорачун опсега рада исправљача са капацитивним филтром и стабилизатором при промењљивом оптерећењу

САОБРАЋАЈ

15. СВЕТЛАНА ДАБИЋ, МОМЧИЛО МИЉУШ, НЕБОЈША БОЈОВИЋ
Протектирање као потенцијални фактор избора произвођача пнеуматика

16. ГОРДАНА РАДИВОЈЕВИЋ, ПАВЛЕ КОСТИЋ, БРАТИСЛАВ ЛАЗИЋ, ГОРАНА ШОРМАЗ
Архитектура система за надзор и управљање наплатом путарине

МЕНАЏМЕНТ

17. РЕШАД НУХОЏИЋ, ВУЈАДИН ВЕШОВИЋ
Вишекритеријумски приступ код избора модела организације „Жељезничког превоза Црне Горе“ а.д. у процесу реструктуирања

18. МИЛОШ ГАЈИЋ, ЈОВО ЈЕДНАК, РАДА ЛЕЧИЋ
Основни производно-економски фактори научног-техничког прогреса у развоју пољопривреде

19. СНЕЖАНА ТАДИЋ, СЛОБОДАН ЗЕЧЕВИЋ, МЛАДЕН КРСТИЋ
Logisitics and Supply Chain Management in Tourism: Present State nad Limitations    

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА

20. ЖЕЉКА ОСТОЈИЋ, ДУШАН ПРОДАНОВИЋ, САЊА МАРЧЕТА
Прогноза садржаја трихалометана у дистрибуционој водоводној мрежи

21. ГОРАН ОРАШАНИН, ДАЛИБОР ВЛАШКИ, БРАНКО ВУЧИЈАК 
Improving the Water Utilities’ Organisational Structure in Transition Countries as a Precondition to reduce Water Losses    

22. ЗДЕНКА МАКУЦ СОКИЋ, ЗОРАН ПЕНДИЋ
Нано честице у дезинфекцији

 

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs