Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 6/2018 
година LXXIII No. 6 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова 

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"  

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ 

1. НАТАША МЛАДЕНОВИЋ, МАРИЈА ИВАНОВИЋ, ЉИЉАНА КЉАЈЕВИЋ, СНЕЖАНА НЕНАДОВИЋ, ЈЕЛЕНА ГУЛИЦОВСКИ, ВЕРА ПАВЛОВИЋ, КАТАРИНА ТРИВУНАЦ

Примена алумосиликатних полимера на бази метакаолина у адсорпцији јона кадмијума из отпадних вода

2. ЈЕЛЕНА ЗЕЦ, НАТАША ТОМИЋ, МАРИЈА ВУКСАНОВИЋ, ЂОРЂЕ ВЕЉОВИЋ, ДУШИЦА СТОЈАНОВИЋ, РАДМИЛА ЈАНЧИЋ HEINEMANN

Механичка својства хибридног композита UHMWPE/EVA ојачаног влакнима добијеним електропредењем

3. АЛЕКСАНДАР МАРИНКОВИЋ, НАТАША ТОМИЋ, МАРИЈА ВУКСАНОВИЋ, МАЈА ГАЈИЋ-КВАШЧЕВ, МИЛУТИН МИЛОСАВЉЕВИЋ

Процес добијања стабилне дисперзије калцијум-карбоната за потребе папирне индустрије    

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

4. БРАНКО БОЖИЋ

Како до ефикасног студијског програма академских студија

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

5. ДУШАН ДАНИЛОВИЋ, ВЕСНА КАРОВИЋ МАРИЧИЋ, ДЕЈАН ИВЕЗИЋ, БРАНКО ЛЕКОВИЋ, МАРИЈА ЖИВКОВИЋ, МИРОСЛАВ ЦРНОГОРАЦ

Анализа расположивих технологија за издвајање азота и угљен диоксида из природног гаса

6. БОЈАН ХАЈДИН, ЖЕЉКО КЉАЈИЋ, ВЕСНА РИСТИЋ ВАКАЊАЦ, МИЛОЈКО ЛАЗИЋ, МАРИНА ЧОКОРИЛО ИЛИЋ

Утицај вода Дунава на формирање квалитета подземних вода у зони Апатина                 

МАШИНСТВО 

7. АЛЕКСАНДАР ЈОКИЋ, МИЛИЦА ПЕТРОВИЋ, ЗОРАН МИЉКОВИЋ

 Методе визуелног управљања роботских система – преглед стања у области истраживања

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

8. МЛАДЕН ОСТОЈИЋ, МИЛЕНКО ЂУРИЋ

Алгоритам за детекцију губитака побуде синхроног генератора са адмитантном карактеристиком у временском домен у 

9. БРАНИМИР ЈАКШИЋ, ВЛАДИМИР МАКСИМОВИЋ, ЈЕЛЕНА ТОДОРОВИЋ, МИЛЕ ПЕТРОВИЋ, ПЕТАР СПАЛЕВИЋ

Системи емитовања и стандарди сателитске телевизијске трансмисије у Европи

САОБРАЋАЈ

10. НЕМАЊА ГАРУНОВИЋ, ВАЛЕНТИНА БАСАРИЋ, ВУК БОГДАНОВИЋ, ЈЕЛЕНА МИТРОВИЋ СИМИЋ, НЕНАД РУШКИЋ

Приказ метода за утврђивање позиције аутобуских стајалишта

11. ВУК БОГДАНОВИЋ, ВАЛЕНТИНА БАСАРИЋ, ЈЕЛЕНА МИТРОВИЋ СИМИЋ, НЕНАД РУШКИЋ, ЗОРАН ПАПИЋ,   НЕНАД САУЛИЋ, НЕМАЊА ГАРУНОВИЋ

Вредновање ефеката примене успоривача у Граду Новом Саду 

МЕНАЏМЕНT 

12.  НОВАК МИЛОШЕВИЋ

Управљање професионалним стресом код возача аутобуса у ЈКП ГСП Београд 

13. ДУШКО ТЕШИЋ, ДАРКО БОЖАНИЋ

Примена методе MAIRCA при избору места за прелазак тенкова под водом                   

14. ВИДАК ЛАБОВИЋ

Изградња и позиционирање бренда на тржишту                   

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

 15. БОЈАНА ЈОВАНОВИЋ  

Експертски систем за менаџмент енергије (ЕМЕXС) – приказ компјутерске апликацијe

16. ИВА БУБАЊА

Мека моћ као инструмент за побољшање положаја Србије у међународном окружењу

17. МИЛОРАД ГЕГИЋ

Матрица логичког оквира и квалитет предлога пројекта    
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs