Ћирилица  ·  Latinica  ·  English
БРОЈ 3/2010 СПЕЦИЈАЛНО ИЗДАЊЕ
 Обавештење за ауторе

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"

МАШИНСТВО

1. ДАМИР КАКАШ, МАРКО ВИЛОТИЋ, МИРОСЛАВ ПЛАНЧАК
Унапређење наноморфологије обратка и алата за хладно обликовање применом јонске имплантације

2. ДУШАН ГВОЗДЕНАЦ
Динамичко понашање унакрсног топлотног размењивача

3. НЕНАД ПОЗНАНОВИЋ, БОРИС СТОЈИЋ, ДРАГАН РУЖИЋ
Један поступак кинематичке анализе механизама за ослањање возила са међусобно везаним водећим полугама

4. ЈОВАН ВЛАДИЋ, РАСТИСЛАВ ШОСТАКОВ, НИКОЛА БРКЉАЧ, РАДОМИР ЂОКИЋ
Истраживање и анализа вучне способности погонске ужетњаче лифта у реалним условима рада

5. ВЕЛИМИР ТОДИЋ, МИЈОДРАГ МИЛОШЕВИЋ, ДЕЈАН ЛУКИЋ
Истраживање могућности развоја интегрисаних CAPP система применом програмских система опште намене

6. ПАВЕЛ КОВАЧ, МАРИН ГОСТИМИРОВИЋ, МИЛЕНКО СЕКУЛИЋ, БОРИСЛАВ САВКОВИЋ
Примена савремених метода у истраживањима процеса обраде резањем

  ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО

7. МИЛАН ВИДАКОВИЋ, ЂОРЂЕ ОБРАДОВИЋ, ДУШАН ОКАНОВИЋ, ЗОРА КОЊОВИЋ, ИВАН ЛУКОВИЋ
Аутоматизација развоја веб апликација базираних на JBOSS SEAM архитектури

8. ВЛАДИМИР КАТИЋ, САША МУЈОВИЋ
Утицај груписаних малих потрошача на квалитет електричне енергије

9. ИВАН МЕЗЕИ, РАСТИСЛАВ СТРУХАРИК
Систем за пренос видео сигнала базиран на коришћењу FPGA технологије

10. ЉИЉАНА ЖИВАНОВ,  МИРЈАНА ДАМЊАНОВИЋ, АЛЕКСАНДАР МЕНИЋАНИН, ГОРАН СТОЈАНОВИЋ, АНДРЕА МАРИЋ, ГОРАН РАДОСАВЉЕВИЋ
Карактеризација феритних ЕМИ потискивача и трансформатора коришћењем векторског анализатора мрежа

11. ВЛАДИМИР ЗЛОКОЛИЦА, МИХАЈЛО КАТОНА, ИШТВАН ПАПП, ДРАГАН САМАРЏИЈА, НЕМАЊА ЛУКИЋ, ЈЕЛЕНА КОВАЧЕВИЋ, ВЛАДИМИР КОВАЧЕВИЋ, МИРОСЛАВ ПОПОВИЋ, НИКОЛА ТЕСЛИЋ, БРАНИСЛАВ АТЛАГИЋ, ДРАГАН КУКОЉ, МИОДРАГ ТЕМЕРИНАЦ
Рачунарско инжењерство – кључ за будућност

12. ДУШАН ПЕТРОВАЧКИ,  МИРО ГОВЕДАРИЦА
Активности Центра за геоинформационе технологије и системе

  ГРАЂЕВИНАРСТВО

 13. ЈАСМИНА ДРАЖИЋ
 Вредновање и оптимизација монтажних конструкција - технолошки аспект

  САОБРАЋАЈ

 14. ВУК БОГДАНОВИЋ, ЗОРАН ПАПИЋ, НЕНАД РУШКИЋ
 Анализа интензитета бочног убрзања возила приликом претицања и престројавања  

  ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ

15. ДРАГУТИН ЗЕЛЕНОВИЋ
Нота о развојним захватима у подручју интелигентног привређивања на Департману за индустријско инжењерство и менаџмент

16. ДРАГУТИН ЗЕЛЕНОВИЋ, ИЛИЈА ЋОСИЋ, РАДО МАКСИМОВИЋ
IIM - прилаз у развоју ефективних производних система за будућност

17. СТЕВАН СТАНКОВСКИ, БРАНИСЛАВ БОРОВАЦ
Мултидисциплинарност – основа студијског програма Мехатроника

  ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

18. ЈЕЛЕНА КИУРСКИ
Graphic Wastes Environmental Issues and Development of Chemical Treatment Model

19. ЈЕЛЕНА РАДОНИЋ, МАЈА ТУРК СЕКУЛИЋ, МИРЈАНА ВОЈИНОВИЋ МИЛОРАДОВ
Математичко моделовање процеса партиције полицикличних ароматичних угљоводоника применом КОА апсорпционог модела

  ФИЗИКА И МЕХАНИКА

20. МИЉКО САТАРИЋ, ДАЛИБОР СЕКУЛИЋ, МИЛЕ ДРАГИЋ
The Nonlinear Tsunami- Like Wa ves Have Something in Common From Ocean to Cell Environment

21. СРБОЉУБ СИМИЋ
Ударни таласи као бифуркациони проблем у хиперболичним моделима механике континуума  

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs