Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 2/2017 
година LXXII No. 2 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова 

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника" 

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ  

 1. ДРАГАНА МАЛИВУК ГАК, САША ЊЕЖИЋ

Collision of Hydrogen Molecules Ineracting with Two Graphene Sheets                                                                                 

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

 2. ДУШКО КУЗОВИЋ

Град и трг, промена композиционих начела у обликовању градског простора у Србији на примеру Трга партизана у Ужицу (1961) 

3. ЈОВАН ПОПОВИЋ, ИВАН АЛЕКСИЋ, БРАНКО БОЖИЋ, БРАНКО МИЛОВАНОВИЋ, МИЉАНА ТОДОРОВИЋ ДРАКУЛ 

Тестирање правости линијских објеката применом потпуног метода најмањих квадрата   

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

 4. ДИНКО КНЕЖЕВИЋ, ДРАГАНА НИШИЋ, СРЕТЕН БЕАТОВИЋ, АЛЕКСАНДРА ТОМАШЕВИЋ

Evolution of Coal Ash Solidifcation Properties with Disposal Site Depth and Age „Gacko“ Thermal Power Plant Case    

5. МИЛОЈЕ ИЛИЋ 

Примена резултата геолошких истраживања лежишта чврстих минералних сировина у рударству    

6. МИРОСЛАВ СОКИЋ, БРАНИСЛАВ МАРКОВИЋ, ВЛАДИСЛАВ МАТКОВИЋ, ЗВОНКО ГУЛИШИЈА, ВАСО МАНОЈЛОВИЋ, НАДА ШТРБАЦ 

Значај валоризације и начини прераде секундарних сировина обојених метала  

МАШИНСТВО

7. ДАЛИБОР СТЕВИЋ, ДРАГУТИН ДЕБЕЉКОВИЋ, ГОРАН СИМЕУНОВИЋ

Modelling, Simulation and Geometric Optimization of Cross Flow Recuperative Heat Exchanger Based on Controllabity Condition Number    

8. РАДОМИР ЦВЕТАНОСКИ, БРАТИЦА ТЕМЕЛКОСКА 

Технологија промене лука на интегралном цевоводу у ТЕ „Осломеј“

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

9. ТОМИСЛАВ САВОВИЋ, ЖАРКО МАРКОВ 

Допринос Института ИРИТЕЛ електропривредним телекомуникацијама  

10. ВОЈИН КОСТИЋ 

Преглед проблема везаних за утицај геомагнетски индуковане струје    

САОБРАЋАЈ

11. ДРАГАНА ПЕТРОВИЋ, ЈАДРАНКА ЈОВИЋ, ВЛАДИМИР ЂОРИЋ 

Истраживање утицаја временских услова на настајање кретања у градовима Европе

12. ИВАН ИВАНОВИЋ, ЈАДРАНКА ЈОВИЋ, ВЛАДИМИР ЂОРИЋ

Утицај неповољних временских прилика на инфраструктурни аспект понуде транспортног система

МЕНАЏМЕНT 

13. МЛАДЕНКА БЛАГОЈЕВИЋ, ДЕЈАН МАРКОВИЋ, ДРАГАНА ШАРАЦ

Обрачун трошкова поштанске и универзалне поштанске услуге базиран на појму стандардних и просечних трошкова 

14. АДАМ СОФРОНИЈЕВИЋ, ВЕСНА МИЛИЋЕВИЋ, БОЈАН ИЛИЋ 

Стратегијски приступ дигиталној трансформацији пословања   

15. ВЕСЕЛИН САЛАМАДИЈА, ЗОРАН АВРАМОВИЋ 

Управљање промјенама у предузећима друмског транспорта по моделу стратешког менаџмента   

16. РАДОВАН ДАМЊАНОВИЋ, СЛОБОДАН ШЕГРТ, ЉУБИША ТОДОРОВИЋ

Финансијски менаџмент као средство за доношење инвестиционих одлука 

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

 17. ВИОЛЕТА МАРИНКОВИЋ, ЗВЕЗДАН СТЕФАНОВИЋ, ЗОРАН ЗОРИЋ, БРАНИСЛАВ ДОНФРИД

Утицај градуисаних компресивних чарапа и венотоника (диосмина) на ток обољена вена код студената стоматологије   

18. ДРАГАН МИЛИЋЕВИЋ, МАРЈАН МИТИЋ, ДРАГАНА БЈЕЛЕТИЋ АНТИЋ 

Methodology of Sensitive Planning and Design of Stormwater Drainage System on Urban Watersheds  

19. МИЛИЦА ЂЕКИЋ

The Ineternet of Things Security 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs