Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

45. Међународна конференција "Водовод и канализација`24" 

У организацији Савеза инжењера и техничара Србије на Копаонику, Хотел "Јуниор" Брзеће од 08. до 11. октобра 2024. године биће одржана 45. Међународна конференција "Водовод и канализација`24".

Конференција се одржава под покровитељством Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије.

Суорганизатори Конференције су Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина, Грађевинско архитектонски факултет Ниш, Природно математички факултет – Депа­ртман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Нови Сад, Технолошко мета­луршки факултет – Катедра за неорганску хемијску технологију, Београд, Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, Инжењерска академија Србије, ИПИН Институт за примјењену геологију и водоинжењеринг Бијељина и ЈКП „Водовод “ Крушевац.

Циљ Конференције је разматрање актуелних истраживачко развојних, техничко - технолошких, економских, законских и других питања из области снабдевања водом и канализације, а све то са циљем бољег информисања и убрзанијег трансфера знања и искустава у примени савремених достигнућа и решења, као и унапређења научно-истраживачког рада и побољшања пословања предузећа водовода и канализације.

Тематика

Организациони и економски аспекти јавних комуналних предузећа водовода и канализације (ЈКП ВиК)

 • Процена вредности ЈКП ВиК, управљање имовином (асет менаџмент)
 • Тарифни системи
 • Модели реструктуирања ЈКП ВиК, укључујући и сарадњу јавног и прив a тног сектора
 • Системи квалитета у ЈКП ВиК, акредитација лабораторија
 • Декарб o низација и енергетска неутралност
 • Законска регулатива, техничка упутства и стандарди у области ВиК

Изворишта и припрема воде за пиће

 • Мониторинг изворишта
 • Заштита изворишта и зоне санитарне заштите
 • Ревитализација и оптимизација експлотације изворишта
 • Припрема воде за пиће: искуства и нове методе

Дистрибуција и потрошња воде за пиће

 • Управљање системима водовода
 • Савремене методе санације и изградње објеката водовода
 • Мерења и уштеда утрошка енергије пумпних станица
 • Водни биланс и смањење губитака воде: теренска испитивања, биланс, методе управљања губицима воде
 • Одржавање система, оптимизација одржавања
 • Квалитет воде испоручене потрошачима

Канализациони системи

 • Управљање системима канализације
 • Савремене методе санације и изградње објеката канализаицје
 • Атмосферска канализација: пројектни критеријуми, димензионисање, управљање количинама и квалитетом кишног отицаја
 • Одржавање система, оптимизација одржавања.

Пречишћавање отпадних вода

 • Утицај отпадних вода на реципијенте
 • Процедне воде са депонија чврстог отпада
 • Комуналне отпадне воде и енергетска производња
 • Пречишћавање отпадних вода насеља и предтретман индустријских отпадних вода пре испуштања у јавну канализацију: искуства и нове методе

Дигитализација

 • Јединствени пословно-информациони системи: GIS, наплата, математичко моделирање и SCADA;
 • Мониторинг и мерења на систему
 • Савремена софтверскa решења
  Рок за пријаву радова је 14. јун 2024. године, а за доставу финалних верзија радова 23. 
  август 2024. године.
 
  Све информације везано за Конференцију могу се добити у Савезу инжењера и техничара
  Србије на тел 011/3230-067, 011/3235-891, office@sits.rs
 
  ПРВО САОПШТЕЊЕ
 
  Пријава
 

 Успешно одржана 44. Међународна конференција "Водовод и канализација `23" 

На Златибору је, у Хотелу „Чигота“, у организацији Савеза инжењера и техничара Србије, од 10. до 13. октобра одржана је 44. по реду, Међународна конференција „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА '23“.

Конференција је одржана под покровитељством Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије и Општине Чајетина.

Конференција је реализована у сарадњи са Институтом за технологију нуклеарних и других минералних сировина, Природно математичким факултетом – Депа­ртман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Нови Сад, Технолошко мета­луршким факултетом – Катедра за неорганску хемијску технологију, Београд, Институтом за водопривреду „Јарослав Черни“, Инжењерском академијом Србије, ИПИН Институт за примјењену геологију и водоинжењеринг Бијељина и ЈКП „Водовод “ Златибор. Иста је одржана уз подршку Инжењерске коморе Србије.

Конференцији је присуствовало 100 стручњака из земље и иностранства, запослених у јавно комуналним предузећима, на факултетима и ин­сти­тутима, заводима за заштиту јавног здравља, општинским управама, пројектантским фирмама.

Учесницима Конференције се на отварању, у име организатора Савеза инжењера и техничара Србије, обратио генерални секретар СИТС мр Богдан Влаховић. Он се у свом обраћању захвалио суорганизаторима и институцијама које су помогле одржавање Конференције. С поносом је истакао да Савез инжењера и техничара Србије ове године прославља 155. година постојања и да већ више од век ипо окупља, организује и едукује инжењере и техничаре Србије с циљем увећања њиховог стручног знања, перманентног образовања научно стручног усавршавања и посебно побољшања сталешког интереса угледа и заштите својих чланова. Организацијом бројних научно стручних скупова семинара, трибина и међународних конференција, као што је ова, Савез има за циљ да окупљањем најстручнијих и најодговорнијих људи из земље и региона анимира ширу заједницу и подстакне реформе у сектору јавних водних услуга које треба да допринесу дефинисању и организационих политика и стратегија за повећање ефикасности пословања као и унапређењу квалитета и безбедности снабдевања водом за пиће предузећа водовода и канализације.

Након г-дина Влаховића присутнима се обратио г-дин Душан Ђурић извршни директор у Институту за водопривреду "Јарослав Черни". Он је у свом обраћању дао осврт на стање у сектору вода у Србији, говорећи о раду јавно комуналних предузећа водовода и канализације, квалитету испоручене воде, актуелним пројектима везаним за водоснабдевање и неопходности улагања у тај сектор и његове медернизације, као и напорима да се смање губици у систему водоснабдевања. Када се ради о каналисању односно одвођењу и преради отпадних вода г-дин Ђурић је истакао да у  Србији тренутно постоји нешто више од 40 пречистача, од којих, једва да је половина функционална, односно обезбеђује онај степен пречишћавања за који је пројектован и изграђен, што је далеко од задовољавајућег. Наводећи да је Србија кандидат за Европску унију и да пред њом стоји отварање једног од најтежих поглавља, поглавља 27 који се тиче животне средине, где су питања водоснабдевања, прераде отпадних вода и управљање чврстим отпадом најважнија питања из области животне средине, указао је да ће морати да се крене са решавањем предметне проблематике. Процењена улагање у овај сектор достижи и 15 милиона еура.  Све ово значи реформу водног сектора, а то је тема која је била врло осетљива и претходних деценија. На крају је указао на значај конференција овог типа које организују струковна удружења и које омогућавају размену искустава  стицање нових знања

У име ЈКП „Водовод“ Златибор присутнима се обратио директор предузећа г-дин Миломир Туцовић и поздравио учеснике конференције у својству суорганизатора и домаћина Конференције. Он је присутне упознао са радом ЈКП "Водовод" Златибор и посебним изазовима са којима се суочава  водопривредно предузеће у туристичком месту. Посебно је истакао рад новог постројења за пречишћавање отпадних вода, које ради у оквиру ЈКП, а које је једно од најмодернијих у Србији.

У свечаном делу присутнима се обратио и председник Програмског одбора Конференције проф. др Милован Живковић, потпредседник СИТС. Он се у свом излагању осврнуо на дуг историјат Савеза инжењера и техничара Србије. У другом делу свог излагања говорио је и о сврси и циљу организовања оваквих конференција, указујући на њихов значај могућност које пружају у погледу упознавања стручњака, размењивања искустава и др. Указао је да постоји велико интересовање за Конференцију, да је пријављен велики број научних радова и он је и званично отворио Конференцију.

У оквиру радног дела Конференције презентовано је 36 радова 113 аутора, који су прошли  рецензију чланова Програмског одбора Коференције у саставу: проф. др Милован Живковић, проф. др Срђан Колаковић, проф. др Срђан Рончевић, проф. др Александар Ђукић, проф. др Јован Деспотовић, проф. др Драган Милићевић, проф. др Рада Петровић, Владимир Милојевић, Душан Ђурић, Миодраг Поповић, др Зорица Лопичић, др Драган Ранђеловић, проф. др Горан Орашанин, проф. др Дарко Вуксановић, проф. др Горан Секулић, проф. др Васо Новаковић, мр Оливера Доклестић, проф. др Драгица Чамовска, проф. др Филип Кокаљ.. Презентацију истих је пратила дискусија уз изношење искустава самих учесника Конференције из њихових радних средина и разматрање могућности имплементације онога што је презентовано у конкретним радним условима.

Радови су традиционално покрили више тематских области: 1. Изворишта воде за пиће 2. Дистрибуција и потрошња воде за пиће 3. Екологија и заштита 4. Пречишћавање отпадних вода 5. Канализациони системи 6. Санација канализација и водовода техни­кама без ископавања и увођење нових материјала 7. Модернизација и реструктуирање јавних комуналних предузећа водовода и канализације. 

Другог дана Конференције за учеснике је организован Округли сто на тему Пројекат „ЕУ подршка реформи сектора вода у Републици Србији“ - Презентација резултата и дускусија.

Сврха пројекта је побољшање ефиксаности у сектору водних услуга и подршка у спровођењу захтева за поврат трошкова, а главни резултати укључују, између осталог, и побољшане системе комуналних служби на локалном нивоу, одвајање водних услуга од осталих комуналних услуга, моделе за унапређење пословања, тарифне методологије и систем одређивања цена водних услуга, модел за успостављање регулаторног тела и јачање локалних капацитета за увођење регулатороног тела.

Досадашње резултате пројекта присутнима је презентовао г-дин Ненад Чолић.

У оквиру пратећег програма Конференције за учеснике је организована посета Посторојењу за пречишћавање отпадних вода на Златибору, једном од најмодернијих у земљи, као и посета Стопића пећини и Музеју на отвореном Сирогојно.

Конференција је у потпуности испунила очекивања организатора и омогућила присутнима да се упознају са најновијим решењима и искуствима, као и трендовима који се односе на реформе у сектору вода. У плодоносној дискусији омогућена је размена искустава, изношење примера добре праксе и разматрање проблема индивидуалних јавно комуналних предузећа у оквиру тематике Конференције.

 

Закључци Округлог стола 

Галерија слика

 

 44. Међународна конференција "Водовод и канализација`23"

44. Међународна конференција "Водовод и канализација`23" у организацији Савеза инжењера и техничара Србије биће одржана од 10. до 13. октобра 2023. године  на Златибору, Хотел "Чигота".

Суорганизатори Конференције су ИТНМС Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина, Институт за водопривреду "Јарослав Черни", Природно математички факултет из Новог Сада, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Технолошко металуршки факултет из Београда, Катедра за неорганску хемијску технологију,  Инжењерска академија Србије, ИПИН Институт за примјењену геологију и водоинжењеринг из Бијељине, ЈКП "Водовод" Златибор.

Конференција се одвија под покровитељством Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије и Општине Чајетина уз подршку Инжењерске коморе Србије.

Циљ Конференције је разматрање актуелних истраживачко развојних, техничко - технолошких, економских, законских и других питања из области снабдевања водом и канализације, а све то са циљем бољег информисања и убрзанијег трансфера знања и искустава у примени савремених достигнућа и решења, као и унапређења научно-истраживачког рада и побољшања пословања предузећа водовода и канализације.

Тематика 

1. Изворишта воде за пиће

 • заштита изворишта и зоне санитарне заштите;
 • значај хидрогеологије за снабдевање водом;
 • пречишћавање воде: искуства и нове методе;
 • пречишћавање речне воде у воду за пиће;
 • мониторинг изворишта;
 • законска регулатива
2.  Дистрибуција и потрошња воде за пиће
 • постојеће стање и очекивани развој;
 • управљање системима водовода, савремена софтверска решења;
 • мониторинг, мерења и уштеда енергије код пумпних станица;
 • смањење губитака воде – санирање мреже, билансирање, статистика кварова, регулација  притисака;
 • квалитет воде за пиће;
 • законска регулатива и противпожарни прописи;

3.  Екологија и заштита

 • мини хидроелектране предности и мане;
 • заштита од поплава
4.  Пречишћавање отпадних вода
 • сакупљање, пречишћавање и одвођење;
 • утицај на реципијенте;
 • усклађеност са ЕУ регулативом;
 • процедне воде са депонија чврстог отпада;
 • отпадне воде и енергетска производња;
 • акредитација лабораторија
5.   Канализациони системи
 • постојеће стање и очекивани развој;
 • управљање системима канализације, савремена софтверска решења;
 • колектори, пумпне станице и специфичности извођења у отежаним градским условима;
 • мониторинг и мерења;
 • прописи и услови за димензионисање објеката и пречишћавање атмосферских вода, са посебним освртом на прописе у вези пречишћавања атмосферских вода са сабраћајних површина;
 • одржавање система, оптимизација одржавања

6. Санација канализација и водовода техникама без ископавања и увођење нових материјала

7. Модернизација и реструктуирање јавних комуналних предузећа водовода и канализације

 • јединствени информациони систем: ГИС, наплата, математичко моделирање и СЦАДА;
 • модели реструктурисања и место ЈПП;
 • важност процене вредности ЈКП ВиК;

Рок за пријаву радова је 30. јун 2023. године, а рок за доставу коначних верзија радова је 05. септембар 2023. године.

Све информације везано за Конференцију могу се добити у Савезу инжењера и техничара Србије тел. 011/3230-067 office@sits.rs

ДРУГО САОПШТЕЊЕ СА ПРОГРАМОМ

Пријава  

СПОНЗОРИ

ГЛАВНИ СПОНЗОР

VonRoll Hydro

VonRoll Hydro Београд је основан 2013. године и део смо vonRoll Infratec групе из Швајцарске. Од оснивања фирма се бави пројектовањем и развојем електронских склопова, да би од 2015. године започели и са производњом уређаја.
VonRoll Hydro је водећа светска компанија у производњи система за снабдевање и контролу снабдевања водом. Наша мисија је нулти губитак воде и за ту потребу vonRol је развио нову генерацију интегрисаних и иновативних производа и услуга. Уз помоћ нашег INFRAPORT  софтвера могућ је преглед и управљање водом и инфраструктуром у реалном времену. Наши уређаји пружају најсавременија решења за константан надзор, контролу, сервисирање, мониторинг и правовремено откривање губитака воде.

Сајт фирме  


 СПОНЗОРИ

GRUNDFOS

Grundfos Srbija d.o.o.. покрива тржиште Србије, Црне Горе, Македоније, Албаније и Косова и овлашћена је да увози - пумпе, пумпне системе, резервне делове и остале производе компаније Грундфос. Продајни сектор компаније Grundfos, има 15 запослених, од којих је 8 висококвалификованих инжењера са дугогодишњим локалним и интернационалним искуством везаним за продају, техничку и сервисну подршку. На целокупном тржишту које покрива Грундфос Србија изграђена је мрежа овлашћених дистрибутера који својим лагерима производа обезбеђују брзу испоруку до крајњег корисника, као и мрежа Ауторизованих Сервисних партнера који омогућавају решавање сервисних интервенција у најкраћем могућем року. Образовање, учестали тренинзи и обуке, као и искуство наших дистрибутера и сервисера у области пумпне индустрије гарантује пружање услуга врхунског квалитета.  Поред продајног сектора компаније Grundfos, у Инђији се налази и производни погон који тренутно производи три врсте пумпи. Једна од њих је и најпопуларнија и најпродаванија Grundfos пумпа са годишњом производњом од 16 милиона и покрива више од 50% светског тржишта. Реч је о малој УПС циркулационој пумпи за циркулацију течности у системима за грејање и климатизацију. Поред УПС пумпи серије 100 и 200 у Инђији је покренута и производња јединице који је намењена за отпадне воде у домаћинствима – Сололифт.
Производња и пумпе
Годишња производња више од 16 милиона пумпних јединица чини Grundfos једним од водећих светских произвођача пумпи. Главни поризводи су циркулационе пумпе за грејање и климатизацију као и друге циркулационе пумпе за индустрију, водоснабдевање, отпадне воде и дозирне пумпе. Данас је Грундфос највећи светски произвођач циркулационих пумпи и покрива око 50% светског тржишта овим пумпама. Осим пумпи Grundfos производи стандардне и потопљене моторе, као и врхунску електронику за надзор и регулацију пумпе.
Grundfos у свету и Србији
Grundfos Групу заступа више од 80 компанија у више од 55 земаља. Осим тога Grundfos производи се продају у великом броју земаља преко локалних дистрибутера. Прве припреме за почетак производње у Србији су почеле 2009. године, када је компанија Grundfos купила 150.000 м² земље за изградњу производног погона у Инђији. Компанија Grundfos Manufacturing Serbia  је с поносом произвела своју прву пумпу тачно на датум који је пажљиво испланиран две године пре тога: 11.04.2011. Годину и по након тога, у децембру 2012. отворена је фабрика површине 27.000 м² у Инђији, а уследила је и друга фаза коју је Grundfos лансирао 28. септембра 2022. Постројење има две соларне електране које омогућавају годишњу уштеду од 1.333 тоне угљен– диоксида, систем за прикупљање кишнице са капацитетом од 200м3 за сакупљање воде, хлађење и грејање помоћу топлотне пумпе и решење за адекватну дистрибуцију воде коришћењем Grundfos технологије. Фабрика такође примењује све кључне сертификате за квалитет, безбедност и енергију, укључујући ИСО 14001, ИСО 9001, ОХСАС 18001 и ИСО 50001

Сајт фирме


MAK CMC doo


 

 

 

Компанија MAK CMC технологија воде д.о.о., са седиштем у Љубљани, основана је 1989. године и у приватном је власништву.

Компанија је усредсређена на развој, пројектовање, производњу, уградњу, одржавање и сервис технолошке опреме у областима припреме пијаћих, индустријских и отпадних вода са нагласком на физичко-хемијске процесе. 

Добављачи опреме коју уграђујемо у наша решења су врхунске словеначке, европске и светске компаније на пољу мешања, дозирања, дезинфекције, оксидације, технолошке опреме, филтарских елемената, хемикалија за пречишћавање воде итд.

Сајт фирме


 

AQUA INTERMA INŽENJERING

 

Делатност компаније обухвата производњу, монтажу, пуштање у рад и одржавање технолошко-машинске и електро опреме као и израду релевантне пројектне документације, односно учешће у експертизама и надзорима али и реализацији признатих иновационих технологија и патената. Успешно се суочавајући са разним изазовима и тежњом за константним развојем и усавршавањем, успоставили смо сарадњу са бројним институтима и научним установама, као и са реномираним европским и светским компанијама које се баве третманом вода. АQУА ИНТЕРМА ИНЖЕЊЕРИНГ је дуги низ година присутна, не само у највећем броју домаћих градских и индустријских водовода, већ и у окружењу, у БИХ, Македонији, Црној Гори, Словенији, као и у свету Румунији, Турској, Индији, итд.

Сајт фирме


 OmniData
 

 

Фирма OmniDatа се бави имплементацијом и одржавањем пословних информационих система за јавна и комунална предузећа, а специјализирана је за развој софтверских компоненти система НАПЛАТА намењених за системе за евидентирање потрошње и обрачун комуналних услуга у циљу повећавања ефикасности процеса обрачуна и наплате у јавним и комуналним предузећима. Од оснивања јуна 2002, професионално су се определили и специјализовали за обављање послова везаних за системе за обрачун практично свих комуналних услуга, евиденцију потрошње, фактурисање и наплату воде, грејања, природног гаса, одношења чврстог отпада, закупа простора и осталих комуналних услуга.

На пољу информационих технологија које се могу применити комуналним предузећима успоставили су сарадњу са лидерима на овим просторима, тако да заједно са партнерима као конзорцијум, применом готових софтверских компоненти, могу да изграде савремен интегрални информациони систем који обједињава све пословне процесе: рачуноводство и финансије, кориснички сервис, евиденцију потрошње, обрачун и наплату, рекламације, управљање у реалном времену (SCADA), евиденцију потрошње на терену помоћу ПДА рачунара, системе даљинског очитавања бројила (AMR), географске информационе системе (GIS), геопозиционирање и праћење (GPS), аутоматске корисничке сервисе (InfoTel, SMS, WEB), архивирање документације, интернет пословање...

Сајт фирме

 

 Одржана 43. Међународна конференција "Водовод и канализација `22" 

У Зрењанину је у Хотелу „Војводина“, у организацији Савеза инжењера и техничара Србије, од 11. до 14. октобра одржана је 43. по реду, Међународна конференција „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА '22“.

Покровитељи Конференције били су Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и град Зрењанин, а суорганизатори: ИТНМС – Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина, Природно математички факултет – Депа­ртман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Нови Сад, Технолошко мета­луршки факултет – Катедра за неорганску хемијску технологију, Београд, Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, Инжењерска академија Србије и ИПИН Институт за примјењену геологију и водоинжењеринг Бијељина, ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин и Друштво инжењера Зрењанин. Конференција је одржана уз подршку Инжењерске коморе Србије.

Конференцији је присуствовало 110 домаћих и иностраних стручњака из земаља у окружењу, запослених у јавно комуналним предузећима, на факултетима и ин­сти­тутима, заводима за заштиту јавног здравља, општинским управама, пројектантским и произвођачким фирмама.

Учесницима Конференције су се на отварању, у име организатора Савеза инжењера и техничара Србије, обратили генерални секретар СИТС мр Богдан Влаховић, председник Савеза инжењера и техничара Србије др Игор Марић, председник Програмског одбора проф. др Милован Живковић и директор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин г-дин Предраг Бодирога, председник Удружења инжењера Зрењанина г-дин Горан Маринковић. Председник Савеза инжењера и техничара Србије др Игор Марић у свом излагању истакао је значај ове Конференције са импозантним бројем радова који обухватају како проблематику из праксе, чији аутори су запослени у јавно комуналним предузећима тако и најновија научна достигнућа, чији су аутори еминентни стручњаци из научних институција. Присутнима се обратио и председник Општине Зрењанин, г-дин Сима Салапура, који је посебно истакао значај одржавања скупова који се баве овом проблематиком и изнео да би закључци који буду донети на овој Конференцији, а који се односе на савремено газдовање водама, контролу губитака, пречишћавање вода, могли да послуже као препорука локалним самоуправама. Он је и звачно отворио Конференцију.

У Зборнику радова ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА '22, обима 370 страна, који је издао СИТС, штампано је 44 рада 136 аутора, у којима су разматрани актуелни проблеми у области водовода и канализације. Сви штампани радови прошли су рецензију Програ­мског одбора Коференције у саставу: проф. др Милован Живковић, проф. др Срђан Колаковић, проф. др Срђан Рончевић, проф. др Александар Ђукић, проф. др Јован Деспотовић, проф. др Драган Милићевић, проф. др Драган Милићевић, проф. др Рада Петровић, Владимир Милојевић, Душан Ђурић, Миодраг Поповић, др Зорица Лопичић, др Драган Ранђеловић, проф. др Горан Орашанин, проф. др Дарко Вуксановић, проф. др Горан Секулић, проф. др Васо Новаковић, мр Оливера Доклестић, проф. др Драгица Чамовска, проф. др Филип Кокаљ.

Радови су традиционално покрили седам тематских области: 1. Изворишта воде за пиће 2. Дистрибуција и потрошња воде за пиће 3. Екологија и заштита 4. Пречишћавање отпадних вода 5. Канализациони системи 6. Санација канализација и водовода техни­кама без ископавања и увођење нових материјала 7. Модернизација и реструктуирање јавних комуналних предузећа водовода и канализације. 

У оквиру радног дела Конференције презентовани су радови који су прошли стручну рецензију чланова Програмског одбора. Презентацију истих је пратила веома пло­до­носна дискусија уз изношење искустава самих учесника Конференције из њихових радних средина и разматрање могућности имплементације онога што је презентовано у конкретним радним условима.   Конференција је, уврштена у програм континуиране едукације Инжењерске коморе Србије, пријављен Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфра­стру­ктуре. За учеснике Конференције организован је и пратећи програм, у оквиру кога је између осталог, у Културном центру Зрењанина отворена изложба посвећена једном од наших највећих хидролога проф. др Вујици Јевђевићу, ауторке Оливере Ћосовић. Одржавањем ове Конференције, са великим бројем учесника из готово свих крајева Србије и региона, направљен је зна­чајан помак и остварен њен основни циљ – боље информисање и убрзанији трансфер знања и искустава у примени савремених достигнућа и решења, као и унапређење научно-истраживачког рада и побољшање пословања предузећа водовода и кана­лизације. Омогућена је непосредна комуникација и размена искустава, успостављање нове сарадње и упознавање са новим технологијама и сазнањима. Овим је потврђено да је одржавање Конференције више него оправдано и да је у протеклом периоду стекла име и углед, који са годинама постају још већи.  

Галерија слика  

 43. Међународна конференција "Водовод и канализација`22"

43. Међународна конференција "Водовод и канализација`22" у организацији Савеза инжењера и техничара Србије биће одржана од 11. до 14. октобра 2022. године у Зрењанину, Хотел "Војводина".

Суорганизатори Конференције су ИТНМС Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина, Институт за водопривреду "Јарослав Черни", Природно математички факултет из Новог Сада, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Технолошко металуршки факултет из Београда, Катедра за неорганску хемијску технологију,  Инжењерска академија Србије, ИПИН Институт за примјењену геологију и водоинжењеринг из Бијељине, ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин и Друштво инжењера Зрењанина.

Конференција се одвија под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Општине Зрењанин уз подршку Инжењерске коморе Србије.

Циљ Конференције је разматрање актуелних истраживачко развојних, техничко - технолошких, економских, законских и других питања из области снабдевања водом и канализације, а све то са циљем бољег информисања и убрзанијег трансфера знања и искустава у примени савремених достигнућа и решења, као и унапређења научно-истраживачког рада и побољшања пословања предузећа водовода и канализације.

Тематика 

1. Изворишта воде за пиће

2.  Дистрибуција и потрошња воде за пиће

3.  Екологија и заштита

4.  Пречишћавање отпадних вода
5.   Канализациони системи

6. Санација канализација и водовода техникама без ископавања и увођење нових материјала

7. Модернизација и реструктуирање јавних комуналних предузећа водовода и канализације


У оквиру одржавања Конференције, дана 12. октобра 2022. одине у Центру за културу у Зрењанину биће отворена изложба "Проф. др Вујица Јевђевић хидролог светског гласа“. Организатори изложбе Савез инжењера и техничара Србије и Удружење нжењера Полимља. Ауторка изложбе Оливера Ћосовић.

Рок за пријаву радова је 10. јул 2022. године, а рок за доставу коначних верзија радова је 05. септембар 2022. године.

Све информације везано за Конференцију могу се добити у Савезу инжењера и технира Србије тел. 011/3230-067 office@sits.rs

ДРУГО САОПШТЕЊЕ

Пријава

 


 ГЛАВНИ СПОНЗОРИ

 WILO Beograd d.o.o.

 

 

 

 

WILO Beograd d.o.o. је ћерка фирма WILO SE и једина је овлашћена да на територији Србије и Црне Горе увози пумпе, пумпне системе, резервне делове и остале производе компаније WИЛО СЕ. Више од петнаест година је присутна на нашем тржишту, и током тог периода нашег пословања стекли смо велики број задовољних купаца и клијената, јер искључиво нудимо производе WИЛО СЕ, који се одликују врхунским немачким квалитето.

WILO SE Dortmund један је од највећих произовођача пумпи за грејање, хлађење, климатизацију, водоснабдевање и одвођење отпадне воде, и синоним је немачке традиције, квалитета и поузданости.

Компанија WILO SE Dortmund има традицију дугу 150 година. Обзиром на ово огромно искуство, стицано током година постојања, WИЛО је један од лидера и диктира трендове развоја пумпи и пумпне технике у свет.

Сајт фирме


 

VonRoll Hydro

VonRoll Hydro Београд је основан 2013. године и део смо vonRoll Infratec групе из Швајцарске. Од оснивања фирма се бави пројектовањем и развојем електронских склопова, да би од 2015. године започели и са производњом уређаја.
VonRoll Hydro је водећа светска компанија у производњи система за снабдевање и контролу снабдевања водом. Наша мисија је нулти губитак воде и за ту потребу vonRol је развио нову генерацију интегрисаних и иновативних производа и услуга. Уз помоћ нашег INFRAPORT  софтвера могућ је преглед и управљање водом и инфраструктуром у реалном времену. Наши уређаји пружају најсавременија решења за константан надзор, контролу, сервисирање, мониторинг и правовремено откривање губитака воде.

Сајт фирме  


 

Metito 

Metito  је водећи пружалац интелигентних решења за управљање водом и алтернативном енергијом у пословним сегментима: пројектовање и изградња, комуналне услуге, рад и одржавање, хемијска решења. Узимајући у обзир своје врхунске инжењерске могућности, компанија пружа прилагођена и одржива инфраструктурна решења која представљају оснивачке принципе компаније: Утицај, Одрживост, Иновација.

Metito  послује у целокупном ланцу прераде воде, специјализован је за десалинизацију, прераду отпадних вода, поновну употребу воде и индустријска решења. Metito је такође водећи инвеститор и оператер одрживих водних ресурса, са снажним портфолиом широм кључних географских подручја, обухватајући  greenfield и brownfield структуре. Metito је пионир јавно-приватног модела пословања (ППП) у седам земаља широм света, обухватајући Египат, Краљевину Саудијску Арабију, Узбекистан, Уједињене Арапске Емирате, Руанду, Катар и Србију.

Metito  је кључни покретач циркуларне економије са снажном посвећеношћу раду са владама, индустријама и заједницама на обезбеђивању њихових потреба за водом пружајући одржива инфраструктурна решења и идеално је позициониран захваљујући чињеници да поседује више од 60 година искуства и успешног развоја пројеката у преко 50 земаља широм света.  

Сајт фирме

 


 SCHIEBEL Aktuatori

 

Фирма SCHIEBEL Aktuatori основана је 2014-те године од стране Аустријске фирме SCHIEBEL Antriebstechnik GmbH и домаће фирме Fluid Mold Sistemi doo. Основна делатност је техничка подршка, продаја и сервис SCHIEBEL електромотрних актуатора на тражиштима Србије, Црне Горе, Северне Македоније и БиХ.

Корисници Сцхиебел актуатора су термоенергетска постројења, рафинерије и петрохемије, водоводни и канализациони сектор, итд.

Наш мото је ВАШ УСПЕХ – НАШ ПОГОН


 

СПОНЗОРИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

GRUNDFOS

Grundfos Srbija d.o.o.. покрива тржиште Србије, Црне Горе, Македоније, Албаније и Косова и овлашћена је да увози - пумпе, пумпне системе, резервне делове и остале производе компаније Грундфос. Продајни сектор компаније Grundfos, има 15 запослених, од којих је 8 висококвалификованих инжењера са дугогодишњим локалним и интернационалним искуством везаним за продају, техничку и сервисну подршку. На целокупном тржишту које покрива Грундфос Србија изграђена је мрежа овлашћених дистрибутера који својим лагерима производа обезбеђују брзу испоруку до крајњег корисника, као и мрежа Ауторизованих Сервисних партнера који омогућавају решавање сервисних интервенција у најкраћем могућем року. Образовање, учестали тренинзи и обуке, као и искуство наших дистрибутера и сервисера у области пумпне индустрије гарантује пружање услуга врхунског квалитета.  Поред продајног сектора компаније Grundfos, у Инђији се налази и производни погон који тренутно производи три врсте пумпи. Једна од њих је и најпопуларнија и најпродаванија Grundfos пумпа са годишњом производњом од 16 милиона и покрива више од 50% светског тржишта. Реч је о малој УПС циркулационој пумпи за циркулацију течности у системима за грејање и климатизацију. Поред УПС пумпи серије 100 и 200 у Инђији је покренута и производња јединице који је намењена за отпадне воде у домаћинствима – Сололифт.
Производња и пумпе
Годишња производња више од 16 милиона пумпних јединица чини Grundfos једним од водећих светских произвођача пумпи. Главни поризводи су циркулационе пумпе за грејање и климатизацију као и друге циркулационе пумпе за индустрију, водоснабдевање, отпадне воде и дозирне пумпе. Данас је Грундфос највећи светски произвођач циркулационих пумпи и покрива око 50% светског тржишта овим пумпама. Осим пумпи Grundfos производи стандардне и потопљене моторе, као и врхунску електронику за надзор и регулацију пумпе.
Grundfos у свету и Србији
Grundfos Групу заступа више од 80 компанија у више од 55 земаља. Осим тога Grundfos производи се продају у великом броју земаља преко локалних дистрибутера. Прве припреме за почетак производње у Србији су почеле 2009. године, када је компанија Grundfos купила 150.000 м² земље за изградњу производног погона у Инђији. Компанија Grundfos Manufacturing Serbia  је с поносом произвела своју прву пумпу тачно на датум који је пажљиво испланиран две године пре тога: 11.04.2011. Годину и по након тога, у децембру 2012. отворена је фабрика површине 27.000 м² у Инђији, а уследила је и друга фаза коју је Grundfos лансирао 28. септембра 2022. Постројење има две соларне електране које омогућавају годишњу уштеду од 1.333 тоне угљен– диоксида, систем за прикупљање кишнице са капацитетом од 200м3 за сакупљање воде, хлађење и грејање помоћу топлотне пумпе и решење за адекватну дистрибуцију воде коришћењем Grundfos технологије. Фабрика такође примењује све кључне сертификате за квалитет, безбедност и енергију, укључујући ИСО 14001, ИСО 9001, ОХСАС 18001 и ИСО 50001

Сајт фирме


SUPERLAB

 

 

 

SUPERLAB је основан 1993. године као приватно предузеће. Основна делатност СУПЕРЛАБ је заступање иностраних компанија које производе лабораторијску опрему, опрему за контролу квалитета и хемикалије и реагенсе за лабораторијску намен.

SUPERLAB није организован само као класична заступничка, увозничка и трговачка кућа, она је много више од тога. Тим његових стручњака је у могућности да помогне кориснику да одговори на изазов савремене лабораторијске аналитике како у погледу избора оптималне конфигурације или типа лабораторијских инструмената, избору апликација, техничкој подршци и послепродајном сервису, тако и у погледу перманентног снабдевања неопходним потрошним материјалом!
MAK CMC doo

 

 

 

Компанија MAK CMC технологија воде д.о.о., са седиштем у Љубљани, основана је 1989. године и у приватном је власништву.

Компанија је усредсређена на развој, пројектовање, производњу, уградњу, одржавање и сервис технолошке опреме у областима припреме пијаћих, индустријских и отпадних вода са нагласком на физичко-хемијске процесе. 

Добављачи опреме коју уграђујемо у наша решења су врхунске словеначке, европске и светске компаније на пољу мешања, дозирања, дезинфекције, оксидације, технолошке опреме, филтарских елемената, хемикалија за пречишћавање воде итд.

Сајт фирме


Спонзор фирма V-ELIN DOO

 

 

 

 

 

 

 

 

Фирма V-ELIN DOO je фирма у приватном власништву основана 1992. године. Oсновна дјелатност фирме је пројектовање индустријске електронике и аутоматике постројења, извођење радова на аутоматизацији постројења, као и израда и одржавање електроничких склопова и уређаја. Осим производње, за своје купце и пословне партнере фирма нуди цијелокупна рјешења од идеје и потребе, до коначног резултата.

Опширније

Сајт фирме  


 

 OmniData

 

Фирма OmniDatа се бави имплементацијом и одржавањем пословних информационих система за јавна и комунална предузећа, а специјализирана је за развој софтверских компоненти система НАПЛАТА намењених за системе за евидентирање потрошње и обрачун комуналних услуга у циљу повећавања ефикасности процеса обрачуна и наплате у јавним и комуналним предузећима. Од оснивања јуна 2002, професионално су се определили и специјализовали за обављање послова везаних за системе за обрачун практично свих комуналних услуга, евиденцију потрошње, фактурисање и наплату воде, грејања, природног гаса, одношења чврстог отпада, закупа простора и осталих комуналних услуга.

На пољу информационих технологија које се могу применити комуналним предузећима успоставили су сарадњу са лидерима на овим просторима, тако да заједно са партнерима као конзорцијум, применом готових софтверских компоненти, могу да изграде савремен интегрални информациони систем који обједињава све пословне процесе: рачуноводство и финансије, кориснички сервис, евиденцију потрошње, обрачун и наплату, рекламације, управљање у реалном времену (SCADA), евиденцију потрошње на терену помоћу ПДА рачунара, системе даљинског очитавања бројила (AMR), географске информационе системе (GIS), геопозиционирање и праћење (GPS), аутоматске корисничке сервисе (InfoTel, SMS, WEB), архивирање документације, интернет пословање...

Сајт фирме


 

Impuls hemija d.o.o

 

 

 

Импулс хемија д.о.о. је приватна фирма, основана 1996. године у Новом Саду. Основна делатност је производња хемијских средстава, у оквиру три производна програма: индустријска хемија,    кућна хемија, аутокозметика.
У почетку су се производила само средства за кућну хемију и аутокозметику, али је убрзо након тога почео развој и производња средстава за прање и дезинфекцију производне опреме у прехрамбеној индустрији.
Вишегодишње присуство на тржишту, праћење практичних проблема и захтева индустрије, уз константно унапређење пословања, омогућили су да Импулс хемија данас производи преко 100 различитих производа који се користе у свим гранама прехрамбене индустрије, аутоиндустрији, домаћинствима и др.

Сајт фирме


 Одржана 42. Међународна конференција "Водовод и канализација `21" 

У Врњачкој Бањи је у Хотелу "Фонтана`", у организацији Савеза инжењера и техничара Србије, од 12. до 15. октобра одржана је 42. по реду, Међународна конференција "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА '21". 

Покровитељ Конференције било је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а суорганизатори: ИТНМС – Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина, Природно математички факултет – Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Нови Сад, Технолошко металуршки факултет – Катедра за неорганску хемијску технологију, Београд, Институт за водопривреду «Јарослав Черни», Инжењерска академија Србије и ИПИН Институт за примјењену геологију и водоинжењеринг Бијељина. Конференција је одржана уз подршку Инжењерске коморе Србије.

Конференцији је присуствовало 110 домаћих и иностраних стручњака из земаља у окружењу, запослених у јавно комуналним предузећима, на факултетима и институтима, заводима за заштиту јавног здравља, општинским управама, пројектантским и произвођачким фирмама.

Учесницима Конференције су се на отварању, у име организатора Савеза инжењера и техничара Србије, обратили председник Програмског одбора проф. др Милован Живковић и председник Савеза инжењера и техничара Србије др Игор Марић, истичући значај ове Конференције, која се одржава у неповољној епидемиолошкој ситуацији а која је окупила велики број стручњака из предметне области, са импозантним бројем радова који обухватају како проблематику из праксе, чији аутори су запослени у јавно комуналним предузећима тако и најновија научна достигнућа, чији су аутори еминентни стручњаци из научних институција. Присутнима се обратио и председник Општине Врњачка Бања, г-дин Бобан Ђуровић, који је посебно истакао значај одржавања скупова који се баве овом проблематиком и изнео да би закључци који буду донети на овој Конференцији, а који се односе на савремено газдовање водама, контролу губитака, пречишћавање вода, могли да послуже као препорука локалним самоуправама. Он је и звачно отворио Конференцију.

У Зборнику радова ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА '21, обима 370 страна, који је издао СИТС, штампано је 49 радова 127 аутора, у којима су разматрани актуелни проблеми у области водовода и канализације. Сви штампани радови прошли су рецензију Програмског одбора Коференције  у саставу: проф. др Милован Живковић, проф. др Срђан Колаковић, проф. др Срђан Рончевић, проф. др Рада Петровић, др Мирјана Стојановић, др Зорица Лопичић, проф. др Драган Милићевић, проф. др Јован Деспотовић, проф. др Радомир Капор, Душан Ђурић, проф. др Дарко Вуксановић, проф. др Горан Секулић, проф. др Васо Новаковић, мр Оливера Доклестић, проф. др Горан Орашанин, проф. др Драгица Чамовска, проф. др Филип Кокаљ.

Радови су традиционално покрили седам тематских области: 1. Изворишта воде за пиће 2. Дистрибуција и потрошња воде за пиће 3.  Екологија и заштита  4. Пречишћавање отпадних вода 5. Канализациони системи 6. Санација канализација и водовода техникама без ископавања и увођење нових материјала 7.  Модернизација и реструктуирање јавних комуналних предузећа водовода и канализације. 

У оквиру радног дела Конференције презентовани су радови који су прошли стручну рецензију чланова Програмског одбора. Презентацију истих је пратила веома плодоносна дискусија уз изношење искустава самих учесника Конференције из њихових радних средина и разматрање могућности имплементације онога што је презентовано у конкретним радним условима.   

Конференција је, на основу уговора потписаног између Савеза инжењера и техничара Србије и Инжењерске коморе Србије, уврштена у програм континуиране едукације Коморе, пријављен Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

За учеснике Конференције организован је и пратећи програм, а њено одржавање је пратило и излагање опреме произвођача из предметне области. 

Одржавањем ове Конференције, у изузетно тешким епидемиолошким условима, са великим бројем учесника из готово свих крајева Србије и региона, направљен је значајан помак и остварен њен основни циљ -  боље  информисање и убрзанији трансфер знања и искустава у примени савремених достигнућа и решења, као и унапређење научно-истраживачког рада и побољшање пословања предузећа водовода и канализације. Омогућена је непосредна комуникација и размена искустава, успостављање нове сарадње и упознавање са новим технологијама и сазнањима. Овим је потврђено да је одржавање Конференције више него оправдано и да је у протеклом периоду стекла име и углед, који са годинама постају још већи.  

Медији о Конференцији

Прилог ВРТ

 42. Међународна конференција "Водовод и канализација`21"

42. Међународна конференција "Водовод и канализација`21" у организацији Савеза инжењера и техничара Србије биће одржана од 12. до 15. октобра 2021. године у Врњачкој Бањи.

Суорганизатори Конференције  су ИТНМС Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина, Природно математички факултет из Новог Сада, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Технолошко металуршки факултет из Београда, Катедра за неорганску хемијску технологију, Институт за водопривреду "Јарослав Черни", Инжењерска академија Србије и ИПИН Институт за примјењену геологију и водоинжењеринг из Бијељине.

Конференција се одвија под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Циљ Конференције је разматрање актуелних истраживачко развојних, техничко - технолошких, економских, законских и других питања из области снабдевања водом и канализације, а све то са циљем бољег информисања и убрзанијег трансфера знања и искустава у примени савремених достигнућа и решења, као и унапређења научно-истраживачког рада и побољшања пословања предузећа водовода и канализације.

Тематика 

1. Изворишта воде за пиће

2.  Дистрибуција и потрошња воде за пиће

3.  Екологија и заштита

4.  Пречишћавање отпадних вода
5.   Канализациони системи

6. Санација канализација и водовода техникама без ископавања и увођење нових материјала

7. Модернизација и реструктуирање јавних комуналних предузећа водовода и канализације

8.  Дипломски, мастер и докторски радови студената постер секција

Конференција се одржава од 12. до 15. октобра 2021. године у Врњачкој Бањи Хотел "Фонтана".   

Рок за пријаву радова је 30. јун 2021. године, а рок за доставу коначних верзија радова је 10. септембар 2021. године.

Све информације везано за Конференцију могу се добити у Савезу инжењера и технира Србије тел. 011/3230-067 office@sits.rs

Друго саопштење

Пријава     

Регистрациони формулар Хотел "Фонтана"

Спонзори
41. Међународне конференције "Водовод и канализација `21" 

 Спонзор фирма V-ELIN DOO

 

 

 

 

 

 

 

 

Фирма V-ELIN DOO je фирма у приватном власништву основана 1992. године. Oсновна дјелатност фирме је пројектовање индустријске електронике и аутоматике постројења, извођење радова на аутоматизацији постројења, као и израда и одржавање електроничких склопова и уређаја. Осим производње, за своје купце и пословне партнере фирма нуди цијелокупна рјешења од идеје и потребе, до коначног резултата.

Опширније

Сајт фирме  


Спонзор Конференције

OmniData

 

Фирма OmniDatа се бави имплементацијом и одржавањем пословних информационих система за јавна и комунална предузећа, а специјализирана је за развој софтверских компоненти система НАПЛАТА намењених за системе за евидентирање потрошње и обрачун комуналних услуга у циљу повећавања ефикасности процеса обрачуна и наплате у јавним и комуналним предузећима. Од оснивања јуна 2002, професионално су се определили и специјализовали за обављање послова везаних за системе за обрачун практично свих комуналних услуга, евиденцију потрошње, фактурисање и наплату воде, грејања, природног гаса, одношења чврстог отпада, закупа простора и осталих комуналних услуга.

На пољу информационих технологија које се могу применити комуналним предузећима успоставили су сарадњу са лидерима на овим просторима, тако да заједно са партнерима као конзорцијум, применом готових софтверских компоненти, могу да изграде савремен интегрални информациони систем који обједињава све пословне процесе: рачуноводство и финансије, кориснички сервис, евиденцију потрошње, обрачун и наплату, рекламације, управљање у реалном времену (SCADA), евиденцију потрошње на терену помоћу ПДА рачунара, системе даљинског очитавања бројила (AMR), географске информационе системе (GIS), геопозиционирање и праћење (GPS), аутоматске корисничке сервисе (InfoTel, SMS, WEB), архивирање документације, интернет пословање...

Сајт фирме


Спонзор Конференције

MAK CMC doo

 

 

 

Компанија MAK CMC технологија воде д.о.о., са седиштем у Љубљани, основана је 1989. године и у приватном је власништву.

Компанија је усредсређена на развој, пројектовање, производњу, уградњу, одржавање и сервис технолошке опреме у областима припреме пијаћих, индустријских и отпадних вода са нагласком на физичко-хемијске процесе. 

Добављачи опреме коју уграђујемо у наша решења су врхунске словеначке, европске и светске компаније на пољу мешања, дозирања, дезинфекције, оксидације, технолошке опреме, филтарских елемената, хемикалија за пречишћавање воде итд.

Сајт фирме


Спонзор Конференције

SUPERLAB

 

 

 

SUPERLAB је основан 1993. године као приватно предузеће. Основна делатност СУПЕРЛАБ је заступање иностраних компанија које производе лабораторијску опрему, опрему за контролу квалитета и хемикалије и реагенсе за лабораторијску намен.

SUPERLAB није организован само као класична заступничка, увозничка и трговачка кућа, она је много више од тога. Тим његових стручњака је у могућности да помогне кориснику да одговори на изазов савремене лабораторијске аналитике како у погледу избора оптималне конфигурације или типа лабораторијских инструмената, избору апликација, техничкој подршци и послепродајном сервису, тако и у погледу перманентног снабдевања неопходним потрошним материјалом!

Сајт фирме


Спонзор Конференције 

EKOLOG

 
 
 

EKOLOG d.o.o је основан 1991. год у Београду. Наша основна делатност је технологија пречишћавања свих врста вода.

EKOLOG  поседује велико искуство стечено кроз реализацију великог броја пројеката, анализа, студија, израде техничке документације, санације и израде нових постројења за обраду воде.

EKOLOG  Инжењеринг тим чине дипломирани инжењери са великим радним искуством високоспецијализовани у области обраде вода. Уз подршку сталних сарадника и институција ствара се високостручан и ефикасан тим за успешно и квалитетно решавање широке палете услуга  у области пречишћавања водa.

Сајт фирме


 Извештај са 41. Међународне конференције "Водовод и канализација `20"

41. Међународна конференција „Водовод и канализација`20‟, у организацији Савеза инжењера и  техничара Србије, одржана је у Краљеву, у хотелу „Турист‟ у периоду 13-16. октобар 2020. године.

Конференција је одржана под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, у суорганизацији са Институтом за техно­логију нуклеарних и других минералних сировина - ИТНМС, Природно-матема­тичким факултетом - Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Универзитета у Новом Саду, Технолошко-металуршким факултетом – Катедра за неорганску хемијску технологију, Универзитета у Београду, Институтом за водо­привреду „Јарослав Черни‟, Београд, Инжењерском академијом Србије, Београд и ИПИН - Институтом за примјењену геологију и водоинжењеринг, из Бијељине. Одржавање конференције је подржала Инжењерска комора Србије, Београд. Домаћин ово­годишње конференције било је ЈКП „Водовод‟ Краљево.

Циљ конференције био је да се кроз разматрање актуелних техничко - технолошких, истра­живачко - развојних, економских, законских и других питања из области снабдевања водом и каналисања допринесе убрзанијем трансферу знања, информисању, при­мени савремених достигнућа и решења, унапређењу научно-истраживачког и раз­војног рада и побољшању пословања предузећа водовода и канализације и кому­налних система.

Радови презентовани на конференцији су били сврстани у више тематских области: Изворишта воде за пиће; дистрибуција и потрошња воде за пиће; Екологија и заштита; Пречишћавање отпадних вода; Канализациони системи.

Сви радови су прошли рецензију Програмског одбора у саставу проф. др Часлав Лачњевац, проф. др Срђан Колаковић, проф. др Срђан Рончевић, проф. др Рада Петровић, проф. др Славка Станковић, др Мирјана Стојановић, др Зорица Лопичић, проф. др Драган Милићевић, проф. др Јован Деспотовић, проф. др Радомир Капор, Душан Ђурић, проф. др Дарко Вуксановић, проф. др Горан Секулић, проф. др Васо Новаковић, проф. др Миладин Глигорић, проф. др Фехим Кораћ, проф. др Драгица Чамовска, проф. др Тодор Ановски, др Andzdej Kowal и проф. др Филип Кокаљ. 

Званични језици конференције били су српски и енглески. Конференцији је присуствовало преко 80 стручњака који се баве предметном пробле­матиком. Поред учесника из земље, запослених у јавно комуналним предузећима, на факултетима, институтима, заводима за заштиту јавног здравља, општинским упра­вама за урбанизам, пројектантским фирмама, истој су присуствовали и стручњаци из земаља из окружења.

Свечано отварање конференције одржано је у сали хотела „Турист“, 14. октобра, са почетком у 10,00 часова. Све присутне учеснике и госте, у име организатора конференције Савеза инжењера и техничара Србије, поздравио је генерални секретар, проф. др Часлав Лачњевац и пожелео им успешан рад и пријатан боравак у Краљеву. У свом излагању истакао је да је одржавање конференције било доведено у питање имајући у виду стање са вирусом Covid 19. Међутим, захваљујући ауторима који су позитивно реаговали већ на први позив и изјавили да ће спремити радове, као и учесницима који су анкетирани потврдили да су, ако се испуне сви безбедносни услови, спремни да учествују на скупу, Савез је кренуо у реализацију овогодишње конференције. У том смислу се захвалио ауторима, учесницима скупа, спонзорима и колективу хотела „Турист“ у коме се конференција одржавала.

Након поздравне речи, генерални секретар СИТС проф. др Часлав Лачњевац, позвао је министра заштите животне средине г-дина Горана Тривана да се обрати учесницима конференције. Министар Триван је у свом обраћању истакао да воде постају планетарно стратешки важан ресурс, због којег ће се свет све више суочавати са миграцијама становништва и еколошким избеглицама. У вези отпадних вода, истакао је да је Министарство за мање од две године у општинама по Србији успело изради 29 пројеката за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода. Даље је истакао да је изградња малих хидроелектрана деривационог типа у заштићеним природним подручјима недопустива и штетна, као и да се решење овог проблема налази у изменама Закона о заштити природе, које су у процедури.

Учеснике конференције поздравили су и помоћник градоначелника Краљева, господин Никола Радевић, пожелевши им добродошлицу и успешан рад.  У име ЈКП „Водовод‟ Краљево, домаћина конференције, присутнима се обратио директор, господин Александар Протић, истакавши да су овакви скупови прилика за размену идеја, али и начин за стицање нових знања о темама које се обрађују на скупу.

У завршном делу свечаног отварања, одржана су два уводна предавања. Прво уводно предавање, на тему „Мале хидроелектране деривационог типа. Безначајна енергетска корист и немерљива еколошка катастрофа‟, одржао је проф. др Ратко Ристић, декан Шумарског факултета у Београду, а друго уводно предавање на тему „Потенцијални ризици по здравље људи и животиња од присуства вируса у системима за водоснабдевање и одвод отпадних  вода на моделу узрочника Covid 19‟, одржао је др Миленко Шеклер, вирусолог, виши научни саветник Ветеринарског иститута у Краљеву.

Радни део конференције одвијао се у оквиру преподневних и послеподневних сесија, на којима су радови презентовани, од стране еминентних стручњака из ове области, аутора из земље и иностанства. Излагања аутора је пратила одговарајућа стручна расправа, где је учесницима конференције било омогућено да се детаљније упознају са проблематиком обра­ђеном у презентованим радовима.

Трећег дана рада конференције за учеснике је организован обилазак црпне станице "Жичко поље"  ЈКП "Водовод" Краљево, где су имали прилику да се упознају са радом овог јавно комуналног предузећа.

У оквиру Конференције, преставили су се, као спонзори следећа предузећа: „Микро контрол“ доо, Београд, „V-Elin“ доо, Чаковец, Република Хрватска, „Ни Пек Гостол ТСТ“, Београд.

Сви радови, презентовани на кон­фере­нцији, публиковани су у Зборнику радова, а свим учесницима су подељени и сертификати о учешћу.

ГАЛЕРИЈА СЛИКА  

 

Медији о Конференцији 

Mинистарство заштите животне средине   

Најава Конференције   

Отварање Конференције   

 Извештај о Конференцији

 41. Међународна конференција "Водовод и канализација `20"

41. Међународна конференција "Водовод и канализација `20" у организацији Савеза инжењера и техничара Србије биће одржана од 13. до 16. октобра 2020. године у Краљеву.

Суорганизатори Конференције су ИТНМС Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина, Природно математички факултет из Новог Сада, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Технолошко металуршки факултет из Београда, Катедра за неорганску хемијску технологију, Институт за водопривреду "Јарослав Черни", Инжењерска академија Србије и ИПИН Институт за примјењену геологију и водоинжењеринг из Бијељине.

Конференција се одвија под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Домаћин Конференцијe је ЈКП "Водовод" Краљево.

Циљ Конференције је разматрање актуелних истраживачко развојних, техничко - технолошких, економских, законских и других питања из области снабдевања водом и канализације, а све то са циљем бољег информисања и убрзанијег трансфера знања и искустава у примени савремених достигнућа и решења, као и унапређења научно-истраживачког рада и побољшања пословања предузећа водовода и канализације.

Тематика 

1. Изворишта воде за пиће

2.  Дистрибуција и потрошња воде за пиће

3.  Екологија и заштита

4.  Пречишћавање отпадних вода

5.   Канализациони системи

6. Санација канализација и водовода техникама без ископавања и увођење нових материјала

7. Модернизација и реструктуирање јавних комуналних предузећа водовода и канализације

8.  Дипломски, мастер и докторски радови студената

Конференција се одржава од 13. до 16. октобра 2020. године у Краљеву Хотел "Турист".  

Рок за пријаву радова је 30. јун 2020. године, а рок за доставу коначних верзија радова је 10. септембар 2020. године.

Све информације везано за Конференцију могу се добити у Савезу инжењера и технира Србије тел. 011/3230-067 office@sits.rs  

Друго саопштење

Пријава


Спонзори
41. Међународне конференције "Водовод и канализација `20" 

  Главни спонзор фирма Микро Контрол 

 

 

 

 

Фирма је основана у Београду 1996. године. Током вишедеценијског рада у области индустријске аутоматизације успешно су реализовали више од 700 пројеката. Ови пројекти покривају широк спектар софтверских и хардверских решења примењених у различитим индустријама.

Решења су прилагођена захтевима клијената као што су ThyssenKrupp, FLSmidth, Strabag, Dobersek Engineering, Hesteel, Bor Copper Industry, Fiat, CRH Cement, Lesaffre Biospringer, Tetra Pak

Од 2018. године су присутни и на иностраном тржишту. Седиште фирме је смештено у Немачкој у граду Дортмунд. 

Опширније о фирми 

Сајт фирме   


Главни спонзор фирма V-ELIN DOO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фирма V-ELIN DOO je фирма у приватном власништву основана 1992. године. Oсновна дјелатност фирме је пројектовање индустријске електронике и аутоматике постројења, извођење радова на аутоматизацији постројења, као и израда и одржавање електроничких склопова и уређаја. Осим производње, за своје купце и пословне партнере фирма нуди цијелокупна рјешења од идеје и потребе, до коначног резултата.

Опширније

Сајт фирме  


Спонзор Конференције

MAK CMC doo

 

 

 

Компанија MAK CMC технологија воде д.о.о., са седиштем у Љубљани, основана је 1989. године и у приватном је власништву.

Компанија је усредсређена на развој, пројектовање, производњу, уградњу, одржавање и сервис технолошке опреме у областима припреме пијаћих, индустријских и отпадних вода са нагласком на физичко-хемијске процесе. 

Добављачи опреме коју уграђујемо у наша решења су врхунске словеначке, европске и светске компаније на пољу мешања, дозирања, дезинфекције, оксидације, технолошке опреме, филтарских елемената, хемикалија за пречишћавање воде итд.

Сајт фирме


Спонзор Конференције

OmniData

 

Фирма OmniDatа се бави имплементацијом и одржавањем пословних информационих система за јавна и комунална предузећа, а специјализирана је за развој софтверских компоненти система НАПЛАТА намењених за системе за евидентирање потрошње и обрачун комуналних услуга у циљу повећавања ефикасности процеса обрачуна и наплате у јавним и комуналним предузећима. Од оснивања јуна 2002, професионално су се определили и специјализовали за обављање послова везаних за системе за обрачун практично свих комуналних услуга, евиденцију потрошње, фактурисање и наплату воде, грејања, природног гаса, одношења чврстог отпада, закупа простора и осталих комуналних услуга.

На пољу информационих технологија које се могу применити комуналним предузећима успоставили су сарадњу са лидерима на овим просторима, тако да заједно са партнерима као конзорцијум, применом готових софтверских компоненти, могу да изграде савремен интегрални информациони систем који обједињава све пословне процесе: рачуноводство и финансије, кориснички сервис, евиденцију потрошње, обрачун и наплату, рекламације, управљање у реалном времену (SCADA), евиденцију потрошње на терену помоћу ПДА рачунара, системе даљинског очитавања бројила (AMR), географске информационе системе (GIS), геопозиционирање и праћење (GPS), аутоматске корисничке сервисе (InfoTel, SMS, WEB), архивирање документације, интернет пословање...

Сајт фирме

ПОСТЕР СЕКЦИЈА КОНФЕРЕНЦИЈЕ 

Горан Секулић, Контрола непријатних мириса
код постројења за пречишћавање отпадних
вода 

Зоран Пендић, Сања Пендић Полак, Драгана
Јовановић, Бојана Јаковљевић, Часлав
Лачњевац, Марина Стрижак, Љиљана
Јовановић, Водовод и канализација у
окружењу вируса COVID-19 

 

Глорија Вукићевић, Дарко Вуксановић, Анализа
загађивача вода ријеке Зете

 

Драган Радоњић, Јелена Шћепановић, Дарко
Вуксановић, Утицај изградње и функционисања
колекторске канализације за прикупљање и
одвођење комуналних отпадних вода до новог
ППОВ-а Подгорица на квалитет животне средине

 

Жељка Миловановић, Драгана Милошевић,
Слађана Поповић, Славица Лазаревић, Рада
Петровић, Уклањање анјонске боје из отпадних
вода меркаптосиланизираним киселински
активираним сепиолитом

 

Dragica Chamovska, Aleksandra Porjazoska
Kujundziski, Electrochemical Methods for
Treatment of Water

 

 

Младен Попов, Маријана Крагуљ Исаковски,
Јелена Молнар Јазић, Александра Тубић,
Мирослав Јелечанин, Никица Ивић, Јасмина
Агбаба, Ефекти озонизација и комбинованог
O3/H2O2 процеса на промену садржаја
органских материја - Фабрика воде за пиће
у Новом Саду

 

Иван Милојковић,  Упоредна анализа
пројектантских решења КЦС Макиш методама
VIKOR и PROMETHEE

 

 

 

Никола Николић, Васо Новаковић, Дејан Петровић,
Ранко Грујић, Хидрогеолошле и хидрохемијске
карактеристике станарског неогеног угљеног
басена

 

Извештај са 40. Међународне конференције "Водовод и канализација `20"

40. Међународна конференција „Водовод и канализација`19‟, у организацији Савеза инжењера и  техничара Србије, одржана је у Новом Саду, у хотелу „Путник‟ у периоду 01-04. октобар 2019. године.

Конференција је одржана под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, у суорганизацији са Институтом за техно­логију нуклеарних и других минералних сировина - ИТНМС, Природно-матема­тичким факултетом - Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Универзитета у Новом Саду, Технолошко-металуршким факултетом – Катедра за неорганску хемијску технологију, Универзитета у Београду, Институтом за водо­привреду „Јарослав Черни‟, Београд, Инжењерском академијом Србије, Београд и ИПИН - Институтом за примјењену геологију и водоинжењеринг, из Бијељине. Одржавање конференције је подржала Инжењерска комора Србије, Београд. Домаћин ово­годишње конференције било је ЈКП „Водовод и канализација‟ Нови Сад.

Циљ конференције био је да се кроз разматрање актуелних техничко - технолошких, истра­живачко - развојних, економских, законских и других питања из области снабдевања водом и каналисања допринесе убрзанијем трансферу знања, информисању, при­мени савремених достигнућа и решења, унапређењу научно-истраживачког и раз­војног рада и побољшању пословања предузећа водовода и канализације и кому­налних система.

Свечано отварање конференције одржано је у свечаној сали Градске куће у Новом Саду, 01. октобра, са почетком у 18,00 часова. Отварање је започето са извођењем  химне Републике Србије „Боже правде‟ од стране хора Гиманзије „Јован Јовановић Змај‟ из Новог Сада, након чега су извели и део Мокрањчевих руковети.

Све присутне учеснике и госте, у име организатора конференције Савеза инжењера и техничара Србије, поздравио је генерални секретар, проф. др Часлав Лачњевац и пожелео им успешан рад и пријатан боравак у Новом Саду. У свом излагању он је истакао да је идеја о одржавању скупа са тематиком водовода и канализације потекла још 70-их година прошлог века. Након неколико састанака Општег удружење за водопривреду Југославије и СИТЈ донета је одлука да се крене у реализацију скупа који ће бити посвећен питањима водовода и канализације. Први скуп одржан је давне 1981. године у Цавтату, са темом - Неки актуелни проблеми у системима водовода и канализације. Те године одржан је још један скуп у Суботици са истом тематиком, а наредних година, скупови су одржавани једном годишње. Уведена је пракса да водоводно предузеће, у граду у коме се скуп одржава, буде домаћин скупа. Нови Сад и водоводно предузеће овог града су, пре јубиларног 40. скупа, били већ домаћини скупова одржаних 1991. и 2001. године. Проф. Лачњевац је изразио велику захвалност руководству града Новог Сада, које је омогућило да се отварање конференције обави у предивном здању Градске куће. Присутнима је пренео и поздраве и жељу за успешно одржавање конференције, упућене од стране председника СИТС др Игора Марића, који се у време одржавања конференције налазио на годишњој скупштини FEANI.

Учеснике конференције поздравио је и члан Градског већа за комуналне делатности града Новог Сада, господин Владимир Стојковић. Он је присутнима пренео поздраве градоначелника Милоша Вучевића и изразио захвалност што се овако значајан скуп, са дугом традицојом и еминентним стручњацима, поново одржава у Новом Саду. Указао је на значај и одговорност посла који обављају водоводна предузећа, а који тражи стално праћење квалитета рада, усавршавање и надоградњу знања. Указао је на важност да постоји отвореност за нова знања и искуства и спремност да се учи иу искустава других. Због значаја водовода и канализације за сваки град, овај скуп је и прилика да локално комунално предузеће представи свој рад, будуће планове и пренесе своја искуства колегама, али и да усвоји све предлоге од значаја за даљи рад, како би били још бољи и ефикаснији. Зажелео је добродошлицу свима у Нови Сад, град, који је одређен за европску престоницу културе 2021. године.

Др Милован Живковић потпредседник СИТС, поздравио је присутне и у свом излагању истакао да је СИТС у прошлој години, низом активности, обележио јубилеј 150 година постојања и успешног рада. Он је у свом излагању истакао да је Савез изузетно активна асоцијација, у којој већина чланова ради на  волонтерском принципу и да Савез и његове чланице имају богату издавачку активност и одржавају велики број скупова. Један од значајнијих скупова је и Конференција "Водовод и канализација" која се ове године одржава 40. јубиларни пут. Констатовао је да конференције не би било да није вредних делатника из ове струке и вредног Организационог и Програмског одбора. Одржавање конференције изнедрило је између 11 и 12.000 страница писаног стручног и научног материјала, што представља изузетно значајну библиотеку. Оволики број страница говори о самом квалитету конференције, историји струке и то је нешто што остаје трајно записано. Он је пожелео  да Зборник радова са следеће конференције буде још обимнији од овогодишњег, који има преко 400 страна. У име СИТС он се захвалио граду Новом Саду, ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад, и пожелео успешан рад учесницима као и лепо дружење током одржавања конференције.

Учесницима конференције се, у име ЈКП „Водовод и канализација‟ Нови Сад, као домаћина конференције, обратио директор, господин Гвозден Перковић и у свом обраћању, поздравио присутне и истакао је значај одржавања овакве конференције и пожелевши успешан рад учесницима.

Након поздравних говора, одржана је пројекција филма о Савезу и изведен је краћи музички програм хора из Дечијег села из Сремске Каменице.

Након музичког програма, додељене су посебне захвалнице за допринос популаризацији и успешној реализацији Међународне конференције „Водовода и канализација‟ појединцима, предузећима и спонзорима.

Захвалнице су додељене:

Захвалнице су уручене и следећим институцијама и спонзорима конференције:

У завршном делу свечаног отварања, одржана су два уводна предавања. Прво уводно предавање, на тему „Утицај климатских промена на ресурсе за водоснабдевање‟, одржао је проф. др Божо Далмација, а друго уводно предавање на тему „Градски водоводни и канализациони системи и велике поплаве‟, одржао је проф. др Јован Деспотовић. На крају свечаног отварања одржан је пригодан коктел за све присутне. 

Конференцији је присуствовало преко 120 стручњака који се баве предметном пробле­матиком. Поред учесника из земље, запослених у јавно комуналним предузећима, на факултетима, институтима, заводима за заштиту јавног здравља, општинским упра­вама за урбанизам, пројектантским фирмама, истој су присуствовали и стручњаци из земаља из окружења.

Првог радног дана, 02. октобра 2019. године, рад конференције се одвијао у оквиру преподневних и послеподневних сесија, на којима су радови презентовани, од стране еминентних стручњака из ове области, аутора из земље и иностанства. Излагања аутора је пратила одговарајућа стручна расправа, где је учесницима конференције било омогућено да се детаљније упознају са проблематиком обра­ђеном у презентованим радовима.

На крају првог радног дана, Савез инжењера и техничара Србије, је у сарадњи са своје две колективне чланице, Савезом инжењера и техничара Војводине и Савезом заштите на раду Србије, организовао свечано отварање изложбе 150 година СИТС – „Од Техничарске дружине до савременог удружења‟. Изложба је отворена у холу Ректората, Универзитета у Новом Саду, са почетком у 18,00 часова. Одржавање изложбе је подржано од стране Универзитета у Новом Саду, Факултета техничких наука, Департмана за индустријско инжењерство и менаџмент.  

На отварању изложбе, у свечаној сали Ректората Универзитета Нови Сад, присутнима су се обратили проф. др Часлав Лачњевац, генерални секретар СИТС, емеритус проф. др Илија Ћосић, председник Инжењерске академије Србије, проф. др Стеван Станковски, проректор за науку Универзитета Новом Саду и др Милован Живковић, потпредседник СИТС.

Проф. др Часлав Лачњевац, генерални секретар СИТС, поздравио је присутне и у свом излагању их укратко упознао са историјатом СИТС-а, организацијом, радом, циљевима и задацима. Он је изнео да ће у складу са традицијом, установљеном на претходним гостовањима изложбе, бити одржано предавање, овога пута посвећено делу академика Бранка Жежеља, који је један значајан део свог професионалног ангажовања везао и за град Нови Сад.

Проф. др Стеван Станковски, проректор за науку Универзитета Нови Сад, је у свом излагању изнео да је Универзитет у Новом Саду једини центар изврсности ван Европске уније у области техничких наука и пољопривреде. Универзитет у Новом Саду је први у региону по суми новца, коју је за своје пројекте добио из фондова ЕУ. Када се говори о инжењерству, прва асоцијација су Факултет техничких наука и ИТ сектор, који је изузетно развијен у Новом Саду, првенствено захваљујући томе што су имали адекватну потпору, која им је омогућила да све идеје слободно развијају.

Емеритус проф. др Илија Ћосић, поздравио је присутне у име Инжењерске академије Србије. У свом излагању он их је укратко упознао са циљевима и задацима Инжењерске академије Србије, хронологијом настанка, начином организовања и рада. Захвалио се Савезу инжењера и техничара Србије, као једном од оснивача Академије, на стручној, материјалној и финансијској помоћи коју пружа Академији у реализацији постављених циљева. Он је истакао да Академија попуњава празнину у научно-стручном простору између практично орјентисаних инжењерских актера који делују у реаним процесима материјалне и нематаријалне производње и фундаментално оријентисаних научно-истраживачких учесника у процесу рада и деловања САНУ. Присутне је упознао са податком да су чак три председника ИАС, дошла са Факултета техничких наука у Новом Саду и то проф. др Драгутин Зеленовић, проф. др Радомир Фолић и проф. др Илија Ћосић. Што се тиче изложбе изнео је да она представља вредну ретроспективу развоја инжењерске струке на овим просторима, која је дала значајан допринос развоју српског друштва последњих 150 година. Захвалио се ауторима изложбе на уложеном труду и идеји да на овај начин унапреде инжењерску струку, јер ко не зна одакле долази, тај не зна ни куда иде, а Савез на овај начин показује да зна и одакле долази и куда иде.

Др Милован Живковић, потпредседник СИТС, поздравио је присутне и надовезао се на уводно излагање проф. др Часлава Лачњевца, износећи да су школовани инжењери били ти који су помогли да Србија изађе из велике заосталости и беде. Инжењери су још у 19. веку схватили да се морају удружити у асоцијацију у којој ће размењивати знања и искуства. Постојање и деловање Савеза кроз три века, управо указује на потребу постојања једне овакве организације. Суштина постојања Савеза је волонтерски рад и заједничка платформа деловања инжењера ради развоја и размене искустава. Задатак инжењера није да се баве сувом техником, већ да воде рачуна о свему ономе што заокупља њихов посао, не мешајући се у политичке игре. Организовање изложбе имало је за циљ да се макар мало оживи прошло време и сећање на инжењере који су деловали у њему, на њихова незаборавна дела, рад, упорност и људскост. Свој говор је закључио констатацијом да се од нас очекује да својим радом у садашњем тренутку  помогнемо онима који долазе.

Након поздравних говора, емеритус проф. др Радомир Фолић, као неко ко је део свог инжењерског ангажовања управо провео са на релацији Београд Нови Сад, и имао прилику и част да ради и са академиком Жежељом, одржао је надахнуто предавање на тему „Дело академика Бранка Жежеља‟,

Изложбену поставку свечано је отворио проф. др Стеван Станковски, проректор Универзитета у Новом Саду

Другог дана конференције, 03. октобра 2019. године, између две сесије, учесницима скупа је организована посета Музеју града Новог Сада на Петроварадинској тврђави, са обиласком подземних војних лагума првог нивоа у пратњи водича.

У оквиру конференције организован је Округли сто на тему: „Вода, енергија и одржи­ви развој“. Координатори Округлог стола били су проф. др Часлав Лачњевац, гене­рални секретар СИТС и мр Зоран Пендић, руководилац Развојног центра СИТС.

На крају другог радног дана, организована је свечана вечера за све учеснике у хотелу „Путник‟. На почетку свечане вечере, додељене су захвалнице по­је­дин­цима, институцијама и спонзорима који су дали свој лични допринос успешној реа­лизацији 40. Међународне конференције „Водовод и кана­ли­зација`19‟. Захвалнице је уручио проф. др Часлав Лачњевац, генерални секретар СИТС, и то:

Захвалнице су уручене и следећим институцијама и спонзорима конференције:

Фирмама спонзорима

Последњег дана одржавања конференције 04. октобра 2019. године, за све уче­снике конференције организован је обилазак Фабрике воде у Новом Саду и излет у Сремске Карловце. Обилазак Фабрике воде је реализован у сарадњи са домаћином скупа ЈКП „Водовод и канализација‟ Нови Сад. Технички директор г-дин Никица Ивић са сарадницима, упознао је присутне са укупним капацитетом фабрике, њеним радом, могућностима, приоритетима и проблемима са којима се суочавају у раду.

У оквиру одржавања конференције организована је и пратећа изложба опреме, на којој су презентовани производни програми и програми услуга фирми из земље и окружења. Учешће, као спонзори, на овогодишњој конференцији узели су: „Grundfos‟ Београд, „Valman‟ Београд, „CWG Balkan‟ Београд, „WIG‟ Београд, „Омнидата‟ Шабац, „Superlab‟ Београд, „Aliaxis‟ Ниш, „MAK-CMC Тehnologije vode‟ Љубљана, Република Словенија, „PA-EL‟ Велико Трговишће, Република Хрватска, „Еco clean doo‟ Београд, „Plativoo‟ Футог, „Pimi‟ Београд, „Мigros‟ Петроварадин, „Impuls hemija‟ Нови Сад.

Сви радови, презентовани на кон­фере­нцији, публиковани су у Зборнику радова. Учесницима су подељени и сертификати о учешћу. Уз остали, пратећи материјал, организатор конференције се потрудио да за учеснике припреми и посебан CD на коме су се налазили Зборници радова са свих, до сада одржаних, конференција.

Одржавањем овогодишње конференције на изузетно високом нивоу, остварен је значајан напредак у односу на претходне, који се огледа и у већем бројем учесника из иностранства и бољем квалитету изложених радова.

Посебну захвалност за успешну реализацију конференције изражавамо дома­ћини­ма: ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад, г-дину Гвоздену Перковићу генералном директору и гос­подину Никици Ивићу техничком директору ЈКП „Водовод и канализација‟ Нови Сад и њиховим сарадницима.

ЗБОРНИК РАДОВА СА 40 КОНФЕРЕНЦИЈЕ    

ГАЛЕРИЈА СЛИКА 

Отварање Конференције  

Oтварање изложбе у Ректорату Универзитета у Новом Саду  

Радни део Конференције

Посета Петроварадину

Посета ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад

 40. Међународна конференција "Водовод и канализација `19"

Ове године се, у организацији Савеза инжењера и техничара Србије, одржава јубиларна 40. по реду Међународна конференција "Водовод и канализација `19". 

Суорганизатори Конференције су ИТНМС Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина, Природно математички факултет из Новог Сада, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Технолошко металуршки факултет из Београда, Катедра за неорганску хемијску технологију, Институт за водопривреду "Јарослав Черни", Инжењерска академија Србије и ИПИН Институт за примјењену геологију и водоинжењеринг из Бијељине.

Конференција се одвија под покровитељством Министарства просвете, науке и техлошког развоја Републике Србије.

Домаћин Конференција је ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад.

Циљ Конференције је разматрање актуелних истраживачко развојних, техничко - технолошких, економских, законских и других питања из области снабдевања водом и канализације, а све то са циљем бољег информисања и убрзанијег трансфера знања и искустава у примени савремених достигнућа и решења, као и унапређења научно-истраживачког рада и побољшања пословања предузећа водовода и канализације.

Тематика 

1. Изворишта воде за пиће

2.  Дистрибуција и потрошња воде за пиће

3.  Екологија и заштита

4.  Пречишћавање отпадних вода

5.   Канализациони системи

6. Санација канализација и водовода техникама без ископавања и увођење нових материјала

7. Модернизација и реструктуирање јавних комуналних предузећа водовода и канализације

8.  Дипломски, мастер и докторски радови студената

Конференција се одржава од 1. до 4. октобра 2019. године у Новом Саду Хотел "Путник".  

Рок за пријаву радова је 31. мај 2019. године, а рок за доставу коначних верзија радова је 20 август 2019. године.

Све информације везано за Конференцију могу се добити у Савезу инжењера и технира Србије тел. 011/3230-067 office@sits.rs  

Друго саопштење

Пријава  

Спонзори 40. Међународне конференције
"Водовод и канализација `19"

ALIAXIS 

 
Omnidata 

SUPERLAB

 MAKCMC
 CWG

  WIG

  Valman 

 

 GRUNDFOS

 PA-El

 

PLATIVO

PIMI

 

  IMPULS HEMIJA

 

 

 MIGROS

 

 ECO CLEAN DISTRIBUTIONS

 

 

 

  Извештај са 39. Међународног стручно научног скупа "Водовод и канализација `18"

39. Међународни стручно научни скуп "Водовод  и канализација`18"  у организацији Савеза инжењера и техничара Србије, одржан је Ваљеву, у хотелима "Гранд" и "Нарцис" у периоду од 9 - 12. октобра 2018. године.

Скуп је одржан под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а суорганизатори скупа су били Инжењерска академија Србије, ЈКП " Београдски водовод и канализација" Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина - ИТНМС, Институт за водопривреду "Јарослав Черни", ИПИН Институт за примјењену геологију и водоинжењеринг, Бијељина, Саобраћајни институт ЦИП. Скуп је помогла и Инжењерска комора Србије. Домаћини скупа су били ЈКП  "Водовод"  Ваљево и ЈП "Колубара Стубо-Ровни" Ваљево.

Циљ скупа је био да се кроз разматрање актуелних техничко - технолошких, истраживачко - развојних, економских, законских и других питања из области снабдевања водом и каналисања допринесе убрзанијем трансферу знања, информисању, примени савремених достигнућа и решења, унапређењу научно-истраживачког и развојног рада и побољшању пословања предузећа водовода и канализације и комуналних система.

Свечано отварање скупа је одржано у свечаној сали Скупштине општине Ваљево.

Учеснике скупа је у име организатора, Савеза инжењера и техничара Србије, поздравио генерални секретар, проф. др Часлав Лачњевац  и пожелео им добродошлицу, успешан рад и пријатан боравак у Ваљеву. Присутне је упознао да се овогодишњи скуп одржава у години када СИТС обележава велики јубилеј 150 година свог постојања и успешног рада. Он је указао на значај који скуп има, као и на његову дугу традицију и захвалио се ауторима радова, учесницима и излагачима који континуирано доприносе његовој препознатљивости, успешности и трајању.

Учеснике скупа је поздравио и градоначелник Ваљева г-дин др Слободан Гвозденовић и пожелео им угодан боравак у Ваљеву. Говорећи о Ваљеву, граду домаћину скупа, он је истакао да се скуп одржава у граду којег називају српском Светом гором и кога окружују значајни манастири Лелић, Ћелије, Пустиња, као и граду у чијем окружењу се одиграла  чувена Колубарска битка. Учесницима је пожелео успешан рад, наводећи да је посао који обављају одговоран и да тражи стално праћење струке, иновирање знања и усавршавање.

Учесницима скупа се обратио и председник СИТС др Игор Марић. У свом излагању, др Марић је истакао да га радује велики одзив учесника на скупу, што показује да су инжењери заинтересовани за размену знања и перманентну едукацију, са једне стране, а са друге стране показује да инжењерство постаје актуленије него што је било у претходном периоду. Он је учеснике упознао и са активностима које је СИТС организовао у години обележавања јубилеја: Свечаном академијом која је одржана на Грађевинском факултету и Стручним скупом одржаним у Српској академији наука и уметности, као и са активностима које су у току, а које се односе на припрему изложбе, чије отварање је планирано за крај новембра у Музеју науке и технике. У овом говору осврнуо се и на недавно завршену скуштину FEANI, чији је СИТС члан.

Након поздравних говора, кратки уметнички програм извели су ученици Музичке школе "Живорад  Грбић" .

Скупу је присуствовало преко 100 стручњака који се баве предметном проблематиком. Поред учесника скупа из земље, запослених у јавно комуналним предузећима, институтима, заводима за заштиту јавног здравља, општинским управама за урбанизам, пројектантским фирмама, истом су присуствовали и стручњаци из земаља из окружења.

Од пријављених научних и стручних радова, 48 је прошло рецензију чланова Програмског одбора скупа у саставу проф. др Часлав Лачњевац, (председник), проф. др Срђан Колаковић, проф. др Срђан Рончевић, проф. др Рада Петровић, проф. др Славка Станковић, др Мирјана Стојановић, доц. др Драган Милићевић, проф. др Радомир Капор, Душан Ђурић, дипл.инж, Зоран Матић, дипл. инж, проф. др Горан Секулић, проф. др Васо Новаковић, проф. др Сречо Павлин, проф. др Фехим Кораћ, проф. др Драгица Чамовска, проф. др  Кирил Лисичков и проф. др Филип Кокаљ.

Радни део скупа се одвијао у оквиру преподневних и послеподневних сесија на којима су радови презентовани, од стране еминентних стручњака из ове области, аутора из земље и иностанства. Излагања аутора је пратила одговарајућа стручна расправа, где је учесницима скупа било омогућено да се детаљније упознају са проблематиком обрађеном у презентованим радовима.

Другог дана скупа између две сесије, учесницима скупа је организован обилазак Народног музеја и Модерне галерије Ваљево.

У оквиру скупа организован је Округли сто са темама: "Нацрт Закона о води за људску употребу-мутна вода на извору", "Квалитет сеоских водовода датих на управљање ЈКП "Водовод Ваљево" и "Локални водни објекти града Краљева и околине".

На Округлом столу посебна пажња је била посвећена теми "О Нацрту Закона о водама" где је пристутне упознао са садашњим актуелностима др Небојша Вељковић, начелник за мониторинг квалитета воде из Агенције за заштиту животне средине, Београд. Координатори Округлог стола били су проф. др Часлав Лачњевац, мр Зоран Пендић и мр Богдан Влаховић.

Последњег дана одржавања скупа за учеснике је организован обилазак манастира Лелић, где су могли да се упознају са радом и животом нашег епископа Николаја Велимировића, као и обилазак бране "Стубо Ровни" у организацији домаћина скупа ЈП "Колубара Стубо-Ровни" Ваљево.

У оквиру одржавања скупа организована је и пратећа изложба опреме на којој су презентовани производни програми и програми услуга фирми из земље и окружења.  Главни спонзори скупа су били фирме "Kolektor sisteh doo" Љубљана, "Јugokaolin doo" Београд,  "HidroGeoEko"  Београд,"Krušik plastika doo"  Осечина, док су спонзори скупа биле фирме "Omnidata" Шабац, "Аrmas doo" Сопот "Superlab" Београд  "MAK- CMC Тehnologije vode" Љубљана  "V-Elin" Чаковец , "Hanna instruments" Београд, "Еco clean doo" Београд и "Plativoo" Футог.

Сви радови презентовани на скупу су публиковани у оквиру Зборника радова, а учесницима су подељени и сертификати о учешћу на скупу. Овогодишњи скуп је одржан на високом нивоу и постигнут је значајан напредак у односу на претходне, са већим бројем учесника из иностранства и бољим квалитетом изложених радова.

Посебну захвалност за успешну реализацију скупа изражавамо домаћинима г-дину Ђорђу Милановићу директору ЈП "Колубара Стубо-Ровни" Ваљево и директору ЈКП "Водовод Ваљево" г-дину Зоран Митровићу, као и њиховим сарадницима.

Галерија слика 

Спонзори 39. Међународног стручно научног скупа "Водовод и канализација`18" 

Главни спонзори Скупа  

 HidroGeoEko inženjering   

 

 

JUGOKAOLIN

  

KOLEKTOR -SISTEH

 

Крушик-пластика   

 

   

СПОНЗОРИ СКУПА

ALIAXIS 

 

 V-ELIN doo


   
 MAKCMC


 SUPERLAB


 CWG

ARMAS

 

 Omnidata 

 HANNA INSTRUMENTS

 

 

Извештај са 38. Међународног стручно научног скупа "Водовод и канализација `17"

38. Међународни стручно научни скуп „Водовод и канализација`17“, у организацији Савеза инжењера и техничара Србије, одржан је Крагујевцу, хотел „Шумарице“ у периоду од 10-13.10.2017. године.

Скуп је одржан под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а суорганизатори скупа су били Инжењерска академија Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација“, Инжењерска комора Србије, Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина - ИТНМС, Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, ИПИН Институт за примјењену геологију и водоинжењеринг, Бијељина и Саобраћајни институт ЦИП. Домаћин скупа је био ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац.

Циљ скупа је био да се кроз разматрање актуелних техничко - технолошких, истраживачко - развојних, економских, законских и других питања из области снабдевања водом и каналисања допринесе убрзанијем трансферу знања, информисању, примени савремених достигнућа и решења, унапређењу научно-истраживачког и развојног рада и побољшању пословања предузећа водовода и канализације и комуналних система.

Учеснике скупа је у име организатора, Савеза инжењера и техничара Србије, поздравио генерални секретар, проф. др Часлав Лачњевац и пожелео им добродошлицу, успешан рад и пријатан боравак у Крагујевцу. Он је указао на значај који овај скуп има и на његову дугу традицију и захвалио се ауторима радова и учесницима који доприносе његовој актуелности и трајању. Присутне је упознао и са детаљима везаним за предстојећи велики јубилеј 150 година СИТС и начине на које ће исти бити обележен.

Учесницима скупа се обратио и г-дин Ивица Момчиловић заменик градоначелника Крагујевца . Он је изнео да је град Крагујевац почаствован приликом да угости један овако еминентан и озбиљан скуп чији је домаћин ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац. Истакао је да је, узимајући у обзир окружење у коме живимо и брзи развој технологија и привреде и у нашој земљи и у земљама у окружењу, који има утицаја на животну средину, потребно да сви ми подигнемо нашу свест на виши ниво и да се потрудимо да генерацијама које долазе сачувамо здраву и чисту пијаћу воду. У том смислу је изнео да се нада да ће скуп резултирати и предлозима који ће утицати не само на свест свих нас, већ и на законску регулативу коју је можда потребно и мењати у одређеним сегментима, како би сачували животну средину и воду оставили здраву и чисту. 

У име домаћина скупа, ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, учеснике скупа је поздравио и званично и отворио скуп генерални директор г-дин Небојша Јаковљевић. Он је презентовао активности ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, постигнуте резултате, као и планове за даље рад. Изнео је да је за крагујевачки ЈКП „Водовод и канализација“ од значаја, што ће на скупу кроз седам радова чији су аутори стручњаци из овог јавно комуналног предузећа, бити по први пут омогућено да се учесници скупа упознају са свим карактеристикама њиховог рада, као једног сложеног система који има дистрибутивни систем у дужини од 600 km, 400 km канализационе мреже, као и систем за пречишћавање отпадних вода.

Првог радног дана скупа, имали смо посебну част и задовољство да угостимо и министра за заштиту животне среднине г-дина Горана Тривана, који се обратио учесницима скупа. Министар Триван је посебан акценат ставио на решавање проблема прикупљања и прераде отпадних вода, указујући да се решавањем тога проблема решава и проблем загађености земљишта, квалитета хране и подземних вода. To је један од највећих послова који очекује Србију у наредном периоду и на чијој реализацији ће морати да се ангажују осим ресорног министарства и локалне самоуправе, које ће у припреми пројеката и тражењу иностраних средстава имати подршку министарства.

Скупу је присуствовало око 150 стручњака који се баве овом проблематиком. Поред учесника скупа из земље, запослених у јавно комуналним предузећима, институтима, заводима за заштиту јавног здравља, општинским управама за урбанизам, пројектантским фирмама, истом су присуствовали и стручњаци из земаља из окружења.    

Од пријављених научних и стручних радова, 53 је прошло рецензију чланова Програмског одбора скупа у саставу проф. др Часлав Лачњевац, (председник), проф. др Срђан Колаковић, проф. др Срђан Рончевић, проф. др Рада Петровић, проф. др Славка Станковић, др Мирјана Стојановић, доц. др Драган Милићевић, проф. др Радомир Капор, Душан Ђурић, дипл.инж, Зоран Матић, дипл. инж, проф. др Горан Секулић, проф. др Васо Новаковић, проф. др Милан Сак-Боснар, проф. др Фехим Кораћ, проф. др Драгица Чамовска, проф. др Филип Кокаљ, проф. др Кирил Лисичков.

Радни део скупа се одвијао у оквиру преподневних и послеподневних сесија на којима су радови презентовани, од стране еминентних стручњака из ове области, аутора из земље и иностанства. Излагања аутора је пратила одговарајућа стручна расправа, где је учесницима скупа било омогућено да се детаљније упознају са проблематиком обрађеном у презентованим радовима.

У оквиру скупа организован је Округли сто са темама: „Безбедност и сигурност водоводних система“ и „Сеоски водоводи“. Координатори Округлог стола су били проф. др Часлав Лачњевац и мр Богдан Влаховић.

Последњег дана одржавања скупа за учеснике је организована посета Крагујевцу са обиласком најважнијих историјских знаменитости града, међу којима је и музеј Стара ливница, као и обилазак Постројења за пречишћавање отпадне воде Цветојевац, које послује у оквиру ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац.

У оквиру одржавања скупа организована је и пратећа изложба опреме на којој су презентовани производни програми и програми услуга фирми из земље и окружења. Главни спонзори скупа су били фирме HidroGeoEko, Valman, Krohne i Aliaxis док су спонзори скупа биле фирме Omnidata, Superlab, MAKCMC, IND EKO, V-Elin, Alpeng, Prominent, Dipar, Poliester cevi.

Сви радови презентовани на скупу су публиковани у оквиру Зборника радова, а учесницима су подељени и сертификати о учешћу на скупу. Овогодишњи скуп је представљао значајан напредак у односу на претходне, са већим бројем учесника из земље и иностранства и бољим квалитетом изложених радова.

За успешну реализацију скупа посебну захвалност изражавамо г-дину Небојши Јаковљевићу генералном директору ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац и његовим сарадницима.

Галерија слика   

Други о скупу 

 Министарство заштите животне средине Републике Србије 
 
 Град Крагујевац   

 iKragujevac
 

СПОНЗОРИ
38. Међународног стручно научног скупа
 "Водовод и канализација`17" 

ГЛАВНИ СПОНЗОРИ СКУПА

 

HidroGeoEko inženjering  

 

Krohne Gmbh   

 

 Valman   

 

 WIG

 

 ALIAXIS 

 

 

 

СПОНЗОРИ СКУПА

 

 

 

Omnidata 

 

 V-ELIN doo

 

 

 

 IND-EKO    

 

 

 

Sigma Hlorogen   

 

 

 

 SCHIEBEL AKTUATORI DOO

 

 

 

MAKCMC

 

 

 

SUPERLAB

 

 

 ALPENG

 

 

 

ProMinent

 

 

Poliester

 

DIPAR

 

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs