Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 6/2014
година LXIX No. 6 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

 Обавештење за ауторе

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"

 НОВИ МАТЕРИЈАЛИ

1. НЕНАД ПЕТРОВИЋ, ЗОРИЦА АЈДУКОВИЋ, ДРАГАНА КЕНИЋ МАРИНКОВИЋ
Регенерација остеопорозом оштећеног ткива синтетским биоматeријалима
doi:10.5937/tehnika1406907P

 НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО 

2. ЈАСМИНА РАДОСАВЉЕВИЋ, АНА ВУКАДИНОВИЋ
Фасадне конструкције и њихов утицај на снижавање нивоа саобраћајне буке
doi:10.5937/tehnika1406925R

3. СИНИША ДРОБЊАК, СТЕВАН РАДОЈЧИЋ, БРАНКО БОЖИЋ
Примена ISO 19157 стандарда у технолошком процесу израде дигиталних топографских карата
doi:10.5937/tehnika1406931D

  РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

4. ДИНКО КНЕЖЕВИЋ, ЛАСЛО ЧАКИ, ДРАГАНА НИШИЋ, БРАНИСЛАВ МИКОВИЋ

Утицај флокулације на особине хидроциклониране флотацијске јаловине 
doi:10.5937/tehnika1406945K

5. ДЕЈАН СТЕВАНОВИЋ, МИРЈАНА БАНКОВИЋ, МИЛИЦА ПЕШИЋ ГЕОРГИАДИС, РАНКА СТАНКОВИЋ
Approach to operational mine planning: Case study Tamnava West
doi:10.5937/tehnika1406952S

6. ДУШАН ПОЛОМЧИЋ, ДРАГОЉУБ БАЈИЋ
Примена хидродинамичких прогнозних прорачуна на примеру црпне станице „Бездан 1“

doi:10.5937/tehnika1406960P

  МАШИНСТВО

7. ДРАГАН КРЕЦУЉ, БОШКО РАШУО
Моделирање ударних оштећења у ламинираним композитним структурама

doi:10.5937/tehnika1406969K

8. МИЛОРАД ГЕГИЋ
Европске директиве и хармонизовани документи у испитивању опреме под пристиском

doi:10.5937/tehnika1406977G

9. БРАНКО ПЕЈОВИЋ, ВЛАДАН МИЋИЋ, АЛЕКСАНДАР ТОДИЋ, ТОМИСЛАВ ТОДИЋ, МИЛЕНКО СМИЉАНИЋ
Предлог за одређивање параметара код процеса са сложеном функционалном зависношћу у области производних технологија  

doi:10.5937/tehnika1406985P 

  ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

10. ВУЈО ДРНДАРЕВИЋ
Нова генерација полупроводничких компоненти велике снаге

  doi:10.5937/tehnika1406999D

11. МИХАИЛО СТАНИЋ, ДРАГАН МИТИЋ, АЛЕКСАНДАР ЛЕБЛ, ЖАРКО МАРКОВ
Одређивање оптималног интервала детекције приликом надгледања стања предаларма у телефонској мрежи електропривреде

  doi:10.5937/tehnika1406007S   

12.ПРЕДРАГ СТЕФАНОВ, НИКОЛА ГЕОРГИЈЕВИЋ
Стабилизација међузонских осцилација електроенергетских система применом регулатора на дистрибуираним енергетским ресурсима

doi:10.5937/tehnika1406013S  

  САОБРАЋАЈ  

13. ДАНИЦА БАБИЋ, МИЛИЦА КАЛИЋ
Мрежа линија авиопревозника у условима конкуренције

   doi:10.5937/tehnika1406023B

14. ЛАЗАР ЋИРАКОВИЋ, НЕБОЈША БОЈОВИЋ, МИЛОШ МИЛЕНКОВИЋ
Анализа ефикасности аутобуског подсистема јавног транспорта путника у граду Београду, коришћењем ДЕА методе

  doi:10.5937/tehnika1406032C

15. ИЛИЈА АНДИЋ, МИЛИЦА ЛУКИЧИЋ, ТАМАРА САВИЋ
Социо-економске користи од путева у Европи

doi:10.5937/tehnika1406040A  

  MЕНАЏМЕНТ

16. МОМЧИЛО КУЈАЧИЋ, МАРИЈА УНТЕРБЕРГЕР, ДРАГАНА ШАРАЦ, БОЈАН ЈОВАНОВИЋ
Примена методологије „Process management“ у обављању финансијских услуга ЈП „Пошта Србије“  

   doi:10.5937/tehnika1406051K  

17. ОСМАН ЛИНДОВ, САМИР ЧАУШЕВИЋ, ШЕФКИЈА ЧЕКИЋ
The Strategy of Traffic Safety in Bosnia and Hercegovina – Police Aspect

   doi:10.5937/tehnika1406060L

 18. ДРАГО СОЛДАТ, МАРИЈА МАТОТЕК

Оптимизација ланца снабдевања имплементацијом савремених информационо комункационих технологија

   doi:10.5937/tehnika1406067S
  КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА

19. ЗОРАН ПЕНДИЋ, САЊА ПОЛАК, ЧАСЛАВ ЛАЧЊЕВАЦ ЉИЉАНА ЈОВАНОВИЋ, ЗДЕНКА МАКУЦ, ЖЕЉКО МАРКОВИЋ, АЛЕКСАНДАР ЖЈАК, РАЈКО ПЕНДИЋ, СВЕТЛАНА УРОШЕВИЋ, ЈЕЛЕНА ФИЛИПОВИЋ, ВЕСНА РЕЉИЋ ЋУРИЋ
Обавезе и задаци локалне самоуправе ОЦД у заштити животне средине у поступку пријема Србије у ЕУ – Пример заштите изворишта воде за пиће

doi:10.5937/tehnika1406075P  

20. БОЈАНА ЈОВАНОВИЋ
Сертификација система менаџмента енергије у индустрији

   doi:10.5937/tehnika1406080J

21. НЕНАД МЕДИЋ, ДУШАН САКУЛСКИ, ЂОРЂЕ ЋОСИЋ, МИРЈАНА ЛАБАН
Хомогенизација података о падавинама у Панонској регији

  doi:10.5937/tehnika1406086M

 

 

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs