Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

 Чланарина

Чланство у СИТС-у је:

       Индивидуални чланови СИТС-а могу бити:

     Редовни чланови су: дипломирани инжењери, инжењери и техничари.

    Ванредни чланови могу бити: студенти техничких и природних наука и лица других струка која активно сарађују на реализацији циљева и задатака инжењерско-техничарске организације Србије.

 

Начин учлањивања

  Редовни и ванредни чланови на основу личне жеље учлањују се у СИТС или чланице СИТС.

Редовним или ванредним чланом инжењерско-техничарске организације Србије постаје се потписивањем приступнице у једној од чланица СИТС или у СИТС.

Потписивањем  приступнице  редован  члан  прихвата одредбе Статута СИТС и дотичне чланице СИТС и Етички кодекс Савеза инжењера и техничара Србије.

Редовни и ванредни чланови добијају чланску карту која је јединствена за целу инжењерско-техничарску организацију Србије. Чланска карта поред знака „ ИТ“ и назива Савез инжењера и техничара Србије, садржи и пун назив СИТС и чланице у коју се члан учлањује, личне податке члана.

 

 

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs