Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 4/2023
година LXXVIII No. 4 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова 

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника" 

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ  

1. МАРИЈА ВУКСАНОВИЋ, МИЛЕНА МИЛОШЕВИЋ, НАТАША КНЕЖЕВИЋ, АДЕЛА ЕГЕЉА, ЉИЉАНА ЈАНКОВИЋ МАНДИЋ, ИВАНА МЛАДЕНОВИЋ, АЛЕКСАНДАР МАРИНКОВИЋ

Испитивање механичких својстава регранулата ПВЦ-а са додатком пластификатора из отпадног ПЕТ-а     

2. ЈЕЛЕНА ЖИВОЈИНОВИЋ, АДРИАНА ПЕЛЕШ ТАДИЋ, ДАРКО КОСАНОВИЋ, СУЗАНА ФИЛИПОВИЋ, АНА СТАНКОВИЋ, НИНА ОБРАДОВИЋ

Утицај механичке активације на смешу SrTiO3 и Fe2O3 као адитива

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

3.  ЗДЕНКА ПОПОВИЋ, ЛУКА ЛАЗАРЕВИЋ

Управљање квалитетом геометрије колосека     

4. ВЛАДАН БОШКОВИЋ, МИЛУТИН ПЕЈОВИЋ, БРАНКО МИЛОВАНОВИЋ

Анализа стабилности бране „Липовица“ применом Пелцерове методе

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

5. ГВОЗДЕН ЈОВАНОВИЋ, АЛЕН ДЕЛИЋ, ВАСО МАНОЈЛОВИЋ, МИРОСЛАВ СОКИЋ, МИЛОРАД ГАВРИЛОВСКИ

Model Development for Casting Simulation of Railway Aluminothermic Welding

МАШИНСТВО 

 6. НАТАЛИЈА ПЕРИШИЋ, РАДИША ЈОВАНОВИЋ

Конволуционе неуронске мреже у системима аутоматског управљања – преглед стања у области истраживања

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

7. ДЕЈАН РАКОВИЋ

Error Level Analysis (ELA)

САОБРАЋАЈ

8. НЕБОЈША ЈУРИШЕВИЋ, МИРОСЛАВ СТОЈАДИНОВИЋ, ДАВОР КОНЧАЛОВИЋ, МЛАДЕН ЈОСИЈЕВИЋ, ДУШАН ГОРДИЋ

Students' Perceptions of Air Quality – an Opportunity for More Sustainable Urban Transport in the Medium-sized University City in the Balkans

9. АНА ЂОРЂЕВИЋ, ТАЊА ЖИВОЈИНОВИЋ, СНЕЖАНА КАПЛАНОВИЋ

Паркинг системи у оквиру концепта паметне мобилности: преглед и евалуација

 МЕНАЏМЕНT 

 10. КАТАРИНА ПЕТРОВИЋ

Анализа метода за приоритизацију пројеката у оквиру програм менаџмента

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

11. МАРКО ПОЛАК, БОЈАНА ЈАКОВЉЕВИЋ, ЖЕЉКО МАРКОВИЋ, ЗОРАН ПЕНДИЋ, САЊА ИВОШЕВИЋ

Specifications of the Modern Information System for Maintenance of Medical Equipment in Healthcare

12. STANISLAV LISSE

Генерални директор као главни стратег

13. РАДОЈЕ ЈЕВТИЋ, ВИОЛЕТА ДИМИЋ

Evacuation as a Way of Fire Protection in the Health Institutions

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs