Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 5/2011
година LXVI No.5ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

 Обавештење за ауторе

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

 1. МИОДРАГ МЕСАРОВИЋ, ДЕЈАН МАНДИЋ, ЈОЗА ТУЦАКОВ
 Потрошња енергије у грађевинским објектима Београда    

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

2. АУРЕЛ ПРСТИЋ, ЉУБИША АНДРИЋ, СНЕЖАНА ГРУЈИЋ, МИЛУТИН ЂУРИЧИЋ, ЗАГОРКА АЋИМОВИЋ ПАВЛОВИЋ
 Утицај механичке активације керамичких прахова на квалитет ливачких премаза

3. ДРАГУТИН ЈЕВРЕМОВИЋ, ДУШКО СУНАРИЋ, СРЂАН КОСТИЋ
Загаћивање река у Србији клижењем и одроњавањем

4. МИЛАНЧЕ МИТОВСКИ, АЛЕКСАНДРА МИТОВСКИ
Енергија у пирометалуршкој екстракцији бакра

МАШИНСТВО

5. ДАЛИБОР СТЕВИЋ
Differential-discrete mathematical model and optimization of controllability matrix condition in relation to the mass flow of the double tube heat exchanger

6. МИОМИР ШАРЕНАЦ, РАНКО АНТУНОВИЋ
Optimal model for vibrodiagnostics of rotating machinery

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

7. АНДРЕЈА САМЧОВИЋ, АЛЕКСАНДРА КОСТИЋ-ЉУБИСАВЉЕВИЋ
Принципи стереоскопске перцепције и креирање садржаја код тродимензионалне телевизије

8. МИЛОЈЕ КОСТИЋ
Практичан поступак за одређивање губитака снаге и степена искоришћења асинхроних мотора

9. УГЉЕША УРОШЕВИЋ, ЗОРАН ВЕЉОВИЋ
Перформансе MIMO OFDM-CDMA система у условима Rice-овог фреквенцијски селективног фединга

САОБРАЋАЈ

10. ЈЕЛЕНА СИМИЋЕВИЋ
Место паркирања у одрживом транспортном систему

11. БОЈАНА МИРКОВИЋ, ВЕЛИБОР АНДРИЋ, ОБРАД БАБИЋ
Концепти реорганизације система контроле летења – случај Европа

12. МИЛАН ВУЈАНИЋ, АЛЕКСАНДАР БУЛАЈИЋ
Мере и акције за побољшање понашања пешака у функцији безбедности саобраћаја

МЕНАЏМЕНТ

13. БРАНИМИР ИНИЋ, АЛЕКСАНДРА ВУЦЕЉА, ЖЕЛИМИР ПЕТРОВИЋ
Какав је став менаџмента компанија у Србији према променама – Истраживања у Србији

14. ШЕМСУДИН ПЛОЈОВИЋ, СУАД БЕЋИРОВИЋ, ЕНИС УЈКАНОВИЋ
Убрзање економског развоја Србије путем страних директних инвестиција – анализа искуства Словачке

15. СИНИША АРСИЋ, МАРКО МИХИЋ, ВЛАДИМИР ОБРАДОВИЋ
Управљање људским ресурсима у програм менаџменту

16. ЗВОНКО САЈФЕРТ, МИЛОМИР СТАНКОВИЋ, ВИШЊА ИСТРАТ
Утицај организационе  културе на имплементацију организационих промена у српским компанијама

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА

17. МИЛОШ ВОРКАПИЋ, МАРКО СТАРЧЕВИЋ, ЂОРЂЕ НЕШИЋ, СИНИША МИНИЋ
Управљање мерном опремом при малосеријској производњи

18. АЛЕКСАНДАР ВУЧКОВИЋ
Примена Стандарда ISO 50001 у склопу управљања користима од пројекта енергетске ефикасности у јавним зградама у Србији

19. ЗОРАН ПЕНДИЋ, БИЉАНА ТАШИН, ЉИЉАНА ЈОВАНОВИЋ, ЧАСЛАВ ЛАЧЊЕВАЦ, РАЈКО ПЕНДИЋ, ЗОРАН МИЛИВОЈЕВИЋ 
Примена HACCP система у водоводним организацијама ради снабдевања становништва пијаћом водом      

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs