Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 4/2022
година LXXVII No. 4 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова 

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"  

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ  

1. МАРИЈА ВУКСАНОВИЋ, АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ, МИЛЕНА МИЛОШЕВИЋ, ЈЕЛЕНА ГРЖЕТИЋ, ИВАНА СТАЈЧИЋ, РАДМИЛА   ЈАНЧИЋ HEINEMANN, АЛЕКСАНДАР МАРИНКОВИЋ

Испитивање механичких својстава битуменских производа добијених коришћењем пластификатора на бази полиетилен терефталат-а

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

2. ВЛАДАН БОШКОВИЋ, МИЛУТИН ПЕЈОВИЋ

Оптимизација дизајна првог реда ГНСС мреже Мандићи

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

3. ИВАНА ЦВЕЈИЋ, ВЕСЕЛИН ДРАГИШИЋ, ВЛАДИМИР ЖИВАНОВИЋ, ТИЈАНА ВИНЧИЋ

Ефекти регенерације бунара на примеру Грабовичког поља код Кладова

МАШИНСТВО 

4. МИТРА ВЕСОВИЋ, РАДИША ЈОВАНОВИЋ

Адаптивни неуро фази системи у идентификацији, моделовању и управљању – преглед стања у области истраживања    

5. ЖЕЉКО СТОЈАНОВИЋ, ЕЛЕОНОРА ДЕСНИЦА, МИЋА ЂУРЂЕВ, САЊА СТАНИСАВЉЕВ, СПАСОЈЕ ЕРИЋ

Анализа конструктивних решења еластичних точкова лаких железничких возила - правци развоја и употребе са гледишта виброакустичних перформанси

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

6. АЛЕКСАНДАР СТЈЕПАНОВИЋ, МИРОСЛАВ КОСТАДИНОВИЋ, ЗОРАН ЋУРГУЗ, ЖЕЉКО СТЈЕПАНОВИЋ, ГОРАН ЈАУШЕВАЦ, ГОРАН КУЗМИЋ

Анализа могућности имплементације фотонапонских система као помоћног извора енергије у напајању електричних возила намијењених урбаним срединама

САОБРАЋАЈ

7. МАРКО ВЕЛИЧКОВИЋ, ЂУРЂИЦА СТОЈАНОВИЋ, СВЕТЛАНА НИКОЛИЧИЋ

Шпедиција као научна дисциплина на високошколским установама Републике Србије 

8. НЕБОЈША ЈУРИШЕВИЋ, ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ, АЛЕКСАНДАР НЕШОВИЋ, ДУБРАВКА ЖИВКОВИЋ, НАТАЛИЈА АЛЕКСИћ

Посредни утицај пандемије вируса COVID-19 на учешће студената у саобраћају

МЕНАЏМЕНT 

9. ДЕЈАН ПЕТРОВИЋ

 Имплементација агилног управљања и пословна агилност

10. МИЛАН МИХАЈЛОВИЋ, СВЕТЛАНА ТАСИЋ, НЕМАЊА КНЕЖЕВИЋ

Детерминисање промена организационо управљачких процеса у систему управљања

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

11. РАДОСЛАВ РАКОВИЋ

Заштита података о личности – актуелно стање и изазови     

12. РАДОЈЕ ЈЕВТИЋ

The Evacuation from Commercial Objects - The Case of DIS Object in Niš

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs