Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 3/2011
година LXVI No. 3 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

 Обавештење за ауторе

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ

1. ИВАН ПОПОВИЋ, МИОДРАГ ЗЛАТАНОВИЋ, ЂОРЂЕ КЛИСИЋ
Могућности контроле прелазних процеса код плазма технолошких поступака са циљем унапређења ефикасности

2. НАТАША Г. ЂОРЂЕВИЋ, НИНА Н. ОБРАДОВИЋ, СУЗАНА Ж. ФИЛИПОВИЋ
Кинетика механохемијске синтезе баријум-титаната

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

  3. РАШИД ХАЏИЋ, ЖАНЕСА ЉЕВО, САЊИН АЛБИНОВИЋ
  Планирање пословних процеса и пројеката у сфери управљања

4. БОЈАНА ЖИКИЋ, БРАНКО БОЖИЋ
Application of a software package topocad in geodetic works

 

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

 

5. ЈЕЛЕНА Д . НИКОЛИЋ, МИХАЈЛО Б . ТОШИЋ, ВЛАДИМИР Д . ЖИВАНОВИЋ, СРЂАН Д . МАТИЈАШЕВИЋ, ДЕАНА Б . ЖИВАНОВИЋ, СНЕЖАНА Р . ГРУЈИЋ, СОЊА В . ЖДРАЛЕ
Мере и методе за смањење емисије оксида азота из пећи за топљење стакла

6. РАДЕ ЈЕЛЕНКОВИЋ, БЛАЖО БОЕВ, МИОДРАГ К . ПАВИЋЕВИЋ
Одређивање примарне дубине рудних тела Sb-As-Tl  лежишта Алшар (Република Македонија)

7. АУРЕЛ ПРСТИЋ, ЗАГОРКА АЋИМОВИЋ ПАВЛОВИЋ, СНЕЖАНА ГРУЈИЋ, ИЛИЈА БЕЛИЋ
Развој ватросталних премаза за примену у Lost foam  процесу ливења

МАШИНСТВО

8. ЈОВАН ТЕПИЋ, ГОРДАН СТОЈИЋ, ИЛИЈА ТАНАЦКОВ, СЛАВКО ВЕСКОВИЋ
Утврђивање зависности отпора кривине од масе и брзине воза

9. МИЛОШ ВОРКАПИЋ, БОГДАН ПОПОВИЋ
Примена заваривања плазмом и контрола завареног споја при изради трансмитера притиска у ИХТМ-у

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

10. БРАНКО МАКСИМОВИЋ, АНДРИЈА Т. САРИЋ
Робусна оптимизација параметара стабилизатора електроенергетског система применом неуралних мрежа

11. БОРИС ЛОНЧАР, БРАНКО ЂУКИЋ
Упоредна анализа радијационе отпорности компонената за заштиту од пренапона

12. ЂУРЂЕ МИЛАНОВИЋ, ВЈЕКОСЛАВ САЈФЕРТ, СЛОБОДАН ОБРАДОВИЋ, БОЖИДАР РОСИЋ, ЉИЉАНА ВУЈОТИЋ, СРЂАН МИЛАНОВИЋ
Расподела интензитета и флукса  електромагнетног (ув) зрачења у цилиндричном реактору са више извора

САОБРАЋАЈ

13. ФЕЂА НЕТЈАСОВ
Савремене мере за смањење буке у околини аеродрома

14. БРАНИМИР СТОЈИЉКОВИЋ, ЉУБИША ВАСОВ, ОЉА ЧОКОРИЛО
Погоршање перформанси турбомлазних мотора

15. МИЛИЦА ЂЕКИЋ
Коришћење система за видео детекцију у функцији безбедности саобраћаја

МЕНАЏМЕНТ

16. ЈЕЛЕНА ЂОРЂЕВИЋ – БОЉАНОВИЋ, ВЕСНА РУДИЋ
Корпоративни центар – интегратор стратегија знања у моделу управљања знањем као вредношћу

17. МОМЧИЛО КУЈАЧИЋ, ДРАГАНА ШАРАЦ, МЛАДЕНКА БЛАГОЈЕВИЋ
Управљање трошковима у поштанском саобраћају применом ABC (Activity-based costing) методе

18. ЈЕЛЕНА ПРЕМОВИЋ
Улога економског предвиђања у процесу доношења одлука

19. РУЖИЦА ПЕРИЋ
Знање – основна конкурентска предност организације

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА

20. СИНИША С. ИЛИЋ, ПЕТАР СПАЛЕВИЋ, МИЛОВАНКА АЛЕКСИЋ, НИКОЛА ЈАНЧЕВ, ЉУБОМИР ЛАЗИЋ, ЖИВОРАД ВАСИЋ
Improvement in Decision-making in Emergency Medicine by Using PC-based System for Electrocardiography

21. ИВАНА МИЈАТОВИЋ
Могућности и ограничења примене Тагучијеве генерализације СН рација у процени робусности

22. МИЛОШ ВОРКАПИЋ, БОГДАН ПОПОВИЋ, ДРАГАН ЋОЋКАЛО, ДЕЈАН ЂОРЂЕВИЋ
Малосеријски тип производње трансмитера у ИХТМ-ЦМТМ-у

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs