Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

 КОНГРЕСИ

10. Међународни салон пејзажне архитектуре 

Јубиларни 10. Међународни салон пејзажне архитектуре који организује Удружење пејзажних архитеката Србије биће одржан у јуну месецу 2023. године.

Салон пејзажне архитектуре ће обухватити изложбу радова и пратеће догађаје.

Садржај изложбе чине радови из области пејзажне архитектуре настали у претходне 3 године:

Заинтересовани професионалци и студенти могу пријавити своје радове током марта 2023. Пријаве и радови се достављају електронски. Пријављивање радова је бесплатно, а котизација се плаћа након селекције коју врши Селекциона комисија. Изабрани радови биће изложени у галерији, објављени у Каталогу Салона и у конкуренцији за награде Салона. Радове штампа организатор.

Жири Салона ће доделити награде и признања Салона:

Током X Салона су предвиђена предавања и округли столови, као и друге активности. Детаљније информације везане за Салон могу се добити у Удружењу пејзажних архитеката Србије путем мејла  office.upas@gmail.com ,   office@upa.org.rs

31. Међународни салон урбанизма 

Тридесет први Мeђунaрoдни салон урбанизма, oдржaћe сe oд 8. - 13. нoвeмбрa 2022. гoдинe у Чачку, у Дому културе.

Oргaнизaтoр 31. Мeђунaрoднoг Сaлoнa урбaнизмa je Удружeњe урбaнистa Србиje (УУС) у сарадњи са ЈП Градац и градом Чачком.

Салон урбанизма је традиционална годишња манифестација дружења урбаниста Србије која представља смотру најзначајнијих, актуелних остварења у области просторног и урбанистичког планирања, урбанистичког пројектовања и реализација.

Гeнeрaлни пoкрoвитeљи 31. Мeђунaрoднoг Сaлoнa урбaнизмa је Министaрствo грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Грaд Чачак. Салон се реализује уз подршку Инжењерске моморе Србије.

Салон се реализује као редовни, са радовим а у оквиру следећих категорија:

Ревијални део поставке „Урбани развој Чачка од антике ка савременом граду“, припрема ЈП Градац Чачак.

Зa  изложбу  се  приjaвљуjу  рaдoви кojи пo фoрми и сaдржajу  нису  излaгaни  нa прeтхoдним Сaлoнима урбaнизмa.

За све информације везано за Салон урбанизма можете се обратити Удружењу урбаниста Србије, тел 011/3347-418, 063/8105-864  udruzenjeurb@gmail.com

 31. Салон опширније

Програм и правила Салона

Пријава

 

 XXVIII Конгрес ДИМК и IX Конгрес СИГП са међународним сипозијумом о истраживањима и примени савремених достигнућа у грађевинарству у области материјала и конструкција

У организацији Друштва за испитивање и истраживање материјала и конструкција Србије, Удружења савремене индустрије глинених производа и Института за испитивање материјала ИМС, од 19. до 21. октобра 2022. године, на Дивчибарама биће одржан  XXVIII Конгрес ДИМК и IX Конгрес СИГП са међународним симпозијумом о истраживањима и примени савремених достигнућа у грађевинарству у области материјала и конструкција.

Конгрес ДИМК са Међународним симпозијумом представља одличну прилику да се инжењери и истраживачи у области грађевинских материјала и конструкција из наше земље, али такође и из ширег окружења, окупе и прикажу резултате својих истраживања у протеклом периоду, као и да размене стечена искуства. Основни циљ овог скупа је да се стручној јавности, кроз пријављене реферате, саопште резултати актуелних истраживања у Србији и земљама ширег региона, као и да се процени могућност практичне примене нових научних достигнућа у области грађевинских материјала и конструкција.

С друге стране, изражена је и потреба произвођача глинених производа да се на Конгресу окупе, размене искуства у погледу савремене производње и нових технолошких процеса, могућности шире примене производа од глине као и заштите животне средине и енергетске ефикасности. Све ово налаже Удружењу обавезу континуитета одржавања једног овако значајног скупа. Конгресом ће бити обухваћене теме везане за геолошка истраживања сировинске базе, експлоатацију, прераду сировине, технолошке процесе обликовања, сушења и печења и аутоматизацију процеса. Посебна област којој ће Конгрес посветити пажњу је примена грађевинских материјала на бази глине.

Оба Конгреса и Међународни симпозијум су идеална прилика за размену искустава, као и за анализу остварених резултата у претходном периоду и дефинисање будућих праваца развоја - у циљу унапређења нашег грађевинарства на подручју материјала и конструкција. Симпозијум треба да укаже на оријентацију главних праваца развоја у предметним областима, али је ово и прилика да се размотри стање наше регулативе у овим областима и потреба њеног даљег усаглашавања са европским нормама. Циљеви Симпозијума су да грађевински инжењери, технолози и стручњаци других струка који се баве истраживањима на пољу материјала и конструкција, као и производњом грађевинских материјала и њиховом применом, кроз излагање радова и дискусију резимирају резултате истраживања праксе у овим областима. Као и ранијих година, Симпозијума ће свакако допринети напретку струке и науке, као и усвајању критеријума и методологије рада у предметним областима грађевинарства.

Теме

Додатне информације могу се добити у ДИМК на телефон  +381 (0) 11 32 30 357;   +381 (0) 11 32 42 589

Друга информација 

Регистрациони лист

XVIII  Међународна конвенција о квалитету JUSK ICQ-2022

У организацији Јединственог удружења Србије за квалитет ЈУСК у Београду ће од 8. до 10. јуна 2022. године бити одржана  XVIII  Међународна конвенција о квалитету JUSK ICQ-2022.

У оквиру Конвенције биће одржани Симпозијум "Унапређење квалитета у јавном здрављу", Специјална конференција 14-Развој пословне изврсности и конкурентности домаћих предузећа, 35. Годишња конференција НТК за фармацију - Значај галенских лабораторија у систему здравствене заштите и 7. Конференција НТК- акредитоване лабораторије.

Детаљне информације могу се добити у ЈУСК тел 064/1135593 jusk@mts.rs office@jusk.rs

Конвенција се одржава у Дому инжењера "Никола Тесла" Кнеза Милоша 9/3, Београд 

Финални програм

18. Летња школа урбанизма и одрживог развоја

Удружење урбаниста Србије и Републички геодетски завод уз подршку Инжењерске коморе Србије организују 18. Летњу школу урбанизма и одрживог развоја. Иста ће се одржати од 19. до 21. маја 2022. године у Хотелу "Фонтана" Врњачка Бања.

Теме овогодишње Школе урбанизма су:  

I ЗДРАВИ ГРАД (Нealthy city – одрживи извори енергије, еколошки принципи планирања, климатске промене и планирање, управљањеотпадом, рециклажа, транспорт, регенерација brownfielda, зелени град, карбон неутрално планирање и изградња..)

II Е ПРОСТОР – НОВИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ (резултати, новине)

III НОВИ ОБЛИЦИ ТУРИЗМА (планирање туристичких комплекса и центара - распршени хотели, кратак одмор (short brake), умрежавање места и активности, авантуристичке дестинације, спа центри)

IV ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ЈАВНИХ ПРОСТОРА ( e -партиципација, к окреација (co - creation ), Big data , друштвене мреже, online анкете и интервјуи, надгледање ( cctv), препознавање лика, апликације (арр), виртуелна реалност (VR), проширена реалност (AR) 

18. Летња школа урбанизма се одржава под покровитељством Министарства грађевинарства,  саобраћаја и инфраструктуре и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

ИНФОРМАЦИЈЕ И ПРИЈАВЕ УЧЕШЋА
Удружење урбаниста Србије, www.uus.org.rs, тел/факс +381 63 81 05 864, +381 11 33 47 418, Светлана Јаковљевић, Е-маил: udruzenjeurb@gmail.com

 III  Обавештење

Регистрациони лист  

Регистрациони лист смештај

35. Међународни конгрес о процесној индустрији Procesing`22

35. Међународни конгрес о процесној индустрији Procesing`22 у организацији Друштва за процесну технику биће одржан од 1. до 3. јуна 2022. године у Београду.

Суорганизатори Конгреса су Машински факултет у Београду Катедра за процесну технику и Самит енергетике Требиње.

Тематске области  

Процесне технологије

Нафтна, хемијска и петрохемијска индустрија; црна и обојена металургија; индустрија неметалних минерала; индустрија пластичних материјала; индустрија грађевинских материјала; индустрија ватросталних и термоизолационих материјала; индустрија папира и целулозе; фармацеутска индустрија; прехрамбена индустрија; производња алкохолних и безалкохолних пића; производња сточне хране; производња вештачких ђубрива и агрохемикалија; дуванска индустрија; текстилна индустрија; гумарска индустрија.

Пројектовање, изградња, експлоатација и одржавање процесних постројења

Пројектовање процесних постројења; Изградња процесних постројења; пуштање у рад; експлоатација и одржавање процесних постројења; испитивање функционалности и безбедности; системи аутоматског управлљања и контроле процеса; информационе технологије у пројектовању и управљању процесним постројењима.

Основне и помоћне операције, апарати и машине у процесној индустрији

Топлотне (загревање, испаравање, кондензација, хлађење, топљење, и др.); дифузионе (дестилација, ректификација, адсорпција, апсорпција, кристализација, екстракција, сушење, и др.); механичке (дробљење, млевење, просејавање, класирање, брикетирање, таблетирање, и др.); хидромеханичке (таложење, филтрирање, центрифугирање, отпрашивање, мешање, и др.); биохемијске и хемијске операције (ферментација, оксидација, редукција, и др.); помоћне операције и опрема (транспорт, складиштење, паковање, и др.); апарати и машине, цевоводи и арматуре.

Енергија у процесној индустрији

Коришћење енергије у процесним постројењима; енергетска ефикасност процесних постројења; примена обновљивих извора енергије; коришћење отпадне топлоте процеса.

 Инжењерство животне средине и одрживи развој у процесној индустрији

Заштита животне средине, заштита радне средине; управљање отпадним материјалима у процесној индустрији; решења за смањење емисије гасова стаклене баште из процесне индустрије.

 Процеси и постројења у припреми и пречишћавању воде у процесној индустрији

Третман воде за различите примене у процесној индустрији; пречишћавање отпадних вода у процесној индустрији.

Сушење и сушаре

Процеси и опрема за сушење; конвенционалне и нове технологије сушења; контрола и управлљање процесима сушења, енергетска ефикасност, утицај на околину; сушаре: у прехрамбеној индустрији, индустрији неметала, за сушење дрвета и др.

 Гасна техника

 Гориви гасови; технички и медицински гасови; производња и примена.

 Моделовање и оптимизација процесних и термоенергетских постројења Мерења и управљање у процесној индустрији

Основне мерне величине у процесној индустрији; законска регулатива и стандардизација из области мерења и испитивања; мерења у циљу контроле, вођења и аутоматског управљања процесом; мерни системи (сензори, давачи, извршни елементи); организација сложених система мерења са аквизицијом података.

 Менаџмент квалитета и стандардизација у организацијама

Системи менаџмента квалитета и сродни, стандардизовани системи менаџмента – животна средина, безбедност хране, здравље и безбедност на раду, сигурност информација, ризици и др.; Интеграција система менаџмента организације; Методе, технике и алати у планирању, управљању, побољшавању и обезбеђивању квалитета, и сродним системима менаџмента организације; Стандардизација, метрологија и контрола квалитета; Акредитације, провере, оцене и сертификације система менаџмента организације; Култура квалитета и стратегије квалитета у производним и услужним организацијама. 

Прелиминарни програм

XVII Европска недеља квалитета JUSK ENK - 2021

У организацији Јединственог удружења Србије за квалитет у Београду  ће 4. и 5. новембра 2021. године бити одржана XVII Европска недеља квалитета 2021.

Европска недеља квалитета се одржава под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Главни циљ Европске недеље квалитета је да се обезбеди међународни форум за размену знања, искуства истраживачких резултата и информација о различитим аспектима стања развоја и примене QM, IMS и пословне стандардизације.

У оквиру ЕНК биће одржан Округли сто на тему "Изазови у едукацији у условима пандемије".

ЕНК се одржава У Дому инжењера "Никола Тесла", Кнеза Милоша 9, Београд.

Све информације везано за ЈУСК ЕНК 2019 могу се добити у ЈУСК  064 1135593 E-mail: office@jusk.rs;   jusk@mts.rs;

Детаљни програм   

30. Салон урбанизма

Салон урбанизма је традиционална годишња манифестација Удружења урбаниста Србије која представља смотру најзначајнијих, актуелних остварења у области просторног и урбанистичког планирања, урбанистичког пројектовања и реализација.

Овогодишњи, тридесети Салон по реду биће одржан у Нишу, у Официрском дому од 8. до 13. новембра 2021. године.

Реализатори Салона, поред Удружења урбаниста Србије, су и ЈП Завод за урбанизам Ниш, Друштво урбаниста Ниша и град Ниш.

Покровитељи Салона су Министарство грађевинарства, саобраћаја инфраструктуре и град Ниш.

Одржавање Салона помогла је Инжењерска комора Србије.

Салон се реализује као редовни са радовима у оквиру следећих категорија

 Награде Салона су Велика награда и Награде за најбоље радове у категоријама.

Рок за пријаву радова за учешће на Салону је 5. октобар 2021. године, а рок за доставу радова 25. октобар  2021. године.

Додатне информацијe везано за Салон могу се добити у Удружењу урбаниста Србијe на тел  011/334-7418, 063/810-5864 udruzenjeurb@gmail.com

Саопштење

Пријава

 

52. Међународни конгрес и изложба о КГХ

52. Међународни конгрес и изложба о КГХ, у организацији Друштва за КГХ при СМЕИТС, биће одржани од 1. до 3. децембра 2021. године у Belexpocentru у Београду.

Теме конгреса и изложбе су методи, технологије, технике, стандарди и софтвери намењени интегралном пројектовању, градњи, техничком прегледу, испитивању, мониторингу и паметном коришћењу енергетски ефикасних одрживих здравих нових зграда и темељно обновљивим изворима енергије интегрисаном енергетском рехабилитацијом обновљеног постојећег урбаног грађевинског сектора у циљу постизања одрживости, безбедности, озелењавања и прилагодљивости урбаних система климатским променама и отпорности не само у односу на временске екстреме и геолошке поремећаје, већ и у односу на изложеност ризицима тероризма, политичких екстрема неконтролисаних миграција и имиграција. 

Рок за доставу апстраката је 20. јул 2021. а финалних верзија радова 31. август 2021. године. 

Детаљније

Програм 

XVII Међународна конвенција о квалитету ЈУСК ICQ 2021

Јединствено удружење Србије за квалитет од 09. до 11. јуна 2021. године организује XVII  Међународну конвенцију о квалитету ЈУСК ICQ 2021.

Главни циљ Конвенције је да обезбеди међународни форум за размену знања, искуства, истраживачких резултата и информација о различитим аспектима стања, развоја и примене QM, IMS и TQ-а пословне изврности.

ICQ Kонвенција са шест међунардних/домаћих конференција се реализује на бази прихваћених радова на теме - области конференција.

Програм Конвенције обухвата округли сто на тему "Будућност удружења за квалитет" који се одржава 10. јуна. У оквиру Сесије 1 истог дана биће одржана два пленарна предавања. Сесија 2 је НТК - Фармација, Сесија 3 НТК - Акредитоване лабораторије - 16 конференција. Дана 11. јуна Сесија 1 НТК Развој пословне изврсности и конкурентности домаћих производа 13 конференција, Сесија 2 Годишња ЈУСК Конференција - НТК управљање квалитетом у здравству, Сесија 3 НТК -Шест сигма и модели побољшања процеса дигитализације процеса у образовању. 

Детаљне информације могу се добити у ЈУСК тел 011/3236-266 jusk@mts.rs

Конвенција се одржава у Дому инжењера "Никола Тесла" Кнеза Милоша 9/3, Београд 

Програм Конвенције  

 8. Међународни конгрес Српског друштва за механику 

8. Међународни конгрес Српског друштва за механику биће одржан од 28. до 30. јуна 2021. године у Крагујевцу. Организатори Конгреса су Српско друштво за механику, Факултет инжењерских наука у Крагујевцу, Машински факултет Београд, Факултет техничких наука Нови Сад, Машински факултет у Нишу, Hellenic Society of Theoretical and Applied Mechanics, Институт за информационе технологије Крагујевац. Конгрес се одржава под покровитељством Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије.

Тематика 

Детаљније
 

34. Међународни конгрес о процесној индустрији ПРОЦЕСИНГ`21

34. Међународни конгрес о процесној индустрији ПРОЦЕСИНГ`21 биће одржан 03. и 04. јуна 2021. године у Новом Саду, у организацији Друштва за процесну технику при СМЕИТС и Катедре за процесну технику Машинског факултета. Суорганизатор скупа је Факултет техничких наука у Новом Саду.

Тематске области

ОПШИРНИЈЕ

17. Летња школа урбанизма

У организацији Удружења урбаниста Србије, а у сарадњи са Републичким геодетским заводом у Аранђеловцу ће од 10. до 12. јуна 2021. године бити одржана 17. Летња школа урбанизма. 

Школа се одржава уз подршку Инжењерске коморе Србије, а под покровитељством Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Тематика

I ИСКУСТВА И ПЕРСПЕКТИВЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА СА ЈЕДНОСТЕПЕНИМ КОНЦЕПТОМ ПЛАНА КАО ОСНОВНИМ

II УЛОГА ГЕОПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА У ДРУШТВУ - Е-ПРОСТОР (РГЗ-тематски блок)

Детаљне информације могу се добити у Удружењу урбаниста Србије  тел. 011/3347-418, 063/8105-864 udruzenjeurb@gmail.com

Друго обаве штење

Пријава учешћа

ПРОГРАМ СА РАСПОРЕДОМ ПРЕДАВАЊА

IX Међународни салон пејзажне архитектуре

У организацији Удружења пејзажних архитеката Србије од 02.06.2021. године до 29.06.2021. године биће одржан  IX Међународни салон пејзажне архитектуре.

ИЗЛОЖБА РАДОВА

САДРЖАЈ ИЗЛОЖБЕ:

Пријављивање и достављање радова у електронској форми је у периоду: 1.03.2021. – 15.04.2021. године.

Салон ће бити одржан у Галерији науке и технике САНУ.

Опширније

Ретроспектива Салона 2005-2019.

29. Међународни салон урбанизма 

Двадесет и девети Мeђунaрoдни салон урбанизма, oдржaћe сe oд 10. (уторак) - 13. (петак) нoвeмбрa 2020. гoдинe у Крагујевцу, у простору изложбене хале “Шумадија сајма” или у свечаном салону града Крагујевца.

Oргaнизaтoр 29. Мeђунaрoднoг Сaлoнa урбaнизмa je Удружeњe урбaнистa Србиje (УУС).
Рeaлизaтoр 29. Мeђунaрoднoг сaлoнa урбaнизмa je Удружeњe урбaнистa Србиje у сaрaдњи сa ЈП Урбанизам - Крагујевац.

Свечано отварање премијерне поставке Салона је 10. новембра 2020. године. У случају ванредне ситуације због вируса Covid -19 у дане одржавања Салона, организатор ће радове Салона презентовати електронски, уз директан пренос на једном од интернет сервиса. Начин презентације Салона ће се ускладити са епидемиолошким мерама у Граду домаћину и Републици Србији.

Гeнeрaлни пoкрoвитeљи 29. Мeђунaрoднoг Сaлoнa урбaнизмa су Министaрствo грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Грaд Крагујевац. Пoкрoвитeљи 29. Мeђунaрoднoг Сaлoнa урбaнизмa су грaдoви: Бeoгрaд, Нoви Сaд, Крaгуjeвaц, Ужицe, Косовска Митровица и Бaњa Лукa. 

29. Међународни Салон ће приказати радове из редовне продукције у слeдeћим кaтeгoриjaмa:

Зa  изложбу  се  приjaвљуjу  рaдoви кojи пo фoрми и сaдржajу  нису  излaгaни  нa прeтхoдним Сaлoнима урбaнизмa.

Рок за пријаву  радова за учешће на Салону је 05. октобар 2020. године, а рок за достављање радова 26. октобар 2019. године. 

За све информације везано за Салон урбанизма можете се обратити Удружењу урбаниста Србије, тел 011/3347-418, 063/8105-864  udruzenjeurb@gmail.com

Саопштење

Програм

51. Међународни конгрес и изложба о КГХ

51. Међународни конгрес и изложба о КГХ, у организацији Друштва за КГХ при СМЕИТС, биће одржани од 2. до 4 децембра 2020. године у Сава центру у Београду.

Теме конгреса и изложбе су методи, технологије, технике, стандарди и софтвери намењени интегралном пројектовању, градњи, техничком прегледу, испитивању, мониторингу и паметном коришћењу енергетски ефикасних одрживих здравих нових зграда и темељно обновљивим изворима енергије интегрисаном енергетском рехабилитацијом обновљеног постојећег урбаног грађевинског сектора у циљу постизања одрживости, безбедности, озелењавања и прилагодљивости урбаних система климатским променама и отпорности не само у односу на временске екстреме и геолошке поремећаје, већ и у односу на изложеност ризицима тероризма, политичких екстрема неконтролисаних миграција и имиграција. 

Рок за доставу апстраката је 20. јун 2020. а финалних верзија радова 31. јул 2020. године. Достава се врши на мејл office@smeits.rs

Детаљније

 XVII Међународна конвенција о квалитету - ЈУСК ICQ 2020

У организацији ЈУСК Јединствено удружење Србије за квалитет у Београду ће од 11. до 13. јуна 2020. године бити одржана XVII Међународна конвенција о квалитету JUSK ICQ 2020. 

Главни циљ Конвенције 2020 је да се обезбеди међународни форум за размену знања, искуства, истраживачких резултата и информација о различитим аспектима стања, развоја и примене QM-a, IMS-a, TQM-a/пословне изврсности. Конвенција ICQ 2020. ће разматрати филозофске, научне и практичне концепте истраживања, развоја и примене QM-a заснованог на QM прилазима (QMS/TQM/BE/IMS).

Због новонастале ситуације изазване пандемијом вируса COVID 19, а у складу са мерама које су предузете у циљу сузбијања ширења истог, Конвенција неће бити одржана у предвиђеном термину од 11. до 13. јуна 2020. године. Нови термин одржавања Конвенције је од 4. до 6. новембра 2020. године. Организатор Конвенције Јединствено удружење Србије за квлитет ће све заинтересоване благовремено контактирати, са новим информацијама везаним за њено одржавање.

Прво обавештење

 16. Летња школa урбанизма

У организацији Удружења урбаниста Србије и Републичког геодетског завода, а под покровитељством Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Инжењерске коморе Србије, од 28. до 30. маја 2020. године у Пролом Бањи биће одржана 16. Летња школа урбанизма .

Тема Летње школе урбанизма је Будућност градова и урбанизма.

 1. Град и урбанизам у контексту светских перспектива и глобалних токова
 2. Утицај управљачког система (прописи, процедуре, институције) на уређење градских простора и развој урбанизма као дисциплине
 3. Инвестиционе мапе и процена вредности непокретности
 4. Практичне и теоријске реакције у српском граду и урбанизму на глобалне климатске промене и недостатак одговарајућих коректива у градској пракси (зелени урбанизам и архитектура, биоелектрична мобилност, биоклиматска енергетика, општа рециклажа…). 
  Рок за пријаву теме са апстрактом је 20.03.2020. а за слање финалне верзије рада 25.04.2020. године.
 

Због ситуације изазване пандемијом вируса COVID 19, а у складу са мерама које су предузете у циљу сузбијања ширења истог, 16. Летња школа урбанизма неће бити одржана у предвиђеном термину од 28. до 30. маја 2020. године. Нови термин одржавања је од 1. до 3. јула 2020. године.

  Све информације везано за Летњу школу урбанизма могу се добити у Удружењу урбаниста Србије   
  011/3347-418, 063/8105-864 udruzenjeurb@gmail.com urbanist@eunet.rs
 
 САОПШТЕЊЕ НАКОН ОДРЖАНЕ ШКОЛЕ
 
  ЗБОРНИК РАДОВА  

33. Међународни конгрес о процесној индустрији ПРОЦЕСИНГ`20  

33. Међународни конгрес о процесној индустрији ПРОЦЕСИНГ`20 биће одржан 10 и 11. септембра 2020. године у организацији Друштва за процесну технику при СМЕИТС и Катедре за процесну технику Машинског факултета Универзитета у Београду.  

Програм Процесинга ‘20 бави се применом обновљивих извора енергије и смањењем неповољних утицаја на животну средину постројења у различитим областима процесне индустрије.

Посебна тема Процесинга ‘20 је примена концепта циркуларне економије за реализацију циљева одрживог развоја у смањењу штетних емисија, увођењу обновљивих извора енергије и производњи и трговини одрживим производима, тј. затварању круга производ – отпад –производ у различитим областима процесне индустрије.

Тематске области

Предлог теме рада и резиме (апстракт) треба послати организатору на procesing@smeits.rs до 20. марта 2020.

Детаљније 

XVI Европска недеља квалитета 2019.

У организацији Јединственог удружења Србије за квалитет у Београду  ће 7. и 8. новембра 2019. године бити одржана Европска недеља квалитета 2019.

Европска недеља квалитета се одржава уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као и бројних домаћих и међународних институција и организација.

Главни циљ Европске недеље квалитета је да се обезбеди међународни форум за размену знања, искуства истраживачких резултата и информација о различитим аспектима стања развоја и примене QM, IMS и пословне стандардизације.

У оквиру ЕНК биће одржан Округли сто на тему "Добра пракса у дистрибуцији лекова".

ЕНК се одржава У Дому инжењера "Никола Тесла", Кнеза Милоша 9, Београд.

Све информације везано за ЈУСК ЕНК 2019 могу се добити у ЈУСК  064 1135593 E-mail: office@jusk.rs;   jusk@mts.rs;  

Детаљан Програм  

Панелисти  

XXXII Сабор геодета Србије 

У организацији Савеза геодета Србије од 13. до 15. септембра 2019. године биће одржан XXXII Сабор геодета Србије. 

Сабор има радни и рекреативни део. Радни део Сабора биће одржан у суботу 14. септембра 2019. година од 10 до 14 часова. Тема радног дела Сабора је: Примена Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи".

Рекреативни део Сабора обухвата такмичења у малом фудбалу, кошарци, одбојци, шаху, пикаду, стоном тенису и пливању.

Сабор се одржава у Хотелу "Бреза" у Врњачкој Бањи.

Програм Сабора

Пријава

28. Међународни салон урбанизма 

28. Мeђунaрoдни  СAЛOН  УРБAНИЗМA  oдржaћe сe oд  8-13. нoвeмбрa 2019. гoдинe у Нишу. 

Oргaнизaтoр 28. Мeђунaрoднoг Сaлoнa урбaнизмa je Удружeњe урбaнистa Србиje (УУС).  Рeaлизaтoр 28. Мeђунaрoднoг  сaлoнa урбaнизмa je Удружeњe урбaнистa Србиje у  сaрaдњи сa ЈП Завод за урбанизам Ниш и Друштвом урбаниста Ниша.

Главни пoкрoвитeљи 28. Мeђунaрoднoг сaлoнa урбaнизмa су Министaрствo грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и грaд Ниш.

Подршку у реализацији 28. Мeђунaрoднoг Сaлoнa урбaнизмa пружила је Инжењерска комора Србије.

28. Међународни Салон ће приказати радове из редовне продукције у слeдeћим кaтeгoриjaмa:

Зa  изложбу  се  приjaвљуjу  рaдoви кojи пo фoрми и сaдржajу  нису  излaгaни  нa прeтхoдним Сaлoнима урбaнизмa.

Рок за пријаву  радова за учешће на Салону је 04. октобар 2019. године, а рок за достављање радова 22. октобар 2019. године. 

Селекцију приспелих радова за 28. Међународни салон урбанизма обавиће Комисија у саставу:

Жирирање радова и доделу награда 28. Међународног салона урбанизма обавиће Жири у саставу:

За све информације везано за Салон урбанизма можете се обратити Удружењу урбаниста Србије, тел 011/3347-418, 063/8105-864   mailto:urbanist@eunet.rs  

Детаљније

Пријава учешћа 

50. Mеђународни конгрес и изложба о КГХ

Педесети међународни конгрес и изложба о климатизацији, грејању и хлађењу (КГХ), у организацији Друштва КГХ при СМЕИТС, одржавају се од 4. до 6. децембра 2019. године у Сава центру у Београду.

Теме Конгреса су нова решења на бази обновљивих извора енергије, пре свега енергије Сунца и геотермалне енергије; модерни системи градских системи грејања и хлађења; препоруке за предвиђање потреба и потрошње енергије у стамбеним, пословним и јавним објектима; зграде будућности, паметне зграде и градови; расхладни системи данас и сутра, нови паметни системи КГХ у зградама, зграде које опонашају људски организам. 

Предвиђена је сесија са излагањем најбољих радова објављених у првим бројевима часописа КГХ, као и преглед најзначајнијих радова домаћих научника и стручњака који раде и широм света. Посебна сесија биће посвећена наставним програмима потребним за образовање стручњака о реализацији, раду и одржавању најновијих система за КГХ и осталих енергетских система зграда и градова.

Организатор ће објавити монографију посвећену 50. годишњици Конгреса у којој ће, између осталог, бити наведени сви радови прихваћени за излагање током пола века тог скупа. Зато молимо ауторе да поштују предвиђене рокове уколико желе њихов рад буде наведен у програму 50. Конгреса. 

Опширније
 
Програм Конгреса
 

32. Међународни конгрес о процесној индустрији ПРОЦЕСИНГ`19

32. Међународни конгрес о процесној индустрији ПРОЦЕСИНГ`19, у организацији Друштва за процесну технику, биће одржан 30. и 31. маја 2019. године у Београду.

Програм овогодишњег скупа бави се емисијом угљен-диоксида из индустријских постројења, обновљивим изворима енергије: биомасом, хидроенергијом, соларном енергијом и њиховим утицајем на животну средину.

Тематске области

1. Процесне технологије

Нафтна, хемијска и петрохемијска индустрија; црна и обојена металургија; индустрија неметалних минерала; индустрија пластичних материјала; индустрија грађевинских материјала; индустрија ватросталних и термоизолационих материјала; индустрија папира и целулозе; фармацеутска индустрија; прехрамбена индустрија; производња алкохолних и безалкохолних пића; производња сточне хране; производња вештачких ђубрива и агрохемикалија; дуванска индустрија; текстилна индустрија; гумарска индустрија.

2. Пројектовање, изградња, експлоатација и одржавање процесних постројења

Пројектовање процесних постројења; Изградња процесних постројења; пуштање у рад; експлоатација и одржавање процесних постројења; испитивање функционалности и безбедности; системи аутоматског управлљања и контроле процеса; информационе технологије у пројектовању и управљању процесним постројењима.

3. Основне и помоћне операције, апарати и машине у процесној индустрији

Топлотне (загревање, испаравање, кондензација, хлађење, топљење, и др.); дифузионе (дестилација, ректификација, адсорпција, апсорпција, кристализација, екстракција, сушење, и др.); механичке (дробљење, млевење, просејавање, класирање, брикетирање, таблетирање, и др.); хидромеханичке (таложење, филтрирање, центрифугирање, отпрашивање, мешање, и др.); биохемијске и хемијске операције (ферментација, оксидација, редукција, и др.); помоћне операције и опрема (транспорт, складиштење, паковање, и др.); апарати и машине, цевоводи и арматуре.

4. Енергија у процесној индустрији

Енергетска ефикасност у технолошким процесима; примена обновљивих извора енергије.

5. Инжењерство животне средине и одрживи развој у процесној индустрији

Заштита животне средине, заштита радне средине; циркуларна економија у заштити животне средине; управљање отпадним материјалима у процесној индустрији; решења за смањење емисије ГХГ из процесне индустрије.

6. Процеси и постројења у припреми и пречишћавању воде у процесној индустрији

Третман воде за различите примене у процесној индустрији; пречишћавање отпадних вода у процесној индустрији.

7. Сушење и сушаре

Процеси и опрема за сушење; конвенционалне и нове технологије сушења; контрола и управлљање процесима сушења, енергетска ефикасност, утицај на околину; сушаре: у прехрамбеној индустрији, индустрији неметала, за сушење дрвета и др.

8. Гасна техника

Гориви гасови; технички и медицински гасови; производња и примена.

9. Моделовање и оптимизација процесних и термоенергетских постројења

10. Мерења и управљање у процесној индустрији

Основне мерне величине у процесној индустрији; законска регулатива и стандардизација из области мерења и испитивања; мерења у циљу контроле, вођења и аутоматског управљања процесом; мерни системи (сензори, давачи, извршни елементи); организација сложених система мерења са аквизицијом података.

11. Менаџмент квалитета и стандардизација у организацијама

Системи менаџмента квалитета и сродни, стандардизовани системи менаџмента – животна средина, безбедност хране, здравље и безбедност на раду, сигурност информација, ризици и др.; Интеграција система менаџмента организације; Методе, технике и алати у планирању, управљању, побољшавању и обезбеђивању квалитета, и сродним системима менаџмента организације; Стандардизација, метрологија и контрола квалитета; Акредитације, провере, оцене и сертификације система менаџмента организације; Култура квалитета и стратегије квалитета у производним и услужним организацијама 

У оквиру ПРОЦЕСИНГА биће одржан и Округли сто на тему "Ко-процесуирање у цементној индустрији – изазови и перспективе". 

Пријава радова се врши до 20. марта 2019. године

Детаљније  

Програм Конгреса   

15. Летња школа урбанизма

У организацији Удружења урбаниста Србије и Републичког геодетског завода, а у сарадњи са градом Сомбором, у Сомбору ће 30. маја и 1. јуна 2019. године бити одржан Међународни стручно научни скуп 15. Летња школа урбанизма.   

Тематика

Урбанистичко планирање у новом Закону: објашњења, искуства и жеље (у овом блоку биће обрађене теме којима се разјашњава значење промена у најважнијим члановима закона, очекивани начин њихове примене, искуства у пракси планирања са таквим концептима и техникама рада, могући проблеми - изазови и начин превазилажења, жеље и предлози стручњака према будућим изменама и унапређењима у подзаконским актима, законима и пракси планирања)

Анализа примене новог Закона о поступку уписа у Катастар беспокретности, национална инфраструктура геопросторних података - Геосрбија, нови садржаји РГЗ -  озакоњење бесправно изграђених објеката

Будућност је пред нама! Каква је? (скуп тема из области стратегије одрживог урбаног развоја, усклађивање законодавства и стратегија развоја са европском регулативом, урбана мобилност, паметни градови, дигитализације простора, савремени урбани дизајн и идентитет простора)

Рок за доставу пријава радова је 15. март 2019. године.

Све информације везано за Летњу школу урбанизам могу се добити Удружењу урбаниста Србије  на тел 011/3347-418, 063/8105-864 udruzenjeurb@gmail.com 

Закључци Летње школе урбанизма              

8. Салон пејзажне архитектуре 2019.

У организацији Удружења пејзажних архитеката Србије у Београду ће од 04.06. до 28.06.2019. године бити одржан 8. Међународни салон пејзажне архитектуре. Салон ће бити одржан у Галерији науке и технике САНУ у Београду.

САДРЖАЈ ИЗЛОЖБЕ САЛОНА  

На Салону могу бити изложени радови наведених категорија који су настали или реализовани у  последње 3 године (2016-2019. године)  под условом да нису већ излагани на претходним салонима пејзажне архитектуре.

Заинтересовани учесници могу пријавити свој рад  у периоду од 1.03.2019. до 1.04.2019. године.     

Опширније      

Програм Салона пејзажне архитектуре  

7. Међународни конгрес Српског друштва за механику 

Седми међународни конгрес, у организацији Српског друштва за механику, биће одржан од 24. до 26. јуна 2019. године у Сремским Карловцима. Конгрес се реализује у сарадњи са Машинским факултетом Универзитета у Београду и Огранком САНУ у Новом Саду. 

Повећана потреба за решавањем комплексних проблема у теоријској и примењеној механици за собом повлачи развој нових идеја и ииновативних метода. Циљ Конгреса је управо окупљање припадника научне заједнице који се баве предметним областима, а у циљу олакшавања размене идеја везаних за проблеме од заједничког интереса, као и стварања једне платформе за успостављање веза између истраживача који се баве комплементарним активностима.

Тематика

Рок за пријаву радова је 1. март 2019. године. 

Детаљне информације вeзaно зе Конгрес могу се добити у Српском друштву за механику ssm@mas.bg.ac.rs

Опширније  

XVI Међународна конвенција о квалитету JUSK ICQ 2019

У организацији ЈУСК Јединствено удружење Србије за квалитет и EOQ Европске организације за квалитет из Брисела у Београду ће од 4. до 6. јуна 2019. године бити одржана XVI Међународна конвенција о квалитету JUSK ICQ 2019. 

Главни циљ Конвенције 2019 је да се обезбеди међународни форум за размену знања, искуства, истраживачких резултата и информација о различитим аспектима стања, развоја и примене QM-a, IMS-a, TQM-a/пословне изврсности. Конвенција ICQ 2019. ће разматрати филозофске, научне и практичне концепте истраживања, развоја и примене QM-a заснованог на QM прилазима (QMS/TQM/BE/IMS).

Детаљније   

Програм    

4. Конгрес металуршког и инжењерства материјала Југоисточне Европе

4. Конгрес металуршког и инжењерства материјала Југоисточне Европе ће се у организацији Савеза инжењера металургије Србије, Технолошко металуршког факултета из Београда, Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина, Института за хемију, технологију и металургију, Института за нуклеарне науке Винча и   Српског ливачког друштва, одржати у Београду од 5. до 7. јуна 2019. године.

Теме Конгреса

Рок за подношење пријава радова је 20. март 2019. године.

Све информације везано за Конгрес могу се добити у Секретаријату Конгреса на  381-11-2686024; +381-11-2644312 E: nebojsa@congrexpo.co.rs

Официјелни сајт Конгреса 

Европска недеља квалитета 2018

У организацији Јединственог удружења Србије за квалитет у Новом Саду ће 7. и 8. новембра 2018. године бити одржана Европска недеља квалитета 2018, под мотом "Квалитет је успех".

Суорганизатори Европске недеље квалитета су Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду и Европска организација за квалитет из Брисела.

Главни циљ Европске недеље квалитета је да се обезбеди међународни форум за размену знања, искуства истраживачких резултата и информација о различитим аспектима стања развоја и примене QM, IMS и пословне стандардизације. ЈУСК ЕНК 2018 ће разматрати филозофске, научне и практичне концепте, истраживања, развоја и примене QM заснованог на прилазима (QMS/TQM/BE/IMS)

Радови на ЈУСК ЕНК 2018 се односе на следеће области:

У оквиру ЈУСК ЕНК 2018 планиран је и Округли сто на тему "Имплементација стандарда безбедности хране на пољопривредним газдинствима". 

Све информације везано за ЈУСК ЕНК 2018 могу се добити у ЈУСК 011 32 36 266, 064 1135593 E-mail:   office@jusk.rs;   jusk@mts.rs;  

Детаљан Програм    

27. Међународни салон урбанизма

У организацији Удружења урбаниста Србије у Руми ће од 8. до 13. новембра 2018. године бити одржан 27. Међународни салон урбанизма. Поред Удружења урбаниста Србије реализатор Салона је ЈУП "План" Рума. Главни покровитељ Салона су Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Општина Рума. Подршку у реализацији Салона пружила је Инжењерска комора Србије.

Салон се реализује као редовни, са радовима у оквиру следећих категорија:

Зa  Салон се приjaвљуjу  рaдoви  кojи  пo фoрми и сaдржajу нису излaгaни нa прeтхoдним сaлoнима урбaнизмa.

Рок за пријаву  радова за учешће на Салону је 05. октобар 2018. године, а рок за достављање радова 25. октобар 2018. године. 

Селекцију приспелих радова за 27. Међународни Салон урбанизма обавиће Комисија у саставу:

 • Тања Ковачевић, Рума, председник
 • Никола Симић, Сремска Митровица, члан  
 • Марко Јакшић, Шид, члан
 • Бојан Алимпић, Шабац, заменик
 • Бранислав Антонић, Београд, заменик

Жирирање радова и доделу награда 27. Међународног Салона урбанизма обавиће Жири у саставу:

 • Милка Павловић, Рума, председник 
 • Душан Миладиновић, Нови Сад, заменик председника
 • мр Милица Јоксић, Београд, члан
 • Никола Лечић, Ниш, члан
 • Снежана Мрђа Баџа, Бања Лука, члан 
 • проф. др Александра Ђукић, Београд, члан
 • проф. др Луција Ахман Момирски, Љубљана, члан

За све информације везано за Салон урбанизма можете се обратити Удружењу урбаниста Србије, контакт особа г-ђа Светлана Јаковљевић, тел 011/3347-418, 063/8105-864    mailto:urbanist@eunet.rs

Опширније

49. Међународни конгрес о климатизацији, грејању и хлађењу

49 Међународни конгрес и климатизацији, грејању и хлађењу ће у организацији Друштва за КГХ Србије при СМЕИТС, бити одржан од 5. до 7.12.2018. године у Београду.

Тематске области

Методи, технологије, технике, стандарди и софтвери интегралног пројектовања, градње, техничког прегледа, испитивања, мониторинга и паметног коришћења енергетски ефикасних одрживих здравих нових зграда и темељно обновљивим изворима енергије интегрисаном енергетском – рехабилитацијом обновљеног постојећег урбаног грађевинског сектора у циљу постизања одрживости, безбедности, озелењавању и адаптабилности урбаних система климатским променама и резилијентности не само у односу на временске екстреме и геолошке поремећаје, већ и у односу на изложеност ризицима тероризма, политичких екстрема неконтролисаних миграција и имиграција биће носеће теме конгреса и изложбе. Тематске области су:

 Важни датуми и рокови

 Опширније

XXXI Сабор геодета Србије 

Савез геодета Србије организује у Zepter хотелу Дрина у Бајиној Башти XXXI Сабор геодета Србије, од 07 - 09. септембра 2018 године. Радни део Сабора геодета Србије биће посвећен ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ПОСТУПКУ УПИСА У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ И ВОДОВА.

За све учеснике и ове године биће организоване спортске и рекреативне активности у оквиру комплекса Зептер хотела Дрина. Хотел Зептер Дрина је смештен у самом центру Бајине Баште, на обронцима планине Тара, уз реку Дрину. У саставу Зептер хотела је и Вила Дрина која се налази у Перућцу, у прелепом амбијенту, 20 м од реке Дрине.

Позивамо Вас да и Ви узмете учешће и својим активним присуством учините адекватан допринос.

За учешће на XXXI Сабору геодета Србије потребно је да попуните пријаву  и пошаљете на Е-маил: savezgeodetasrbije@gmail.com 

Кореспонденцију везану за организацију XXXI Сабора обављају: Милан Арсеновић моб. +381 63 216 422 и Јелена Марковић моб. +381 64 57 57 587 

Програм радног дела Сабора

Програм Сабора

Опширније         

Meђународни научно стручни скуп 14 Летња школа урбанизма

У организацији Удружења урбаниста Србије и Републичког геодетског завода, а уз подршку GIZ/AMBERO/ICON пројекта, ЈП Дирекције за изградњу и развој града доо Бијељина и Грађевинско архитектонског факултета Бањалука, у Бијељини, Етно село "Станишићи" ће се од 31. маја до 02. јуна 2018. године одржати 14 Летња школа урбанизма.

Скуп се одржава под покровитељством Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске а и града Бијељине.

Теме 14 Летње школе урбанизма:

 • ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ -  Шта  доноси/је донео нови Закон о Изменама и допунама Закона  о планирању и изградњи у области урбанистичког планирања?
 1. Измене  везане за појединачна акта која произилазе из Закона: продужење важења локацијских услова, урбанистички пројекат са својим новим овлашћењима…
 2. Законодавни оквир планирања у Републици Српској, искуства у спровођењу.
 3. План  генералне   регулације,   и  његово   место   у систему  планских  докумената  (шта  је  он, стратешки документ, или документ за непосредну примену?)
 4. Урбанистичко  и просторно  планирање у оквирима прелазног периода у процесу приближавања или прикључења ЕУ (актуелне европске и светске повеље, агенде, стратешки документи). Развој урбанистичке струке у периоду од 2018. до 2023. године.
 5. Националне  Стратегије  одрживог  и  интегралног урбаног развоја Србије.
 6. Историја  планирања градова  у Србији. Нови закон, нови систем планова, односно плански систем са једним планом. Како је било до сада?
 • ГЕО СРБИЈА, УРБАНА  КОМАСАЦИЈА (актуелне теме из  надлежности Републичког геодетског завода)
 • РАЗВОЈНИ КОРИДОРИ СРБИЈЕ И ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ

Рок за пријаву теме са апстрактом до 300 речи на српском и енглеском језику 30.03.2018.

Пријаву   тема   са   апстрактом   слати   на   е-маил   адресу udruzenjeurb@gmail.com, urbanist@eunet.rs

Рок  за  слање  финалне  верзије  рада  27.04.2018.  у максималном обиму 10 страница А4 формата, са једноструким (single) проредом за целокупан рад (укључујући и графичке прилоге, резиме, литературу)

Све информације везало за Летњу школу урбанизма могу се добити у Удружењу урбаниста Србије, контакт особа Светлана Јаковљевић, Тел/факс +381/11/334-7418, +381/63/810-5864 +381/69/110-5864, Е-mail: udruzenjeurb@gmail.com, urbanist@EUnet.rs

Закључци Летње школе урбанизма     

31. Међународни конгрес о процесној индустрији Процесинг` 18

Друштво за процесну технику објавило је Прву информацију и позив на пријаву рада за 31. Међународни конгрес о процесној индустрији који се од 6. до 8. јуна 2018. одржава у Бајиној Башти.

Програм овогодишњег скупа биће делом усмерен на проблематику привреде тог дела земље, на обновљиве изворе енергије региона: биомасу, хидроенергију, соларну енергију и њихов утицај на животну средину. 

Тематске целине

Процесне технологије

Нафтна, хемијска и петрохемијска индустрија; црна и обојена металургија; индустрија неметалних минерала; индустрија пластичних материјала; индустрија грађевинских материјала; индустрија ватросталних и термоизолационих материјала; индустрија папира и целулозе; фармацеутска индустрија; прехрамбена индустрија; производња алкохолних и безалкохолних пића; производња сточне хране; производња вештачких ђубрива и агрохемикалија; дуванска индустрија; текстилна индустрија; гумарска индустрија.

Пројектовање, изградња, експлоатација и одржавање процесних постројења

Пројектовање процесних постројења; изградња процесних постројења; пуштање у рад; експлоатација и одржавање процесних постројења; испитивање функционалности и безбедности; системи аутоматског управљања и контроле процеса; информационе технологије у пројектовању и управљању процесним постројењима.

Основне и помоћне операције, апарати и машине у процесној индустрији

Топлотне (загревање, испаравање, кондензација, хлађење, топљење и др); дифузионе (дестилација, ректификација, адсорпција, апсорпција, кристализација, екстракција, сушење и др); механичке (дробљење, млевење, просејавање, класирање, брикетирање, таблетирање и др); хидромеханичке (таложење, филтрирање, центрифугирање, отпрашивање, мешање и др); биохемијске и хемијске операције (ферментација, оксидација, редукција и др); помоћне операције и опрема (транспорт, складиштење, паковање и др.); апарати и машине, цевоводи и арматуре.

Енергија у процесној индустрији

Енергетска ефикасност у технолошким процесима; обновљиви извори енергије.

Инжењерство животне средине и одрживи развој у процесној индустрији

Заштита животне средине, заштита радне средине; циркуларна економија у заштити животне средине; управљање отпадним материјалима у процесној индустрији; решења за смањење емисије ГХГ из процесне индустрије.

Процеси и постројења у припреми и пречишћавању воде у процесној индустрији

Третман воде за различите примене у процесној индустрији; пречишћавање отпадних вода у процесној индустрији.

Сушење и сушаре

Процеси и опрема за сушење; конвенционалне и нове технологије сушења; контрола и управљање процесима сушења, енергетска ефикасност, утицај на околину; сушаре у прехрамбеној индустрији, индустрији неметала, за сушење дрвета и др.

Гасна техника

Гориви гасови; технички и медицински гасови; производња и примена.

Моделовање и оптимизација процесних и термоенергетских постројења

Техничка регулатива, стандардизација и систем квалитета  

Програм 

XV Међународна конвенција о квалитету JUSK ICQ 2018

У организацији ЈУСК-Јединственог удружења Србије за квалитет и EOQ-Европске организације за квалитет, Брисел, у Београду ће се од 04. до 08. јуна 2018. године одржати XV Међународна конвенција о квалитету JUSK ICQ 2018.

У оквиру Конвенције биће одржане:

Advanced  Manufacturing  Research,  Practices  and  Opportunities  in Serbia  – Horizon  2020/2030 – INDUSTRY 4. 0. For SMEs

XII Mеђународни ЈУСК конгрес-Пословна изврсност

XLV  Годишња ЈУСК национална конференција – Ка интегрисаним менаџмент системима – са   осам специјалних конференција

XXXII Годишња конференција ЈУСК Научно-техничког комитета (НТК) за фармацију – Квалитет  у фармацији – Будући изазови

XVI  Годишња конференција ЈУСК НТК за унапређење квалитета у пољопривреди и ветеринарској   медицини – Стандарди ISO 22000 и унапређење квалитета у пољопривреди и ветерини

XIV  Годишња конференција ЈУСК НТК за унапређење квалитета у здравственој заштити (медицина/стоматологија) – QМ модели у здравственој заштити

XIII  Годишња   конференција   ЈУСК   НТК   за   унапређење   квалитета   у   војној   индустрији   – Унапређење квалитета у војној индустрији

XIV  Годишња   конференција   ЈУСК   НТК   за   унапређење   квалитета   у   јавним   услугама   – Унапређење квалитета у јавним услугама

XIV  Међународна конференција ЈУСК НТК за шест сигма – Шта је шест сигма?

 XIV  Годишња конференција ЈУСК НТК за акредитоване лабораторије – Унапређење квалитета – примена и развој

XII  Годишња конференција ЈУСК НТК за Менаџере квалитета – Лидерство и лидери у QМ¬у (ИМС¬у)

За све заинтересоване ауторе радова рок за доставу истих је 25. фебруар 2018. године. Све информације везано за Конвенцију могу се добити у ЈУСК на тел  +381/62/273-711; +381/63/8754-221;+381/63/466-669;  или путем мејла jusk.office@gmail.com, vidosav.majstorovic@sbb.rs

ПРОГРАМ

14. Европска недеља квалитета 2017

У организацији Јединственог удружења Србије за квалитет, a у сарадњи са Машинским факултетом из Београда, Привредном комором Београда и Европском организацијом за квалитет из Брисела, у Београду ће се 23. и 24. новембра 2017. године одржати 14 ЈУСК Европска недеља квалитета 2017 под мотом "Quality for Results".

Главни циљ JUSK ENK 2017 је да  обезбеди међународни форум за  размену знања, искуства,и страживачких резултата и информација о различитим аспектима стања,  развоја и примене QМ-а, IMS-а и пословне стандардизације. JUSK ENK 2017 ће разматрати филозофске, научне и практичне концепте,  истраживања, развоја и примене QМ-а  заснованог на прилазима.
 
ЈУСК Европска недеља квалитета ће се одржати у Привредној комори Београда. Све информације везано за Европску недељу квалитета могу се добити у ЈУСК jusk@eunet.rs
  
Други позив     
 
Детаљан Програм   
 

26. Међународни салон урбанизма

 26. Мeђунaрoдни  СAЛOН  УРБAНИЗМA  oдржaћe сe oд  8-15. нoвeмбрa 2017. гoдинe у Нишу. 

Oргaнизaтoр 26. Мeђунaрoднoг Сaлoнa урбaнизмa je Удружeњe урбaнистa Србиje. Реализатор Салона је Удружење урбаниста Србије у сарадњи са ЈП Завод за урбанизам Ниш, Друштвом урбаниста Ниша и градом Нишом. 

Главни пoкрoвитeљи 26. Мeђунaрoднoг Сaлoнa урбaнизмa су Министaрствo грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и грaд Ниш.

Подршку реализацији 26. Мeђунaрoднoг Сaлoнa урбaнизмa дала је Инжењерска комора Србије.

26. Међународни Салон ће приказати радове из редовне продукције у слeдeћим кaтeгoриjaмa:

Зa  Салон  се  приjaвљуjу  рaдoви  кojи  пo   фoрми  и   сaдржajу  нису  излaгaни  нa прeтхoдним сaлoнима урбaнизмa.

Рок за пријаву  радова за учешће на Салону је 02. октобар 2017. године, а рок за достављање радова 25. октобар 2017. године. 

Селекцију приспелих радова за 26. Међународни Салон урбанизма обавиће Комисија у саставу:

Жирирање радова и доделу награда 26. Међународног Салона урбанизма обавиће Жири у саставу:

За све информације везано за Салон урбанизма можете се обратити Удружењу урбаниста Србије, контакт особа г-ђа Светлана Јаковљевић, тел 011/3347-418, 063/8105-864   mailto:urbanist@eunet.rs

Опширније  

Извештај Жирија Салона урбанизма  

Допуна Извештаја  

XXX Сабор геодета Србије

Савез геодета Србије у сарадњи са професионалним институцијама организује у хотелу "Ђердап" у Кладову јубиларни XXX Сабор геодета Србије, од 08 - 10. септембра 2017. године под називом

"САВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ РАЗВОЈА У ГЕОДЕЗИЈИ И ГЕОИНФОРМАТИЦИ".

Радни део Сабора обрадиће теме из области законодавства, организације, технологија, дигитализације и образовања у геодетској пракси.

За све учеснике и ове године биће организоване спортске и рекреативне активности у оквиру комплекса хотела "Ђердап", као и вожња бродом "Ђердап", посета тврђави и друге активности које су укључене у аранжман.

Програм XXX Сабора геодета Србије можете погледати овде

Са хотелом се можете упознати овде        

За учешће на XXX Сабору геодета Србије потребно је да попуните ову пријаву  и пошаљете на savezgeodetasrbije@gmail.com

Кореспонденцију везану за организацију XXX Сабора обавља секретар СГС-а Милан Арсеновић, моб. +381 63 216 422,е -mail: savezgeodetasrbije@gmail.com   

Детаљније  

 Међународни стручно научни скуп 13 Летња школа урбанизма

У организацији Удружења урбаниста Србије и Републичког геодетског завода, а уз подршку GIZ/AMBERO/ICON пројекта, у Вршцу ће се од 01. до 03. јуна 2017. године одржати 13 Летња школа урбанизма.

Скуп се одржава под покровитељством Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и града Вршца.

Теме 13 Летње школе урбанизма:

Скуп се одржава у Хотелу "Србија" у Вршцу. Све информације везано за скуп могу се добити у Удружењу урбаниста Србије тел 011/3247-418, urbanist@eunet.rs

Друго обавештење

Закључци Летње школе урбанизма  

30. Међународни конгрес о процесној индустрији  PROCESING

Јубиларни, 30. Међународни конгрес о процесној индустрији, одржаће се у четвртак и петак 1. и 2. јуна 2017. године у Сава центру у Београду, у организацији Друштва за процесну технику Савеза машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије (СМЕИТС). 

Tематске области

Нафтна, хемијска и петрохемијска индустрија; технички гасови; прерада угља; црна и обојена металургија и прерада неметалних минерала; индустрија грађевинских материјала; фармацеутска индустрија; прехрамбена индустрија; производња алкохолних и безалкохолних пића; дуванска индустрија; производња сточне хране; производња вештачких ђубрива и агрохемикалија; производња папира и целулозе; текстилна индустрија; гумарска индустрија; производња масти и уља.

Пројектовање процесних постројења; изградња процесних постројења; пуштање у рад; системи аутоматског управљања; експлоатација и одржавање процесних постројења; примена информационих технологија.

Конструисање процесне опреме; заваривање; израда и монтажа процесне опреме; испитивање методама без разарања; испитивање функционалности и безбедности.

Заштита животне средине, заштита радне средине, рационално коришћење енергије, обновљиви извори енергије.

Топлотне, дифузионе, механичке, хидромеханичке и биохемијске и хемијске операције; апарати и машине; помоћне операције и опрема (транспорт, складиштење, паковање итд.).

Процеси и опрема за сушење; конвенционалне и нове технологије сушења; контрола и управљање процесима сушења, енергетска ефикасност, утицај на околину; сушаре у прехрамбеној индустрији, за сушење дрвета, у индустрији неметала и др.  

Рок за пријаву радова је 01. април 2017. године.

Све информацијe везано за Конгрес могу се добири у СМЕИТС на тел 011/3230041, office@smeits.rs

Програм Конгреса

VII Салон пејзажне архитектуре 

У организацији Удружења пејзажних архитеката Србије у Београду ће се од 31.05.2017. године до 30.06.2017. године одржати VII Салон пејзажне архитектуре.  

Садржај изложбе

На Салону могу бити изложени радови наведених категорија који су настали или реализовани у последње 3 године (2014-2017 године), под условом да нису већ излагани на претходним салонима пејзажне архитектуре. Учесници могу пријавити више радова, а сваки рад се пријављује посебно.

Заинтересовани учесници могу пријавити свој рад до 01.04.2017. године. Пријава се доставља у електронском облику на е-mail Салона:salon@upa.org.rs, exhibition@upa.org.rs

Жири може доделити следећа признања Салона:

Велика награда салона – GRAND PRIX Ово признање се додељује раду који то завређује по свом значају и квалитету и то из категорија: реализовани пројекти, планови или студије и истраживања.

Признање по категоријама радова:

Специјално признање жирија

Жири може доделити специјално призање раду који се истиче по неким својим посебним карактеристикама. Жири има право да у одређеним категоријама не додели признање уколико процени да радови својим квалитетом не завређују награду. Исто тако, жири има право да у одређеним категоријама додели и више од једног признања уколико квалитет радова то заслужује.

За додатне информације о Салону можете се обратити члановима Савета Салона: Љиљана Тубић, д.и.п.а. e-mail: ljiljana.t@upa.org.rs Анђелка Јевтовић, д.и.п.а. e-mail: andjelka.j@upa.org.rs 

Салон се одржава у Галерији науке и технике Српске академије наука и уметности у Београду, улица Ђуре Јакшића бр. 2.  

Опширније  

Сајт УПА 

Програм VII Салона пејзажне архитектуре  

VI Конгрес Српског друштва за механику 

Шести Конгрес у организацији Српског друштва за механику одржаће се од 19. до 21. јуна 2017. године на Тари, хотел "Оморика". 

Циљ Конгреса је да окупи научну заједницу која се бави теоријском и примењеном механиком у настојању да олакша размену идеја за теме од заједничког интереса и да служи као платформа за успостављање веза између истраживачких група са комплементарним активностима.

У оквиру Конгреса разматраће се теме из :

Рок за доставу радова и проширених апстраката је 01. март 2017. године. Сви радови ће бити рецензирани до 01. априла 2017. године. Изабрани радови ће бити штампани у часопису "Теоријска и примењена механика".

Прво обавештење

Међународна конвенција о квалитету JUSK ICQ 2017 

У организацији ЈУСК-Јединственог удружења Србије за квалитет и EOQ-Европске организације за квалитет, Брисел, у Београду ће се од 05. до 07. јуна 2017. године одржати Међународна конвенција о квалитету JUSK ICQ 2017 под мотом "Квалитетом ка европским и светским интеграцијама".

У оквиру Конвенције биће одржане:

1. 9 Међународна конференција Total Quality Management - Advanced and Intelligent Approaches са посебним конференцијом 

2 . 7 Балканска конференција о квалитету "The Balkan as a Region of Quality"  

3. 44-та Годишња национална конференција ЈУСК-а ’’КА ИНТЕГРИСАНИМ СИСТЕМИМА’’- са СЕДАМ специјалних конференција

4. 31-ва Годишња конференција НТК за фармацију – "Квалитет у фармацији – будући изазови"

5. 15-та Годишња конференција НТК за унапређење квалитета у пољопривреди и ветеринарској медицини – "Стандарди серије ISO 22000 и унапређење квалитета у пољопривреди и ветерини"

6. 13-та Годишња конференција НТК за унапређење квалитета у здравственој заштити – "QМ модели у здравственој заштити"

7. 12-та Годишња конференција НТК за унапређење квалитета у војној индустрији– "Унапређење квалитета у војној индустрији"

8. 13-та Годишња конференција НТК за унапређење квалитета у јавним услугама – "Унапређење јавних услуга применом QМ модела."

9. 13-та Међународна годишња конференција НТК за Шест sigma – "What is six sigma?"

10. 13-та Годишња конференција НТК за акредитоване лабораторије – "Развој и примена QМ у акредитованим лабораторијама"

11. 11-та Годишња конференција НТК за менаџере квалитета – "Лидерство и лидери у QМ-у." 

За све заинтересоване ауторе радова рок за доставу истих је 25. фебруар 2017. године. Све информације везано за Конвенцију могу се добити у ЈУСК на тел 011/3236-266 или 064/113-5593 или путем мејла jusk@eunet.rs vidosav.majstorovic@sbb.rs. 

Трећи позив

Детаљан програм

25. Међународни салон урбанизма

25. Мeђунaрoдни  СAЛOН  УРБAНИЗМA  oдржaћe сe oд  8-12. нoвeмбрa 2016. гoдинe у Сремској Митровици. 

Oргaнизaтoр 25. Мeђунaрoднoг Сaлoнa урбaнизмa je Удружeњe урбaнистa Србиje (УУС).  Рeaлизaтoр 25. Мeђунaрoднoг  сaлoнa урбaнизмa je Удружeњe урбaнистa Србиje у  сaрaдњи сa ЈП Дирекција за изградњу града Сремска Митровица и градом Сремска Митровица.

Гeнeрaлни  пoкрoвитeљи 25. Мeђунaрoднoг Сaлoнa урбaнизмa  су  Министaрствo грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и грaд Сремска Митровица.

Пoкрoвитeљ 25. Мeђунaрoднoг Сaлoнa урбaнизмa је Инжењерска комора Србије.

25. Међународни Салон ће приказати радове из редовне продукције у слeдeћим кaтeгoриjaмa:

Зa  изложбу  се  приjaвљуjу  рaдoви  кojи  пo   фoрми  и   сaдржajу  нису  излaгaни  нa прeтхoдним Сaлoнима урбaнизмa.

Рок за пријаву  радова за учешће на Салону је 03. октобар 2016. године, а рок за достављање радова 24. октобар 2016. године. 

Селекцију приспелих радова за 25. Међународни Салон урбанизма обавиће Комисија у саставу:

Жирирање радова и доделу награда 25. Међународног Салона урбанизма обавиће Жири у саставу:

За све информације везано за Салон урбанизма можете се обратити Удружењу урбаниста Србије, контакт особа г-ђа Светлана Јаковљевић, тел 011/3347-418, 063/8105-864  mailto:urbanist@eunet.rs

 Обавештење   

 Програм и правила

47. Међународни конгрес и изложба о климатизацији, грејању и хлађењу 

У организацији Друштва за КГХ колективне чланице СМЕИТС у Београду ће се од 30.11. до 02.12.2016. године одржати 47. Међунарoдни конгрес и изложба о климатизацији, грејању и хлађењу.

Конгресни програм и изложба су посвећени КГХ струци и низу струка у нераздвојивој вези у пројектовању, градњи, реконструкцији, енергетском унапређењу, коришћењу и одржавању зграда са свим техничким системима, укључујући осветљење, снабдевање електричном енергијом, водовод и канализацију, противпожарну заштиту, управљање енергетском ефикасношћу и свим подсистемима аутоматизације, управљање динамиком енергетског понашања структуре конструкција паметном мрежом на основи моделирањем предвиђајуће контроле, и у целини интегрално управљање снабдевањем и производњом енергије ЕнергијеПлус зграда као и слањем електричне енергије у ЕД мрежу, укључујући притом стручњаке машинства, просторног планирања и урбанизма, архитектуре, грађевинарства, електротехнике и електронике, хидрогеологије и хидрометеорологије, екологије, економије, безбедности, заштите природних и културних ресурса, као и стручњаке IC технологија.

Међународни конгрес о КГХ у петој деценији редовног одржавања биће обележен и јубилејом 45. годишњице часописа Друштва за КГХ Србије.  

Тематске области

Рокови

Слање апстракта рада: 30. јуни 2016. на адресу Организатора. Рок за доставу радова је 15. септембар 2016. Рок за доставу коначне верзија рада је 15. октобар 2016. Рок за достављање ПП презентације 15. новембар 2016.

Све информације везано за Конгрес могу се добити у Друштву за КГХ на тел 011/3230-041, office@smeits.rs

Званични сајт Конгреса 

Дефинитивни Програм Конгреса  

XXIX Сабор геодета Србије 

У организацији Савеза геодета Србије на Копаонику ће 04. и 05. јуна 2016. године бити одржан XXIX Сабор геодета Србије.

Главне теме Сабора су:

Сабор геодета ће бити одржан одмах по завршетку Међународне научне конференције ГЕО 2016.
Пријављивање учесника Сабора се врши до 15. маја 2016. године на мејл savezgeodetasrbije@gmail.com. Контакт особа Милан Арсеновић +38163216422.

Први позив

Упутство за форматирање радова    

12. Летња школа урбанизма 

У организацији Удружења урбаниста Србије и Републичког геодетског завода у Јагодини ће се од 17. до 19. маја 2016. године одржати 12. Летња школа урбанизма.

Покровитељи школе су Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Град Јагодина и Инжењерска комора Србије.

Теме овогодишње Летње школе урбанизма :

Рок за пријаву радова је 30. март 2016. године, а за доставу коначне верзије рада 28. април 2016. године.

Све информације везано за 12. Летњу школу урбанизма могу се добити у Удружењу урбаниста Србије. Контакт особа Светлана Јаковљевић тел +381/11/3347-418, +381/63/8105-864, +00381/69/1105-864 urbanist@eunet.rs 

Треће обавештење      

Пријава за учешће      

Пријава смештаја                        

29.  Међународни конгрес о процесној индустрији  PROCESING`16

У организацији Друштва за процесну технику при Савезу машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије у Београду ће се 2. и 3. јуна 2016. године одржати 29. Међународни конгрес о процесној индустрији PROCESING`16. Покровитељи Конгреса су Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Министарство рударства и енергетике Републике Србије, Машински факултет Универзитета у Београду и Инжењерска комора Србије.

Тематске области

1. Техничка регулатива и систем квалитета

2. Процесне технологије

Нафтна, хемијска и петрохемијска индустрија; технички гасови; прерада угља; црна и обојена металургија и прерада неметалних минерала; индустрија грађевинских материјала; фармацеутска индустрија; прехрамбена индустрија; производња алкохолних и безалкохолних пића; дуванска индустрија; производња сточне хране; производња вештачких ђубрива и агрохемикалија; производња папира и целулозе; текстилна индустрија; гумарска индустрија; производња масти и уља.

3. Пројектовање, изградња, експлоатација и одржавање процесних постројења

Пројектовање процесних постројења; изградња процесних постројења; пуштање у рад; системи аутоматског управлјања; експлоатација и одржавање процесних постројења; примена информационих технологија.

4. Конструисање, израда, испитивање и монтажа процесне опреме

Конструисање процесне опреме; заваривање; израда и монтажа процесне опреме; испитивање методама без разарања; испитивање функционалности и безбедности.

5. Инжењерство животне средине и одрживи развој

Заштита животне средине, заштита радне средине, рационално коришћење енергије, обновљиви извори енергије.

6. Основне операције, апарати и машине у процесној индустрији

Топлотне, дифузионе, механичке, хидромеханичке и биохемијске и хемијске операције; апарати и машине; помоћне операције и опрема (транспорт, складиштење, паковање итд.).

7. Сушење и сушаре

Процеси и опрема за сушење; конвенционалне и нове технологије сушења; контрола и управљање процесима сушења, енергетска ефикасност, утицај на околину; сушаре у прехрамбеној индустрији, за сушење дрвета, у индустрији неметала и др.  

Рок за пријаву радова је 01. април 2016. године, а достава интегралних верзија прихваћених радова се врши до 06. маја 2016. године. 

Све информације везано за Конгрес се могу добити у Друштву за процесну технику на тел 011/3230‑041, 3031‑696, факс 3231‑372  office@smeits.rs

 Опширније 

Међународна конвенција о квалитету JUSK ICQ 2016    

У организацији ЈУСК-Јединственог удружења Србије за квалитет и EOQ-Европске организације за квалитет, Брисел, од 31. маја до 03. јуна 2016. године у Београду, ће бити одржана Међународна конвенција о квалитету JUSK ICQ 2016 под мотом "Квалитетом ка европским и светским интеграцијама"

У оквиру Конвенције ће бити одржани:

1. 11-ти Међународни ЈУСК конгрес - "Пословна изврсност" 

2. 43-ћа годишња Национална конференција ЈУСК-а ’’КА ИНТЕГРИСАНИМ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМИМА’’- са седам специјалних конференција

3. 30-та Годишња конференција ЈУСК НТК за фармацију – "Квалитет у фармацији – будући изазови"

4. 14-та  Годишња конференција ЈУСК НТК за унапређење квалитета у пољопривреди и ветеринарској медицини –  "Стандарди серије ISO 22000 и унапређење квалитета у пољопривреди и ветерини"  

5. 12-та Годишња конференција ЈУСК НТК за Унапређење квалитета у здравственој заштити (медицини/стоматологији)– "QМ модели у здравственој заштити"

6. 11-та Годишња конференција ЈУСК НТК за унапређење квалитета у  војној индустрији– "Унапређење квалитета у војној индустрији"

7. 12-та Годишња конференција ЈУКС НТК за унапређење квалитета у  јавним услугама –  "Унапређење квалитета у јавним услугама"

8. 12-та Међународна конференција ЈУСК НТК за шест сигма – "Шта је шест сигма?"

9. 12-та Годишња конференција ЈУСК НТК за акредитоване лабораторије - "Унапређење квалитета - примене и развој"

10. 10-та Годишња конференција ЈУСК НТК за менаџере квалитета - "Лидерство и лидери у QM-у (IMS-у)

Главни циљ ЈУСК Конвенције 2016 је да обезбеди међународни форум за размену знања, искуства, истраживачких резултата и информација о различитим аспектима стања, развоја и примене QМ-а, IMS-а и ТQМ-а/пословне изврсности. Конференције ICQ 2016 ће разматрати филозофске, научне и практичне концепте, истраживања, развоја и примене QМ-а заснованог на QМ прилазима (QМС/ТQМ/BE/IMS).         

Конвенција ће бити одржана на Машинском факултету, ул. Краљице Марије 16, 11000 Београд, Србија.
Коресподенција – Секретаријат Конвенције: Tel/fax: + 381 11 32  36  266, Mob.: +381 64 113 5 597; +381 64 113 5 593 E - mail:   mailto:jusk@eunet.rs  ili mailto:vidosav.majstorovic@sbb.rs   

Детаљан Програм                                                     

Европска недеља квалитета 2015

У организацији ЈУСК Јединственог удружења Србије за квалитет, а у сарадњи са  Факултетом техничких наука из Новог Сада, БСЦ Информативним центром за пословну стандардизацију и сертификацију из Новог Сада, Фондом "Европски послови" АПВ из Новог Сада и и EOQ Европском организацијом за квалитет из Брисела, у Новом Саду ће се 19. и 20. новембра 2015. године одржати Европска недеља квалитета са мотом "Квалитет-Емоција-Инспирација".

У оквиру Европске недеље квалитета биће организоване:

Главни циљ ЈУСК ЕНК 2015 је да обезбеди међународни форум за размену знања, искуства, истраживачких резултата и информација о различитим аспектима стања, развоја и примене  QM, IMS и пословне стандардизације. 

Достава радова се врши до септембра 2015. године. 

Све информације везано за Европску недељу квалитета могу се добити од Секретаријата ЕНК, контакт особа проф. др Драган Жикић zikic.dragan@gmai.com, jusk@eunet.rs 

Прво обавештење

 24. Међународни Салон урбанизма