Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 6/2021
година LXXVI No. 6 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова 

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"  

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ  

1. СЛАЂАНА МАТИЋ, СУЗАНА МИЛУТИНОВИЋ, КАТАРИНА ГАМБИРОЖА, ПЕТАР ВУКМАН, СТЕФАН КОРИЦА

Примена  Хантерове протезе у реконструкцији флексорних тетива шаке
 

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

2.   ДЕЈАН МИЛИВОЈЕВИЋ

Делатност архитекткиње Ружице Илић у Ужицу током периода 1945-1957. година     

3. СТЕФАНИЈА СТОЈКОВИЋ, БОЈАНА ОБРЕНОВИЋ

Оптимизација броја и распореда оријентационих тачака конфигурисаних за снимање УАВ методом

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

 4. НИКОЛА СТАНКОВИЋ

Моделовање затварања уских океанских басена нумеричким симулацијама   

5.  НИКОЛЕТА АЛЕКСИЋ

Моделовање геотермичке еволуције седиментних стена источне Херцеговине на основу рефлексије витринита

6. ВАСО МАНОЈЛОВИЋ, ЖЕЉКО КАМБЕРОВИЋ, МИРОСЛАВ СОКИЋ, ДЕЈАН МОМЧИЛОВИЋ, МИЛОРАД ГАВРИЛОВСКИ

Унапређење технологије алуминотермијског заваривања железничких шина различитог попречног пресека

МАШИНСТВО 

 7. НУРДИН ЋЕХАЈИЋ, САБИХА ХАФИЗОВИЋ

Компаративна анализа распореда снага, губитака ексергије и ексергијских ефикасности парне турбине блока 200 МW за три режима рада са и без турбинских одузимања паре      

8.  ДРАГАН ЖИВАНИЋ, НИКОЛА ИЛАНКОВИЋ

 Analysis of Optimization Possibilities of Slat Conveyor Drives     

9.  БОГДАН МАРКОВИЋ, МИЛАН МАРКОВИЋ, ДРАГАНА ВЕЛИМИРОВИЋ

Примена линеарног програмирања на стандардни проблем максимума у транспорту

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

10. ВОЈИН КОСТИЋ

Grounding System Impedance: Range of Frequency Linearity

САОБРАЋАЈ

11. СТАМЕНКА СТАНКОВИЋ, ВЛАДИМИР ЂОРИЋ, ЈЕЛЕНА КАЈАЛИЋ

Процена емисије загађујућих материја од саобраћаја применом микросимулационих модела  

12. АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЋ, НАТАША ГОСПИЋ, НЕБОЈША АРСИЋ, ОСМАН ЛИНДОВ

Интегрисање родне равноправности у TRAFSAF ERASMUS +  пројекат

МЕНАЏМЕНT 

13.  МАРИЈАНА ПАЈВАНЧИЋ

 Интегрисање родне равноправности у друштвени и привредни развој     

14. СНЕЖАНА ТАДИЋ

Корак даље - асоцијација жена у логистици 

15. ЛИВИЈА ЦВЕТИЋАНИН, ИВОНА НИНКОВ

 Интегрисање жена у савремене пројекте из области сајбер-физичких система

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

16.  ОЛИВЕРА ДОКЛЕСТИЋ, НЕНАД КОЊЕВИЋ, МИЛОШ МИЛОШЕВИЋ, ДУШАН ТОДОРОВИЋ

Колектор канализације на Херцегновској ривијери, примјер управљања и изградње великог пројекта

17. МАРИЈА ЖИВАНОВИЋ

Безбедност запослених у ванредним ситуацијама: епидемија заразне болести Covid 19     

18. МИЛИЦА ЂЕКИЋ

High-Tech Criminality

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs