Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

САВЕЗ ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ 

РУКОВОДСТВО СИТС

ПРЕДСЕДНИК

др Игор Марић
Удружење архитеката Србије
Кнеза Милоша 7а/III
11000 Београд

Институт за архитектуру и
урбанизам Србије
Булевар Краља Александра 73/II
11000 Београд

тел/фаx:011/3230-059
е-маил:sas-dab@eunet.rsтел:011/3370-091
фаx:011/3370-203
igor@iaus.org.rs

ПОТПРЕДСЕДНИК

др Милован Живковић
СМЕИТС
Кнеза Милоша 7а/2
11000 Београд 

В.Д. ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР


Мр Богдан Влаховић
СИТС
Кнеза Милоша 7а/I
11000 Београд
тел/фаx: 011/3230-067
011/3237-363
е-маил: office@sits.rs 
bogdan.vlahovic@sits.rs

УПРАВНИ ОДБОР - ЧЛАНОВИ

  проф. др Иван Алексић
Савез геодета Србије
Кнеза Милоша 7а/II
11000 Београд
 тел/фаx: 011/3233-693
 011/321-8534
 

мр Зоран Пендић
Руководилац Развојног центра
Кнеза Милоша 7а/I
11000 Београд

 

 

тел: 011/3235-891
е-маил: office@sits.rs 
   
 

Милутин Станковић, дипл.инж.
Савез друштава инжењера и техничара града Пожаревца
Вељка Дугошевића 14
12000 Пожаревац 

тел: 012/543-485
е-маил: milutin.stankovic@te-ko.rs

 

 

 
  Драгослав Радисављевић,  
  дипл.инж.

  Савез заштите на раду Србије
  Трг слободе 3
  21000 Нови Сад
  тел: 064/232-1562
  е-маил: officesavezznrs@gmail.com

Органи СИТС-а

          Скупштина

Скупштина је највиши орган СИТС.
Скупштину чине председници чланица СИТС, председници Одбора и Руководилац центра за развој СИТС.

          Управни одбор

Управни одбор је орган СИТС који управља СИТС и врши права и дужности у складу са Законом и Статутом СИТС.
Управни одбор има 7 чланова. Председник, потпредседник и генерални секретар СИТС по функцији су чланови Управног одбора, а остала четири члана Управног одбора бира Скупштина, на предлог Одбора за координацију СИТС, из реда активних и истакнутих чланова СИТС и чланица.

Надзорни одбор

Надзорни одбор има право и дужност да контролише пословање СИТС а нарочито да прати доношење и спроводење Статута и других општих аката; да прати материјално и финансијско пословање СИТС, у складу са позитивним законским прописима, финансијским планом и завршним рачуном СИТС, као и наменско и рационално коришћење средстава СИТС.

Надзорни одбор има пет чланова које бира Скупштина.

Председник Надзорног одбора

Милан Арсеновић

           Суд части

Суд части има дужност да штити стручни углед инжењерско – техничарске организације Србије.

Суд части чини пет чланова које бира Скупштина из својих редова.

          Председник Суда части

Мр Зоран Поповић

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs