Ћирилица  ·  Latinica  ·  English
 

БРОЈ 6/2013
година LXVIII No. 1 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

 Обавештење за ауторе

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ

1. ДРАГАНА КЕНИЋ МАРИНКОВИЋ, ЗОРИЦА АЈДУКОВИЋ, НЕНАД ПЕТРОВИЋ, НАДИЦА ЂОРЂЕВИЋ
 Процена ефикасности материјала на бази пасте и гела у терапији промена оралне слузокоже           

2. БОЈАН ЦРНОГАЋА
 Термички модификовано дрво - ТермоДрво    

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО 

3. ДРАГАН СТЕВИЋ, СУЗАНА КОПРИВИЦА
 Контрола параметара главног пројекта насеља „Белвил“ применом дигиталних  аерофотограметријских снимака               

4. ВЕЛИМИР ЋЕРИМОВИЋ
Sustainable Architecture of Urban Environmental Landscape       

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

5. МИЛЕНА КОСТОВИЋ, ДРАГАН СТАНКОВИЋ
 Техника мерења струје кратког споја у изучавањима галванског контакта у припреми минералних сировина

6. БОЖИДАР ЂОКИЋ, ВЛАДИМИР СИМИЋ, МИЛУН ЈОВАНОВИЋ
 Геохемија већих јаловишта рудника метала западне и централне Србије      

МАШИНСТВО 

7. ГОРАН ОЦОКОЉИЋ, БОШКО РАШУО
 Испитивање против-тенковске касетне мине у аеротунелу Т-35         

8. НАТАША КАБЛАР, ВЛАДИМИР КВРГИЋ, ДРАГУТИН ДЕБЕЉКОВИЋ
 Robust Control of Singular Systems  Part II: Discrete Time Case  

9. МИОДРАГ ЖИКИЋ, САША СТОЈАНОВИЋ
 Контрола и анализа техничке исправности хаварисаних возила након саобраћајних незгода

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

10. МИЛАДИН ТАНАСКОВИЋ
 Calculation of the Loading Capacity of High Voltage Cables due to Influence of Heat Pipelines using Finite Element Method                

11. БОРИСЛАВ БРЊАДА, МАРТИН ЋАЛАСАН
 Математичко моделовање криве магнећења асихроне машине        

12. ДРАГАН МИТИЋ, АЛЕКСАНДАР ЛЕБЛ, РАДОСЛАВ РАЈКОВИЋ
 Вероватноћа грешке по каналу на бази МГФ методе коришћењем Рициан фединг канала  за МПСК               

САОБРАЋАЈ 

13. ЗЛАТА БЕЛОТИЋ, ФЕЂА НЕТЈАСОВ
 Систем за заустављање ваздухоплова после излетања са полетно слетне стазе         

14. НЕМАЊА НЕДЕЉКОВИЋ, МИЛОШ ВОДОГАЗ
 Процес доношења одлука и понашање возача у саобраћајном току                 

МЕНАЏМЕНТ 

15. ПЕТАР ЈОВАНОВИЋ, ФИЛИП ЈОВАНОВИЋ, МИРОСЛАВ БЈЕГОВИЋ
 Управљање пројектима менаџмента знања

16. ПРЕДРАГ ВЕШОВИЋ, ВЛАДЕТА ПЕТРОВИЋ, МАРИЈА ЂОРЂЕВИЋ
 Одређивање ризика за елементе критичне инфраструктуре на примеру поштанског сектора

 17. ДРАГУТИН ЈОВАНОВИЋ, САША МАРКОВИЋ
 Управљање ресурсима логистике отпадних материјала            

18. ПРЕДРАГ РАЛЕВИЋ, МОМЧИЛО ДОБРОДОЛАЦ, ДЕЈАН МАРКОВИЋ
Мерење приходне ефикасности коришћењем ДЕА: Емпиријска студија из области поштанског саобраћаја                   

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА

19. АВРАМ АДИЖЕС, KRIS ORLOWSKI
 Canadian Case: Emerging Benefits of Electronic Medical Record Use in Comunity-based Care       

20. МИЛОРАД ГЕГИЋ
 Квалитет техничке и отпадне воде индустријских постројења металопрерађивачке индустрије

21. ВЕЛИМИР КОМАДИНИЋ, СРЕЋКО МАНАСИЈЕВИЋ, РАДОМИР РАДИША, ВЛАДИМИР КВРГИЋ
 Интеграција управљачких система

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs