Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 2/2012
година LXVII No. 2 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

 Обавештење за ауторе

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ

1. ЗОРАН ПОПОВИЋ, МИЛАН ДАМЈАНОВИЋ, ИВАНКА МИЛОШЕВИЋ
Угљеничне хеликалне нанотубе: структура и стабилност

2. САЊА РАДОСАВЉЕВИЋ, ЈЕЛЕНА РАДОВАНОВИЋ, ВИТОМИР МИЛАНОВИЋ, СТАНКО ТОМИЋ
Конвертор фреквенције за силицијумске соларне ћелије базиран на вишеструким квантним јамама реализованим од неполарног a-GaN/AlGaN    

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

3. ДУШИЦА ПЕШИЋ, СВЕТА ЦВЕТАНОВИЋ, ЛИДИЈА МИЛОШЕВИЋ
Својства бетона у условима пожара

4. УРОШ ВЕСИЋ
Изградња стамбено-пословних објеката за тржиште у Београду и проблем мањка паркинг места (Предлог системског решења)    

  РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

5. КСЕНИЈА СТОЈАНОВИЋ, АЛЕКСАНДАР КОСТИЋ, САЊА МРКИЋ
Процена квалитета и геолошке еволуције могућих нафтно - матичних стена локалне депресије Србобран органско - геохемијски приступ

6. ЖЕЉКО СТОЈАНОВИЋ, МИЛАН ТОПЛИЧЕВИЋ, САЊА СТАНИСАВЉЕВ
Новине
у технологији модификовања површинских слојева машинских делова борирањем

  МАШИНСТВО

7. АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВИЋ
Одређивање времена у раду логичких кола

8. РАЈКО ТАНАСИЈЕВИЋ
Централизовано одржавање и значај информационог система одржавања

9. АЛИЧИЋ МЕРИМ, ИНДИРА БУЉУБАШИЋ
Математичко моделирање ефикасности постројења за мокро  одсумпоравање димних плинова блока 6 термоелектране Тузла

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

10. ЖАРКО МАРКОВ, АЛЕКСАНДАР ЛЕБЛ, ДРАГАН МИТИЋ
O
неким добрим решењима класичне телефонске технике (трећи део)

11. МИЛАН ИВАНОВИЋ, ДРАГАН ПОПОВИЋ, САША МИНИЋ
Рачунарски програм за брзу оцену рада и ефеката примарне регулације учестаности електроенергетских интерконекција

12. ЗОРАН ЕБЕРСОЛД, ЉУБОМИР ВУЛИЋЕВИЋ
Електронско решење ултразвучног процесора за  деагломерацију и дисперговање наночестица

САОБРАЋАЈ

13. ВЛАДЕТА ЧОЛИЋ, ЗЛАТКО ХРЛЕ, КАТАРИНА ВУКАДИНОВИЋ, АЛЕКСАНДАР РАДОЊИЋ, ДАНИЈЕЛА ПЈЕВЧЕВИЋ
Рачунарска метода за прерачунавање величине отпора брода у плиткој води на отпор брода у дубокој води

14. БРАНИСЛАВА РАТКОВИЋ, МИЛОРАД ВИДОВИЋ, ДРАЖЕН ПОПОВИЋ, НЕНАД БЈЕЛИЋ
Дво-ешалонски приступ лоцирању ресурса за третман е-отпада

МЕНАЏМЕНТ

15. ПЕТАР ЈОВАНОВИЋ, ВЛАДЕТА ЧОЛИЋ, ТАТЈАНА ФИЛИПОВИЋ РАДУЛАШКИ, АНА МИТИЋ
Метологија управљања бизнис и друштвеним пројектима

16. МИЛАН НИКОЛИЋ, ЈЕЛЕНА ВУКОЊАНСКИ, ЕДИТ ТЕРЕК
Стање лидерства и LMX у предузећима у Србији

17. АДАМ СОФРОНИЈЕВИЋ, ВЕСНА МИЛИЋЕВИЋ, БОЈАН ИЛИЋ
Развој интернет предузетништва у свету и Србији

18. МИЛОРАД ГЕГИЋ
Елементи пројектовања и примене стандардизоване платформе OHSAS 18001:2007

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА

19. ДИМИТРИЈЕ ЛИЛИЋ, АНЂЕЛА СОФИЋ
Financing Energy in Buildings

20. АЊА ТЕРЗИЋ, ЉУБИЦА ПАВЛОВИЋ, ЗАГОРКА РАДОЈЕВИЋ, ЉИЉАНА МИЛИЧИЋ, ЗАГОРКА АЋИМОВИЋ ПАВЛОВИЋ
Building Materials Based on Fly Ash as Possible Solution for Reduction of Air Pollution Caused by Emissions from Power-plants

21. ЕДИН КАЛАЧ
Нови модел пословне изврсности EFQM 2010

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs