Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 3/2024
година LXXIX No. 3 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова 

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"  

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ  

1. АНА НАСТАСИЋ, МАРИЈАНА КРАЉИЋ РОКОВИЋ, ИВАНА СТОЈКОВИЋ СИМАТОВИЋ

Електрохемијске карактеристике композита V2O5/rGO као електродног материјала за Мg-јонске батерије са воденим електролитом

2. САЊА МАРИНОВИЋ, ТИХАНА МУДРИНИЋ, МАРИЈА АЈДУКОВИЋ, НАТАША ЈОВИЋ-ЈОВИЧИЋ, ПРЕДРАГ БАНКОВИЋ, ТАТЈАНА НОВАКОВИЋ

Каталитичка активност узорака псеудобемита импрегнисаних различитим концентрацијама кобалта у оксидативној деградацији тартразина у присуству Оксона

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

3.  АЛЕКСАНДАР НЕШОВИЋ

Елевационе земунице са селективно премазаним јужним фасадним  зидовима

4. СТЕФАН КРСТИЋ, ОЛЕГ ОДАЛОВИЋ, ДУШАН ПЕТКОВИЋ

Одређивање координата тачака перманентних станица за глобално позиционирање у Међународном терестричком референтном систему

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

5. ВИДОСАВ МАЈСТОРОВИЋ, ВЛАДИМИР СИМЕУНОВИЋ, ДРАГАН СТОШИЋ, СОЊА ДИМИТРИЈЕВИЋ, РАДИВОЈЕ МИТРОВИЋ, ЖАРКО МИШКОВИЋ

Паметно рударство

6. СНЕЖАНА ИГЊАТОВИЋ, ИВАНА ВАСИЉЕВИЋ, НЕВЕНА АНДРИЋ-ТОМАШЕВИЋ, АНА МЛАДЕНОВИЋ

Проучавање развића Бихаћког и Цазинског басена применом гравиметријских података

7. АВРАМ КОВАЧЕВИЋ, УРОШ СТАМЕНКОВИЋ, МИЛАН НЕДЕЉКОВИЋ

Утицај хладне пластичне деформације након старења на механичке особине и микроструктуру алуминијумске легуре EN AW-7075

МАШИНСТВО 

8.  БОШКО РАШУО, АЛЕКСАНДАР БЕНГИН, МИРКО ДИНУЛОВИЋ, АЛЕКСАНДАР ГРБОВИЋ

Развој нових оптималних адаптроничких аеропрофила, употребом савремених инжењерских софтверских пакета

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

9.  УРОШ ЈАКШИЋ, ЗОРИЦА БОГИЋЕВИЋ, НЕНАД МАРКОВИЋ, МИЉАН МИРКОВИЋ

Анализа деловања заштите струје земљоспоја на изводу 10 kV

САОБРАЋАЈ

10. МИЛОШ МАРИНА, ПЕТАР МИРОСАВЉЕВИЋ

Преглед регулаторних оквира за беспилотне ваздухоплове

11. ВОЈИСЛАВ БОГДАНОВИЋ, ОЉА ЧОКОРИЛО, БОЈАНА МИРКОВИЋ

Примена TOPSIS методе за избор меродавног eVTOL ваздухоплова

МЕНАЏМЕНT 

12. ДУЊА КНЕЖЕВИЋ

Анализа утицаја приступа управљања трошковима на критичне факторе успеха пројекта

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

13. РАДОСЛАВ РАКОВИЋ

Безбедност информација у аутомобилској индустрији – механизам TISAX

14. ВОЈИСЛАВ БОЖАНИЋ

Примена ендоскопа код испитивања моторних возила
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs