Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 5/2020
година LXXV No. 5 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова 

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"  

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ  

1. ОЛИВЕРА ЛУЖАНИН, АЛЕКСАНДРА ЈАНОШЕВИЋ ЛЕЖАИЋ, НЕМАЊА ГАВРИЛОВ

Примена угљеничних материјала добијених карбонизацијом електрохемијски гелираних алгината и хитозана у суперкондензаторима

2. ЈЕЛЕНА РАКИЋ, ЗВЕЗДАНА БАШЧАРЕВИЋ
Побољшање својстава везива са великим уделом електрофилтерског пепела применом поступака механичке и хемијске активације

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

3. АНА ВУКАДИНОВИЋ, ЈАСМИНА РАДОСАВЉЕВИЋ, АМЕЛИЈА ЂОРЂЕВИЋ

Утицај оријентације индивидуалног стамбеног објекта са стакленом верандом на потрошњу енергије и емисију CO2

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

 4. НИКОЛА ЛИЛИЋ, AKI JÄÄSKELÄINEN, АЛЕКСАНДАР ЦВЈЕТИЋ, SARI TAPPURA

Анализа мерења перформанси система безбедности и здравља на раду у рударско енергетском комплексу

5. ЛИДЈА КУРЕШЕВИЋ, ДЕЈАН ЛУЖАИЋ, ИВАНА ДЕЛИЋ-НИКОЛИ Ћ

Линеарно топлотно ширење грађевинског камена пореклом из плутонских магматских комплекса Екстерне Вардарске зоне Србије

6.НАДА ШТРБАЦ, МИРОСЛАВ СОКИЋ, АЛЕКСАНДРА МИТОВСКИ, ДЕЈАН ГУРЕШИЋ, КРИСТИНА БОЖИНОВИЋ, ЈОВИЦА СТОЈАНОВИЋ, МИЛИЦА ТОМОВИЋ

Исптивање процеса оксидације Bi2S3 на повишеним темтературама у атмосфери ваздуха

МАШИНСТВО 

7.  МИЛОШ ЉУБОМИРОВИЋ

Графоаналитичко одређивање убрзања при регуларној прецесији

8. ФАРУК ШРНДИЋ, ЈАСМИН ФЕЈЗИЋ

Слагање – одређивање резултанте произвољних сила са дефинисаним нападним тачкама

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 9. ВЛАДАН РИСТИЋ, ДАРКО ШОШИЋ

Примена диференцијалне еволуције при дефинисању оптималног ојачања мреже на примеру тест -система

САОБРАЋАЈ

9. ЖЕЉКО СТЕВИЋ, ФАТИМА ИБРАХИМОВИЋ, ДЕЈАН МИРЧЕТИЋ

Рационализација процеса у складишном систему применом АБЦ анализе и вишекритеријумског одлучивања

10. ИВАН ШКИЉАИЦА, ВЛАДИМИР ШКИЉАИЦА

Утицај површине попречног пресека канала на критичну брзину пловидбе

МЕНАЏМЕНT 

 11. ЗОРИЦА МИТРОВИЋ, ДЕЈАН ПЕТРОВИЋ, МАРКО МИХИЋ

Редефинисање парадигме успеха софтверских пројеката – Мултидимензионални присту п

12. ИВАНА БУЗДОВАН, МАРКО АСАНОВИЋ, НАТАША ГОСПИЋ

Предлог концепта стратегије развоја паметних градова у Црној Гори

13. НАТАША ЧАЧИЋ, ЉУБИЦА ДУЂАК, ДРАГАНА ШАРАЦ

 Управљање промотивним активностима у високообразовним установама у Републици Србији

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

14. АЛЕКСАНДРА КОВАЧЕВИЋ, ЗОРАН ПЕНДИЋ

Ка иновативном и одрживом образовању у основним школама

15.  МИЛИЦА ЂЕКИЋ

The internet of Things Security Challenges

 

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs