Ћирилица  ·  Latinica  ·  English
 

БРОЈ 2/2013
година LXVIII No. 1 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

 Обавештење за ауторе

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ

ВЛАДИМИР АРСОСКИ
Електронска структура валентне зоне вертикално спрегнутих квантних прстенова

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

МАРКО ПЕЈИЋ, БРАНКО БОЖИЋ, БИЉАНА АБОЛМАСОВ
Анализа метода геореференцирања података терестричког ласерског скенирања

АЛЕКСАНДАР ЛУКИЋ, РАТКО ЈОВИЋ
Проблем асигнације руковалаца грађевинских машина          

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

NIKOLAI KACHURIN, ANDREI BORSCHEVICH, ALEXANDER KACHURIN
Mehtane Emission into Production Face from Enclosing Strata   

РАСТКО ПЕТРОВИЋ, ВЛАДИМИР СУШИЋ, УРОШ ЂУРИЋ, МИЛОШ МАРЈАНОВИЋ, СНЕЖАНА ЗЕЧЕВИЋ
Примена аутоматизоване технике одређивања топографских вододелница анализом ДЕМ-а

БИЉАНА МАЛУЦКОВ
Биокорозија бакра и његових легура

МАШИНСТВО

МИОДРАГ ЈОВАНОВИЋ
Утицај геометрије алата на угао правца тока и угао расипања струготине     

ЗОРАНА ДАНЧУО, БОШКО РАШУО, ВЛАДИМИР КВРГИЋ, ЈЕЛЕНА ВИДАКОВИЋ, НЕМАЊА ЏИНИЋ
Кинематска анализа уређаја за просторну дезоријентацију пилота  

EЛЕКТРОТЕХНИКА

БОРИС ЛОНЧАР, БРАНКО ЂУКИЋ, СЛАВКО СМИЉАНИЋ
Експериментални метод за одређивање карактеристика елемената за заштиту од пренапона на нисконапонском нивоу

УГЉЕША УРОШЕВИЋ, ЗОРАН ВЕЉОВИЋ, ИГОР РАДУСИНОВИЋ
Нови приступ за побољшање перформанси OFDM-CDMA система са пилот тоном    

БИЉАНА СИМИЋ, ДРАГАН КНЕЖЕВИЋ, МИЛЕСА СРЕЋКОВИЋ, ДУБРАВКА НИКОЛОВСКИ
Савремени проблеми термовизије, моделовање и примена              

НЕМАЊА КОСТИЋ, МИЛОВАН ВУКОВИЋ, НЕЏАД ХАЏИЕФЕНДИЋ
Методологија за превентивне периодичне прегледе нисконапонских електричних инсталација у зградама

САОБРАЋАЈ

ЈЕЛЕНА СИМИЋЕВИЋ, СМИЉАН ВУКАНОВИЋ
Утврђивање параметара од којих зависи време тражења слободног паркинг мест а                                       

ВЛАДИМИР ДЕПОЛО
Како смо планирали метро Београда – 2. део               

БОЈАНА МИЛЕТИЋ
Радови на путу – управљање саобраћајем на алтернативном делу мреже   

МЕНАЏМЕНТ

ДАРКО БОЖАНИЋ, ДРАГАН ПАМУЧАР, БОБАН ЂОРОВИЋ
Модификација методе аналитичког хијерархијског процеса и њена примена у доношењу одлука у систему одбране              

ДЕЈАН ОБУЋИНСКИ
Систем менаџмента енергијом             

МИРЈАНА ДЕЈАНОВИЋ
Утицај економске кризе на друштвено одговорно понашање

ВОЈКАН ВАСКОВИЋ, ЈЕЛЕНА ВАСКОВИЋ
Препоруке за управљање ризиком у електронској трговини               

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА

ЖЕЉКО МАРКОВИЋ
Ризици управљања пројектима енергетске ефикасности у индустрији            

РАДОЈЕ ЈЕВТИЋ, МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ
Simulation of the School Object Evacuation         

БОЈАНА ЈАКОВЉЕВИЋ, НЕМАЊА ОГЊАНОВИЋ, АЛЕКСАНДАР ОБРАДОВИЋ, ГОРИЦА НИКОЛИЋ
New Security Challenges in M2M Networks        

ЉИЉАНА ВУЈОТИЋ, ЗОРАН ПЕНДИЋ, АВРАМ АДИЖЕС, ДАНИЛО РАДУЛОВИЋ
How to Build a Suistainable Model of Health Care with Disruptive Innovation

 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs