Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

 ИНФОРМАЦИЈЕ 

У зависности од струке кандидати стручни испит и поправни испит пријављују и полажу у следећим Савезима:

Савез инжењера и техничара Србије, Кнеза Милоша 7а, I спрат, соба 13,
контакт особа: Оља Јовичић, mailto:oljajov@sits.rs тел/фаx: 011/323-73-63;

Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије, Кнеза Милоша 7а, II спрат, соба 29
контакт особа: Јелена Тодоровић, mailto:office@smeits.rs  тел/фаx: 011/323-00-41 и 323-13-72;   

Трошкови испита

Цена испита се утврђује пред сваки испитни рок о чему кандидат добија писмено обавештење.

 1. Ако трошкове испита сноси правно лице, уплата се врши искључиво по предрачуну, на текући рачун Савеза са тачном адресом правног лица које сноси трошкове испита за кандидата као и подацима за идентификацију правног лица (ПИБ, матични број, шифра делатности, идентификациони број ПДВ, број рачуна правног лица које уплаћује трошкове испита).
 2. Уколико трошкове сноси кандидат, уплата се може извршити у пошти или банци на рачун Савеза инжењера и техничара Србије. На уплатници навести ко уплаћује, из које струке полаже испит и у ком исптном року, сврха уплате је накнада за полагање стручног испита, уз назнаку струке, позив на број је број решења о одобреном полагању стручног испита.
 3. Доказ о уплати (оверен примерак уплатнице или вирмана) доставља се уз писмени рад, који кандидат предаје комисији, у року који је наведен у решењу, којим се кандидату одобрава полагање стручног испита.
  Кандидатима који у наведеном року не доставе доказ о уплати, рад неће бити разматран и неће бити позвани на испит.
  Кандидатима који уплате накнаду за полагање стручног испита, а не изађу на испит, новац се не враћа. У испитном року, у коме буду изашли на испит, плаћаће пуну цену стручног испита која буде одређена за тај испитни рок.
  У случају да из оправданих разлога кандидат не присуствује полагања испита (болест и друге непредвиђене околности), што се доказује одговарајућим документом, уплата се признаје и кандидат ће извршити само доплату до пуне цене стручног испита која буде одређена за испитни рок у коме ће изаћи на стручни испит.

Све додатне информације везане за уплату накнаде за полагање стручног испита, као и предрачуне кандидати свих струка могу добити у

Савезу инжењера и техничара Србије, Кнеза Милоша 7а/I,
контакт особа: Светлана Горгиевски, тел/фаx: 011/323-98-61
е-маил: mailto:svetlana.gorgievski@sits.rs

           Јунски испитни рок - рудари и геолози                           

За кандидате који у јунском испитном року полажу стручни испит из рударства  полагање истог ће бити  организовано: 

 • од 03. до 10. јуна 2024. године са почетком у 16 часова. 
 За кандидате који у јунском испитном року полажу  стручни испит из геологије  полагање  истог ће бити  организовано:
 • 11. јуна 2024. године са почетком у 16 часова.     
Испити се  одржавају у Дому инжењера Србије, ул. Кнеза Милоша 7, први спрат, Београд.
 

Јунски испитни рок - енергетика                

За кандидате који у јунском испитном року полажу стручни испит за обављање послова у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енегије,  полагање истог ће бити организовано: 

 • 12. јуна 2024. године са почетком у 15 и 30 часова. 
Испити се  одржавају у Дому инжењера Србије, ул. Кнеза Милоша 7, први спрат, Београд.
  
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs