Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

ЧАСОПИС "ТЕХНИКА"

Часопис “Техника” је наш водећи научно - стручни часопис из области техничких наука и струка који, у издању Савеза инжењера и техничара, континуирано излази 79 година.

У часопису се објављују радови сврстани по областима:

као и сталне рубрике: прегледи књига и часописа, прикази научних и стручних скупова у земљи и иностранству, информације о техничким новостима као и пропагандне поруке домаћих и иностраних организација.

Сви објављени радови обавезно пролазе кроз стручну рецензију Редакционих одбора у чијем саставу се налазе најеминентнији стручњаци из наведених области: професори универзитета из земље и иностранства, доктори наука запослени у институтима и развојним центрима, као и бројни стручњаци из привреде, чиме је обезбеђен висок научни и стручни ниво радова.

Објављени радови се реферишу у угледним светским рефералним часописима: Geotechnicаl Abstrаcts, Metаls Abstrаcts, Chemicаl Abstrаcts, Electricаl аnd Electronics Abstrаcts, Science Abstrаcts, Ergonomics Abstrаcts и рефералним журналима VINITI-а. Такође се обрађују за иностране базе података: INSPEC, METADE (M. I., UK), CASEARCH (CA, USA).

Министарство науке и заштите животне средине сврстало је часопис “Техника” у прву категорију водећих 10 часописа ове врсте у земљи.

Часопис излази двомесечно на око 200 страна, формата А4 и дистрибуира се у земљи и иностранству (у око 30 земаља) путем претплате и размене.

Редакција часописа "Техника" се налази у Дому инжењера Србије, Кнеза Милоша 7, на I спрату, тел. +381/11/32 35 891
Контакт особа - Оливера Ћосовић -  tehnika@sits.rs

Публиковање радова у часопису се не наплаћује. 

Уређивачка политика часописа    

Сви заинтересовани аутори радова, упутство за форматирање рада могу преузети  овде

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР ЧАСОПИСА "ТЕХНИКА"

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК ЧАСОПИСА

Проф. др НЕБОЈША БОЈОВИЋ, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР ЧАСОПИСА

Сепарат "Нови материјали" - проф. др ДРАГАН УСКОКОВИЋ, Институт техничких наука САНУ 

Сепарат "Наше грађевинарство" - проф. др БРАНКО БОЖИЋ, Грађевински факултет Универзитета у Београду

Сепарат "Рударство, геологија и металургија" - проф. др ДРАГАН ИГЊАТОВИЋ Рударско геолошки факултет Универзитета у Београду

Сепарат "Машинство"  - проф. др БОШКО РАШУО,  Машински факултет Универзитета у Београду

Сепарат "Електротехника" - проф. др МИЛО ТОМАШЕВИЋ Електротехнички факултет Универзитета у Београду 

Сепарат "Саобраћај"  - проф. др ЈАДРАНКА ЈОВИЋ, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду

Сепарат "Менаџмент"  - проф. др ДЕЈАН ПЕТРОВИЋ, Факултет организационих наука, Универзитета у Београду

Сепарат "Квалитет - ИМС стандардизација и метрологија" - проф. др  НЕДЕЉКО ЖИВКОВИЋ, Факултет организационих наука, Универзитета у Београду

СУИЗДАВАЧИ ЧАСОПИСА "ТЕХНИКА"

Грађевински факултет Универзитета у Београду

Машински факултет Универзитета у Београду

Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду

Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду

Факултет организационих наука Универзитета у Београду

Електротехнички факултет Универзитета у Београду

Технички факултет у Бору, Универзитета у Београду

Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду

Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин, Универзитет у Новом Саду

Грађевинско - архитектонски факултет, Универзитет у Нишу

Факултет техничких наука Чачак Универзитета у Крагујевцу

ИПИН Институт за примјењену геологију и водоинжењеринг Бијељина

РЕДАКЦИОНИ ОДБОРИ ЧАСОПИСА "ТЕХНИКА"

Редакциони одбор сепарата "Нови материјали"

Редакциони одбор сепарата "Наше грађевинарство"

Редакциони одбор сепарата "Рударство, геологија и металургија"

Редакциони одбор сепарата "Машинство"

Редакциони одбор сепарата "Електротехника"

Редакциони одбор сепарата "Саобраћај"

Редакциони одбор сепарата "Менаџмент"

Редакциони одбор сепарата "Квалитет ИМС, стандардизација и метрологија"

РЕЦЕНЗЕНТИ  

СПИСАК РЕЦЕНЗЕНАТА        

Званична категоризација часописа "Техника" од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за 2021. годину

Категоризација часописа на сајту Министарства науке, технолошког развоја и иновације Републике Србије за 2023. годину  

Категоризација часописа на сајту Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије за 2022. годину 

Категоризација часописа на сајту Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије за 2021. годину  

Категоризација часописа на сајту Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије за 2020. годину  

Категоризација часописа на сајту Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије за 2019. годину

Категоризација часописа на сајту Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије за 2018. годину 

Категоризација часописа на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за 2017. годину  

Категоризација часописа на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за  2016. годину 
Категоризација часописа на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за  2015. годину     

Додела DOI бројева радовима публикованим у часопису "Техника"

На основу Уговора потписаног између Савеза инжењера и технира Србије, као издавача часописа "Техника" и ЦЕОН - Центра за евалуацију у образовању и науци, сви радови публиковани у часопису "Техника", почев од 2014. године, ће добити и DOI број.

DOI број ће бити унет у штампано издање часописа почев од броја 4/2015, који из штампе излази крајем августа месеца. За све остале радове, који су публиковани у бројевима часописа из 2014. године и прва три броја из 2015. године, DOI бројеви ће бити додељени кумулативно и могу се наћи поред података о раду у SCIndex тј. Српском цитатном индексу. 

 Специјална издања часописа "Техника" на енглеском језику

Од 2012. године се започело са праксом публиковања специјалних издања часописа на енглеском језику. У оквиру ових издања објављени су радови, публиковани у претходном периоду, који су одабрани од стране чланова Редакционих одбора.

Издање часописа "Техника" на енглеском језику 2017 

Издање часописа "Техника" на енглеском језику 2016   

Издање часописа "Техника" на енглеском језику 2015. 

Издање часописа "Техника" на енглеском језику 2014  

Издање часописа "Техника" на енглеском језику 2013. 

Издање часописа "Техника" на енглеском језику 2012.

Регистри радова по годинама

РЕГИСТАР РАДОВА ОБЈАВЉЕНИХ У 2023

РЕГИСТАР РАДОВА ОБЈАВЉЕНИХ У 2022.

РЕГИСТАР РАДОВА ОБЈАВЉЕНИХ У 2021.

РЕГИСТАР РАДОВА ОБЈАВЉЕНИХ У 2020.

РЕГИСТАР РАДОВА ОБЈАВЉЕНИХ У 2019 .

РЕГИСТАР РАДОВА ОБЈАВЉЕНИХ У 2018.  

РЕГИСТАР РАДОВА ОБЈАВЉЕНИХ У 2017.    

РЕГИСТАР РАДОВА ОБЈАВЉЕНИХ У 2016 

РЕГИСТАР РАДОВА ОБЈАВЉЕНИХ У 2015.

РЕГИСТАР РАДОВА ОБЈАВЉЕНИХ У 2014

РЕГИСТАР РАДОВА ОБЈАВЉЕНИХ У 2013 

РЕГИСТАР РАДОВА ОБЈАВЉЕНИХ У 2012

РЕГИСТАР РАДОВА ОБЈАВЉЕНИХ У 2011

РЕГИСТАР РАДОВА ОБЈАВЉЕНИХ У 2010

РЕГИСТАР РАДОВА ОБЈАВЉЕНИХ У 2009

Садржај бројева публикованих у 2023. и 2024. години

Садржај број 1/2023
Садржај број 1/2024      
Садржај број 2/2023 Садржај број 2/2024      
Садржај број 3/2023
Садржај број 3/2024
   
Садржај број 4/2023
     
Садржај број 5/2023      
Садржај  број 6/2023      

 

Бројеви часописа публиковани у 2023. и  2024. години 

Број 1/2023
 Број 1/2024    
Број 2/2023
 Број 2/2024
   
Број 3/2023  Број 3/2024      
Број 4/2023
     
Број 5/2023
     
Број 6/2023
     

 

Садржај бројева публикованих у 2019, 2020, 2021. и 2022. години 

Садржај број 1/2019   Садржај број 1/2020 Садржај број 1/2021
 Садржај број 1/2022
Садржај број 2/2019  Садржај број 2/2020 Садржај број 2/2021    Садржај број 2/2022
Садржај број 3/2019  Садржај број 3/2020 Садржај број 3/2021    Садржај број 3/2022
Садржај број 4/2019
 Садржај број 4/2020 Садржај број 4/2021  Садржај број 4/2022
Садржај број 5/2019

Садржај број 5/2020

 Садржај број 5/2021  Садржај број 5/2022
Садржај број 6/2019
 Садржај број 6/2020  Садржај број 6/2021  Садржај број 6/2022

Садржаји бројева публикованих у 2016, 2017. и 2018. години 

   Садржај број 1/2016    Садржај број 1/2017   Садржај број 1/2018              
   Садржај број 2/2016  Садржај број 2/2017 Садржај број 2/2018    
   Садржај број 3/2016  Садржај број 3/2017 Садржај број 3/2018    
   Садржај број 4/2016  Садржај број 4/2017 Садржај број 4/2018    
   Садржај број 5/2016 Садржај број 5/2017 Садржај број 5/2018    
   Садржај број 6/2016  Садржај број 6/2017 Садржај број 6/2018    

 Бројеви часописа публиковани у 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. и 2022. години

 Број 1/2016       Број 1/2017  Број 1/2018  Број 1/2019    Број 1/2020   Број 1/2021    Број 1/2022 
 Број 2/2016  Број 2/2017 Број 2/2018 Број 2/2019 Број 2/2020   Број 2/2021 Број 2/2022
 Број 3/2016  Број 3/2017 Број 3/2018 Број 3/2019 Број 3/2020  Број 3/2021 Број 3/2022
 Број 4/2016  Број 4/2017 Број 4/2018 Број 4/2019
Број 4/2020  Број 4/2021 Број 4/2022  
 Број 5/2016  Број 5/2017 Број 5/2018 Број 5/2019 Број 5/2020  Број 5/2021 Број 5/2022
 Број 6/2016  Број 6/2017 Број 6/2018 Број 6/2019
 Број 6/2020  Број 6/2021 Број 6/2022

 

Садржаји бројева и радови публиковани у 2013, 2014. и 2015. години

Садржај број 1/2013   Садржај број 1/2014    Садржај број 1/2015   
 Садржај број 2/2013   Садржај број 2/2014  Садржај број 2/2015  
 Садржај број 3/2013   Садржај број 3/2014  Садржај број 3/2015  
 Садржај број 4/2013  Садржај број 4/2014  Садржај број 4/2015  
 Садржај број 5/2013  Садржај број 5/2014  Садржај број 5/2015  
 Садржај број 6/2013   Садржај број 6/2014   Садржај број 6/2015  


Број 1/2013    Број 1/2014      Број 1/2015   
Број 2/2013  Број 2/2014  Број 2/2015  
Број 3/2013   Број 3/2014  Број 3/2015  
Број 4/2013 Број 4/2014  Број 4/2015  
Број 5/2013 Број 5/2014  Број 5/2015  
Број 6/2013  Број 6/2014   Број 6/2015  

Бројеви часописа публиковани у 2009, 2010, 2011. и 2012. години

 Број 1/2009     Број 1/2010      Број 1/2011      Број 1/2012      
 Број 2/2009  Број 2/2010  Број 2/2011  Број 2/2012
 Број 3/2009  Број 3/2010  Број 3/2011  Број 3/2012
 Број 4/2009  Број 4/2010  Број 4/2011  Број 4/2012
 Број 5/2009  Број 5/2010  Број 5/2011  Број 5/2012
 Број 6/2009  Број 6/2010  Број 6/2011  Број 6/2012

 

Обавештење за ауторе

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника-Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs