Ћирилица  ·  Latinica  ·  English
 

БРОЈ 3/2013
година LXVIII No. 1 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

 Обавештење за ауторе

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ

1. ОЛИВЕРА ПОПОВИЋ, ПАВЛЕ БОРОВАЦ, ЗОРАН ПОПОВИЋ
 Камење српских река за примену у изради накита       

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

2. ДУШИЦА ПЕШИЋ, МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ, СУАД СУЉОВИЋ, САША БОГДАНОВ
 Поузданост челичне грађевинске конструкције у условима пожара

3. ЖИКА СМИЉКОВИЋ, YОССИ ЕДЕЛСТЕИН, ДУШАН СМИЉКОВИЋ
Fundamentals of an Effective Small HP Cascades Program                             

 РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

4. НИКОЛА ЛИЛИЋ, ВОЈИН ЧОКОРИЛО АЛЕКСАНДАР ЦВИЈЕТИЋ, ВЛАДИМИР МИЛИСАВЉЕВИЋ
Ventilation Planning and Design of the Derin Sahalar Mine            

5. СЛАЂАНА АЛАГИЋ, МИЛЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ, САЊА КУКИЋ
Третмани термалног поспешивања екстракције полицикличних ароматичних угљоводоника из земљишта                 

6. ДУШАН МИНИЋ, ВЛАДИМИР БЛАГОЈЕВИЋ, ДРАГИЦА МИНИЋ
 Утицај загревања на функционална својства аморфне легуре Fe81B13Si4C2                  

 МАШИНСТВО

7. ВЛАДИМИР КВРГИЋ, НАТАША КАБЛАР, ДРАГУТИН ДЕБЕЉКОВИЋ
Robust Control of Singular Systems, Part I: Continuous Time Case              

8. МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ, АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ, МИРОСЛАВ ЖИВКОВИЋ, СЛОБОДАН САВИЋ
Интеракција солида и флуида на примеру реалне геометрије артеријске бифуркације случајно изабраног пацијента            

9. СЛАВИЦА ПРВУЛОВИЋ, ДРАГИША ТОЛМАЧ, ЉУБИША ЈОСИМОВИЋ
 Интелигентни алати за прогностсику и даљинско одржавање              

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

10. ДРАГАН АНТИЋ, МИРОСЛАВ МИЛОВАНОВИЋ, САША НИКОЛИЋ, СТАНИША ПЕРИЋ, МАРКО МИЛОЈКОВИЋ
 Примена NARX  неуронске мреже за симулацију рада система магнетне левитације             

 12. МИТАР СИМИЋ
Модел једнофазног трансформатора заснован на струјно-напонској карактеристици празног хода

 13. МИЛОЈЕ КОСТИЋ
 Прорачун параметара дугачких цилиндричних система за индукционо грејање        

 14. ЈОВАН НИЧКОВИЋ, РАДОЈЕ ЈЕВТИЋ, ВАЊА НИЧКОВИЋ, ДРАГАНА ЈЕВТИЋ
Analysis of Electric and Magnetic Field Measuring Results Near Power Transformer Station             

САОБРАЋАЈ

 15. ВЛАДИМИР ШКИЉАИЦА, ИВАН ШКИЉАИЦА, АЛЕКСАНДАР РАДОЊИЋ
Испитивање утицаја димензија пловног пута на облик и главне димензије потискиваних састава                       

16. Зорица Милановић, Синиша Ранков
Review of e-business Models and Systems in Traffic and Transportation                 

 17. СЛОБОДАН МИШАНОВИЋ
Економска и еколошка оправданост увођења аутобуса са погоном на компримовани природни гад (ЦНГ) у ГСП „Београд“            

МЕНАЏМЕНТ

 18. АДАМ СОФРОНИЈЕВИЋ, ВЕСНА МИЛИЋЕВИЋ, БОЈАН ИЛИЋ
 Савремени менаџмент и промене везане за аутоматизацију интелектуалних послова          

 19. БРАНИМИР ИНИЋ
 Менаџемент и маркетинг услуга – Утицајни фактори на понашање купаца при куповини    

20. РОБЕРТ МОЛНАР, ДРАГО СОЛДАТ
 Нефинансијске институције за подршку сектору малих и средњих предузећа и предузетништва у Србији  

 21. ИВАНА БУЛУТ
Организација електронског преношења информација на сајтовима друштвених мрежа као део интегрисаних комуникација са потрошачима                

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА

 22. РАДИСЛАВ АШЋЕРИЋ, НЕНАД ИЛИЈЕВСКИ, МАРИЈАН ИЛИЋ, СЛАВИША СЕКУЛИЋ, НАТАША РАДУЈКОВИЋ, БРАНИСЛАВ ДОНФРИД
Утицај артеријске хипертензије и хроничне опструктивне болести плућа на увећање анеуризме трбушне аорте

 23. ЈОСИФ СПИРИЋ, ДРАГАН МИЛЕНТИЈЕВИЋ, ЈЕЛЕНА СПИРИЋ
Статистичка контрола процеса као метод за праћење губитака у Електропривреди Србије                                             

 24. ДРАГАН МИТИЋ, ДРАГИЦА ЛЕБЛ-АНТОНИЋ, АЛЕКСАНДАР ЛЕБЛ
 Телефармација – начин за побољшање квалитета и доступности фармацеутске услуге                

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs