Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 1/2024
година LXXIX No. 1 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова 

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"  

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ  

1. МАРИЈА ВУКСАНОВИЋ, ИВАНА МЛАДЕНОВИЋ, ЖЕЉКО РАДОВАНОВИЋ, ПРЕДРАГ ЖИВКОВИЋ, АНДРИЈА САВИЋ, АЛЕКСАНДАР МАРИНКОВИЋ, РАДМИЛА ЈАНЧИЋ HEINEMANN

Испитивање приањања фотополимеризујућих акрилата ојачаних честицама MgAl-LDH@SiO2 на стоматолошкој хромираној легури и на стаклу     

2. ЗОРАНА СТОИСАВЉЕВИЋ, СЛОБОДАНКА ГАЛОВИЋ, КАТАРИНА ЂОРЂЕВИЋ

Medical application of polylactide (PLA)

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

3. ГОРАН АНЂЕЛКОВИЋ

Градитељска делатност пројектног атељеа „Инвест-пројект“ (1952–1963)

4. МИЛИЦА ДОБРИЧИЋ

Релативизација конфликата на подручју Светске баштине UNESCO – случај манастира Студеница, Србија

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

5. ДРАГАНА НИШИЋ, УРОШ ПАНТЕЛИЋ, НЕДА НИШИЋ

Законска регулатива у управљању чврстим индустријским отпадом у Србији – изазови на путу развоја циркуларне економије

6. УРОШ СТАМЕНКОВИЋ, ИВАНА МАРКОВИЋ, СРБА МЛАДЕНОВИЋ, МИЛЕНА СТАЈИЋ

Испитивање утицаја температуре аустенитизације на механичке, топлотне и структурне особине 51CrV4 челика
 

МАШИНСТВО 

7. САША ЖИВАНОВИЋ, НИКОЛА СЛАВКОВИЋ, НИКОЛА ВОРКАПИЋ, ЗОРАН ДИМИЋ

Адитивна производња и примена  STEP-NC  протокола

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 8. ГЛОРИЈА ДОШЛО, КРИСТИНА РАЈКОВИЋ

Symbolic Analysis of Linear Electric Circuits with MIT Julia Symbolics.Jl Package

САОБРАЋАЈ

 9. АНИТА АБОЂИ, ТАЊА ЖИВОЈИНОВИЋ, СНЕЖАНА КАПЛАНОВИЋ, ВЛАДИСЛАВ МАРАШ

Преглед и анализа регулаторних прописа за примену аутономних бродова

10. БОЈАН МИХАЉЧИЋ, ГОРАН МИХАЉЧИЋ, БРАНКО АЛЕКСИЋ, ДРАГАНА НЕДИЋ

Испитивање вучних карактеристика возила у условима стварног оптерећења помоћу шасијског динамометра

МЕНАЏМЕНT 

 11. ИВА БУБАЊА

Деловање лажних вести на поверење у медије и смернице за смањење њихових негативних утицаја

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

 12. САША ВАСИЉЕВИЋ, ДРАГАН РАЈКОВИЋ, АЛЕКСАНДРА ТАНАСКОВИЋ

 Примена инжењерских статистичких  метода са циљем повећања квалитета услуге и производа

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs