Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 5/2017 
година LXXII No. 5, ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова 

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника" 

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ  

1. АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВИЋ, ВЕРИЦА ЂОРЂЕВИЋ, СТЕВА ЛЕВИЋ, СМИЉА МАРКОВИЋ, ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЋ, ВИКТОР НЕДОВИЋ, БРАНКО БУГАРСКИ

 Желатин као носач за испоруку полифенолних компонената   

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

2. НЕМАЊА ПАУНИЋ

Развој веб картографске апликације SeismoPortal за предикцију штете проузроковане земљотресом   

3. ИВАН МИЛИЋЕВИЋ, НЕНАД ПЕЦИЋ

Деформације течења и скупљања бетона према Еврокоду 2

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

4. АЛЕКСАНДАР ЦВЈЕТИЋ, НИКОЛА ЛИЛИЋ, ВОЈИН ЧОКОРИЛО, ВЛАДИМИР МИЛИСАВЉЕВИЋ

Case Study of Ventilation method Development for Bar-Boljare Highway Tunnels Construction in Montenegro    

5.  БОЈАН ХАЈДИН, ДУШАН ПОЛОМЧИЋ, ДРАГОЉУБ БАЈИЋ

Стање и перспективност водоснабдевања општине Обреновац после поплава 2014. године

6. БРАНИСЛАВ МАРКОВИЋ, ДРАГАН МАНАСИЈЕВИЋ, МИРОСЛАВ СОКИЋ, ВАСО МАНОЈЛОВИЋ, АЛЕКСАНДРА ПАТАРИЋ, МЛАДЕН БУГАРЧИЋ

Испитивање фазне равнотеже и карактеризација легура пресека Bi-Cu0.5Ni0.5 тернарног система Bi-Cu-Ni

МАШИНСТВО

 7. МИРОСЛАВ ДЕМИЋ

Прилог истраживању утицаја параметара еласто-пригушних елемената на осцилаторну удобност моторних возила

8. МИЛОШ ЉУБОМИРОВИЋ

Одређивање убрзања и тренутног пола убрзања методом 1/ω2    

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

9. БРАНИСЛАВ ВУЛЕВИЋ

Одређивање јачине електричног поља високих учестаности применом широкопојасних мерења

10. МИРЈАНА РАДИВОЈЕВИЋ, ПЕТАР МАТАВУЉ

Techno-economic Analysis of NGNs Implementation in Rural Areas Based on the Geographic and Socio-demographic Characteristics of Serbia

САОБРАЋАЈ

11. ДУШАН РАДОСАВЉЕВИЋ, АЛЕКСАНДАР МАНОЈЛОВИЋ, ОЛИВЕРА МЕДАР, НЕБОЈША БОЈОВИЋ

Оцена укупне ефективности транспортног процеса

12. ЈОВАНА КУЉАНИН, МИЛИЦА КАЛИЋ, LEONARDO CAGGIANI, MICHELE OTTOMANELLI

Airline Efficiency Performance in the Turbulent Period Before and After Economic Crisis  

МЕНАЏМЕНT 

13. МАРИЈА УНТЕРБЕРГЕР, ДРАГАНА ШАРАЦ, МЛАДЕНКА БЛАГОЈЕВИЋ, ПРЕДРАГ ВЕШОВИЋ

Модел приступа у функцији континуираног процеса управљања поштанском мрежом

14. МИЛЕНКО ЧАБАРКАПА, ВУЈАДИН ВЕШОВИЋ, ВЛАДИМИР ЧАБАРКАПА

Контрола стратешког управљања безбједношћу саобраћаја у Црној Гори

15. ЛИДИЈА МИХАИЛОВИЋ, АЛЕКСАНДАР ТАНАСКОВИЋ

Модеран приступ менаџменту квалитета – принципи менаџмента тоталног квалитета     

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

 16. ЈЕЛЕНА РАЈКОВИЋ, НЕВЕНА МИХАЈЛОВИЋ

Утицај елемената безбедности на раду на остварењу пројектних циљева

17. ХАТИЏА БЕРИША, КАТАРИНА ЈОНЕВ, АЛЕКСАНДАР ЋИРАКОВИЋ

Примена концепта одрживости у функционисању еколошке безбедности

18. МИЛА ЈЕГЕШ, ХАТИЏА БЕРИША

Одбрамбено-безбедносна и заштитна улога савремене државе у остваривању државног интереса

 

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs