Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 3/2016 
година LXXI No. 3 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника" 

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ

1. ИВАНА СТОЈКОВИЋ СИМАТОВИЋ, МИЛИЦА ВУЈКОВИЋ, ЛАЗАР РАДИСАВЉЕВИЋ, РАДМИЛА ХЕРЦИГОЊА, СЛАВКО МЕНТУС

Синтеза композита Na1.2 V3 O8 /LTX као анодног материјала у натријум јонским батеријама

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

2. СРЂАН СТАНКОВИЋ

Плаво зелена компонента и интегрисани урбани дизајн

3. ДУШАН КРСТИЋ, СЛОБОДАН ЗЛАТКОВИЋ, МИЛКА ДОМАЗЕТ, ДЕЈАН ВУКСАНОВИЋ

Приказ плана реконструкције и доградње Хидроелектране „Звоник“

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

4. МИРОСЛАВ ЦРНОГОРАЦ, ДУШАН ДАНИЛОВИЋ, ВЕСНА КАРОВИЋ МАРИЧИЋ, БРАНКО ЛЕКОВИЋ

Анализа примене вишекритеријумских модела у циљу избора оптималне механичке методе за производњу нафте

5. РАДИША ЛУКИЋ, ВАСО НОВАКОВИЋ, ДРАГОМАН РАБРЕНОВИЋ, СЛАВИША ЛУКИЋ, ДЕЈАН ПЕТРОВИЋ

Квалитет угља и хидрогеолошке карактеристике лежишта „Делићи и Пељаве – Тобут“ код Угљевика

6. ЗОРАН КАРАСТОЈКОВИЋ, ЗОРАН ЈАЊУШЕВИЋ, ЗОРИЦА КОВАЧЕВИЋ, НИКОЛА БАЈИЋ, РАДИША ЖУЊАНИН, ТИЈАНА СТОЖИНИЋ

Окаљене зоне и структуре материјала зуба зупчаника

МАШИНСТВО

7. ДРАГУТИН ДЕБЕЉКОВИЋ, ГОРАН СИМЕУНОВИЋ

Modeling, Simulation and Dynamic Analysis of the Time Delay Model of the Recuperative Heat Exchanger

8. МЕРИМ АЛИЧИЋ, САНДИРА ЕЉШАН, ИНДИРА БУЉУБАШИЋ

Математички модел специфичне потрошње блока термоелектране у раду са постројењем за мокро одсумпоравање димних плинова

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

9. НЕНАД КАРТАЛОВИЋ, КОВИЉКА СТАНКОВИЋ, БОРИС ЛОНЧАР

Нумеричко моделовање параметара парцијалних пражњења

10. БОЈАН ПЕРОВИЋ, ДАРДАН КЛИМЕНТА, ЈОРДАН РАДОСАВЉЕВИЋ, МИРОЉУБ ЈЕВТИЋ

Оптимизација димензија кабловске постељице и трајно дозвољење струје каблова у троугаоној формацији коришћењем гравитационог претраживачког алгоритма

САОБРАЋАЈ 

11. ДУБРАВКА ВУКОВИЋ

Железничке станице као јединице одлучивања о ефикасности – улазни и излазни ДЕА модел

12. ТАМАРА ТАСИЋ, БОЈАНА МИРКОВИЋ

Ниво услуге у аеродромским путничким терминалима

МЕНАЏМЕНТ 

13. СНЕЖАНА ТАДИЋ, СЛОБОДАН ЗЕЧЕВИЋ

Глобални трендови и њихов утицај на менаџмент city логистике

14. МОМИР ПЕТРИЋ

Будућност управљања ваздушним саобраћајем: АТМ мастер план и SESAR

15. МИЛИЦА ЂЕКИЋ

Cyber процедуре за пословно окружење у Србији

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА

16. МАРИНА ЈАЊУШЕВИЋ СТРИЖАК

Одрживо управљање отпадним продуктима из постројења за производњу воде за пиће

17. РАДМИЛА ШЕРОВИЋ, ИВАНА ЈЕЛИЋ, ДРАГИ АНТОНИЈЕВИЋ, МЕСУД АЏЕМОВИЋ, ЗОРАН ВУЈОВИЋ, ВЕРИЦА ЈОВАНОВИЋ, БРАНИСЛАВА МАТИЋ

Генерисање и управљање медицинским отпадом у Србији - преглед

18. ПАВЛЕ РАДАНОВ 

Степен информисаности становника Баната о загађењу животне средине                          
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs