Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

КОНФЕРЕНЦИЈЕ           

Научна конференција са међународним учешћем
"Индустрија 4.0 у циркуларној економији и заштити и опоравку животне средине"

Савез инжењера и техничара Србије и Инжењерска академија Србије, у сарадњи са Факултетом техничких наука из Новог Сада, Институтом за технологију нуклеарних и других минералних сировина ИТНМС из Београда и уз подршку Инжењерске коморе Србије, организују Научну конференцију са међународним учешћем "Индустрија 4.0 у циркуларној економији и заштити и опоравку животне средине".

Конференција се одржава под покровитељством Министарства науке технолошког развоја и иновација Републике Србије.

Циљ Конференције је приказ резултата истраживања и практичних инжењерских решења у областима циркуларне економије и Индустрије 4.0. Сагледаће се, до ког нивоа се дошло у развоју концепта развоја циркуларне економије и у којој мери технике и технологије Индустрије 4.0 могу подстаћи бржи развој тог концепта. Преласком са линеарног на концепт циркуларне економије обезбеђују се значајне предности у смислу: заштите природних ресурса и животне средине, штедња енергије, повећање запослености, као и унапређења иновативности и конкурентности економије.

 Тематика конференције

Конференција се одржава 15. децембра 2023. године у Дому инжењера "Никола Тесла" у  Београду.

Све информације везано за конференцију могу се добити у Савезу инжењера и техничара  Србије на 011/3230067, office@sits.rs

 
   Друго обавештење и Програм Конференције  
   Пријава 

 

Конференција "Архитектонско градитељско и културно наслеђе Полимља - од традиционалног до модерног"

Удружење инжењера Полимља организује Прву научно-стручну конференцију "Архитектонско - градитељско и културно наслеђе Полимља - од традиционалног до модерног". Суорганизатори Конферецније су Савез инжењера и техничара Србије, Општина Пријепоље и Музеј у Пријепољу. Конференција се одржава под покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије и Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије.

Циљ Конференције је да презентује нова стручна и научна сазнања, као и нове истраживачке резултате у проучавању архитектонско-градитељског и културног наслеђа Полимља.

Тематика Конференције

Пријаве радова се подносе до 10. јула 2023. године на мејл konferencija.polimlje@gmail.com

Конференција се одржава 20. октобра 2023. године у Дому културе Пријепоље.

ДРУГО САОПШТЕЊЕ И ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

 

 11. Међународна конференција о обновим изворима електричнне енергије

У организацији Друштва за обновљиве изворе енергије, при СМЕИТС, у Београду ће 2. и  3. новембра 2023. године бити одржана 11. Међународна конференција о обновљивим изворима електричне енергије.

Конференција има за циљ да на једном месту окупи истраживаче, научнике, креаторе политике, стручњаке из области индустрије како би приказали и разменили своја истраживачка искуства.

Циљеви конференције

 •     Промовисање научних и стручних идеја и резултата истраживања, развоја и коришћења ОИЕЕ
 •     Унапређење технологија за коришћење ОИЕЕ као основних или допунских извора
 •     електричне енергије
 •     Информисање и образовање јавности о предностима и могућностима коришћења ОИЕЕ
 •     Промовисање локалних и глобалних интереса у примени ОИЕЕ
 •    Промовисање рационалне употребе потрошача електричне енергије са циљем смањивања њихове потрошње и постизања веће енергетске ефикасности
 •     Афирмација ОИЕЕ као одрживих извора електричне енергије
 •     Предлагање решења примерених економској моћи и будућем развоју
 •     Размена идеја и ставова о ОИЕЕ.


Теме конференције

Енергетски извори и складиштење енергије

Енергетска ефикасност у контексту примене ОИЕЕ

     Животна средина, одрживост и политика

Апликације и услуге

   
    ДРУГА ИНФОРМАЦИЈА  

 

VIII Годишња међународна конференција
Добра дистрибутивна пракса GDP

У организацији Јединственог удружења Србије за квалитет у Београду ће 21. априла 2023. године бити одржана VIII Годишња међународна конференција "Добра дистрибутивна пракса GDP"-Ризици у ланцу снабдевања.

Суорганизатор конференције је Агенција за консалтинг и едукацију АКЕ. Конференција се одржава под покровитељством Министарства науке. технолошког развоја и иновација Србије.

Неотпорност ланца снабдевања (Supply chain vulnerability) представља изложеност ланца снабдевања поремећајима који су последица: ризика у операцијама унутар сваке компаније, ризика од интеракција између чланова ланца и ризика из окружења у коме функционише ланац снабдевања.
Конференција је, као и претходних година, место окупљања свих учесника у ланцу снабдевања, стицања нових знања и размене искуства.
Циљ одржавања годишњих конференција је подршка учесницима у ланцу снабдевања лековима, медицинским средствима и дијететским производима, који поступају у складу са смерницама Добре Дистрибутивне Праксе и осталих добрих пракси у Републици Србији, региону, земљама ЕЕЦ и на осталим тржиштима.

Кон. новембра ференција се одржава у Falkensteiner hotel Belgrade White Pearl конференцијска сала.

Пријаве се шаљу мејлом, са свим потребним подацима за регистрацију, на адресу: akefarmed@gmail.com
Извршни организатор и контакт Агенција за консалтинг и едукацију АКЕ,  ПР Ружица Николић Моб: +381/(0)638439466 e-mail: akefarmed@gmail.com

Саопштење са Програмом

Сајт Конференције 

Међународна конференција XXIV YUCORR 2023

У организацији Удружења инжењера Србије за корозију и заштиту материјала и Института за хемију, технологију и металургију Београд од 28. до 31. маја 2023. године биће одржана Међународна конференција  XXIV YUCORR 2023.

Тема овогодишње конференције је "Стециште науке и праксе у областима корозије, заштите материјала и животне средине"

Теме које ће се обрађивати на Конференцији:

  

Конференција се одржава на Дивчибарма у Хотелу "Дивчибаре"

Све информације везано за Конференцију могу се добити на yucorr@sitzam.org.rs

 Опширније

ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

VI  Међународна конференција "Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији"

У организацији Савеза инжењера и техничара текстилаца Србије, у Београду ће 14-15. септембра 2023. године  бити одржана  VI  Међународна конференција "Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији".

Суорганизатори Конференције су: Савез инжењера и техничара Србије, Технолошко металуршки факултет Униврзитета у Београду Техничко-технолошки факултет Штип, Универзитета „Гоце Делчев", Северна Македонија, Друштво за роботику Босне и Херцеговине и Балканско удружење текстилних инжењера - БАСТЕ, Атина, Грчка.   

Конференција се одржава под покровитељством Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије.

Циљ ове конференције је разматрање актуелних техничко-технолошких, економских, еколошких истраживачко-развојних, законских и других питања везаних за текстилну индустрију, затим примена савремених достигнућа и увођење техничко-технолошких иновација у процес производње влакана, текстила, одеће и техничког текстила уз помоћ решења научно-истраживачког рада са циљем побољшања пословања и повећања конкурентске предности предузећа текстилне индустрије на домаћем и глобалном тржишту.

Програм Конференције укључује радове посвећене научним и практичним аспектима следећих тема:

    Важни датуми:

Котизација за Конференције се плаћа по  раду и износи 6.000,00 динара или 60  ЕУР за учеснике из иностранства. Котизација укључује публиковање рада у Зборнику целих радова, сертификат о учешћу, присуство на конференцији, коктел добродошлице, кафа и освежење у паузама, ручак и остали пропратни материјали и учешће у свим активностима скупа.

Сви радови подлежу рецензији. Прихваћени радови биће објављени у Зборнику радова. Званични језици су енглески и српски језик.

Све информације везано за Конференцију могу се добити у Савезу инжењера и техничара текстилаца Србије на меил: casopistekstilnaindustrija1@gmail.com , и

saveztekstilacasrbije@gmail.com

 

Прво саопштење 

 

52. Конференција о коришћењу и заштити вода ВОДА 2023

У организацији Српског друштва за заштиту вода од 31. маја до 2. јуна 2023. године биће одржана 52. Конференција о коришћењу и заштити вода ВОДА 2023.

Настављајући дугогодишњу традицију, Српско друштво за заштиту вода (СДЗВ) организује 52. годишњу конференцију посвећену актуелној проблематици коришћења вода и заштити водних ресурса од загађења.

Основни циљ Конференције је промоција и публиковање резултата научног рада, истраживања и студијског рада као и размена идеја и искустава стручњака из области коришћења и заштите вода.

Протеклих неколико година у Србији и региону биће упамћене и по катастрофалним поплавама и повременим оштрим рестрикцијама у водоснабдевању поједних насеља услед поремећаја квалитета вода на извориштима. Поред овога друштвена и економска транзиција, као и тешки економски услови пословања постављају нове и теже изазове пред сектор вода у Србији и у региону. Сви ови догађаји су јасан подсетник и упозорење да је неопходно да се начини суштински искорак ка унапређењу рада, одржавања и финансирања водопривредних и комуналних делатности, у циљу ефикасног, одрживог И рационалног коришћења вода, заштите од штетног дејства вода и заштите вода.

Теме Конференције

1. ВОДОПРИВРЕДНИ, ЕКОЛОШКИ И ОРГАНИЗАЦИОНИ АСПЕКТИ КОРИШЋЕЊА И ЗАШТИТЕ ВОДА

2. КВАЛИТЕТ ВОДА И ПРОЦЕСИ У ПРИРОДНИМ ВОДАМА

3. САКУПЉАЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

4. ВОДОСНАБДЕВАЊЕ НАСЕЉА

Рок за пријаву радова је 27.02.2023. године а за доставу финалне верзије 28.04.2023. године.

Све информације везано за Конференцију могу се добити у Српском друштву за заштиту вода на тел +381(0) 64/1923215 mail: office@sdzv.org.rs

Друго саопштење

Пријава учешћа    

Пријава смештаја

 

XV Научно стручна конференција са међународним учешћем
"Климатске промене и урбанизација"

У организацији Удружења инжењера Београда 26. маја 2023. године биће одржана XV Научно - стручна конференција са међународним учешћем "Климатске промене и урбанизација".

Данас је сазрела свест о стварању здравих градова  еко- градова  по принципима одрживог развоја. Циљ је да урбани развој пронађе одржива решења за непрекидан раст становништва у урбаним срединама и решавање проблема климатских промена, а насеља и градови  такође пружају могућности за климатску акцију, са зеленим зградама, обновљивом енергијом и одрживим транспортним системима.  Сагледавањем потенцијала природних екосистема могуће је умањење климатских ризика и омогућавање боље будућности човечанства, јер су здрави екосистеми отпорнији на климатске промене  и обезбеђују храну и пијаћу воду. Обнављањем деградираних екосистема, ефикасним очувањем копна и слатководних и океанских станишта на планети, човечанство у будућности може да рачуна и на капацитете природе да апсорбује и складишти угљеник имајући у виду да је за све напред наведено неопходна и адекватна финансијска и политичка подршка. 

Тематика конференције 

ПРОПИСИ, ИЗРАДА И СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНОВА, ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ, ПРОБЛЕМИ И ПРОГНОЗЕ

  ПЛАНИРАЊЕ И АСПЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 ПРЕДЛОЗИ ЗА ДЕЛОВАЊЕ-АКТИВНОСТИ

 МЛАДИ  ИСТРАЖИВАЧИ

Пријава: Пријава апстракта до 200 речи, на српском и енглеском језику. Рок 15 јануар 2023. Обавештење о прихватању теме и апстракта је 22. јануар 2023.године

Пријава апстракта на: е-mail : vesnazlatanovic@yahoo.com , uib_beograd@ptt.rs  

Конференција се одржава у Беграду у Дому инжењера "Никола Тесла" Кнеза Милоша 9/3.

ДРУГО САОПШТЕЊЕ

51. Kонференција о коришћењу и заштити вода ВОДА 2022

Српско друштво за заштиту вода организује 51. годишњу конференцију посвећену актуелној проблематици коришћењу вода и заштити водних ресурса од загађења. Конференција ће бити одржана од 26. до 28.октобра 2022. године у Врњачкој Бањи Хотел "Фонтана".

Основни циљ Конференције је промоција и публиковање резултата научног рада, истраживања и студијског рада као и размена идеја и скустава стручњака из области коришћења и заштите вода.

Теме Конференције

1. ВОДОПРИВРЕДНИ, ЕКОЛОШКИ И ОРГАНИЗАЦИОНИ АСПЕКТИ КОРИШЋЕЊА И ЗАШТИТЕ ВОДА

2. КВАЛИТЕТ ВОДА И ПРОЦЕСИ У ПРИРОДНИМ ВОДАМА

3. САКУПЉАЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

4. ВОДОСНАБДЕВАЊЕ НАСЕЉА

 Рок за пријаву радова је 22.08.2022. године а за доставу финалне верзије 30.09.2022. године.

 Све информације везано за Конференцију могу се добити у Српском друштву за заштиту вода на тел +381(0) 11 32 42 589 mail: office@sdzv.org.rs


ФИНАЛНИ ПРОГРАМ
 
Пријава учешћа                 Пријава смештаја
 

10.  Међународна конференција о обновљивим изворима електричне енергије

У организацији Друштва за обновљиве изворе електричне енергије при СМЕИТС, у Београду ће 17. и 18. октобра 2022. године, бити одржана 10. Међународна конференција о обновљивим изворима електричне енергије.

Циљеви Комнференције су промовисање научних и стручних идеја и резултата истраживања, развоја и коришћења ОИЕЕ, унапређење технологија за коришћење ОИЕЕ као основних или допунских извора електричне енергије, информисање и образовање јавности о предностима и могућностима коришћења ОИЕЕ, промовисање локалних и глобалних интереса у примени ОИЕЕ, промовисање рационалне употребе потрошача електричне енергије са циљем смањивања њихове потрошње и постизања веће енергетске ефикасности, афирмација ОИЕЕ као одрживих извора електричне енергије, предлагање решења примерених економској моћи и будућем развоју, размена идеја и ставова о ОИЕЕ.

Теме конференције
Енергетски извори и складиштење енергије

Енергетска ефикасност у контексту примене ОИЕЕ

Животна средина, одрживост и политика

Апликације и услуге

Рок за пријаву апстраката је 20. мај 2022. године. Све информације везано за Конференцију могу се добити у ДОИЕЕ тел 011/3230-041, 011/3031-696 office@smeits.rs

Друга информација

23. Међународна конференција YUCORR

У организацији Удружења инжењера Србије за корозију и на Дивчибарама ће се до 16. до 19. маја 2022. године одржати 23. Међународна конференција YUCORR.

Тема овогодишње Конференције је "Стециште науке и праксе у областима корозије, заштите материјала и животне средине."

 Основни циљ Конференције је размена најновијих информација и резултата истраживања између инжењера који се баве проблемима корозије и заштите различитих врста материјала, као и заштитом животне средине и алтернативним облицима конверзије енергије.

Теме које ће се обрађивати на Конференцији:

Све информације везано за Конференцију могу се добити на yucorr@sitzam.org.rs

Опширније  

 

V  Међународна конференција "Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији"

У организацији Савеза инжењера и техничара текстилаца Србије, у Београду ће 15-16. септембра 2022. године  бити одржана  V  Међународна конференција "Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији".

Суорганизатори Конференције су: Савез инжењера и техничара Србије, Технолошко металуршки факултет Униврзитета у Београду Техничко-технолошки факултет Штип, Универзитета „Гоце Делчев", Северна Македонија, Друштво за роботику Босне и Херцеговине и Балканско удружење текстилних инжењера - БАСТЕ, Атина, Грчка.   

Конференција се одржава под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Циљ ове конференције је разматрање актуелних техничко-технолошких, економских, еколошких истраживачко-развојних, законских и других питања везаних за текстилну индустрију, затим примена савремених достигнућа и увођење техничко-технолошких иновација у процес производње влакана, текстила, одеће и техничког текстила уз помоћ решења научно-истраживачког рада са циљем побољшања пословања и повећања конкурентске предности предузећа текстилне индустрије на домаћем и глобалном тржишту.

 Програм Конференције укључује радове посвећене научним и практичним аспектима следећих тема:

 Котизација за Конференције се плаћа по  раду, без обзира на број аутора и износи 5.000,00 динара или 50  ЕУР за учеснике из иностранства.

Котизација укључује публиковање рада у Зборнику целих радова, сертификат о учешћу, присуство на конференцији, коктел добродошлице, кафа и освежење у паузама, ручак и остали пропратни материјали и учешће у свим активностима скупа.

Сви радови подлежу рецензији. Прихваћени радови биће објављени у Зборнику радова. Званични језици су енглески и српски језик.

Све информације везано за Конференцију могу се добити у Савезу инжењера и техничара текстилаца Србије на casopistekstilnaindustrija@gmail.com

Финални програм   

 

XIV Научно-стручна конференција са међународним учешћем "Паметни градови и интеграција технологија Четврте индустријске револуције 4.0"

Удружење инжењера Београда са суорганизатором Инжењерском академијом Србије, организује XIV Научно-стручну конференцију са међународним учешћем "Паметни градови и интеграција технологија Четврте индустријске револуције 4.0"

Тематске области

Законодавни, друштвени, економски аспекти Индустријске револуције 4.0

  Аспекти заштите простора
  Едукације, нове технологије, учешће јавности
 • Образовање, информационо-комуникационе технологије ИКТ;
 • Нове технологије у производним процесима, материјалима и пословним моделима;
 • Учешће јавности, локалне самоуправе, НВО, партиципација грађана;
 • Примери из праксе.
 Млади истраживачи
 • Радови студената-младих истраживача

Конференција се одржава 27. маја 2022. године у Београду, Дом инжењера "Никола Тесла", Кнеза Милоша 9/3.

Пријава апстраката до 200 речи на српском и енглеском језику. Рок за пријаву је 15. јануар 2022. године на мејл vesnazlatanovic@yahoo.com, uib_beograd@ptt.rs

Друго саопштење

XVII Међународна конференција "Заштита на раду у индустријској револуцији 4.0"

XVII Међународна конференција "Заштита на раду у индустријској револуцији 4.0" се у организацији Савеза заштите на раду Србије одржава од 22. до 25. септембра 2021. године у Хотелу "Дивчибаре".

Суорганизатори Конференције су Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду, Факултет заштите на раду Унверзитет у Нишу и Машински факултет Скопље. 

Циљ конференције је могућност реалне размене и примене искуства и знања у пракси у оквиру радних организација.    

Рок за доставу радова је 25.08.2021 године. Радови се достављају на  officesavezznrs@gmail.com

Све информације везано за Конференцију могу се добити у Савезу заштите на раду Србије 066 953 79 73

Саопштење    

XXII YUCORR 2021

Удружење инжењера Србије за корозију и заштиту материјала у сарадњи са Институтом за хемију, технологију и металургију организује међународну конференцију XXII YUCORR 2021.

Конференција се одржава под покровитељством Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије.

Тематика Конференције


  Конференција се одржава од 13. до 16. септембра 2021. године на Тари, Хотел "Оморика".

 Све информације везано за Конференцију могу се добити на sitzams@eunet.rs,
  pavlovicmiomir@gmail.com   +381/63/822-9495, +381/11/3230-028

  Детаљније
  Финални програм  
  

9. Међународна конференција о обновљивим изворима електричне енергије

У организацији Друштва за обновљиве изворе електричне енергије при СМЕИТС, у Београду ће 14. и 15. октобра 2021. године, бити одржана 9. Међународна конференција о обновљивим изворима електричне енергије.

Суорганизатор је Институт за архитектуру и урбанизам Србије. 

Циљеви конференције су промовисање научних и стручних идеја и резултата истраживања, развоја и коришћења ОИЕЕ; Унапређење технологија за коришћење ОИЕЕ као основних или допунских извора електричне енергије; Информисање и образовање јавности о предностима и могућностима коришћења ОИЕЕ;  Промовисање локалних и глобалних интереса у примени ОИЕЕ;  Промовисање рационалне употребе потрошача електричне енергије са циљем смањивања њихове потрошње и постизања веће енергетске ефикасности; Афирмација ОИЕЕ као одрживих извора електричне енергије; Предлагање решења примерених економској моћи и будућем развој;Размена идеја и ставова о ОИЕЕ.


Теме Конференције

Енергетски извори и складиштење енергије

Енергетска ефикасност у контексту примене ОИЕЕ

Животна средина, одрживост и политика

Апликације и услуге

Рок за пријаву апстраката је 01. јул 2021. године, а за достављање финалних верзија радова 10. септембар 2021. године. Све додатне информације, везано за Конференцију, могу се добити у ДОИЕЕ тел 011/3230-041, 011/3031-696 office@smeits.rs

Детаљније

50. Конференција о коришћењу и заштити вода ВОДА 2021

У организацији Српског друштва за заштиту вода, на Златибору, Хотел "Чигота" биће одржана 50. Конференција о коришћењу и заштити вода ВОДА 2021.

Основни циљ Конференције је промоција и публиковање резултата научног рада, истраживања и студијског рада као и размена идеја и искустава стручњака из области коришћења и заштите вода. 

Теме Конференције
1. Водопривредни, еколошки и организациони аспекти коришћења и заштите вода

2. Квалитет вода и процеси у природним водама

3. Сакупљање и прешћавање отпадних вода

4. Водоснабдевање насеља

 Рок за пријаву радова је 28. јун 2021. године а за доставу коначних верзија радова 20.08.2021. године.
 Конференција се одржава од 22. до 24. септембра 2021. године 
 
  Све информације везано за Конференцију могу се добити на тел 011/3231-630 office@sdzv.org.rs
 
Друго обавештење
Пријава учешћа
Пријава смештаја

VI годишња међународна конференција
"Добра пракса у дистрибуцији лекова и медицинских средстава- управљање променама"

У организацији ЈУСК Јединственог удружења Србије за квалитет, а у сарадњи са Агенцијом за консалтинг и едукацију, у Београду ће 28. маја 2021. године бити одржана VI годишња међународна конференција "Добра  пракса у дистрибуцији лекова и медицинских средстава-управљање променама".

Циљ одржавања Конференције је подршка учесницима у ланцу снабдевања лековима и медицинским средствима који спроводе Добру дистрибутивну праксу и остале добре праксе у Републици Србији, региону, земљама ЕЕЦ и на осталим тржиштима.

Комференција је место размене и стицања нових информација и искустава о имплементацији GDP и осталих  GxP, презентованих од стране домаћих и међународних експерата.

ФИНАЛНИ ПРОГРАМ  

IV Међународна конференција "Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији" 

У организацији Савеза инжењера и техничара текстилаца Србије, у Београду ће 16-17. септембра 2021. године  бити одржана IV Међународна конференција "Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији".

Суорганизатори Конференције су: Савез инжењера и техничара Србије, Технолошко металуршки факултет Униврзитета у Београду Техничко-технолошки факултет Штип, Универзитета „Гоце Делчев", Северна Македонија, Друштво за роботику Босне и Херцеговине и  Балканско удружење текстилних инжењера - БАСТЕ, Атина, Грчка.   

Конференција се одржава под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Циљ ове конференције је разматрање актуелних техничко-технолошких, економских, еколошких истраживачко-развојних, законских и других питања везаних за текстилну индустрију, затим примена савремених достигнућа и увођење техничко-технолошких иновација у процес производње влакана, текстила, одеће и техничког текстила уз помоћ решења научно-истраживачког рада са циљем побољшања пословања и повећања конкурентске предности предузећа текстилне индустрије на домаћем и глобалном тржишту.

Програм Конференције укључује радове посвећене научним и практичним аспектима следећих тема:

   Важни датуми:
 •   1.     мај 2021.  године                        Рок за регистрацију и предају апстракт
 •   20.   јун 2021.  године                         Рок за предају целих радова
 •  10 . јул 2021.  године                           Обавештење о прихватању радова
 •  1. август 2021. године                         Последњи рок за уплату котизације
 •  10. септембар 2021. године              Финални програм конференције

Котизација за Конференције се плаћа по  раду, без обзира на број аутора и износи 5 .000,00 динара или 50  ЕУР за учеснике из иностранства.

Котизација укључује публиковање рада у Зборнику целих радова, сертификат о учешћу, присуство на конференцији, коктел добродошлице, кафа и освежење у паузама, ручак и остали пропратни материјали и учешће у свим активностима скупа.

Сви радови подлежу рецензији. Прихваћени радови биће објављени у Зборнику радова. Званични језици су енглески и српски језик .

Све информације везано за Конференцију могу се добити у Савезу инжењера и техничара текстилаца Србије на casopistekstilnaindustrija@gmail.com, saveztekstilacasrbije@gmail.com

Друго саопштење  

 XIII  Научно стручна конференција са међународним учешћем "Политика и просторни развој на локалном нивоу: Транзиција у Србији и изазови 21. века" 

У организацији Удружења инжењера Београда 28. маја 2021. године биће одржана XIII  Научно стручна конференција са међународним учешћем "Политика и просторни развој на локалном нивоу: Транзиција у Србији и изазови 21. века".

Прва тематска област: РЕЗИЛИЈЕНТНОСТ У ПРОСТОРНОМ РАЗВОЈУ И ПЕРСПЕКТИВЕ У СРБИЈИ

   Друга тематска област: ПРОБЛЕМИ, ОРГАНИЗАЦИЈА ИНСТИТУЦИЈА И ПРЕДЛОЗИ ЗА ДЕЛОВАЊЕ
 • Просторни;
 • Еколошки;
 • Енергетски;
 • Геолошки;
 • Хидрогеолошки;
 • Инфраструктурни;
 • Управљање одрживим развојем;
 • Улога одговарајућих служби планирања насеља у функцији развоја насеља;
 • Примери из праксе.

 Трећа  тематска област: ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ И ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ: ПОЛИТИЧКИ ТРЕНУТАК ИЛИ
ТРАНЗИЦИЈА ПАРАДИГМЕ
 • Грађанске иницијативе и локалне политике;
 • Удружења грађана и НВО као покретачи јавног дијалога;
 • Доступност информација и учешће јавности у одлучивању о просторном развоју
 • Грађани уз или наспрам приватних интереса и корпоративних циљева;
 • Како настају локални планови и ко одлучује;
 • Улога планирања: планер као модератор;
 • Примери из праксе.
 Четврта тематска област: МЛАДИ ИСТРАЖИВАЧИ
 • Радови студената и младих истраживача

Рок за пријаву радова 15. јануар 2021. године. Пријава апстракта се врши на е-mail  uib_beograd@ptt.rs  , vesnazlatanovic@yahoo.com

Друго саопштење и Програм

XIV Међународна конференција OMC 2020

У организацији Савеза инжењера рударства и геологије Србије, Југословенског комитета за површинску експлоатацију и Рударско геолошког факултета Универзитета у Београду, на Златибору ће од 14. до 17. октобра 2020. године, бити одржана XIV Међународна конференција OMC 2020.

Кључне теме Конференције везане су за планове развоја рударства и геолошког истраживања у Србији и шире, као и практична искуства водећих светских компанија. Циљ Конференције је упознавање јавности са изазовима везаним за стратегије одрживог развоја рударства, балансом заштите животне средине и рударства током 21. века.

Конференција ће због ситуације везане за пандемију вируса бити одржана у измењеној форми.

Информације везано за Конференцију могу се добити на тел 011/3347-155, 011/3347-157 omc2020@jukom.org.rs, office@jukom.org.rs

Детаљније

8. Међународна конференција о обновљивим изворима електричне енергије 

У организацији СМЕИТС, Друштва за обновљиве изворе електричне енергије, у Београду ће 15. и 16. октобра 2020. године, бити одржана 8. Међународна конференција о обновљивим изворима електричне енергије. 

Обновљиви извори електричне енергије представљају једну од основних компоненти за постизање глобалног смањења климатских промена и здравог и одрживог окружења.

Пратећа техничка решења у вези са коришћењем обновљивих извора електричне енергије су постала довољно ефикасна и економски прихватљива тако да су велике инвестиције планиране у свету у наредном периоду.

 

Теме конференције

Животна средина, одрживост и политика

Енергетски извори и складиштење енергије

Енергетска ефикасност у контексту примене ОИЕЕ

Апликације и услуге

Рок за пријаву радова је 1. мај 2020. године, а за доставу финалних верзија прихваћених радова 1. јул 2020. године.

Опширније

V годишња међународна конференција "Добра дистрибутивна пракса" на тему "Дистрибуција лекова и медицинских средстава- дигитална трансформација"

У организацији ЈУСК Јединственог удружења Србије за квалитет, а у сарадњи са Агенцијом за консалтинг и едукацију, у Београду ће 25. септембра 2020. године бити одржана V годишња међународна конференција "Добра дистрибутивна пракса" на тему "Дистрибуција лекова и медицинских средстава - дигитална трансформација".

Циљ одржавања Конференције је подршка учесницима у ланцу снабдевања лековима и медицинским средствима који спроводе Добру дистрибутивну праксу и остале добре праксе у Републици Србији, региону, земљама ЕЕЦ и на осталим тржиштима.

Комференција је место размене и стицања нових информација и искустава о имплементацији GDP и осталих  GxP, презентованих од стране домаћих и међународних експерата.

ПРОГРАМ

17. Међународна конференција на тему
"Заштита на раду у ери нове индустријске револуције"

У организацији Савеза заштите на раду Србије, а у сарадњи са Факултетом техничких наука у Новом Саду и Факултетом заштите на раду из Ниша, у Крагујевцу ће од 23. до 26. септембра 2020. године, бити одржана 17. Међународна конференција на тему "Заштита на раду у ери нове индустријске револуције".

Циљ Конференције је могућност размене и примене искустава и знања у пракси у оквиру радних организација и применe нових технологија од којих је 5Г мрежа једна од основних која омогућава управљање новим производним системима.

Позивају се сви академици, инжењери, професори, лица која раде у области заштите на раду, противпожарне заштите, заштите животне средине, као и заштите од катастрофалних догађаја да узму учешћа на Конференцији.

Све информације везано за Конференцију могу се добити на тел 063/502-136 и 066/953-7973 или на мејл officesavezznrs@gmail.com 

Обавештење

XII Научно-стручна конференција са међународним учешћем "Управљање урбаним развојем, прилагодљив град и заштита простора и животне средине"

У организацији удружења инжењера Београда, 20. маја 2020. године биће одржана XII  Научно-стручна конференција са међународним учешћем "Управљање урбаним развојем, прилагодљив град и заштита простора и животне средине".

Тематика Конференције 

Прва тематска област: ПРОПИСИ, ИЗРАДА И СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНОВА, ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ, ПРОБЛЕМИ И ПРОГНОЗЕ

Друга тематска област: ПЛАНИРАЊЕ И АСПЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Трећа тематска област: ПРЕДЛОЗИ ЗА ДЕЛОВАЊЕ-АКТИВНОСТИ

Четврта тематска област: МЛАДИ  ИСТРАЖИВАЧИ

Пријава: Пријава апстракта до 200 речи, на српском и енглеском језику. Рок 15. јануар 2020. Пријава апстракта се врши на : е-mail : uib_beograd@ptt.rs ,vesnazlatanovic@yahoo.com ,

Рок за пријаву радова је продужен. Готове радове треба доставити до 15. априла 2020. године

Због новонастале ситуације изазване пандемијом вируса COVID 19, а у складу са мерама које су предузете у циљу сузбијања ширења истог, Конференција неће бити одржана у предвиђеном термину 20. маја 2020. године. Нови термин одржавања Конференције 16. септембар 2020. године. Организатори Конференције ће све заинтересоване благовремено контактирати, са новим информацијама везаним за њено одржавање. 

Конференција се одржава у Дому инжењера "Никола Тесла", Кнеза Милоша 9/3, Београд 

ПРОГРАМ

Пријава учешћа

49. Конференција о коришћењу и заштити вода "ВОДА 2020"

У организацији  Српског друштва за заштиту вода, а у сарадњи са Институтом за водопривреду "Јарослав Черни", Хидроелектранама на Требишњици и Мјешовитим холдингом Електропривреда Републике Српске у Требињу ће, од 19. до 20. новембра 2020. године, бити одржана 49. Конференција о коришћењу и заштити вода "ВОДА 2020".

Основни циљ Конференције је промоција и публиковање резултата научног рада, истраживања и студијског рада као и размена идеја и искустава стручњака из области коришћења и заштите вода. Протеклих неколико година у Србији и региону су упамћене и по катастрофалним поплавама и повременим оштрим рестрикцијама у водоснабдевању поједних насеља услед поремећаја квалитета вода на извориштима. Поред овога друштвена и економска транзиција, као и тешки економски услови пословања постављају нове и теже изазове пред сектор вода у Србији и у региону. Сви ови догаñаји су јасан подсетник и упозорење да је неопходно да се начини суштински искорак ка унапреñењу рада, одржавања и финансирања водопривредних и комуналних делатности, у циљу ефикасног, одрживог и рационалног коришћења вода, заштите од штетног дејства вода и заштите вода.


ТЕМЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

1. ВОДОПРИВРЕДНИ, ЕКОЛОШКИ И ОРГАНИЗАЦИОНИ АСПЕКТИ КОРИШЋЕЊА И ЗАШТИТЕ ВОДА
• Регулатива и планска документа
• Организациони и економски аспекти водопривреде
• Хидролошки и хидрометеоролошки аспекти и модели
2. КВАЛИТЕТ ВОДА И ПРОЦЕСИ У ПРИРОДНИМ ВОДАМА
• Површинске воде
• Подземне воде и воде у карсту
• Приобалне воде Јадранског мора
• Лабораторисјке методе и мониторинг
3. САКУПЉАЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
• Планирање и експлоатација канализационих система
• Савремене методе пречишћавања отпадних вода и обраде муља
4. ВОДОСНАБДЕВАЊЕ НАСЕЉА
• Заштита изворишта водоснабдевања
• Савремени поступци третмана природних вода у циљу добијања воде за пиће
• Квалитет воде испоручене потрошачима

Пријава радова се врши до 19. октобра 2020. године, на мејл office@sdzv.org.rs

Све информације везано за Конференцију могу се добити у Српском друштву за заштиту вода тел 00381/11/3231-630 office@sdzv.org.rs

 Друго обавештење и прелиминарни програм

Међународна конференција "Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији" CT&ITI 2020

У организацији Савеза инжењера и техничара текстилаца Србије, у Београду ће 21-22. маја 2020. године бити одржана III Међународна конференција "Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији".

Суорганизатори Конференције су Савез инжењера и техничара Србије, Технолошко металуршки факултет Универзитета у Београду, Техничко-технолошки факултет Штип, Македонија и Друштво за роботику Босне и Херцеговине.

Конференција се одржава под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

Циљ ове конференције је разматрање актуелних техничко-технолошких, економских, еколошких, истраживачко-развојних, законских и других питања везаних за текстилну индустрију, затим примена савремених достигнућа и увођење техничко-технолошких иновација у процес производње влакана, текстила, одеће и техничког текстила уз помоћ решења научно-истраживачког рада са циљем побољшања пословања и повећања конкурентске предности предузећа текстилне индустрије на домаћем и глобалном тржишту.

Програм Конференције укључује радове посвећене научним и практичним аспектима следећих тема:
1. Текстил и текстилне технологије,
2. Дизајн текстила,
3. Менаџмент и маркетинг у текстилној индустрији, и
4. Екологија и одрживи развој у текстилној индустрији.

Важни датуми:
 5. фебруар 2020. године      Рок за регистрацију и предају апстракта
 15. март 2020. године          Рок за предају целих радова
 15. април 2020. године        Обавештење о прихватању радова
 1. мај 2020. године              Последњи рок за уплату котизације
 10. мај 2020. године            Финални програм конференције

Котизација за Конференције се плаћа по раду, без обзира на број аутора и износи 4.000,00 динара или 40 ЕУР за учеснике из иностранства.

Котизација укључује публиковање рада у Зборнику целих радова, сертификат о учешћу, присуство на конференцији, коктел добродошлице, кафа и освежење у паузама, ручак и остали пропратни материјали и учешће у свим активностима скупа.

Сви радови подлежу рецензији. Прихваћени радови биће објављени у Зборнику радова. Званични језици су енглески и српски језик.

Све информације везано за Конференцију могу се добити у Савезу инжењера и техничара текстилаца Србије на casopistekstilnaindustrija@gmail.com ili saveztekstilacasrbije@gmail.com

Због новонастале ситуације изазване пандемијом вируса COVID 19, а у складу са мерама које су предузете у циљу сузбијања ширења истог,  III Међународна к он фер енција „Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији“ неће бити одржана у предвиђеном термину од  21. до 22. маја 2020. године. Нови термин одржавања Конференције је од  17. до 18. септембра 2020. године. Организатор Конференције Савез инжењера и техничара текстилаца Србије ће све заинтересоване благовремено контактирати, са новим информацијама везаним за њено одржавање.

Саопштење

Финални програм

ПОСТЕР СЕКЦИЈА

16. Међународна конференција
"Заштита на раду-приоритет у пословању"

У организацији Савеза заштите на раду Србије и Здружение за безбедност при работа 28-ми април, Северна Македонија, у Охриду ће од 09. до 12. октобра 2019. године, бити одржана 16. Међународна конференција "Заштита на раду - приоритет у пословању".

Главни циљ Конференције је унапређење знања и учвршћивање струке заштите на раду.

Коорганизатори Конференције су Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду, Факултет заштите на раду Универзитет у Нишу, Факултет природно техничких наука Универзитет "Гоце Делчев" Штип.

Конференција се одржава у Хотелу "Bellevue - Metropol Lake Resort“ Охрид.

Све информације везано за Конференцију могу се добити у Савезу заштите на раду Србије путем телефона на бројеве 063/502136 и 063/1028711, или е-маила оfficesavezznrs@gmail.com 

Позив 

IX Међународна конференција УГАЉ 2019.

У организацији Савеза инжењера рударства и геологије Србије, Југословенски комитет за површинску експлоатацију, Ring Deutscher Bergingenieure Немачка, Електропривреде Србије, Огрнанак РБ Колубара, Огранак ТЕ-КО Костолац на Златибору у Хотелу "Палисад" ће од 23. до 26. октобра 2019. године бити одржана IX Међународна конференција УГАЉ 2019.

Тематика Конференције

   У оквиру Конференције биће одржан Округли сто на тему "Изазови одрживог развоја експлоатације угља".
   Предвиђено је и одржавање изложбе производног програма, опреме и информационо комуникационих решења домаћих и иностраних произвођача.
   Све информације везано за Конференцију могу се добити на тел 011/3347-155, 011/3347-157 ugalj2019@jukom.org.rs

   Детаљније    

7. Међународна конференција о обновљивим изворима електричне енергије

У организацији Друштва за обновљиве изворе електричне енергије при СМЕИТС у Београду ће 17. и 18. октобра 2019. године бити одржана 7. Међународна конференција о обновљивим изворима електричне енергије.

Конференција ће бити посвећена следећим циљевима: смањењу емисије гасова стаклене баште, проучавању, промовисању и најширој примени обновљивих извора електричне енергије (ОИЕЕ), очувању природних ресурса, енергетској ефикасности и смањењу потрошње електричне енергије из фосилних горива.

 

Теме Конференције

Животна средина, одрживост и политика

 •  Утицај на животну средину, климатске
   промене и одрживи развој
 •  Економски аспекти
 • Трендови: прошлост, садашњост, будућност
 •  Планирање и одрживост
 • Тржиште електричне енергије из
   обновљивих извора
 • Законска регулатива и стандардизација
 • Очување природних ресурса?

Енергетски извори и складиштење енергије

 • Енергија из биомасе, чврстог отпада и биогаса
 • Геотермална енергија
 • Хидроенергија
 • Енергија ветра
 • Енергија сунца
 • Термоелектрични системи
 • Системи за складиштење енергије
 • Нови материјали и нове технологије у  области ОИЕ
 • Паметно управљање електричном енергијом

Енергетска ефикасност у контексту примене ОИЕЕ

 • Индустрија
 • Комунални објекти
 • Домаћинства
 • Стамбена изградња
 • Пољопривреда
 • Енергетски ефикасни потрошачи
 

Апликације и услуге

 • Индустрија
 • Објекти у урбаној и руралној средини
 • Соларне хибридне микромреже
 • Комунални објекти
 • Пољопривреда
 • Електроенергетски системи
 • Транспорт

Рок за пријаву радова је 1. мај 2019. године а за доставу финалних верзија прихваћених радова 1. јул 2019. године.

Детаљније

Прелиминарни Програм  

21. Међународна конференција YUCORR 2019.

У организацији Удружења инжењера Србије за корозију и заштиту материјала на Тари ће се до 17. до 20. септембра 2019. године одржати 21. Конференција YUCORR.

Основни циљ Конференције је размена најновијих информација и резултата истраживања између инжењера који се баве проблемима корозије и заштите различитих врста материјала, као и заштитом животне средине и алтернативним облицима конверзије енергије.

Теме које ће се обрађивати на Конференцији:

Рок за пријаву радова је 25. август 2019. године. 

Све информације везано за Конференцију могу се добити на yucorr@sitzam.org.rs

Опширније  

Програм Конференције  

IV Међународна ГДП конференција "Дистрибуција лекова и медицинских средстава-нове могућности у фармацеутском пословању"

У организацији Јединственог удружења Србије за квалитет у Београду ће 12. априла 2019. године бити одржана IV Међународна ГДП конференцијa "Дистрибуција лекова и медицинских средстава-нове могућности у фармацеутском пословању".   

Глобализација, проблеми са фалсификовањем и очекивања у погледу складиштења лекова и медицинских средстава, транспорта као и у погледу хладног ланца, усмерава фармацеутску индустрију, дистрибутере као и малопродају да унапреде своје досадашње праксе.

Компаније морају да повећају напоре и активности валидације, као један од предуслова за сигурно складиштење и транспорт својих лекова и медицинских средстава преко граничних прелаза и кроз различите климатске услове.

Европске директиве, водичи и смернице, као и национални прописи и иницијативе регулаторних органа земаља, развијају и дефинишу очекивања и захтеве кроз Добру произвођачку праксу (ГМП) и Добру дистрибутивну праксу (ГДП) које су међусобно тесно повезане. 

 Теме Конференције

Панел: Како обезбедити "хладни ланац" у апотекама.

Све информације везано за Конференцију могу се добити у Агенцији за консалтинг и едукацију тел 063/843-9466 akefarmed@gmail.com 

Опширније  

II Међународна конференција "Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији"

У организацији Савеза инжењера и техничара текстилаца Србије у Београду ће 16. и 17. маја 2019. године бити одржана Конференција "Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији". 

Суорганизатори Конференције су Савез инжењера и техничара Србије, Технолошко-металуршки факултет Београд, Технолошки факултет Лесковац, Техничко-технолошки факултет Штип, Македонија и Друштво за роботику Босне и Херцеговине.

Циљ конференције је да се кроз разматрања актуелних техничко-технолошких, економских, еколошких, истраживачко-развојних, законских и других питања из области текстилних технологија, примененом савремених достигнућа и решења научно-истраживачког и развојног рада побољша пословање предузећа текстилне индустрије.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИЈЕ

1.  ТЕКСТИЛ И ТЕКСТИЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

   2.  ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА И МОДНИ ДИЗАЈН

3. МЕНАЏМЕНТ И МАРКЕТИНГ У ТЕКСТИЛНОЈ ИНДУСТРИЈИ

4.  ЕКОЛОГИЈА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У ТЕКСТИЛНОЈ  ИНДУСТРИЈИ

   Пријава реферата се подноси до 20. фебруара 2019. године. Све информације везано за  Конференцију    могу се добити у СИТТС на тел 064/1503-053, casopistekstilnaindustrija@gmail.com
   saveztekstilacasrbije@gmail.com
  

Друго саопштење

Програм Конференције  

XI  Научно - стручна конференција са међународним учешћем  "Бесправна градња, легализација, заштита урбаних средина, простора, ресурса, историјског и културног наслеђа и животне средине"

Удружење инжењера Београда у оквиру обележавања великог јубилеја 60 година постојања организује Научно-стручну конференцију са међународним учешћем "Бесправна градња, легализација, заштита урбаних средина, простора, ресурса, историјског и културног наслеђа и животне средине".

Конференција ће бити одржана 31. маја 2019. године у Дому инжењера "Никола Тесла".

Тематске области Конференције:

Постојеће стање и спровођење прописа 

Проблематика прогнозе и аспекти заштите

Проблематика спровођења планске и пројектне документације

Предлози за унапређење

Млади истраживачи 

Рок за пријаву радова - доставу апстракта рада  је 20. јануар 2019. године. Пријава се врши на мејл uib_beograd@ptt.rs, vesnazlatanovic@yahoo.com 

Саопштење са Програмом   

48. Међународна конференција "ВОДА 2019"

У организацији Српског друштва за заштиту вода на Златибору ће од 4. до 6. јуна 2019. године бити одржана 48. Међународна конференција о коришћењу и заштити вода "ВОДА 2019".

Конференција се одржава у сарадњи са Институтом за водопривреду "Јарослав Черни" и ЈКП "Златибор- Чајетина" Чајетина. 

Основни циљ Конференције је промоција и публиковање резултата научног рада, истраживања и студијског рада, као и размена идеја и искустава стручњака из области коришћења и заштите вода. 

Теме Конференције

Водопривредни, еколошки и организациони аспекти коришћења и заштите вода

Квалитет вода и процеси у природним водама

Сакупљање и пречишћавање отпадних вода

Водоснабдевање насеља

Све информације, везано за Конференцију, могу се добити у Српском друштву за заштиту вода, Кнеза  Милоша 9/1, тел 011/3231-630, office@sdzv.org.rs   

Финални програм

Пријава учешћа
Пријава смештаја

X Научно стручна конференција са међународним учешћем "Планирање, интереси, заштита простора и животне средине"

У организацији Удружења инжењера Београда, у Београду ће се 14. децембра 2018. године одржати X Научно стручна конференција са међународним учешћем "Планирање, интереси, заштита простора и животне срединe".

Мотив одржавања научно стручне конференције је актуелно стање у области планирања полазећи од тога да је планирање простора угрожено све већим учешћем приватног и корпоративног интереса и да поред њиховог учешћа у давању упутства и налога носиоцима израде планова, постоји и велико учешће одговарајућих органа на локалном и републичком нивоу. Важно је рећи и да се често не примењује економија у планирању, да се не поштују предлози стручних решења носиоца израде планова и да се гасе институције на свим нивоима које се баве планирањем простора, тако да је општи утисак да се органи у администрацијама на свим новоима баве планирањем простора.

Циљ ове конференције је да се укаже да је планирање, пројектовање и изградња објеката првенствено до јавног интереса у великој опасности да је у већини случајева угрожен просторни и културни идентитет, природни простор, ресурси, будући развој и друго. Циљ је да се дају предлози за унапређење стања првенствено у области образовања кадрова, надлежних институција, повећа учешћа јавности, прописа, технологија, материјала, локалне самоуправе НВО у унапређењу стања. 

Тематске области

Конференција се одржава у Београду, у Дому инжењера "Никола Тесла", Кнеза Милоша 9/3.

Све информације, везано за Конференцију, могу се добити у Удружењу инжењера Београда на  мејл uib_beograd@ptt.rs, vesnazlatanovic@yahoo.com 

Саопштење са Програмом

Пријава      

XIII Међународна конференција о површинској експлоатацији
ОМЦ 2018

У организацији Савеза инжењера рударства и геологије Србије, Југословенски комитет за површинску експлоатацију, а у сарадњи са Ring Deutscher Bergingenieure, Немачка, Електропривредом Србије, ПД РБ Колубара и ПД ТЕ-КО Костолац, на Златибору ће од 17. до 20 октобра 2018. године, бити одржана XIII Међународна конференција о површинској експлоатацији ОМЦ 2018.

Тематика Конференције:

Све информације везано за Конференцију могу се добити на тел: 011/3347-155, 3347-157 omc2018@jukom.org.rs

Друго саопштење       

6. Међународна конференција о обновљивим изворима електричне енергије 

У организацији Друштва за обновљиве изворе електричне енергије при СМЕИТС у Београду ће 11. и 12. октобра 2018. године бити одржана 6. Међународна конференција о обновљивим изворима електричне енергије.

Циљеви Конференције су: Промовисање научних идеја и резултата истраживања, развоја и коришћења ОИЕЕ; Унапређење технологија за коришћење ОИЕЕ као основних или допунских извора електричне енергије; Информисање и образовање јавности о предностима и могућностима коришћења ОИЕЕ; Промовисање локалних и глобалних интереса у примени ОИЕЕ; Промовисање рационалне употребе потрошача електричне енергије са циљем смањивања њихове потрошње и постизања веће енергетске ефикасности; Афирмација ОИЕЕ као одрживих извора електричне енергије; Предлагање решења примерена економској моћи и будућем развоју.

Теме Конференције

 1. Економски аспекти 
 2. Трендови: прошлост, садашњост, будућност
 3. Планирање и одрживост 
 4. Законска регулатива и стандардизација 
 1. Енергија из биомасе, чврстог отпада и биогаса
 2. Геотермална енергија 
 3. Хидроенергија
 4. Енергија ветра  
 5. Енергија сунца 
 6. Термоелектрични системи 
 7. Системи за складиштење енергије
 8. Нови материјали и нове технологије у области ОИЕ 
 • Енергетска ефикасност у контексту примене ОИЕЕ
 1. Индустрија 
 2. Комунални објекти 
 3. Домаћинства 
 4. Стамбена изградња 
 5. Пољопривреда 
 • Апликације и услуге
 1. Индустрија 
 2. Објекти у урбаној и руралној средини 
 3. Комунални објекти 
 4. Пољопривреда 
 5. Електроенергетски системи 
 6. Транспорт
Пријава радова се врши до 01. јула 2018. године Све информације везано за Конференцију могу се добити у СМЕИТС тел 011/3230-041
 
Прелиминарни програм Конференције  
 

Одржана Конференција "Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији"

Конференција са међународним учешћем, под називом “Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији” коју су заједно организовали Савез инжењера и техничара текстилаца Србије, Савез инжењера и техничара Србије, Технолошко-металуршки факултет у Београду, Универзитета у Београду и Технолошки факултет у Лесковцу, Универзитета у Нишу, успешно је одржана 18. маја 2018. године у Београду, у свечаној сали Дома инжењера и техничара Србије.

Конференција је одржана поводом обележавања 150 година постојања Савеза инжењера и техничара Србије и обележавања 65 година постојања Савеза инжењера и техничара тесктилаца Србије и 65 година непрекидног излажења часописа „Текстилна индустрија“.

Министарство просвете науке и технолошког развоја препознало значај ове Конференције, те је Конференције подржана од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

Циљ ове Конференције био је разматрање актуелних техничко-технолошких, економских, еколошких, истраживачко-развојних, законских и других питања везаних за текстилну индустрију, затим примена савремених достигнућа и увођење техничко-технолошких иновација у процес производње влакана, текстила, одеће и техничког текстила уз помоћ решења научно-истраживачког рада са циљем побољшања пословања и повећања конкурентске предности предузећа текстилне индустрије на домаћем и глобалном тржишту. 

Конференција је окупила еминентне научнике и стручњаке са Балкана и других земаља, запослене на факултетима, високим текстилним струковним школама и институтима, као и све оне стручњаке у земљи и иностранству који се у оквиру свог рада баве проблематиком која је дефинисана овим научно-стручним скупом.

Програм Конференције укључује радове посвећене научним и практичним аспектима следећих тема: 

Програм Конференције обухватио је 45 радова, уз укупно 106 учесника из 13 земаља: Босне и Херцеговине, Бугарске, Хрватске, Индије, Италије, Македоније, Португала, Румуније, Србије, Словеније, Турске, Украјине и Шпаније. 

Одређен број радова домаћих аутора, који су презентовани на Конференцији, представљају резултате истраживања на бројним пројектима из области фундаменталних истраживања и пројектима технолошког развоја, који су финансирани од Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије.

Приликом свечаног отварарања Конференције и обележавања јубилеја, додељене су Повеље институцијама и појединцима који су дали допринос у раду Савеза инжењера и техничара текстилаца Србије у протеклом периоду а међу којима су:

Конференција је, између осталог, била и одлична прилика за успостављање научне, образовне и привредне сарадње наше земље са иностранством.

 

III ГДП конференција "Добра дистрибутивна пракса-од прописа до праксе"

У организацији Јединственог удружења Србије за квалитет, у Београду ће се 20 априла 2018. године, одржати трећа ГДП конференција "Добра дистрибутивна пракса-од прописа до праксе".

Примена смерница добре праксе у дистрибуцији лекова има задатак да лекови високог квалитета, произведени у складу са принципима добре произвођачке праксе, остану непромењеног квалитета у дистрибутивном ланцу и као такви уруче пацијентима.

Циљ Конференције је упознавање са досадашњим искуствима у имплементацији Смерница Добре праксе у дистрибуцији лекова. Дискусија кроз примере из праксе и могућа решења.

Конференција је намењена свима који су укључени у процесе складиштења, транспорта и дистрибутивне активности као и контролу ових активности.

Теме Конференције

  Детаљније

  Друго обавештење    

20. Јубиларна конференција YUCORR 

У организацији Удружења инжењера Србије за корозију и заштиту материјала на Тари ће се до 21. до 24. маја 2018. године одржати 20 Јубиларна конференција YUCORR .

Конференција ће се одржати под слоганом "Стециште науке и праксе у областима корозије, заштите материјала и животне средине".                  

Основни циљ Конференмције је размена најновијих информација и резултата истраживања између инжењера који се баве проблемима корозије и заштите различитих врста материјала, као и заштитом животне средине и алтернативним облицима конверзије енергије.

Теме које ће се обрађивати на Конференцији:

Рок за пријаву радова је 29. април 2018. године. 

Све информације везано за Конференцију могу се добити на yucorr@sitzam.org.rs

Програм Конференције

Meђународна научна конференција "Зелена економија и заштита животне средине" 

У организацији Научно – стручног друштва за заштиту животне средине Србије ECOLOGICA у Београду ће се од 22. до 25. априла 2018. године одржати Међународна конференција "Зелена економија и заштита животне средине".  Конференција се одржава под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије. Суорганизатори конференције су АЛФА БК Универзитет, Институт "Петар Карић", Београд, Београдска  банкарска академија, Београд,   Институт економских наука, Београд, Географски факултет, Београд,  Универзитет „УНИОН-НИКОЛА ТЕСЛА,“  Градска управа, Секретаријат за заштиту животне средине, Београд, Савез инжењера и техничара Србије, Инжењерска комора Србије,  Привредна комора Београда,   Bulgarian National Union of Scientists - Ruse, Bulgariа,  University of Ruse "Angel Kanchev", Bulgaria,  Bulgarian National Society of Agricultural Engineers “Engineering and Research for Agriculture”, Bulgaria,   Balkan Environmental Association. 

Међународна конференција "Зелена економија и заштита животне средине" намењена је свим стручњацима у домену заштите животне средине: истраживачима, економистима, привницима, инжењерима, хемичарима, технолозима, социолозима, наставницима, метеоролозима, инспек­торима  и свима који имају одговоран однос према заштити животне средине.

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ   

Пријава радова се врши до 20. марта 2018. године на E-mail: ecologica@mts.rs    

Све информације везано за конференцију могу се добити Научно – стручном друштву за заштиту животне средине Србије ECOLOGICA тел. 064/38 000 80 или 011/3244 248.  

Програм Конференције

47. Међународна конференција о коришћењу и заштити вода "ВОДА 2018"

У организацији Српског друштва за заштиту вода и Института за водопривреду "Јарослав Черни" а у сарадњи са ЈКП "Напредак" из Сокобање, у Сокобањи ће од 12. до 14. јуна 2018. године бити одржана 47 Међународна конференција о коришћењу и заштити вода "Вода 2018" .

Теме Конференције

 Водопривредни, еколошки и организациони аспекти коришћења и заштите вода

Квалитет вода и процеси у природним водама

Сакупљање и пречишћавање отпадних вода

Водоснабдевање насеља

Рок за пријаву радова је 22.02.2018. године. Финалне верзије радова се достављају до 20.04.2018.године. Све информације везано за Конференцију могу се добити у Српском друштву за заштиту вода, Кнеза Милоша 9/1, соба 122, 11000 Београд, тел. 011/3231-630 office@sdzv.org.rs

Друго обавештење и прелиминарни Програм Конференције

Пријава учешћа

  Пријава смештаја

 

Конференција са међународним учешћем "Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији" 

У организацији Савеза инжењера и техничара текстилаца Србије, а поводом обележавања три значајна јубилеја: 150 година постојања Савеза инжењера и техничара Србије, 65 година постојања Савеза инжењера и техничара текстилаца Србије и 65 година непрекидног излажења часописа "Текстилна индустрија" 18. маја 2018. године у Београду ће се одржати Конференција са међународним учешћем "Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији".

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИЈЕ

1.  Текстил и текстилне технологије

2.  Дизајн текстила

3.  Менаџмент и маркетинг у текстилној индустрији

4.   Екологија и одрживи развој у текстилној индустрији

Пријава реферата и саопштења са насловом и кратким садржајем (до 100 речи) на српском и енглеском језику, подноси се до 20 марта 2018. године. Уз пријаву обавезно се достављају подаци о аутору: адреса, телефон, факс, е-маил. Прихваћене радове обима до 6 страна са прилозима, треба доставити организатору у штампаној верзији и у електронској верзији на е-маил: најкасније до 20 априла 2018. године. 

Све додатне информације везано ѕа Конференцију могу се добити путем телефона 064/1503-053 или мејла casopistekstilnaindustrija@gmail.com saveztekstilacasrbije@gmail.com  

Програм Конференције 

14. Међународна конференција
"Заштита на раду-пут успешног пословања"

У огранизацији Савеза заштите на раду Србије, а у сарадњи са Факултетом техничких наука из Новог Сада, Департман за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, Факултетом заштите на раду из Ниша и Машинским факултетом, Универзитета Кирило и Методије из Скопља, на Дивчибарама ће од 04. до 07. октобра 2017. године бити одржана 14 Међународна конференција "Заштита на раду-пут успешног пословања".

Заинтересовани аутори радова који су ангажовани у области заштите на раду, противпожарне заштите и заштите животне средине, своје радове треба да доставе најкасније до 10. септембра 2017. године. Достава радова се врши на следеће е-маил адресе:

Прихваћени радови ће бити публиковани у Зборнику радова са Конференције.

Све информације везано за Конференцију могу се добити у Савезу заштите на раду Србије officesavezznrs@gmail.com, 066/953-7973, 063/502-136. 

Конференција се одржава у Хотелу "Дивчибаре" на Дивчибарама.

Треће обавештење

Програм 

Закључци Конференције 

Агробизнис конференција 2017 "За корак испред у агробизнису 2017"

У организацији Савеза пољопривредних инжењера и техничара Србије и IAAS The International Association of Students in Agricultural and Related Sciences у Београду ће се 21. априла 2017. године одржати Агробизнис конференција 2017 на тему "За корак испред у агробизнису 2017".

Програм Конференције

09:00-09:45 Регистрација учесника и говорника

09:45 – 10:00 Отварање Конференције

10:00 - 10:45 Марија С. Тодоровић, Southheast University, Nanjing, Kina, VEA-INVI. Ltd. Beograd, члан AИНС, НДС и КГХ, Fellow-WAAS, -ASHRAE, - REHVA, Ed. Board Member of Int. Journal on Global Warming, Advisory Committee member – Conservation Science and Cultural Heritage – Historical Thenical Journal: Мултидисциплинарни истраживачко развојни прилаз рурбаном развоју отпорном на климатске промене енергетски ефикасним коришћењем обновљивих извора енергије

11:00 – 11:45 Станко Опарница, Al Rawafed Serbia: Прецизна пољопривреда – примена и искуства

12:00 – 12:45 Милан Доброта,  Logit soluitions: Како су дронови унапредили пољопривреду?

13:00 – 14:00 Пауза

14:00 – 14:45 Невена Врачар, BioSense Institute: European Center of Excellence

15:00 – 15:45 Владимир Бабић, ECO AGRI: Иновације у органској пољопривреди и маркетингу органских производа

16:00 – 16:45 Вук Ђукић, South central Ventures: Start up-ovi у пољоипривреди.

Конференција се одржава у Привредној комори Србије, сала 1, Ресавска 15, Београд.

Све информације везано за Конференцију могу се добити у СПИТС на тел: 011/3230-119.

Обавештење

 19 YUCORR

Традиционална конференција 19 YUCORR ће се, у организацији Удружења Србије за корозију и заштиту материјала УИСКОЗАМ, одржати од 12. до 15. септембра 2017. године на Тари. 

Основни циљ Конференције је размена најновијих информација и резултата истраживања између истраживача и  инжењера који се баве проблемима корозије и заштите различитих врста материјала, као и заштитом животне средине, хемијом хране и аплтернативним облицима конверзије енергије.

Теме које ће се обрађивати на Конференцији:

Све информације везано за Конференцију могу се добити у УИСКОЗАМ на тел 011/3230-028 или на sitzams@eunet.rs

 Опширније

 5. Међународна конференција о обновљивим изворима енергије

У организацији Друштва за обновљиве изворе електричне енергије при СМЕИТС у Београду ће се 12. и 13. октобра 2017. године одржати 5 Међународна конференција о обновљивим изворима енергије.   

Циљеви Конференције

Теме Конференције

Животна средина, одрживост и политика

Енергетски извори и складиштење енергије

Апликације и услуге

Рок за пријаву радова је 01. мај 2017. године. Све информације везано за Конференцију могу се добити у Друштву за обновљиве изворе електричне енергије Кнеза Милоша 7а/2, 11000 Београд, тел. 011/3230 041, 3031 696, тел./факс 3231 372

  Опширније 

Прелиминарни Програм    

 IX Научно стручна конференција са међународним учешћем "Саобраћајни и инфраструктурни системи, природни ресурси и еколошки аспекти заштите животне средине"

У организацији Удружења инжењера Београда, 26. маја 2017. године биће одржана IX Научно стручна конференција са међународним учешћем "Саобраћајни и инфраструктурни системи, природни ресурси и еколошки аспекти заштите животне средине".

Теме Конференције

Прва тематска област: Планирање, пројектовање, изградња, примери из праксе (анализа, спровођење прописа, последице, прогнозе)

Друга тематска област: Аспекти заштите ресурса и простора

Трећа тематска област: Образовање, технологије, учешће јавности, организација институција - предлози за унапређење стања у области

Четврта тематска област: Млади истраживачи

Рок за пријаву апстраката је 25. јануар 2017. године.  Све информације везано за Конференцију могу се добити у Удружењу инжењера Београда тел: 064/3390-578, uib_beograd@ptt.rs, vesnazlatanovic@yahoo.com  

Конференција ће бити одржана у Београду, Дом инжењера "Никола Тесла", Кнеза Милоша 9/3.      

Друго саопштење

Пријава

46. Конференција о коришћењу и заштити вода "ВОДА 2017"