Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Комисија за полагање стручног испита за обављање послова у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије

Председник:                  Алексић Милан, дипл.инж.ел.
Заменик председника: проф. др Никола Рајаковић
Члан:                             Оливера Гуџулић, дипл.инж.ел.
                                       Неда Мијатовић Бојановић, дипл.правник - испитивач општег дела
Заменик члана:            Марина Андријашевић, дипл.инж.ел.
                                       Дејан Коцић, дипл.правник, испитивач општег дела           

Испитивачи – ментори:

        Шкундрић Војислав, дипл.инж.ел.
        мр Јаковљевић Александар, дипл.инж.маш.

       Петровић Небојша, дипл.инж.ел.
       Анђелковић Драган, дипл.инж.ел.

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs