Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 5/2021
година LXXVI No. 5 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова 

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"  

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ  

1. ИВАН ПЕШИЋ, МИЛОШ ПЕТРОВИЋ, ВЕСНА РАДОЈЕВИЋ

 Утицај параметара синтезе на механичка својства нанокомпозита ПММА- максени

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

 2. ЗДЕНКА ПОПОВИЋ, ЛУКА ЛАЗАРЕВИЋ, МИЛИЦА МИЋИЋ, ЉИЉАНА БРАЈОВИЋ

Кодирање шинских дефеката према ИРС 70712

3. МАРКО МИЛОСАВЉЕВИЋ, МИЛИЦА ДОБРИЧИЋ

Урбана регенерација индустријске зоне у Смедереву -компаративна анализа  

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

 4. ДРАГАНА НИШИЋ, УРОШ ПАНТЕЛИЋ, НИКОЛЕТА АЛЕКСИЋ, НЕДА НИШИЋ

Класификација депонија рударског тпада према законској регулативи у Србији
5. МИЛИЦА СТЕПАНОВИЋ, ДРАГОЉУБ БАЈИЋ, АЛЕКСАНДАР АВРАМОВИЋ, МИЛАН ТУЦАКОВИЋ,

СТЕФАН ШИКМАН

Хидродинамичке карактеристике изворишта подземних вода Кључ“ у Пожаревцу  

МАШИНСТВО 

 6. БРАНИСЛАВ ПЕТРОВИЋ, МИЛАН ГОЈАК

Процена одрживости енергетских система са обновљивим изворима енергије применом ексергијске анализе животног циклуса

7. СЛОБОДАН ТАБАКОВИЋ, САША ЖИВАНОВИЋ, МИЛАН ЗЕЉКОВИЋ, ЗОРАН ДИМИЋ

Конфигурисање нове дукационе машине алатке на бази механизма са хибридном кинематиком

8. БРАНИСЛАВ МИЛЕНКОВИЋ, МЛАДЕН КРСТИЋ

Marine Predators’ Algorithm: Application in Applied Mechanics

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

9.  SURENDRA KUMAR GUPTA, AMIT BAGE, MILKA POTREBIĆ, LAKHINDAR MURMU

Ultra-Wideband Slot - Loaded Planar Antenna for Future 5G Millimeter Wave Applications

 

САОБРАЋАЈ

10. ВЛАДИМИР ЂОРИЋ, ИВАН ИВАНОВИЋ, ДРАГАНА ПЕТРОВИЋ

Видовна прерасподела кретања у градовима Србије у току COVID пандемије

11. ИВАН ШКИЉАИЦА, ВЛАДИМИР ШКИЉАИЦА, МИРЈАНА ЖИВКОВИЋ

Методе одређивања брзине струјања воде у каналима у циљу заштите косина и дна канала од рушења

МЕНАЏМЕНT 

12. БОРИВОЈ НОВАКОВИЋ, САЊА СТАНИСАВЉЕВ, МИЛА КАВАЛИЋ, ЖОЛТ ВАШТАГ

Анализа примене савремених  концепата у аутомобилској индустрији     

13. ЖЕЉКО СТОЈАНОВИЋ, САЊА СТАНИСАВЉЕВ, МИЛА КАВАЛИЋ

Имплементација Леан у функцији оптимизације производње - проблемски оквир    

14. ВАСИЛИЈЕ ЦВИЈИЋ, НАТАША ГОСПИЋ

Креирање криптовалуте коришћењем blockchain технологије

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

15. БРАНИСЛАВА МАТИЋ, СНЕЖАНА ДЕЈАНОВИЋ, ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ

Monitoring of Urban Ambient Air Quality at Locations of Preschool and School Facilities in Serbia

16. БИЉАНА МАЉУГИЋ, ДЕЈАН ЂОРЂЕВИЋ, ДРАГАН ЋОЋКАЛО

Систем управљања квалитетом и конкурентност  савременом пословном окружењу: преглед литературе и пословне праксе

17. МИЛИЦА ЂЕКИЋ, GYULA MESTER

Understanding Cyber Technologies in a Physical Way

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs