Ћирилица  ·  Latinica  ·  English


Збирка прописа из рударства у Републици Србији

У издању Савеза инжењера и техничара Србије штампана је нова „Збирка прописа из рударства у Републици Србије“.
Намера издавача је била да читаоцима, посебно онима који припремају стручни испит предвиђен Законом о рударству, као и свима који раде на експоатацији минералних сировина и свакодневно се сусрећу са тим прописима, понуди у једној књизи све важније прописе које треба да познају.
Осим новог Закона о рударству, донетог 2006. године, збирка садржи и подзаконска акта предвиђена тим Законом.
С обзиром да се у рударству у великој мери примењују и прописи из области заштите на раду и заштите од пожара у збирци су и пречишћени текстови Закона о безбедности и здрављу на раду и Закона о заштити од пожара, као и неколико подзаконских аката из ове области.
Како је збирка превасходно намењена лицима која спремају стручни испит, у њој је и Правилник о условима, начину и програму полагања стручних испита при експлоатацији минералних сировина.


 


Све информације, везано за куповину Збирке, могу се добити на тел: 011/3230 067, 011/3237 363
Такође лица која полажу стручни испит из области геологије, Збирку прописа из геологије Републике Србије, могу купити на истој адреси.
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs