Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

OBELEAVANJE JUBILEJA 140 godina SAVEZA INENJERSKIH ORGANIZACIJA i ODRAVANJE PRVOG KONGRESA INENJERA SRBIJE

31.01.2008.G. SAVA CENTAR

Uz prisustvo preko 400 delegata i gosti, u centralnoj sali Sava Centra, 31. januara 2008, odrana je sveanost povodom jubileja 140 godina Saveza i Prvi Kongres inenjera Srbije u novoj dravi. Skup je otvoren uz nacionalnu himnu Boe pravde prelepim glasom solistkinje deijeg hora arolija, pod rukovodstvom naeg priznatog umetnika i autora mnogih pesama koje su nas proslavile kako u zemlji, tako i irom sveta, gospoice Leontine Vukomanovi,

Sveanost i Prvi Kongres inenjera Srbije odrani su pod pokroviteljstvom SANU - Srpske akademije nauka i umetnosti. Predsednik, na uvaeni akademik i zasluni lan Saveza, prof. dr Nikola Hajdin, svojim pozdravnim govorom otvorio je navedene skupove, poeleo uspean rad, meusobnu saradnju Akademije i Saveza u narednom periodu i pozdravio sve prisutne.

Mr Branislav Vujinovi, u svojoj pozdravnoj rei, posebno se obratio i poeleo dobrodolicu gostima iz zemlji i inostranstva i delegatima Prvog Kongresa.

Pored delagata i gostiju iz zemlje, svaanosti i Kongresu prisustvovali su predsednici srodnih institutcija i asocijacija iz Grke, Bugarske, Rumunije, Rusije, Crne Gore i Makedonije, kao i medjunarodne organizacije FEANI-Evropske federacije nacionalnih inenjerskih udruenja, ije je sedite u Briselu, a u kome je Savez inenjera Srbije punopravni lan.

U svom pozdravnom govoru predsednik Saveza inenjera i tehniara Srbije, gospodin Mr Stevan amalovi, istakao je i upoznao sve prisutne sa znaajnim strunim, istorijskim i drugim dogaajima i sadrajima Saveza inenjera i inenjerskih organizacija Srbije, koje do dananjih dana uspeno opstaju i razvijaju se, evo ve 140 godina.

Predsednici srodnih asocijacija iz Evrope, posebno su pozdravili sve prisutne i poeleli uspean rad Kongresu i Savezu i njegovim lanicama u narednom periodu, sa eljom da doe do uspenije meusobne saradnje na odreenim zajednikim sadrajima. Tom prilikom su predsedniku i generalnom sekretaru Saveza mr Stevanu amaloviu i mr Branislavu Vujinoviu uruli prigodne poklone, kao izraz prijateljstva i zahvalnosti na ukazanoj asti da prisustvuju ovom velikom i znaajnom jubileju.G-din Droulias Iraklis,
generalni sekretar Tehnike komore Grke


akademik prof. dr Vasil Sgurev,
predsednik FNTS Bugarska


prof. dr Aleksandar Dimitrov,
predsednik Inenjerske institucije Makedonije


akadimik Yury Gulyaev predsednik RUSEA,
g-din Vladimir Sitsev, generalni sekretar RUSEA


prof dr Mihai Mihaita,
predsednik AGIR, Rumunija

 


prof. dr Miodrag Bulatovi,
predsednik Saveza inenjera Crne Gore

Uesnike skupa je u svom govoru pozdravio i predsednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, prof dr Sran Stankovi.

U okviru sveanosti uruen je jedan broj najviih priznanja Saveza, i to:

- Zlatna plaketa IT, kao najvie priznanje za izvanredne rezultate, doprinos i zasluge u razvoju i unapreenju privrede, nauke, tehnike, tehnologije i obrazovanja i inenjersko tehniarske organizacije Srbije, koju je dobio mr Stevan amalovi, predsednik Saveza i istu je dobitniku uruio mr Branislav Vujinovi, generalni sekretar Saveza.

- Za dugogodinju saradnju, unapreenje poslovanja i meusobno razumevanje dodeljene su Povelje Saveza povodom 140 godina, i to:

SANU Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, koju je primio predsednik SANU, akademik prof. dr Nikola Hajdin;

Rektoratu univerziteta u Beogradu, koju je primio prorektor prof. Dr Duan Teodorovi;

Ministarstvu nauke Republike Srbije, koju je primio pomonik ministra dr Aleksa Zejak, koji se i zahvalio ukazujui na neophodnost produbljivanja saradnje izmeu Saveza i nadlenih ministarstava

Ministarstvu za infrastrukturu Republike Srbije;

Ministarstvu rudarstva i energetike Republike Srbije;

Privrednoj komori Beograda, koju je primio predsednik komore mr Milan Jankovi

Privrednoj komori Srbije, koju je primio predsednik komore mr Milo Bugarin;

Posebno su uruene diplome  Poasnog lana SITS , za doprinos u saradnji izmeu meunarodne organizacije FEANI i Saveza inenjera i tehniara Srbije:

- Philippe Wauters, generalnom sekretaru FEANI;

- Christos Sinanis, lanu Izvrnog odbora FEANI i Tehnike komore Grke;

Posle sveanosti odran je Prvi Kongres inenjera Srbije, na kome je prezentirano 6 struno naunih radova, i to:

- Prof. arh. Milan Lojanica, dopisni lan SANU
Arhitektura i urbanizam u naem vremenu

- Prof. dr Duan Teodorovi, prorektor Univerziteta u Beogradu
Reforma visokog obrazovanja

- Mr Philippe Wauters, generalni sekretar FEANI Evropska federacija nacionalnih inenjerskih udruenja
FEANI i aktivnosti

- Milo Bugarin, predsednik Privredne komore Srbije
Poljoprivreda Srbije u tranzicionom periodu

- Prof. dr Branislav Todorovi, predsednik drutva KGH
Toplotna energija u graevinskim objektima usmeravanje i kontrola

- Prof. dr Radomir Foli, predsednik JINA inenjerske akademije
Stanje i perspektive zemljotresnog inenjerstva

Svi gosti i delegati dobili su Monografiju Saveza tampanu povodom jubileja 140 godina

01.02.2008.g. SVEANA SALA DOMA INENJERA SRBIJE

Drugi dan Kongresa odran je 01. februara u sveanoj sali Doma inenjera Srbije i zapoeo je otkrivanjem spomen ploa Emilijanu Josimoviu, prvom predsedniku  Tehniarske druine . Spomen plou je otkrio potpredsednik Saveza inenjera Srbije, dr Igor Mari, koji se obratio prisutnim delegatima, reima zahvalnosti prvom predsedniku i rodonaelniku savremenog urbanizma u Srbiji.

Spomen plou posveenu Milou Saviu, najveem donatoru za izgradnju Doma inenjera, koji je bio i ministar graevine Kneevine Srbije, gradonaelnik Beograda i uspeni privrednik, otkrio je generalni sekretar mr Branislav Vujinovi, uz rei velike zahvalnosti i potovanja, sa porukama, da uvamo lik, delo i uspomenu na mnoge zasluene pojedince iz prolosti.

U radnom delu drugog dana Kongresa razmatrane su teme vezane za rad, aktivnost i budui razvoj SITS-a i lanica, sa posebnim osvrtom na novi Zakon o udruenjima. Izlaganje o ovoj problematici podneo je generalni sekretar mr Branislav Vujinovi, nakon ega se razvila diskusija u kojoj je uestovao vei broj delegata, koji je dao svoje predloge i sugestije.

U drugom delu rada izvreno je uruivanje dodeljenih priznanja, na osnovu odluka organa Saveza.

Priznanja su uruili mr Stevan amalovi, predsednik i mr Branislav Vujinovi, generalni sekretar Saveza, i to:

Povelje za Najbolju IT Organizaciju Srbije uruene su:

Povelje za Najbolju IT publikaciju Srbije uruene su:

Priznanje za Poasnog lana SITS za dugogodinje uspeno angaovanje na ostvarivanju ciljeva i zadataka inenjerske organizacije Srbije, urueno je sledeim dobitnicima:

 1. Milo Galebovi
 2. Predrag Giri, dipl. in. ma.
 3. Stojan Dini, dipl. in. gra.
 4. prof. dr Nenad aji, dipl. in. ma.
 5. Nada Jevevi, dipl. in.
 6. prof. dr Larisa Jovanovi, dipl. in.
 7. prof. dr Branka Jordovi, dipl. in.
 8. prof. dr Dragutin Kneevi, dipl. in. ma.
 9. Trajko Milovi, in. el. teh.
 10. prof. dr Mihailo Muravljov, dipl. in. gra.
 11. Slobodan Nini, dipl. in. ma.
 12. dr Slobodan Otovi, dipl. in. gra.
 13. Boko Paanski, ma. teh.
 14. prof. dr Duan Simi, dipl. in. ma.
 15. mr Zorica Stanii, dipl. in. tehnolog.
 16. Branko Toi,
 17. prof. dr Predrag Cagi, dipl. in. arh.
 18. Bogdan Bogdanovi

Priznanje za Zaslunog lana SITS za uspeno angaovanje i ostvarene rezultate u inenjerskoj organizaciji Srbije, urueno je sledeim dobitnicima:

 1. Momilo Bikicki, dipl. in. gra.
 2. prof. dr Vladan Joldi,
 3. mr Aleksandar Kekovi.
 4. doc. dr Miljko Koki, dipl. in. ma.
 5. prof. dr Kazimir Kurij, dipl. in. gra.
 6. Nikola Kleut, dipl. in. ma.
 7. Ilija Kovaevi, dipl. in. ma.
 8. dr Saa Mileti, dipl. in.
 9. prof. dr Miloje Milojevi, dipl. in. gra.
 10. dr Vlastimir Nikoli, dipl.in.
 11. ivojin Perii, dipl. in. ma.
 12. Ninoslav Petrovi, dipl.in.gra.
 13. doc. dr Duan Prodanovi, dipl.in. gra.
 14. prof. dr Miodrag Stojiljkovi, dipl. in. ma.
 15. mr Stamenko Uroevi, dipl. in. saob.
 16. Dragan Anelkovi, dipl. in. geodezije

Prvi Kongres inenjera i inenjerskih organizacija Srbije zaven je sveano uz Tradicionalni inenjerski bal u prelepom ambijentu restorana AEROKLUB.

Veliki broj uesnika, delegata, domaih i stranih gostiju usmeno, pismeno i putem e-mail uputio je estitke rukovodstvu i strunoj slubi Saveza na uspenoj organizaciji sveanosti obeleavanja 140 godina Saveza inenjerskih organizacija Srbije i Prvog Kongresa inenjera Srbije i zahvalio se na gostoprimstvu.
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs