Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Семинар "Шта има ново у еврокодовима-обавезним стандардима за пројектовање грађевинских конструкција"

Друштво за испитивање и истраживање материјала и конструкција Србије у сарадњи са Грађевинским факултетом Универзитета у Београду и Друштвом грађевинских конструктера Србије организује семинар "Шта има ново у еврокодовима-обавезним стандардима за пројектовање грађевинских конструкција".

Семинар се одржава у свечаној сали Грађевинског факултета 12.05.2023. године.

Крајем 2019. донет је нови Правилник за грађевинске конструкције у Србији, којим се уводи примена Еврокодова у свим областима конструктерства. Након 18 месеци паралелне примене, стари правилници и стандарди коришћени за пројектовање грађевинских конструкција више нису у употреби и од априла 2022. обавезна је примена искључиво Еврокодова. Еврокодови су   конзистентан систем европских стандарда за конструкције који доноси значајне новине, и који је праћен одговарајућим стандардима из области грађевинских материјала и извођења конструкција. Семинаром су обухваћени сви Еврокодови за конструкцијe, осим Еврокода 1 који се односи на дејства, односно оптерећења и Еврокода 9 за алуминијумске конструкције, које немају велику примену у нашој земљи. Предавања држе угледни универзитетски наставници из Београда, Ниша и Новог Сада.


Програм семинара

9.00 - 10.00 – Пријављивање учесника
10.00 - 12. 00 – Први блок предавања
1. Еврокод – Основе пројектовања конструкција, проф. др Златко Марковић
2. Еврокод 2 – Пројектовање бетонских конструкциja, в.проф . др Ненад Пецић
3. Еврокод 3 – Пројектовање челичних конструкцијa,  в. проф. др Јелена Добрић

  12.00 - 12. 30 – пауза
  12. 30 - 14. 00 – Други блок предавања
  4. Еврокод 4 – Пројектовање спрегнутих конструкција од челика и бетонa, в .проф. др Милан Спремић
  5. Еврокод 5 – Пројектовање дрвених конструкција, в . проф. др Иван Глишовић
  6. Еврокод 6 – Пројектовање зиданих конструкција, доц. др Радован Цветковић
 14 : 00 - 14:15 – пауза за кафу
 14:15 - 15.30 – Трећи блок предавања
  7. Еврокод 7 – Геотехничко пројектовање, доц. др Вељко Пујевић
  8. Еврокод 8 – Пројектовање сеизмички отпорних конструкција, проф. др Ђорђе Лађиновић
 
Све информације могу се добити у ДИМКС Кнеза Милоша 9/1 Београд  тел: ( 0 ) 11 32 30 357; ( 0 ) 11 32 42 589; 066 803 77 84 Е - mail: office @dimk.rs 
 
 

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs