Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Симпозијум Друштва грађевинских конструктера Србије

Симпозијум Друштва грађевинских конструктера Србије биће одржан од 13. до 15. маја 2021. године у Хотелу "Извор" у Аранђеловцу.

Симпозијум ДГКС је традиционално место окупљања грађевинских инжењера на коме се сумирају резултати остварени у претходне две године, најављују важни догађаји и пројекти и даје преглед тренутних достигнућа у науци, истраживању и конструктерској пракси. На Симпозијуму ће бити приказана најзначајнија конструктерска остварења из области пројектовања, одржавања и рехабилитације грађевинских објеката. Посебна пажња биће посвећена актуелним изменама техничке регулативе у Србији, с обзиром да се очекује усвајање новог правилника за грађевинске конструкције, базираног на примени европских стандарда-еврокодова. Значајно повећање обима посла у сектору грађевинарства, утицаће да посебан простор на симпозијуму буде посвећен презентацији домаћих и светских искустава, вештина и сазнања која се користе у савременом грађењу, одржавању и рехабилитацији конструкција. Традиционално акцентоваће се достигнућа на пољу развоја и примени савремених материјала, технологија грађења и информационих и БИМ технологија. Предвиђено је и упознавање стручне јавности са резултатима најновијих теоријских и експерименталних истраживања која су од интереса за грађевинску струку.

Поступак рецензије радова је завршен и тренутно је у припреми књига радова. Уколико желите да учествујете на Симпозијуму, а до сада се нисте регистровали, то можете учинити преко сајта ДГКС, односно путем линка http://dgks.grf.bg.ac.rs/seminar_prijava.php?lang=sr

Осим могућности учешћа на Симпозијуму у хотелу "Извор" и добијања целокупног материјала, плаћена котизација укључује и добијање линка путем кога ће се омогућити излагање и слушање радова на Симпозијуму, за оне који не буду у могућности да дођу у хотел "Извор".

  За све информације можете контактирати Друштво грађевинских конструктера Србије dgks@grf.bg.ac.rs .

САЈТ ДГКД
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs