Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Презентација резултата УПАС пројекта
"Законодавни оквир у функцији развоја зелене инфраструктуре"

Презентацијa резултата пројекта, Удружења пејзажних архитеката Србије, под називом "Законодавни оквир у функцији развоја зелене инфраструктуре" биће одржана у четвртак 28.11.2019. са почетком у 17:00h.

У оквиру презентације биће представљени резултати анкете, која је спроведена међу заинтересованим стручњацима, током септембра и октобра 2019. године. Такође ће бити представљени и резултати рада Радне групе УПАС и публикација настала као резултат пројекта.

Пројекат је подржало Министарство заштите животне средине Републике Србије.

Циљ пројекта је био да подстакне стручњаке на размишљање о зеленој инфраструктури ради конципирања елемената садржаја потенцијалне законске регулативе и стратегије о зеленој инфраструктури. Уколико би се стратегија и регулатива израдиле и усвојиле у Србији, био би озваничен појам зелене инфраструктуре и учињен подстицајни корак за њен развој. Развој концепта зелене инфраструктуре има за циљ унапређење животне средине, пре свега кроз утицај зелених мрежа и зелено-плавих коридора на микроклиму и топоклиму, на квалитет ваздуха, на очување квалитета воде и порозности земљишта, на биолошку разноврсност, на амбијент, на стварање бољих услова за рекреацију становника итд.

Презентација резултата пројекта биће одржана у Дому инжењера Србије, Кнеза Милоша број 7, у сали на трећем спрату.

 

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs