Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Одржана X Научно - стручна конференција са међународним учешћем "Планирање, интереси, заштита простора и животне средине"

 

X НАУЧНО - СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ "ПЛАНИРАЊЕ, ИНТЕРЕСИ, ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ"  одржана је 14. децембра 2018. године У Београд, у сали Дома   инжењера “Никола Тесла“, у улици Кнеза Милоша 9/III.

Конференција је одржана под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Србије и Саобраћајног института ЦИП уз подршку Инжењерске коморе Србије.

Повод за организацију скупа је потреба за приказом досадашњег искустава у домаћој и међународној пракси у области планирања, пројектовања, изградње и потреба за едукацијом и бржом имплементацијом наше законодавне регулативе и регулативе ЕУ.

Мотив одржавања научно-стручне конференције је актуелно стање у области планирања, пројектовања и изградње, полазећи од тога да је планирање простора угрожено све већим учешћем приватног и корпоративног интереса и да поред њиховог учешћа у давању  упутства и налога носиоцима израде планова постоји и велико учешће одговарајућих органа на локалном и републичком нивоу. Важно је рећи и да се често не примењује економија у планирању, да се не поштују предлози стручних решења носиоца израде планова и да се гасе институције на свим нивоима које се баве планирањем простора, тако да је општи утисак да се органи  у администрацијама на свим новоима баве планирањем простора.

Циљ ове научно-стручне конференције је, да се укаже да је планирање, пројектовање и изградња објеката од јавног интереса, у великој опасности да је у већини случајева  у грожен просторни и културни идентитет, природни простор, ресурси,  будући развој и остало. Циљ је да се дају предлози за унапређење стања првенствено у области  образовања кадрова, надлежних институција,  учешћа јавности, прописа, технологија  материјала,   локалне самоуправе и НВО.

Концепт скупа је подразумевао сагледавање стања и проблематике кроз излагања аутора, дискусију и размену мишљења, расправу по IV тематске области и доношење предлога закључака за решевање насталих проблема. Тематске области разматране на конференцији су: Планирање, прописи, израда и спровођење планова, последице и проогнозе и примери из праксе; Аспекти заштите простора и животне средине у планирању; Едукација и учешће јавности и Млади истраживачи са приказом радова студената Архитектонског факултета Универзитета у Београду, класе в.проф. др Драгане Васиљевић-Томић, диа,  на изложби и презентацији.

Конференцији Удружења су присуствовали председник СИТС-а др Игор Марић и генерални секретар, проф. др Часлав Лачњевац  и представници институција.

Свечано отварање Конференције је почело излагањем председника Удружења инжењера Београда п роф. др Весн е Златановић-Томашевић, диа , уводним излагањем о историјату рада Савеза инжењера и техничара Србије поводом прославе 150 година, и доделом захвалница институцијама- колективним чланицама Удружења, дугогодишњим сарадницима Удружења и доделом захвалница и повеља  дугогодишњим  индивидуалним члановима Удружења.

Захвалнице су додељене: Министарству просвете, науке и технолошког развоја Србије,  Јавном предузећу „Електропривреда Србије“, Београд,  Привредном друштву  „Термоелектране Никола Тесла д.о.о.“ Обреновац,  Градском заводу за јавно здравље, Београд, Секретаријату за заштиту животне средине, Београд, Вујанић Владети, дипл.инж.геол, председнику Удружења инжењера Београда у периоду од 1998. године до краја 2009. године, проф. др Златановић-Томашевић Весни, дипл.инж.арх. председнику Удружења инжењера Београда од 2009. године. Повеље су додељене: Божовић Браниславу дипл.инж.геол. и дугогодишњем члану Удружења, мр  Стевановић Новици, дипл.инж.грађ, потпредседнику Удружења инжењера Београда, доц. др Гајић Ранки, дипл инж.арх, члану Управног одбора Удружења и др Вукић Марији дип.инж.техн, члану Суда части Удружења.

Скупу је присуствовало преко 50 стручњака из земаља из окружења, као и студенти Архитектонског факултета Универзитета у Београду.

Радни део скупа се одвијао у оквиру преподневних и послеподневних презентацији радова, по тематским областима. Своје реферате на Конференцији су презентовали стручњаци из Академије архитектуре Србије, Инжењерске академије Србије, Архитектонског  факултета Универзитета у Београду,  Архитектонског факултета Универзитета у Подгорици, Саобраћајног факултета Универзитета у Београду, Шумарског факултета Универзитета у Београду, Пољопривредног   факултет Универзитета   у Новом Саду,   Универзитета „Унион-Никола Тесла“ у Београду, Факултета за инжењерски менаџмент и Школе националне одбране, Унивезитета одбране у Београду, Српске краљевске академије инвестиционих наука, Првог института пејзажно-архитектонско-урбанистичког градитељства Србије, Министарства   здравља РС, Института за путеве а.д.-Завода за геотехнику, Института ИМС, Београд, Саобраћајног института ЦИП д.о.о, Републичког   геодетског   завода   Београд, РЦ СИТС-а,  Београд,   ЈКП "Зеленила  Београд",   ЈКП "Београдског  водовода и канализације",   Клиничког  центра Србије, ВБШАС, Београд, FSOM, Београд.

Излагања  и презентације радова је пратила одговарајућа стручна расправа, што  је учесницима омогућило  да се детаљније упознају са проблематиком обрађеном у презентованим радовима.

Сви радови,   презентовани на Конференцији Удружења, су публиковани у оквиру Зборника радова са ЦД-ом. Овогодишњи скуп је био значајан јер је одржан са већим бројем учесника и бољим,  квалитетнијим   и садржајнијим  радовима.

 

                                                                                                  Председник Удружења инжењера Београда

                                                                           Проф. др Весна Златановић - Томашевић, диа

 

Галерија слика

   
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs