Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Неке важније активности Развојног центра СИТС у првој половини 2018. године везане за приступне  преговоре Србије са Европском унијом

У важније активности Развојног центра СИТС у првој половини 2018. године везане за приступне  преговоре Србије са Европском унијом спадају:

1.  Корпоративна конференција: "Образовање у Србији – послови за будућност" – Европски модели

Конференцију је организовао Европски покрет у Србији (ЕПуС). Одржана је 12.04.2018. у Аероклубу, Узун Миркова 4, Београд.

Конференцију је отворила Сузана Грубјешић, генерални секретар ЕПуС. Уводничари су били Ана Брнабић, председница Владе Републике Србије, и Аксел Дитман, амбасадор СР Немачке у Србији.

Конференција је обухватила три панела:

  ПАНЕЛ 1: Европски модели образовања – примери добре праксе;

  ПАНЕЛ 2: Образовни системи у Србији из перспективе компанија;

  ПАНЕЛ 3: Дигитализација и реформа образовног система у Србији.

У ПРИЛОГУ 1 дата је агенда Конференције.

Данашње генерације основаца, средњошколаца, па и студената, морају да буду спремне да у току своје радне каријере промене већи број занимања. Многа данашња занимања нестаће у нарадних неколико година. Појавиће се нека нова. О некима, посебно оним која ће се појавити у даљој будућности, се сада код нас и не размишља. Важно је припремити се за ову блиску и даљу будућност. А у темељу припрема је сачињавање адекватог и флексибилног система образовања.

Повезујућа нит Корпоративне конференције био је дуални систем образовања, чије темеље је дала Немачка (видети Прилог 2). Да ли је дуални систем образовања добитна комбинација за будућа занимања? Велики број стручњака који се баве (будућим) образовањем је за, али има значајних ауторитета који указују и на одређене недостатке овог система (погледати нпр: http://ftp.iza.org/dp10298.pdf ). Зато дуални систем образовања не би требало прихватити без резерве. Треба га прилагодити захтевима модерних технологија, постојећих и оних у развоју, и стално га унапређивати у складу са овим захтевима. Дакле, дуални систем образовања мора пре свега да обезбеди солидна базна знања за прихватање будућих знања која ће захтевати будућа занимања. Ово посебно истичемо, јер се у Србији лако одушевљавамо новим приступима, не сагледавајући темељно добре и лоше стране тих приступа.

Када се неко данас опредељује за неко занимање требало би претходно да сагледа, бар у основном, каква нас нова занимања очекују у блиској (5-10 година) и даљој будућности (за 25 година). Сугеришемо да родитељи, ученици/будући студенти  нпр. погледају путоказе дате у документима:

& ПРИЛОГ 3,

& https://www.careerplanner.com/Career-Articles/Top_Jobs.cfm   и

& http:// www3. weforum. org/ docs/ WEF_ Future_ of_ Jobs. pdf .

Укратко, при избору будућег занимања треба поштовати формулу:

Образовање + Технологија = Будућност

У свом уводном говору председница Владе Србије Ана Брнабић истакла да ће од 1. септембра ове године у свим школама у оквиру формалног система образовања бити уведени рачунари и брзи интернет за шта је обезбеђено 70 милиона евра. Такође је истакла ће за пар година читав систем формалног образовања у Србији у потпуности да користи дигиталне образовне материјале по чему би се Србија придружила развијеним земљама у ЕУ. Да би се ово остварило требало би да неколи хиљада наставника прође кроз адекватно образовање. По нашем мишљењу то може да буде највећи проблем за остваривање ових амбициозних планова. Јер, поред неопходног основног знања које треба ови наставници да поседују у области ИТ технологија, неопходно је ове наставнике и адекватно наградити, према чувеном принципу "шаргарепе", који је дијаметрално супротан од код нас донедавно владајућег принципа "нико не може тако мало да ме плати, колико мало ја могу да радим" (овај принцип неки убрајају у српске мудрости/изреке/синтагме!). Зашто "донедавно", када се са њим често срећемо у пракси. Па зато што у већини наших у скорашње време отворених "иновативних" предузећа, а и у већини великих трговинских ланаца влада принцип "нико не може тако мало да ме плати, колико много, дуго и предано ја могу да радим". Дакле, у већини наших организација нема ни помена о примени принципа водећег међународног стандарда за друштвено одговорно пословање SA 8000:2014 ( The SA8000 ®  Standard  is the leading social certification standard for factories and organizations across the globe) . Његов пандан је ISO 26000 – Guidance on social responsibility ( SRPS ISO 26000:2011 – Uputstvo o druš tvenoj odgovornosti), али се организације не могу према њему сертификовати.

Председница је говорила и о будућим занимањима у светлу нових технологија.

У свом уводном говору немачки амбасадор Аксел Дитман похвалио је премијеркин говор оценивши га као визионарски. Нагласио је да он неће као премијерка говорити о роботици и сличним стварима, јер Србија нема индустрију за такве ствари, већ о резулататима пројекта "Реформа средњег стручног образовања у Србији" ,  који је, уз подршку немачке организације GIZ ( Deutsche Gesellschaft fü r internationale Zusammenarbeit) и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије , започет у априлу 2013. године, и који је имао за циљ да се обезбеде предуслови за кооперативно (дуално) образовање у трогодишњим занатско-техничким профилима, усклађено са потребама тржишта. Истакао је да је пројекат кроз дуално образовање у образовним профилима попут бравара, вариоца, кројача и аутомеханичара , и уз учешће 75 компанија, дао добре резултате, и да је већина ђака нашла запослење у року од месец дана у  компанијама у којима су стицали практична знања.

Роналд Зелигер, генерални директор Хемофарма, један од панелиста у оквиру ПЕНЕЛА 1, истакао је да је Србија усвајањем Закона о дуалном образовању (Службени гласник РС, бр. 101/2017) трасирала пут ка бржем усвајању практичних знања у формалом систему образовања потребних привреди Србије. Посебно је истакао да је дуално образовање у великој мери заслужно за ниску стопу незапослености младих људи у Немачкој (испод 8% - у Немачкој и Аустрији; 58% - у Шпанији; 38% - у Италији; 31,2% - у Србији), и за одржавање високе конкурентности немачке привреде. Очекује да ће Србија применом система дуалног образовања у формалном систему образовања постати конкурентнија на захтевном међународном тржишту и тиме остварити и стабилнији и већи раст БДПа. Рекао је да је поносан што Хемофарм може да послужи као пример добре праксе у области високог образовања у Србији и навео као пример успешну сарадњу са Технолошко-металуршким факултетом Универзитета у Београду са којим стручњаци Хемофарма учествује у сталним побољшавањима наставних планова одређених предмета на профилу Фармацеутско инжењерство.

Као представник СИТС, овој конференцији присуствовао је руководилац Развојног центра СИТС.

2.  Парламентарни форум за енергетску политику Србије: "ЕНЕРГЕТИКА И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ – УСКЛАЂИВАЊЕ ПОЛИТИКА"

Седница Парламентарног форума за енергетску политику Србије одржана је 17. маја у Малој сали Дома Народне скупштине Републике Србије. Седница је припремљена у сарадњи са Београдским фондом за политичку изузетност, РЕС фондацијом и Фондацијом Хајнрих Бел . Седница је организована ради размена информација и искустава о међусобном утицају енергетске политике и политике климатских промена, а ради сталног унапређивања укупне енергетске ефикасности у Србији и промовисања што већег коришћења енергије из енерганата који омогућавају бољу заштиту животне средине. Другим речима, основни циљ седнице је био да се осветле могући оптимални путеви ка (еколошки) одрживој енергетици у Србији.

У ПРИЛОГУ 4 дата је агенда Седнице.

Закључено је да је знање становништва о одрживој енергетици на ниском нивоу и да основна знања о одрживој енергетици треба да се стичу већ у основној школи. Такође  је речено да као панелисте на овакве седнице треба доводити што више експерата са практичним знањима. Поред тога, уочено је да подаци који се користе у излагањима појединих панелиста често нису проверени на одговарајући начин. Еклатантан је пример предавање: "Употреба биомасе у енергетске сврхе". Речено је да имамо велике резерве за производњу дрвеног пелета. Међутим ова констатација је била заснована на погрешном податку о количини дрвене масе која се користи као енергент. Узет је податак о легалном промету дрвене масе, а он у Србији износи око 20% од укупног промета, преосталих 80% је у нелегалном промету. Другим речима, Србија је на ивици да почне да једе основну супстанцу што се тиче шума. У Србији је на делу неодговорно коришћење шумских ресурса, што може да доведе до катастрофалних еколошких последица. Такође, предавање: "После угља": Енергетска заједница и енергетска транзиција је окривило угаљ, као енергент, за великог кривца за еколошка загађења и сугерисано је да угаљ што пре треба заменити са другим енергентима. Са овим можемо да се сложимо када се угаљ користи у индивидуалним домаћинствима. А шта је са термоелектранама на угаљ? Шта ту може да се понуди као решење да термоелектране не буду велики еколошки загађивачи? Па, рецимо, треба развити и применити филтре димних гасова засноване на модерним технологијама и вештачкој интелигенцији, и развити и применити, на науци заснована, савремена решења за оптимално сагоревање угља у великим ложиштима. Некада је српска наука била водећа у овим областима.

Као представник СИТС, овој конференцији присуствовао је руководилац Развојног центра СИТС.

3.  Заједничка седница две радне групе Националног конвента о ЕУ (НКЕУ) за Поглавље 27 и Поглавље 15: "Алтернативна технолошка решења у сектору енергетике у контексту утицаја климатских промена и загађења у Србији"

Седница је одржана 29. маја у Зеленом салону Народне скупштине Републике Србије у улици Краља Милана бр. 14 у Београду.

Агенда седнице дата је у ПРИЛОГУ 5. Поздравне говоре одржали су и Александар Весић, помоћник министра у Министарству заштите животне средине, и Мирјана Дреновак Ивановић, чланица преговарачког тима за Поглавље 27.

На Седници је најављено оснивање Радне групе НКЕУ за транспорт (Поглавље 14 – Транспортна политика). Имајући у виду је транспорт представља крвоток сваке државе, око 10% укупне легислативе ЕУ обухватају правни прописи који се односе на транспортну политику и који су сачињени ради решавања проблема у оквиру транспортног система у ЕУ. НКЕУ ће оснивањем ове радне групе допринети решавању не малих проблема (нпр. увоз половних аутомобила, често старијих од 15 година) у овој важној области.

СИТС ће имати свог представника у овој радној групи НКЕУ.

Као представник СИТС, овој конференцији присуствовао је руководилац Развојног центра СИТС.

4.  Енергетске перспективе и Србија економски и политички изазови у нафтно-гасном сектору и алтернативе

Панел дискусија "Енергетске перспективе и Србија", у организацији Фондације Фридрих Еберт (Friedrich  Ebert)  одржана је 12. јуна у ENVOY Конференцијском центру у улици Господар Јевремова 47, Београд.

Агенда Панел дискусије дата је у ПРИЛОГУ 6.

С обзиром на оно што су излагали панелисти, адекватнији назив Панел дискусије би био: Енергетске перспективе и Русија, или још боље: Енергетске перспективе и Гаспром.

Запажено је веома професионално излагање панелисте Александра Ковачевића из Оксфордског института за енергетске студије. Присутне је, поред осталог, упознао и са познатом чињеницом (за већину присутних непознатом) да ће гасне термоелектране давати јефтинију електричну енергију од термоелектрана које покреће лигнит. Дакле, редовно и адекватно снабдевање гасом Србије је од стратешког значаја. А о томе се није баш много дискутовало на овој панел дискусији.

Као представник СИТС, овој панел дискусији присуствовао је руководилац Развојног центра СИТС.

Прилог 1
Прилог 2
Прилог 3
Прилог 4
Прилог 5
Прилог 6
 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs