Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Предавање "Развој мобилних комуникационих система пете генерације"

У организацији Одељења за саобраћај, Инжењерске академије Србије у петак 30. марта 2018. године са почетком у 12 часова, проф. др Зоран Бојковић  редовни члан Академије одржаће предавање на тему "Развој мобилних комуникација система пете генерације".

Данашње друштво карактерише велики пораст обима и просторне густине телекомуникационог саобраћаја у условима великих улагања и технолошког развоја. У односу на постојеће мреже, корисници захтевају далеко веће протоке података као и веће капацитете. У широком спектру захтева, налази се успостављање узајамне конекције ограниченог броја интелигентних уређаја, као и врло кратко време одговора на позив. С друге стране, окружење је хетерогено, користи се више различитих технологија, слојевите мреже, уређаји са различитим корисничким интерфејсима. У таквој средини, препознати су захтеви корисника који се групишу на више различитих начина: према типу корисника, системима, сервисима, управљању мрежом, пословним потребама.

Развој и примена система мобилних мрежа пете генерације (5G)  фокусирани су на потребе оператора, као и нове пословне моделе, све у смислу додатних услуга за крајњег корисника. Разуме се, ту се подразумевају још и неограничени приступ информацијама и приступ података на сваком месту у било које време. У поређењу са постојећим мрежама, захтева се 10 пута већи проток података и 1000 пута већи капацитет. 

После приказа развоја бежичних технологија и истраживачких активности, у првом делу овог предавања говори се о процесу 5G  стандардизације. При томе, партнерски пројекат 3ГПП, који је почео марта 2015. године, представља један од најзначајнијих процеса у овој области у свету, јер узима у обзир основне задатке из блиске будућности, као што су: развој нових технологија за повећање капацитета радио мреже, одређивање квалитета сервиса и параметре који карактеришу изворе саобраћаја, управљање и оптимизацију коришћења ресурса радио мреже. У другом делу предавања систематизују се предности које доноси 5Г технологија као што су: широки двосмерни пропусни опсег и висока резолуција, интерфејс за тарифирање, масивни протоци (Gb/s) у емитовању (broadcasting) управљање пропусним опсегом са удаљене локације, конективност.

Трећи, завршни део, даје приказ студије случаја 5G мобилних система са становишта технолошких захтева и апликација.

Предавање се одржава у Дому инжењера Србије, Кнеза Милоша 7, у сали на трећем спрату. Улаз слободан.

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs