Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Одржан Стручни скуп
"Стратегија подизања квалитета уграђених цевних материјала у Србији"

Стручни скуп, у организацији   удружења стручњака и грађана "МАРКА КВАЛИТЕТА СРБИЈА- QUALITY MARK SERBIA"   одржан је 30.5.2017. године у IN хотелу, Београд.

Удружење "Марка  Квалитета Србија" је невлaдино и непрофитно удружење, основaно нa неодређено време рaди оствaривaњa циљевa у облaсти грађевинарства у Србији.

Циљеви Удружењa су:  Побољшање услова живота грађана у Србији повећањем квалитета уграђених материјала у грађевинарству , едукaцијa грађана и привреде, оргaнизовaње aктивности нa провери квaлитетa уграђених мaтеријaлa, кaо и  зaлaгaње зa промену нaвикa у погледу коришћењa грaђевинских мaтеријaлa у контексту очувaњa природних ресурсa. 

Скуп је отворио председник Удружења "МАРКА КВАЛИТЕТА СРБИЈА", Зоран М. Димитријевић, дипл. инж. грађевине, пожелевши успешан рад и плодну дискусију.  Циљ скупа је био да се размотре актуелна техничко-економска, развојна, законска и друга питања у области повишења квалитета уграђених материјала на територији Републике Србије са посебним акцентом на уграђене материјале у водоводним и канализационим системима. Скупу су присутвовали стручњаци комуналних предузећа, произвођача цевних материјала, представници организација цивилног друштва... Скупу је, као представник Савеза инжењера и техничара Србије (СИТС), присуствовао руководилац Развојног центра (РЦ) СИТС.

На скупу су изложени следећи радови:   

Потреба за непрекидним праћењем квалитета производа са посебним освртом на водоводни цевни материјал са искуствима из Аустрије, Марка Квалитета Србија.

На скупу је констатовано да ће у процесу придруживању ЕУ Поглавље  27 – Заштита животне средине бити, као што је било и свим државама у процесу приступања ЕУ, највећи изазов за Србију. Процене су да ће Србији до 2030. године бити потребно око 10,6 милијарди € да би достигла еколошке стандарде ЕУ, од чега највећи део отпада на сектор вода (5,6 милијарди €), отпад (2,8 милијарди €) и сектор индустријског загађења (1,3 милијарди €). Нпр. везано за воду за пиће, како би се постигао "европски" ниво санабдевања водом за пиће и решили проблеми везани за квалитет воде и процедних вода, капиталне инвестиције су процењене на 1,3 милијарди €. Један од важних сегмената за добијање безбедне и квалитетне воде за пиће јесте квалитет цевног материјала који ће се уграђивати при реконструкцији постојећих и изградњи нових водоводних система . Цевни материјали имају важну улогу и у канализационим системима .

Закључци скупа, на бази анонимне анкете, су:

Квалитет уграђених цевоводних материјала у Србији мора да се контролише непрекидно у току целе године, а не само приликом издавања атеста и сертификације. Потребно је разрадити модел праћења квалитета уграђених производа од производње до уградње. Као узоре користити већ уходане програме праћења квалитета у земљама које предњаче у овој обласи, као што су Аустрија, Немачка и Холандија.

Главна порука из анкета овог стручног скупа садржана је у сугестији једног од учесника који каже: "Само напред, наставити и омасовити ову активност".

Очекује се да се у будућем периоду изврше координисане акције на умрежавању произвођача цевних материјала, комуналних предузећа, приватних и државних инвеститора, пројектанта и удружења која се баве овом тематиком, а у циљу успостављања протокола и методологија за контролу и праћење квалитета цевног материјала, и побољшавања постојећих и доношење нових прописа и закона усаглашених са регулативом ЕУ и добром праксом у области праћења квалитета цевних материјала.      

  
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs