Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

ИЗВЕШТАЈИ
са састанака Заједничког тела одржаних у фебруару и марту 2017. године и извршавање потоњих активности

Састанци Заједничког тела одржани су 27. фебруара и 13. марта 2017. године у Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”.

Србија је ратификовала је Протокол о води и здрављу у априлу 2013. године. Ради преузимања заједничких мера и активности значајних за спровођење Протокола о води и здрављу, министар здравља Републике Србије је образовао Заједничко тело (ЗТ), које сачињавају представници: Министарства здравља РС, Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јобановић Батут", Министарства пољопривреде и заштите животне средине РС, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Савеза инжењера и техничара Србије – СИТС и Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља. Председник Заједничког тела је др Љиљана Јовановић из Министарства здравља РС.

1.  Први састанак ЗТ је био посвећен сумирању резултата у 2016. години  и разматрању Оквирног план рада ЗТ у 2017. години.

Такође, на овом састанку су, ради ефикаснијег и обухватнијег рада ЗТ, предложене измене и допуне састава Заједничког тела. Најважније промене су: укључивање у рад ЗТ др Наташе Ђурашиновић, именоване за председавајућег Бироа Протокола у периоду 2017-2019. године и укључивање у састав ЗТ представника Сталне конференције градова и општина.

Извештавање у оквиру Протокола - У складу са одредбама Протокола, у априлу 2016. године достављен је Заједничком секретаријату СЗО (World Health Organization-WHO) – УНЕЦЕ (United Nations Economic Commission for Europe-UNECE) трогодишњи Извештај о напретку у области водоснабдевања, санитације и хигијене у Србији.

Примена Протокола у Србији -  Завршена су 2 пројекта у којима су реализована 2 постављена циља:

  • Ситуациона анализа у сеоским срединама – Пројекат Министарства здравља, који је релизовао ИЈЗС Батут са мрежом института/завода за јавно здравље под називом "Брза процена здравствене исправности воде за пиће малих водоводних система у сеоским срединама у Србији" уз техничку подршку СЗО, финансијску подршку УНЕЦЕ и "in-kind" учешћа мреже института/завода за јавно здравље. Резултати студије су приказани 27. октобра на "Батутовим данима". Резултати истраживања су приказани и на међународној сцени: Радионица за мале водоводе у Албанији (Тирана, 29-30. септембар, 2016), четврти састанак високих представника земаља потписница Протокола у Швајцарској (Женева 14-16. новембар, 2016), Регионална радионица у Белорусији (Минск, 15-17. март, 2017). У току године очекује се издавање монографије о резултатима истраживања.
  • Ситуациона анализа WASH (Water, Sanitation and Hygiene) у школама Шумадије и Поморавља – Пројекат Министарства пољопривреде и заштите животне средине, који је релизовала Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља у 292 школе Шумадије и Поморавља, са експертским тимом из Италије, средствима Владе Италије. Анализа је презентована у марту месецу 2017.

Активности на промоцији Протокола - Реализован јер већи број активност на промоцији Протокола:

Оквирни план рада ЗТ у 2017. години.

Пројекат самопроцене стања једнаког приступа води и санитацији у Шумадији и Поморављу, на основу бодовних картица

Пројекат ће финансирати УНЕЦЕ, а Министарство пољопривреде и заштите животне средине је носилац Пројекта. Министарство је као партнера за реализацију Пројекта изабрало Регионалну агенцију за економски развој Шумадије и Поморавља, која је у Женеви 2016. године презентовала планирани начин рада. Закључено је да следећи састанак ЗТ буде посвећен приступу реализацији овог пројекта.

2.     Други састанак ЗТ је био посвећен приступу реализацији Пројекта самопроцене стања једнаког приступа води и санитацији у Шумадији и Поморављу.

На почетку седнице директор РЕДАСП представио је Пројекат кроз бодовне картице, као и методологију рада на реализацији Пројекта, након чега су чланови ЗТ донели следеће закључке:

i.    Носилац Пројекта – Министарство пољопривреде и заштите животне средине ;

ii.   Пројекат ће се реализовати у две фазе:

1. фаза – Самопроцена стања једнаког приступа води и санитацији (Score Card анализа) и

2. фаза – Израда Акционог плана (због комплексности Пројекта и потребе накнадног укључивања одређених актера/институција у процес;

iii.  За реализацију 1. фазе пројекта, Министарство пољопривреде и заштите животне средине је изабрало РЕДАСП. Територија на којој ће се спроводити Пројекат су два округа са укупно 13 локалних самоуправа: Шумадијски (7 локалних самоуправа) и Поморавски (6 локалних самоупраљва);

iv.  Чланови ЗТ ће бити укључени тако што ће координациони тим ЗТ (сачињавају га др Љиљана Јовановић, др Наташа Ђурашиновић, др Драгана Јовановић и Биљана Филиповић) и директор РЕДАСП представљати координациони тим Пројекта а тим за подршку Пројекту сачињаваће поједини чланови ЗТ и сардници РЕДАСП;

v.   РЕДАСП ће бити одговоран за извршавање задатака дефинисаних у ToR;

vi.  Напредовање Пројекта биће праћено преко WEB страна меродавних институција (Институт Батут, РЕДАСП, СИТС).

Извршавање неких договорених активности чланова ЗТ (период до 10.05.2017. године)

Чланови ЗТ присуствовали су поводом Светског дана вода:

  • Стручној конференцији "Циљеви одрживог развоја и процес животне средине и здравље", коју је организовао Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут" (одржана је 21. марта 2017. у Институту);
  • Стручном скупу "Стратешка опредељења и информационе технологије у управљању водним ресурсима", које је организовало Удружење за технологију воде и санитарно инжењерство, у сарадњи са Републичком дирекцијом за воде, Агенцијом за заштиту животне средине и РХМЗ Србије (одржан 22. марта 2017. у Републичком хидрометеоролошком заводу Србије).
  • Поједини чланови ЗТ (Небојша Вељковић, Наташа Ђурашиновић, Љиљана Јовановић, Драгана Јовановић) имали су запажена предавања на обе прославе Светског дана вода.

У првом овогодишњем броју часописа ТЕХНИКА, који издаје СИТС, објављен је рад "Анализа примене различитих приступа за обезбеђење безбедне воде за пиће" (аутор: Зоран Пендић, један од коаутора: Љиљана Јовановић).

Прихваћен је рад "Приступи за добијање безбедне воде за пиће базирани на управљању ризиком" (аутор: Зоран Пендић, коаутори: Звонко Платиша, Љиљана Јовановић, Драгана Јовановић), који ће бити презентован 26. маја 2017. године на IX Научно - стручној конференцији са међународним учешћем, коју организује Удружење инжењера Београда у сали Домa инжењера „Никола Тесла“, Кнеза Милоша 9/III. Рад ће бити штампан у Зборнику радова.

У договору са проф. др Видосавом Мајсторовићем, председником Јединственог удружења Србије за квалитет – ЈУСК, и проф. др Љиљаном Вујотић, председником ЈУСК Научно-техничког комитета за унапређење квалитета у здравственој заштити, на Међународној конвенцији о квалитету JUSK ICQ 2017 у оквиру 13. годишње Конференције поменутог комитета чланови ЗТ и сарадници Развојног центра СИТС реализоваће Тематску област: 

Заштита животне средине и Протокол о води и здрављу са следећим предавањима:

1. Марина Јањушевић Стрижак, дипл. аналит. за животну средину, мастер, ЈКП “Београдски водовод и канализација”, Београд

"Заштита водоводних система: Изазови корпоративне друштвене одговорности за водоснабдевање у Србији"

2.  др Небојша Вељковић, дипл. инж. грађ. Агенција за заштиту животне средине, Београд

"Water Safety Plan – Где смо и шта треба да радимо?"

3. Дејан Јегдић, дипл.маш.инж, Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља, Крагујевац

"Ситуациона анализа приступа здравој пијаћој води и санитацији за децу основних школа у сеоским подручјима територије Шумадије и Поморавља"

4. др Љиљана Јовановић, спец. епид. председник Заједничког тела за спровођење Протокола о води и здрављу, Министарство здравља РС, Београд

"Спровођење Протокола о води и здрављу у Републици Србији"

5. др сци. мед. Драгана Јовановић, национални координатор Министарства здравља за Протокол о води и здрављу, Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут", Београд

"WASH у здравственим установама"

6. прим. мр сци. мед. Бранислава Матић, национални координатор за животну средину и здравље, Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут", Београд

  "Insufficient Implementation of Wastewater Disposal and Municipal Waste Recycling in Healthcare Facilities in Serbia"

7. прим. мр сци. мед. Бранислава Матић, национални координатор за животну средину и здравље, Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут", Београд

  "Industrially contaminated areas in Serbia as potential public health threat to the exposed population"

8. мр Зоран Пендић, дипл.инж.ел, Развојни центар Савеза инжењера и техничара Србије, Београд

"Приступи за добијање безбедне воде за пиће базирани на управљању ризиком: Пресек стања"

Програм Тематске области је на 9. и 16. страни Детаљног програма JUSK ICQ 2017 

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs