Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

IN MEMORIAМ

мр БРАНИСЛАВ ВУЈИНОВИЋ, дипл. инж.

Бранислав Вујиновић је рођен 1937. године у Плешини, општина Урошевац. Пољопривредни фа­култет, Општи смер, завршио је 1961. године у Скопљу. Магистрирао из области организационих наука 1975. у Београду.

По завршетку студија обављао је бројне одговорне послове. Своје радно ангажовање  започео је као асистент Више пољопривредне школе у Приштини 1962. године. До 1967. године био је за­меник директора и директор самосталног погона ПИК „Космет-Експорт“, При­штина. Од  1967. до 1975. године био је директор Фабрике пива и слада „Мостар“ у саставу предузећа БИП, Бео­град, да би 1978. био именован за генералног директора Предузећа БИП – Удружена индустрија пива, слада и безалкохолних пића, Београд. Ту дужност је обављао до 1982. године. У међувремену од 1975. до 1978. године био је генерални директор Завода за тржишна истраживања Београд–Загреб–Љубљана, са седиштем у Београду. Од 1982. до 1986. године био је председник Општинског комитета СК Савски венац, да би од 1986. до 1991. године обављао дужност потпредседника Привредне коморе Београда. По одлуци Скупштине Србије 1990. године постављен је за генералног директора Спољнотрговинског предузећа „Ексимкос“, Приштина и ту дужност је обављао до 1991. године. У периоду од 1991. до 2001. године, у више мандата, је био председник Привредне коморе Београда. Директор Мешовитог предузећа SDC-CIP Београд (двојни радни однос) био је од 1994. до 1997. Од 2002. до краја 2016. године обављао је дужност генералног секретара Савеза инжењера и техничара Србије у Београду.

Поред многих изборних активности и функција, био је: председник Одбора за доходак, тржиште и цене у Привредној комори Југославије; члан Управног одбора Привредне коморе Србије и Привредне коморе Југославије у више сазива; председник Управног одбора сложеног предузећа „Удружене индустрије пића Србије“; председник Управног одбора Корпорације „Лола“, Београд; председник Удружења друштава за маркетинг Србије; председник Југословенског удружења за маркетинг (ЈУМА); заменик председника Управног одбора Републичког фонда за пензионо и инвалидско осигурање Србије и др.

Био је члан програмских и издавачких савета и факултетских савета у више јавних информативних гласила, стручних публикација, институција из области културе, спорта и факултета Универзитета у Београду. Објавио је више стручних и научних радова из области организације и функционисања производње, тржишта и информатике. Био је аутор или коаутор на изради и примени сложених и мање сложених пројеката, студија и инвестиционих програма, освајању нових програма, производа и стручних издања и часописа, из области производње, тржишта и информатике.

За време рада на одговорним пословима у привреди, под његовим руко­водством и конкретним стручним доприносом, изграђено је више различитих производних објеката и реализовано више развојних програма у пољопривреди, прехрамбеној индустрији, трговини, угоститељству и туризму и у области информатике у више места у Србији и Југославији.

Значајан део његовог радног ангажовања обухвата и његово деловање у оквиру асоцијација техничке интелигенције. Био је председник  и генерални секретар Савеза инжењера и техничара Србије, у више мандата; председник Савеза инжењера Србије и Црне Горе; председник Скупштине ЈИНА – Инжењерске академије; потпредседник Инжењерске академије Србије.

Својим ангажовањем је настојао да ојача асоцијације у оквиру којих је деловао, да обезбеди услове за њихово неометано функционисање и еконoмску стабилност истих. Уложио је значајне напоре да се очува имовина асоцијација, као и да се исте промовишу на међународном нивоу.

Његов предани рад и допринос oстаће упамћени, како од стране његових непосредних сарадника, запослених и руководства Савеза инжењера и техничара Србије, тако и од шире техничке интелгинције, која је у оквиру својих активности, долазила у додир са овом асоцијацијом.

 

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs