Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Извештај са састанка Зеједничког тела одржаног 01. априла 2016. године 

Састанак Заједничког тела одржан је у петак, 01. априла 2016, од 12-16 часова, у Савезу инжењера и техничара Србије.

Србија је ратификовала је Протокол о води и здрављу у априлу 2013. годинe. Ради преузимања заједничких мера и активности значајних за спровођење Протокола о води и здрављу,  министар здравља Републике Србије је образовао Заједничко тело,  које је у октобру прошле године проширено  и сада га сачињавају чланови из следећих институција: Министарства здравља РС (3 члана), Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јобановић Батут" (1 члан), Министарства пољопривреде и заштите животне средине РС (4 члана), Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (1 члан), Министарства просвете, науке и технолошког развоја (1 члан), Министарства државне управе и локалне самоуправе (1 члан), Савеза инжењера и техничара Србије (1 члан) и Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља (1 члан). Председник Заједничког тела је др Љиљана Јовановић из Министарства здравља РС.

Први састанак Заједничког тела у 2016. години  одржан је 1. фебруара у Институту "Батут", на којем су дефинисане и активности на припреми Извештаја PWH Заједничком секретаријату UNECE/WHO-Eu/ трећи циклус. На овом састанку у СИТС сваки члан Заједничког тела добио је конкретна задужења ради правовременог завршетка поменутог извештаја. Извештај (SRB_Revised template_3rd_reporting_cycle_Eng_SRB), дат у прилогу, завршен је на време и послат на две адресе: Joint Secretariat to the Protocol on Water and Health (United Nations Economic Commission for Europe, Palais des Nations,1211 Geneva 10, Switzerland) и World Health Organization Regional Office for Europe (WHO European Centre for Environment and Health, Water and Sanitation Programme (WSN), Platz der Vereinten Nationen 1, 53113 Bonn, Germany).

Ради истицања важности Протокола о води и здрављу за Србију и укључења ширег круга компететних здравствених установа у реализацију захтева Протокола о води и здрављу (основни циљ Протокола је заштита становништва, превентивом, контролом и сузбијањем болести повезаних са водом) неколико уводних предавања на Курсу "Управљање ризицима и повишење квалитета у здравственим установама применом међународних стандарда и правних тековина ЕУ у заштити јавног здравља"  који је одржан 07. јуна 2016. године у Амфитеатру Хируршке клинике Клиничко-болничког центра Звездра, било је посвећено Протоколу о води и здрављу. Уводна предавања су била: 1. Приступни преговори са ЕУ и одрживи развој (предавач: Зоран Пендић, РЦ СИТС); 2. Преговарачка поглавља битна за здравство (предавач: Звонко Платиша, Министарство здравља РС); 3. Протокол о води и здрављу (предавач: Љиљана Јовановић, Министарство здравља РС); 4. Протокол о води и здрављу – WASH у здравственим установама (предавач: Драгана Јовановић, Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут"); 5. Протокол о води и здрављу – Битне директиве ЕУ чије одребе утичу на безбедност и квалитет воде за пиће за јавно снабдевање становништва, као и на управљање отпадом и отпадним водама (предавач: Марина Јањушевић Стрижак, ЈКП Београдски водовод и канализација).

Поменути курс је акредитован од стране Здравственог савета Србије као Национални курс 1. категорије (Евиденциони број: А-1-1443/16). Курс су осмислили: Зоран Пендић, секретар ЈУСК НТ Комитета за унапређење квалитета у здравству и руководилац Развојног центра СИТС; проф. др сци мед Бранислав Донфрид, почасни члан Академије медицинских наука СЛД; проф. др сци мед Љиљана Вујотић, Клиника за неурохирургију КЦС, Медицински факултет у Београду.

Протокол о води и здрављу биће једна од тематских области на 37. Међународном стручно-научном скупу ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА '16, који ће се одржати од 11. до 14. октобра ове године у хотелу "Термал" у Врднику.

Kомплетан текст извештаја         
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs