Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Програм континуиране едукације "Управљање ризицима и повишење квалитета у здравстевним установама применом међународних стандарда и правних тековина ЕУ у заштити јавног (народног) здравља"

У оквиру ЈУСК Међународне конвенције о квалитету ЈУСК ICQ 2016 и 12 Годишње националне конференције Комитета за унапређење квалитета у здравственој заштити - QM модели у здравственој заштити, биће реализован програм континуиране едукације под називом "Управљање ризицима и повишење квалитета у здравственим установама применом међународних стандарда и правних тековина ЕУ у заштити јавног (народног) здравља".

Програм је акредитован  код Здравственог савета Републике Србије као национални курс 1. категорије. Циљне групе су лекари, стоматолози , фармацеу ти, биохемичари, медицинске сес тре , медицински техн ич ари.

Организатори програма су Јединствено удружење Србије за квалитет, Интерсекцијски одбор за квалитет у здравству Српског лекарског друштва, КБЦ "Звездара" и Савез инжењера и техничара Србије.

Програм континуиране едукације ће бити реализован 7. јуна 2016. године у амфитеатру Хируршке клинике КБЦ "Звездара", Димитрија Туцовића 161, Београд.

Све информације везано за програм се могу добити путем мејла branislav.donfrid@gmail.com jusk@eunet.rs или на тел: 063358780, 0113236266.    

Опширније 

Програм је акредитовао Здравствени савет Републике Србије као национални кур с 1 Програм је акредитовао Здравствени савет Републике Србије категорије . Евиденциони број : А-1-1443 /16   
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs