Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Учешће Савеза инжењера и техничара Србије у раду Националног конвента о Европској унији

Национални конвент о Европској унији представља стално тело у оквиру кога се води тематски структурирана дебата представника државне администрације, политичких партија, невладиних организација, стручњака, привреде, синдиката и професионалних организација о приступању Србије Европској унији.

НКЕУ је успостављен пре свега као тело за посебну сарадњу Народне скупштине Републике Србије и цивилног друштва у процесу приступних преговора, у складу са добром праксом стратешке сарадње цивилног друштва са највишим законодавним телом у земљи и изабраним представницима грађана, која је успостављена Резолуцијом Народне скупштине из 2004. године и потврђена резолуцијом из 2013. године. 

НКЕУ чини:

Програмски савет (ПС) има пресудну улогу у обезбеђивању програмских смерница за континуирани рад НКЕУ и његових радних група. Даје  препоруке и смернице за унапређење рада НКЕУ и посебно Радних група. Програмски савет има значајну улогу и у усмеравању  активности информисања и заговарања у оквиру НКЕУ, како ка државним институцијама, тако и ка грађанима и медијима.

Радне групе (РГ) тематски прате структуру Преговарачких радних група за преговоре са ЕУ. ОЦД Групе и ОЦД Коалиције предводе и координирају рад посебних Радних група у складу са својом експертизом, капацитетима, постојећим референцама и већ формираним мрежама. Свака организација цивилног друштва или Коалиција обезбеђује услове за учешће чланица кроз самосталне или заједничке пројекте.

Ужи стручни тим (УСТ) прати теме од значаја за сва преговарачка поглавља, пружа аналитичке инпуте за рад Радних група НКЕУ и омогућује тематско хоризонтално повезивање различитих Радних група/поглавља. Области које покрива УСТ су (уставна питања, имовинска права, сиромаштво са посебним освртом на енергетско сиромаштво, просторно и урбано планирање, економски и регионални развој, заједничко тржиште и спољнотрговинска Политика ЕУ.

Препознајући значај који Национални конвент има Савез инжењера и техничара Србије је од самог почетка његовог деловања укључен у активности Конвента. Представници Савеза инжењера и техничара Србије су чланови Радних група за Поглавље 8 Политика конкуренције, Поглавље 15 Енергетика и Поглавље 20 Предузетништво и индустријска политика.  

Будући да Одбор за европске интеграције, пре разматрања предлога преговарачке позиције, обавезно разматра предлоге, прилоге и препоруке представника Националног конвента о Европској унији руководство СИТС је сматрало да је од великог значаја да се кроз НКЕУ омогући да ставови цивилног друштва, односно инжењерске професије, буду узети у обзир у самом процесу преговора.

Официјелни сајт 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs