Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Одржана Конференција
" Како до бољег управљања међународном развојном помоћи? "

Конференција је, у организацији Београдске отворене школе (БОШ), Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије и Канцеларије за европске интеграције Владе РС, одржана у 11. марта у Малој сали Народне скупштине Републике Србије.

Конференцији је, као представник Савеза инжењера и техничара Србије (СИТС), присуствовао руководилац Развојног центра СИТС.

Конференцију су отворили Ксенија Миленковић, в.д. директорке Канцеларије за европске интеграције, Александра Милетић, руководитељка Групе за припрему пројеката финансираних из ЕУ у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Милорад Бјелетић, извршни директор БОШ.

На Конференцији су разматрана питања и проблеми везани за побољшање система управљања међународном развојном помоћи, понајпре средствима из претприступне помоћи (IPA - 2) Европске уније (ЕУ).

Србији ће преко IPA-2 фондова у периоду од 2014. до 2020. године бити на располагању око 200 милиона € на годишњем нивоу (укупно око 1,5 милијарди €). Средства из IPA-2 бити коришћена у складу са секторским приступом, а подржаваће и регионалну и прекограничну сарадњу. Истакнуто да за успешно коришћење IPA-2 Србија мора да има технички спремне (са свом неопходном документацијом) квалитетне пројекте, као и да мора значајно да ојача стручне и административне капацитета за њихову реализацију. Указано је и на новину   да ће свака земља кандидат моћи да конкурише и за додатна средства као једну врсту награде уколико успешно спрово ди одобрене пројект е коришћењем средстава из IPA -2 програма.

Да би искористила ова средства Србија ће морати да унапреди сарадњу међу институцијама и да прокламује и примени политику којом ће да задржи постојеће стручњаке за IPA, али и да образује и обучи већи број нових кадрова који би дефинисали и реализовали развојне и друге пројекте у оквиру IPA компоненти, јер у супротном неће моћи да искористи у пуном обиму средства предвиђена за IPA - 2. 

У панел дискусији "Секторска сарадња као предуслов за ефективно коришћење доступне  међународне развојне помоћи", запажена излагања имали су: Holger Šreder, шеф Сектора за сарадњу Делегације ЕУ у Републици Србији, и Aleks Greiner, директор Канцеларије за програмску стратегију и координацију Америчке агенције за међународни развој ( USAID) u Србији. Треба посебно истаћи излагање Jelenе Pajović Van Reenen, руководитељке Групе за међународну сарадњу и европске интеграције у Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом, која се заложила за доступност свих неопходних података и информација везаних за додељена средства из IPA - 2 и других програма, посебно за видљивост и применљивост остварених резултата при реализацији финансираних пројеката.

Општи закључак је да је програмирање међународне развојне помоћи комплексан процес који обухвата: идентификацију потреба у појединим секторима, дефинисање кључних циљева ових сектора, дефинисање вишенивоске објективне и професионалне метрике за избор компетентних предлога пројеката који ће са највећом вероватноћом реализовати утврђене циљеве,  и дефинисање свих повратних веза неопходних за праћење пројеката у току њихове реализације и професионално оцењивање њихових резултата, чиме би се остварила транспарентност читавог процеса и елиминисала корупција.  

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs