Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Ново издање Инжењерске академије Србије - Монографија Инжењерска академија Србије 2000-2015.

Поводом обележавања 15 година успешног рада и постојања Инжењерске академије Србије приступило се обимном послу припреме и публиковања Монографије - Инжењерска академија Србије 2000-2015.

Уређивачки одбор у саставу мр Бранислав Вујиновић - уредник, проф. др Љубиша Кузовић, проф. др Бранислав Николић и мр Владета Вујанић, је у складу са одлукама oргана Академије, извршио селекцију постојећег материјала и припремио део који се односи на историјат и досадашње активности Инжењерске академије Србије, као и на њено руководство од оснивања до данас.  

У Монографији је дат преглед научних и стручних активности у организацији ИАС, као и активности њених чланова, које се реализоване током претходних петнаест година, наведени су најзначајнији скупови и округли столови, одржани у организацији ИАС, као и најважнији сегменти из издавачке делатности.

Инжењерска академија Србије је основана 2000. године и уз помоћ Савеза инжењера и техничара Србије, као једног од првобитних оснивача, успешно се одвија њен рад и функционисање. Академија има 73 редовна, 30 дописних и 6 почасних чланова из Србије, као и 24 члана из иностранства, који делују у оквиру седам одељења Академије: Одељење за архитектуру, грађевинарство и геодезију, Одељење за рударство и геологију, Одељење за технологију и металургију, Одељење за машинство, Одељење за биотехнику, Одељење за електротехнику и Одељење за саобраћај. Академија има и 19 индивидуалних придружених и 11 колективних придружених чланова. Чланови Академије су еминентни стручњаци из различитих области инжењерског деловања, који су својом научном и стручном активношћу, значајно допринели развоју друштва у целини.

У оквиру Монографије су публиковане и биографије чланова Академије, као и основни подаци о СИТС, као оснивачу Акакдемије. Монографија Б5 формата, обима 568 страна урађена је двојезично - српски и енглески језик. Технички уредник Монографије је Оља Јовичић, док је за лектуру и коректуру исте била задужена Оливера Ћосовић.

Поред Монографије, поводом обележавања 15 година рада ИАС, иновиран је и сајт Академије.

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs